Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Tệp tin Tải về
Kích thước 7.91MB
Loại Thông báo
Loại tệp tin application/pdf