Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)(
Tệp tin Tải về
Kích thước 4.26MB
Loại Hướng dẫn
Loại tệp tin application/pdf