Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tệp tin Tải về
Kích thước 421.53KB
Loại Chỉ thị
Loại tệp tin application/pdf