Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc

TĐKT - Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học… Các điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2015 tại Hà Nội Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu. Trong số 2.020 đại biểu chính thức có: 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ là 118 đại biểu, chiếm 5,8%; trong đó, được phong tặng từ năm 2016 đến nay là 83 đại biểu. Đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự Đại hội từ năm 2016 đến nay là 88 đại biểu, chiếm 4,4%. 73 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 3,6%. 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,5%. 65 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhà báo; tài năng trẻ; cựu chiến binh; cựu thanh niên xung phong; tôn giáo, nhân sĩ, trí thức; người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; điển hình tiêu biểu trong hoạt động từ thiện xã hội, chiếm 8,2%. 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chiếm 60%. Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TP Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi. Đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.                                                                          Phương Thanh

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TĐKT- Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. PV: Thưa đồng chí, sau khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các phong trào thi đua trong cả nước đã phát triển sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây? Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” là những quan điểm chỉ đạo, định hướng quan trọng để các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Sau khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, các phong trào thi đua yêu nước trên cả nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước đã tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu là 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Sau 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 về đích trước gần 2 năm. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông nông thôn, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao thu nhập người dân... Xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Tính đến tháng 10/2020, cả nước có 5.358 xã (60,3%) đạt chuẩn nông thôn mới và 162 đơn vị cấp huyện (24,4%) của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua phong trào, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; tư duy, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng chuyển biến rõ nét, người dân ý thức được xây dựng nông thôn mới là xây dựng đời sống mới cho chính mình, mình là chủ thể, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự giác cao trong tổ chức thực hiện. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện như: Khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn, giảm học phí, trao học bổng, tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, dân sinh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực; từng ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố đều đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của phong trào nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và bảo hộ sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tình hình mới… Trong điều kiện rất khó khăn do dịch Covid-19 và khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng, nhưng số doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2016 đến nay liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm ngày 19/10/2020, toàn quốc có 799.500 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 41.967 doanh nghiệp (5,54%) so với thời điểm ngày 31/12/2019. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các ban, bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã - hội phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về cơ sở, các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với trên 90% gia đình trên toàn quốc tham gia, hơn 16 triệu gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 70% thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; phong trào “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào "Thi đua Quyết thắng", các hoạt động nhân ái, từ thiện phát triển mạnh mẽ và trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân… Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trong cả nước đã từng bước được đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các ngành, các cấp khen thưởng, tôn vinh; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào thành tựu 35 năm đổi mới, tô thắm thêm truyền thống yêu nước và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X? Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Cũng như các Đại hội thi đua yêu nước trước đây, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước; là nơi giao lưu, chia sẻ những cách làm hay, những mô hình mới, nhằm tạo sự lan tỏa ý nghĩa nhân văn, truyền thống đạo đức quý báu của đất nước và con người Việt Nam trong xã hội, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay. Hai là, Đại hội sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020), rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo. Ba là, trên cơ sở khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới của đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Bốn là, Đại hội góp phần tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động phong trào thi đua với nội dung và yêu cầu mới, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. PV:  Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị rất quan trọng. Thưa đồng chí, tới thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội đã được chuẩn bị đến đâu? Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Trước hết, đối với Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tới nay đã được tổ chức tốt, bảo đảm nội dung, yêu cầu đề ra và có những nét đổi mới. Đặc biệt, Đại hội các đơn vị đã lựa chọn, biểu dương, tôn vinh những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và được tuyên truyền sâu, rộng trên báo, đài trung ương và địa phương, tạo khí thế và không khí phấn khởi trước và trong Đại hội Đảng bộ của các bộ, ngành, địa phương, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ban Tổ chức Đại hội đã xây dựng và thống nhất kế hoạch Đại hội, xác định nội dung, tiến độ, thời gian và phân công thực hiện. Đến nay, các tiểu ban phục vụ Đại hội đã hết sức tích cực thực hiện nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các công việc được giao theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra. Tiểu ban Nội dung đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính của Đại hội; phân bổ và thành lập các đoàn đại biểu về dự Đại hội; dự thảo các bài phát biểu và xây dựng kịch bản điều hành Đại hội; đang tập trung lựa chọn các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để giao lưu và tham luận tại Đại hội. Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành Đề cương tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội thi đua và tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến. Tiến hành xây dựng phim tài liệu, phóng sự về các phong trào thi đua. Phối hợp xây dựng kịch bản giao lưu, tôn vinh tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” và các điển hình tiên tiến xuất sắc. Chuẩn bị hình ảnh giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Tiểu ban Hậu cần - An ninh đã ban hành hướng dẫn chi tiêu của Đại hội. Xây dựng, hoàn thiện phương án, chuẩn bị các điều kiện về vật chất, phương tiện, nơi ăn nghỉ của đại biểu... để đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội. PV: Tại mỗi kỳ Đại hội, việc lựa chọn nhân tố điển hình để tôn vinh là công việc vô cùng ý nghĩa. Việc lựa chọn nhân tố điển hình tại Đại hội lần này được chuẩn bị ra sao, thưa đồng chí? Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ là nội dung trọng tâm, có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội thi đua yêu nước. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là những lá cờ đầu, nhân tố nổi trội có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Đặc biệt, từ trong thực tiễn cuộc sống và những diễn biến gần đây, Đại hội sẽ quan tâm vinh danh những tấm gương dũng cảm, hi sinh quên mình trong việc cứu giúp người qua những cơn bão lũ, đại dịch Covid-19, trong đấu tranh bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân và những tấm gương cống hiến cao cả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có khoảng 2.000 đại biểu tham dự. Ngoài số đại biểu theo cơ cấu, được lựa chọn từ Đại hội cấp dưới, sẽ có nhiều đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay), Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020, 73 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cá nhân tiêu biểu đại diện của 53 dân tộc thiểu số. Đặc biệt, có 20 điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là những người trực tiếp tại tuyến đầu phòng, chống dịch; 30 tài năng trẻ tiêu biểu, thiếu niên, nhi đồng xuất sắc; 15 nhà báo tiêu biểu... PV: Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, xin đồng chí cho biết một số định hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới? Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Để phát huy những kết quả, thành tích mà các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong suốt 72 năm qua, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp được Đại hội thông qua. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua - khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua giai đoạn 2020 - 2025: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, các ảnh hưởng tích cực trong xã hội, quan tâm khen thưởng nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân tiêu biểu trực tiếp trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội, để thi đua thực sự là động lực to lớn, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Phương Thanh (thực hiện)

Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

TĐKT - Giai đoạn 2016 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế không những đạt mức tăng trưởng cao, mà cơ cấu kinh tế còn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; quốc phòng – an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được củng cố, phát triển. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc Thi đua hiệu quả là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển Thực hiện chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng miền, địa phương trên cả nước, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt để giải quyết những khó khăn, cấp bách của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc đã được giải quyết, nhiều công trình, mô hình được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy dân chủ ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế, tiêu biểu là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo”… đã góp phần cùng đất nước ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Sản xuất công nghiệp được củng cố, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 30% GDP và cũng là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Thương mại trong nước giữ vững vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 9%/năm, đóng góp 12 – 13% GDP, thu hút khoảng 12,1% tổng lao động toàn xã hội. Cung cầu, giá cả hàng hóa được giữ ổn định, kể cả trong giai đoạn cả nước gặp khó khăn do Covid-19. Lĩnh vực nông nghiệp chuyển biến tích cực, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thành công ở nhiều nơi. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho cả thành thị và nông thôn, miền núi. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào “Dạy tốt, học tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Hàng ngàn học sinh, sinh viên, vận động viên thể thao đã đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc gia và Quốc tế. Trong lĩnh vực y tế, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dịch bệnh được kiểm soát, bước đầu sử dụng trang thiết bị y tế và ứng dụng nhiều thành tựu y học tiên tiến của thế giới trong điều trị bệnh và ghép tạng thành công. An sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện hiệu quả các chương trình nhân văn, ý nghĩa như "Đền ơn, đáp nghĩa"; "Xóa đói, giảm nghèo", "Mái ấm tình thương", "Vì Trường Sa thân yêu... đã mang lại niềm tin yêu trong nhân dân, phát huy mạnh mẽ truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc... Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 4% năm 2019. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp và đối ngoại, các phong trào thi đua góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Phong trào “Thi đua Quyết thắng” trong lực lượng Quân đội nhân dân, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan tư pháp, nội chính đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát; tuyên truyền, vận động nhân dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Trong lĩnh vực đối ngoại, đã hướng thi đua vào việc tập trung nghiên cứu, tham mưu thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, vận động sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước. Nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về kinh tế, thúc đẩy tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đồng thời, giúp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, đưa cán cân thương mại nghiêng về phía xuất siêu, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu thay đổi theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 10,5%/năm; nhập khẩu được kiểm soát tốt, nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu bền vững giai đoạn 2011 – 2020 đã về đích trước kế hoạch. Giai đoạn này, Việt Nam đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách quốc tế lớn như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên Thường trực Hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA). Ngành Ngoại giao triển khai tốt ngoại giao trực tuyến với kết quả nổi bật. Chỉ từ tháng 2/2020 đến nay, đã có trên 30 Hội nghị cấp cao trực tuyến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế lớn. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng các địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp nhau trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được nhiều bộ, ban, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, hướng tới xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Thủ tướng Chính phủ, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã chung sức, đồng lòng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, đã huy động được sự đóng góp, ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá 2.105 tỷ đồng. Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực, góp phần phòng, chống dịch bệnh, xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Sau 2 đợt cao điểm của dịch bệnh (tháng 4 và tháng 8 năm 2020), đến nay nước ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội được hồi phục và đang trên đà tăng trưởng, nền kinh tế vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn cao nhất trong khu vực và thế giới, an sinh xã hội được thực hiện tốt, các hoạt động đối ngoại được duy trì có hiệu quả... Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng được tập trung triển khai thực hiện và trở thành nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng nhìn chung đã thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; đã chú trọng việc phát hiện tập thể, cá nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, nhất là trong tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua. Vì vậy, phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; việc kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, chủ yếu vẫn là xem xét đề nghị khen thưởng… Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Công tác thi đua, khen thưởng sẽ phát huy được sức mạnh to lớn nếu được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp. Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị thì hiệu quả thi đua càng cao. Nơi nào có tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng ổn định, được sự quan tâm đúng mức, có năng lực, trình độ, tâm huyết thì ở nơi đó công tác thi đua, khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp. Cần mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, thiết thực, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập những cách làm hay, mô hình mới để đem lại hiệu quả, thiết thực. Thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; khen thưởng phải chính xác, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước, trước yêu cầu của hội nhập ngày càng sâu rộng trong khu vực và thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người: “Càng khó khăn càng phải thi đua”, “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, để thi đua thật sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp: Một là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng tin tưởng và noi theo. Chú trọng gắn kết giữa thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công việc hàng ngày, như Bác Hồ nói: Công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua. Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; gắn các phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ba là, khen thưởng đúng, khen trúng, khen kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích. Quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Bốn là, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Năm là, phát huy vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách để tham mưu, đổi mới và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. TS. Phạm Huy Giang Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ

TĐKT - Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương Lê Vĩnh Tân và các thành viên Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp (ảnh: Theo VGP) Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thương Trung ương, đến nay, đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội thi đua cấp bộ, cấp tỉnh. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khoảng 2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu. Trong số đó, có 95,84% đại biểu cá nhân, 4,16% đại biểu đại diện các tập thể; 23,85% đai biểu nữ; 19,2% đại biểu trẻ; 3% đại biểu là nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, tôn giáo. Về cơ cấu đại biểu theo ngành, lĩnh vực: Có 17,33% đại biểu ngành kinh tế; 10,42% đại biểu ngành an ninh, quốc phòng; 18,74% đại biểu ngành văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế; 53,51% đại biểu thuộc các lĩnh vực khác.      Các Đại biểu dự Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ X là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe để tham gia Đại hội. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng góp ý về công tác tổ chức Đại hội trên các mặt nội dung, tuyên truyền, hậu cần, an ninh an toàn, phòng, chống dịch COVID-19… Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại hội thi đua các cấp thời gian qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản tốt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước để phát động phong trào quần chúng, các cấp, các ngành tạo một khí thế mới trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra cũng như động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng. Khối lượng công việc rất lớn, từ nay đến đến Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Thủ tướng đề nghị các trưởng tiểu ban, cơ quan chức năng rà soát lại các phần việc một cách chặt chẽ. Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương rà lại các kịch bản chi tiết được phân công, để không có sơ suất xảy ra, kể cả về nội dung và hình thức. Thủ tướng nhấn mạnh việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thông qua truyền thông, tuyên truyền. Việc lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội là rất quan trọng, là vấn đề lớn. Chúng ta có nhiều mô hình tốt, tấm gương tốt thì việc nhân rộng cần được quan tâm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Công tác tổ chức Đại hội bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả an toàn trước COVID-19. Các khâu đều phải có kịch bản chi tiết, phân công con người cụ thể, chịu trách nhiệm; khâu nào sơ suất thì phải xem xét, kiểm điểm. Thủ tướng lưu ý “không để sót ai, nhất là những người tiêu biểu”. Cơ bản nhất trí chương trình Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, việc giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến là khâu cần xây dựng công phu, xứng tầm; cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội, góp phần tạo khí thế thi đua yêu nước. Nguyệt Hà

Tôn vinh những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

TĐKT - Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Lễ tuyên dương “Những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể, cá nhân. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các tấm gương tiêu biểu trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, công tác an sinh xã hội và các chính sách xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ, cải thiện chỉ số phát triển con người Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Tuy vậy, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, sự chung tay đóng góp của cộng đồng xã hội để hỗ trợ những người có hoàn cảnh còn khó khăn là hết sức cần thiết và quan trọng. Thực hiện Lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, với truyền thống yêu thương đùm bọc, đoàn kết gắn bó của cả dân tộc, các hoạt động từ thiện đã trở thành một phong trào sâu rộng trong xã hội, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã có sức hiệu triệu, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện chung tay, góp sức về cả vật chất lẫn tinh thần, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế và người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ Lễ tuyên dương lần thứ nhất sẽ vinh danh 400 đại biểu tiêu biểu, trong đó có 197 đại biểu là nữ, 8 đại biểu từ 70 tuổi trở lên, 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 50 đại biểu là người khuyết tật, 20 đại biểu là các cá nhân và doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, 100 đại biểu là những nhân viên phục vụ trong lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc các đối tượng tại các trung tâm, cơ sở điều trị và người yếu thế, 300 đại biểu là những người dân, không giữ chức vụ lãnh đạo, đang sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước. Họ là những thầy cô giáo dành cả cuộc đời đem con chữ cho những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em lang thang, cơ nhỡ; những người đã tự nguyện hiến tặng tất cả tài sản, đất đai, nhà cửa để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm người già có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa; những người khuyết tật, người bị di chứng chất độc da cam. Họ là những nhân viên y tế đã sát cánh mấy chục năm bên những bệnh nhân hiểm nghèo, nằm liệt giường, không tự lực trong sinh hoạt, những người bị bệnh phong. Họ là những người dân đang thầm lặng với hàng trăm chuyến xe cứu thương miễn phí trong đêm tối để chuyên chở người bị tai nạn, người bệnh khó khăn cần cứu giúp. Là những người đã hiến hàng chục, hàng trăm lượt máu cho các bệnh nhân đang nằm chờ trong các bệnh viện, những giọt máu cho đi của họ để đem lại niềm tin, hy vọng sống cho người bệnh và hạnh phúc cho gia đình. Chăm lo cho các đối tượng yếu thế, những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình cảm của mỗi người Việt Nam. Chính vì vậy, những tấm gương giữa đời thường, những việc làm tốt cho xã hội, cho cộng đồng cần tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa, hướng tới một xã hội tốt đẹp, giàu giá trị đạo đức, phát triển phồn thịnh… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Thị Cẩm Nhung Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự xúc động khi tham dự chương trình; sự tri ân với 400 điển hình tại lễ tôn vinh trang trọng này. Phó Chủ tịch nước khẳng định tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương nồng ấm của người Việt Nam; đồng thời cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ kinh hoàng với miền Trung vừa qua đã thử thách lòng tốt, tinh thần thiện nguyện trong xã hội càng được khơi lên. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục tập trung chăm lo các đối tượng là người có công, trẻ em, nguời cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 6,4 triệu người khuyết tật, 2 triệu trẻ em nghèo, các hộ nghèo và người yếu thế khác trong xã hội... Đồng thời, yêu cầu có chính sách, giải pháp đảm bảo người có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của xã hội, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phó Chủ tịch nước mong tiếp tục lan tỏa những tấm gương này trong xã hội, để tạo nên tinh thần đoàn kết đã có truyền thống từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và 2 Ủy viên Hội đồng bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là bà Trần Thị Cẩm Nhung và ông Lê Văn Kiểm vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện tuyên dương "Những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" tại Hà Nội từ ngày 27 - 28/11/2020. Chương trình cũng là hoạt động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 phê duyệt Đề án phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Đề án 32), đánh dấu một mốc quan trọng của ngành công tác xã hội tại Việt Nam. Hồng Thiết    

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2015 - 2020

TĐKT - Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2015 - 2020. Đây là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng những năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc NHNN; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, NHNN, cùng các đại biểu đại diện cho các tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ, các Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 295 điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 270.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 tập thể, cá nhân Phát biểu khai mạc Đại hội, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra. Một số kết quả đạt được như: Chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng tín dụng phù hợp, gắn với chất lượng và hiệu quả, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; các tổ chức tín dụng tiếp tục được cơ cấu lại nhằm củng cố năng lực, đảm bảo giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; nợ xấu được kiểm soát và tiếp tục duy trì ở mức ổn định, an toàn; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, ấn tượng với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại.... Đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới, thiết thực, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Các cụm, khối thi đua đã có cách thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều đó đã tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba tặng 6 cá nhân Toàn ngành đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động, điển hình như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế. Giai đoạn 2011 - 2020, toàn ngành Ngân hàng có 51 đơn vị đăng ký hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại 45 tỉnh, 34 huyện và 152 xã với số tiền, vật chất là hơn 5.729 tỷ đồng. Đến 31/3/2020, dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên toàn quốc đạt 1.216.713 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 với hơn 9,5 triệu khách hàng. Trong phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", ngành Ngân hàng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua mang màu sắc riêng của ngành cũng được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác khen thưởng kịp thời hơn đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng quan trọng và then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau khi kết thúc dịch, do vậy, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng còn rất nặng nề; đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phải ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại Đại hội, 5 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 6 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam. Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 Cũng tại Đại hội, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020 - 2025”. Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định những kết quả tích cực của việc đổi mới các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Ngân hàng 5 năm qua. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành Ngân hàng, tạo cơ sở và niềm tin vững chắc để toàn ngành bước vào giai đoạn thi đua mới, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập trong tình hình mới. Mai Thảo

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên Môi trường lần IV

TĐKT - Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TNMT lần IV, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ TNMT; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ TNMT... Đặc biệt, dự Đại hội có 85 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành TNMT đã được tiến hành bài bản, từ đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đến các hành động thực hiện thiết thực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực của Bộ, từ trung ương tới địa phương. Với ý thức thực hiện công việc một cách kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới, toàn ngành đã tập trung thực hiện các mục tiêu đề ra của Chính phủ; phấn đấu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về pháp luật cho đến việc triển khai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường, điều kiện đầu tư kinh doanh thông qua việc cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua theo giai đoạn, hằng năm, các phong trào đột xuất, chuyên đề như: Phong trào "Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”, "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông", "Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo"... Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Đại hội Thông qua phong trào thi đua, ngành TNMT đạt được các kết quả quan trọng. Công tác ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về TNMT ngày càng hoàn thiện, góp phần xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong 3 năm 2016 - 2019, toàn ngành đã tiến hành hơn 7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi gần 17 nghìn ha đất, truy thu hơn 368 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng. Thực hiện cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, ngành đã bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính chính của Bộ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều tiến bộ cả ở trung ương và địa phương, giúp cho công tác quản lý thực sự hiệu lực, hiệu quả. Các lĩnh vực chuyên ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành nhiều chương trình, đề án, dự án nhà nước. Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên nước được quản lý, sử dụng bền vững, an ninh nguồn nước được chú trọng. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đạt được nhiều thành tựu mới, tiềm năng khoáng sản, giá trị về địa chất từng bước được chuyển hóa thành các nguồn lực. Việc nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dần được chú trọng; góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của biển cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng trung bình 6%/năm; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89%; số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%, đã triển khai các mô hình tái chế rác thải sinh hoạt thay cho chôn lấp. Đã thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với Bộ. Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng tự động hóa. Chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không ngừng được nâng cao, giúp các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội, cơ cấu sản xuất, mùa vụ. Cùng với đó, ngành TNMT đã chủ động đề xuất các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặt nền móng cho số hóa hệ thống thông tin địa lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát TNMT. Công nghệ viễn thám hiện đại được áp dụng đang dần trở thành một công cụ quan trọng cho việc đánh giá và quản lý tài nguyên thiên Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới được phát hiện, biểu dương và nhân rộng trong toàn ngành và xã hội. Trong 5 năm qua, ngành TNMT đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho trên 200 tập thể, cá nhân; khen cấp Bộ cho gần 2.500 tập thể, cá nhân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, thành tựu quan trọng của ngành TNMT và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội. Phó Chủ tịch nước gợi ý một số nhiệm vụ đề nghị ngành TNMT quan tâm thực hiện: Cần thống nhất trong nhận thức và hành động, coi nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển bền vững đất nước; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ về tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc thị trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu thị trường quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và xây dựng nông thôn mới; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường biển; chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu… Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong ngành cũng như trong toàn xã hội. Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho cho 3 cá nhân. Đại hội cũng vinh danh 28 tập thể và 57 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành TNMT 5 năm qua. Phương Thanh

Phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực

TĐKT - Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V (2020 - 2025) với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Vụ trưởng Vụ TĐKT Văn phòng Chủ tịch nước Lương Hồng Quang; Vụ trưởng Vụ 2 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thanh Hải... Dự Đại hội có gần 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành Xây dựng. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Trong suốt chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cấp ủy, tổ chức Đảng và công đoàn các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Qua đó, thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, nhiệt huyết, phấn đấu thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Đó chính là động lực chủ yếu để 60 năm qua, ngành Xây dựng Việt Nam đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, nhất là gian khổ, vất vả trên các công trường xây dựng, trong các nhà máy, xí nghiệp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của một ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng, tạo lập nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu khai mạc Đại hội Đặc biệt, trong 5 năm qua, toàn ngành đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời, tổ chức, phát động các phong trào thi đua của ngành Xây dựng: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”, “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệm vụ”... Nội dung các phong trào thi đua bám sát phương châm hành động của Chính phủ và nhiệm vụ của ngành Xây dựng hàng năm, xuyên suốt trong giai đoạn 2016 - 2020, đó là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Những thành tích nổi bật ngành Xây dựng đã đạt được trong giai đoạn vừa qua là: Hiệu quản lý nhà nước rõ ràng, minh bạch; sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng trưởng cao và bền vững; diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, trên một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trong đó, đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Nhiều giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo quy hoạch; nghiên cứu khoa học, công nghệ; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc được đẩy mạnh. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt bình quân 8,5% - 8,7%/năm; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đến năm 2020 đạt khoảng 90%. Quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 78% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị ước đến năm 2020 đạt khoảng 91%. Trong 5 năm qua, với hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua, đã có 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, hơn 8.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hơn 500 đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; quan tâm hơn tới khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng đối với công nhân, người trực tiếp lao động, công tác và tập thể nhỏ. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Xây dựng đã đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho gần 400 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp Bộ cho gần 8.000 tập thể, cá nhân; hơn 7.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các đơn vị trong ngành biểu dương, khen thưởng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong 5 năm qua. Đặc biệt, chúc mừng các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội. Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị ngành Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về quy hoạch và kiến trúc; phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước; gắn kết tiến trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, ổn định, minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cho 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 15 tập thể và Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến. Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững". Phương Thanh  

Thi đua yêu nước là động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế

TĐKT - Ngày 25/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu dự và phát biểu tại Đại hội. Về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 300 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại Đại hội. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào lòng dân, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”, tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thi đua và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của quê hương, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể và cá nhân Cụ thể, những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, định hướng giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần chú trọng quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở; tăng cường tuyên truyền gương người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến; đổi mới công tác khen thưởng chính xác, minh bạch, kịp thời. Quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức và nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển theo hướng xanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng khá cao, quy mô nền kinh tế năm 2020 cao gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến theo hướng tích cực. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể Đặc biệt, Thừa Thiên Huế là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước có các hoạt động thiết thực, cụ thể trong hoạt động bảo vệ môi trường với sự lan tỏa ngày càng sâu rộng như các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đề án di dời, tái định cư cho hàng ngàn hộ dân thuộc khu vực I Kinh thành Huế được nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có những cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, có 2 huyện của tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 59 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 52 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu gồm 20 thành viên dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới tại Hà Nội. Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu. Huân chương Lao động hạng Ba được tặng thưởng cho 3 tập thể và 2 cá nhân. 13 tập thể được trao Cờ thi đua của Chính phủ. Hồng Thiết

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX

TĐKT - Ngày 24/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự Đại hội có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và 208 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các điển hình tiêu biểu. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua, là ngày hội tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh đã được lựa chọn từ các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 5 năm qua (2015 – 2020), phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của Hưng Yên. Tiêu biểu là: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Từ đó, đã tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hưng Yên trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối thu, chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương. GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 6,46%, đứng thứ 7 các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Bằng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kinh tế phát triển ổn định, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Thu ngân sách hàng năm liên tục tăng. Năm 2020 thu ngân sách ước đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 10.565 tỷ đồng... Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 143 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Chính phủ tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 630 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 18 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 43 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Tại Đại hội, tỉnh Hưng Yên đã được tặng Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu nâng cao hơn các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, trong đó tập trung vào các tiêu chí: Môi trường; văn hóa, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân; cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch tiến tới nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh, làm cho đời sống người dân nông thôn ngày càng giàu có hơn, xứng đáng với truyền thống vùng đất “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Hưng Yên… Tại Đại hội, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc”. Mai Thảo    

Trang