Chuyên đề

Trà Vinh - Quan tâm biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được ví như cầu nối giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, đồng thời là những tấm gương để dẫn dắt người dân thôn, bản vững tin theo Đảng, Nhà nước. Vì thế, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn gặp gỡ quý vị chư tăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer Năm 2021 - 2022, tỉnh Trà Vinh đã tuyên dương, khen thưởng 128 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm các đảng viên và những công dân ưu tú, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị Hòa thượng, những người sản xuất kinh doanh giỏi. Họ có nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là những người được cộng đồng tôn vinh, kính phục và có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đến người dân. Trong thời gian qua, việc chăm lo chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm triển khai. Trên cơ sở kinh phí ngân sách Trung ương, địa phương được phân bổ và danh sách người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, UBND tỉnh phân bổ, bố trí kinh phí cho cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và thực hiện công tác quản lý, giám sát, kịp thời và đảm bảo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn thăm hỏi Hòa thượng Thạch Sok Xane Người có uy tín bằng năng lực, kinh nghiệm đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu to lớn, ý nghĩa, thiết thực. Cụ thể, họ đã xây dựng 08 công trình cầu giao thông nông thôn, đóng góp và vận động hơn 330 triệu đồng, hiến 20.400m2 đất và hơn 6000 ngày công lao động. Đặt đèn năng lượng 5 trụ; vận động đồng bào cùng phát hoang bụi rậm ven đường được 64,8km, nạo vét kênh được 6km; vận động hơn 719 triệu động và gần 1.500 phần quà giúp 2.442 lượt hộ nghèo và cận nghèo. Vận động mạnh thường quân được 635 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà tình thương và 02 căn nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo; 645 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, vui xuân đón tết và tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ 3.000 quyển vở, 26 xe đạp với tổng kinh phí hơn 74 triệu đồng; Xây dựng 06 mô hình làm ăn có hiệu quả và hướng dẫn 138 hộ làm theo. Bên cạnh đó, người có uy tín, trong đồng bào dân tộc, trong đó người có uy tín trong chức sắc tôn giáo, người giữ chức vụ trong Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu có đóng góp rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số… (bổ sung) Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh thăm hỏi sức khỏe ông Lâm Phú tại họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer năm 2022 Có được những thành quả đáng trân trọng đó là nhờ sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các cơ quan, tổ chức, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, mà còn chăm lo cả đời sống tinh thần cho những người có uy tín. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Haji của đồng bào Chăm, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây và Lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer hoặc khi ốm đau... Qua đây, đã tạo thêm được sự tin tưởng và vững tâm của đông đảo những người có uy tín trên địa bàn. Đảng, Nhà nước và tỉnh Trà Vinh đặc biệt quan tâm, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Nhờ đó mà diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc tỉnh Trà Vinh có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 60% hộ đói, nghèo năm 1992 (năm tái lập tỉnh Trà Vinh) đến nay giảm còn 6,19% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển vượt bậc, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Hòa thượng Thạch Sok Xane tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại thành phố Trà Vinh Lãnh đạo các ban ngành luôn tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia các cuộc họp, tổng kết quan trọng, giúp họ nắm được tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc và một số văn bản luật mới. Thường xuyên gặp gỡ, nắm thông tin phản hồi từ người có uy tín để đề xuất, phản ánh đến các cấp, các ngành làm cơ sở cho việc định hướng chỉ đạo tốt hơn, tạo mọi điều kiện cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Có thể nói, người có uy tín có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc, giúp họ ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; giáo dục gia đình, người thân, đồng bào nơi cư trú. Phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực học tập nâng cao trình độ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, chương trình, nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; phát huy vai trò NCUT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình hội nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt trọng trách được giao, xứng đáng sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục định hướng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đến người có uy tín; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người có uy tín; tạo mọi điều kiện cho người có uy tín được nghiên cứu, giao lưu và nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số.

Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu (Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn): Bứt phá, vượt mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao

Từ cuối năm 2019 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động kinh doanh - xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn cũng chịu nhiều tác động tiêu cực như: giá cả biến động, tỷ giá ngoại tệ tăng cao, thị trường bất ổn, sức mua kém, thời gian thông quan hàng hóa kéo dài gây ùn ứ sản phẩm, lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực trên cả nước khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, chi phí vận chuyển cao, xuất khẩu bị ngừng trệ… Tuy nhiên, bằng nỗ lực và bản lĩnh, tập thể Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu đã bứt phá bất chấp mọi khó khăn để có được những thành tựu lớn, qua đó đảm bảo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu do Công ty đề ra, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Công ty. Để việc kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn, tập thể phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu đã chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo Công ty chủ trương xây dựng kế hoạch kinh doanh có chọn lọc đối với các mặt hàng, khách hàng hợp lý, tránh sự dàn trải kém hiệu quả. Việc kinh doanh không nhất thiết chạy theo thành tích về doanh số mà phải nêu cao yếu tố lợi nhuận, bảo toàn vốn và có lợi ích chung cho tập thể người lao động. Ngoài nhiệm vụ chính được giao, tập thể Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu đã rất quan tâm và sẵn sàng tham mưu cho lãnh đạo và thực hiện các công tác khác của Công ty. Bằng tinh thần sáng tạo vượt khó, triển khai thực hiện công tác chuyên môn, bám sát các nhiệm vụ cụ thể được Ban lãnh đạo Công ty giao, tập thể Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu đã khắc phục các khó khăn, trở ngại, tìm tòi, đàm phán với các đối tác, thực hiện khai thác nguồn hàng và đạt được kết quả khả quan. Tính đến hết tháng 8/2022, kim ngạch XNK của phòng đạt 4,39 triệu USD vượt 125,4% so với kế hoạch được giao, tăng 140,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong 08 tháng đầu năm 2022 hơn 6,28 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động trong phòng đạt 12 triệu đồng/ người/ tháng. Cùng với những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu luôn phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ: Là một tập thể đoàn kết, biết cùng nhau chia sẽ những khó khăn thách thức trong từng giai đoạn; đồng thời phát huy tối đa sức mạnh tập thể; tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các cá nhân có lối sống văn minh lành mạnh, vì mục đích chung của tập thể và đảm bảo chiến lược kinh doanh của Công ty. Kiểm tra hàng hóa trước khi làm thủ tục XNK Với những thành tích đạt được, trong nhiều năm qua Phòng đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Hàng năm có trên 80% cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm và Phòng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Trong thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng giao dịch tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và tăng hiệu quả kinh doanh để khai thác tối đa mọi nguồn lực, tận dụng cơ hội phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Trung tâm Tin học thống kê khu vực II luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành Thống kê

Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, tiền thân là Công ty Dịch vụ Thông tin Thống kê được thành lập từ năm 1988. Trung tâm được giao chức năng, nhiệm vụ: Thiết lập, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống dự phòng hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ mạng; tham gia xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật về bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh đối với thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thống kê; thực hiện bảo trì, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật về công nghệ thông tin đối với hệ thống mạng của 20 Cục Thống kê phía Nam. Ngoài ra, Trung tâm còn xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê; xây dựng công cụ xử lý, tích hợp, quản lý, khai thác dữ liệu; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê bao gồm dữ liệu vi mô và dữ liệu vĩ mô thống kê. Trụ sở chính của Trung tâm: Số 54A, Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Trung tâm với hơn 30 người là thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, chuyên ngành CNTT, điện tử, viễn thông, kinh tế, thống kê, được đào tạo chính quy và luôn được trang bị thêm kiến thức qua các khóa đào tạo kỹ thuật mới để nâng cao chuyên môn và được thử thách qua các dự án thực tế của Trung tâm, bảo đảm làm chủ được các công nghệ mới và ứng dụng một cách có hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm luôn phát huy tốt vai trò là một trong 3 trung tâm của ngành Thống kê tham gia xử lý số liệu cho các cuộc điều tra lớn của quốc gia, đó là: Tổng điều tra dân số năm 1989, 1999; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2011, 2016: Sử dụng công nghệ quét và nhận dạng ký tự thông minh; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ năm 2020; Tổng Điều tra kinh tế năm 2021: Thu thập thông tin và tổng hợp số liệu bằng công nghệ web; Điều tra dân số biến động giữa kỳ năm 202; Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022: Thu thập thông tin bằng thiết bị di động (CAPI); Xây dựng nhiều phần mềm điều tra, thu thập thông tin, xử lý các cuộc điều tra và phục vụ nhu cầu quản lý của ngành thống kê. Mặt khác, Trung tâm luôn tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời bảo đảm thông suốt, an toàn hệ thống mạng của 20 Cục thống kê phía Nam; đảm bảo vận hành Trung tâm dự phòng cho các cuộc điều tra, tổng điều tra của ngành. Lớp đào tạo CNTT cho các Cục thống kê phía Nam năm 2022 Ngoài nhiệm vụ chính là xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê, Trung tâm dự phòng và là một Trung tâm khu vực bảo đảm về công nghệ thông tin cho 20 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố phía Nam, Trung tâm còn tham gia cung cấp các dịch vụ về CNTT cho các đơn vị trong và ngoài ngành ở khu vực. Năm 2021, 2022, mặc dù Trung tâm gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh của Covid-19, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo Cục thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê và lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao. Trong đó, Trung tâm đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng và quản trị hệ thống mạng của khu vực, đảm bảo kết nối thông suốt với Tổng cục và các Cục thống kê; kiểm tra hỗ trợ các cục thống kê phía Nam về bảo mật an toàn an ninh mạng và vận hành an toàn hệ thống máy chủ do Trung tâm phụ trách. Nâng cấp, hiệu chỉnh bổ sung chức năng các phần mềm quản lý kết quả điều tra thống kê và xây dựng các phầm mềm mới như: Phần mềm quản lý thu thập thông tin, xây dựng phương án, dự toán điều tra thống kê; phần mềm quản lý Công nghệ thông tin; phần mềm tổng hợp kết quả các cuộc điều tra; phần mềm thu thập, xử lý thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022. Hoạt động kinh doanh dịch vụ được đẩy mạnh, Trung tâm đã thực hiện nhiều hợp đồng thi công hệ thống mạng, thông tin liên lạc và camera giám sát, xây dựng phần mềm... cho Cục thống kê các địa phương. Số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp TP.HCM Kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thu nhập của viên chức, người lao động Trung tâm năm 2021, 2022 cao hơn năm 2020 trên 10% và so với kế hoạch đề ra. Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Với những kết quả đạt được, từ năm 2011 đến năm 2021 Trung tâm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014, 2018, 2020; năm 2022 Trung tâm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Điện Biên luôn tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Theo chia sẻ của đồng chí Lò Văn Mừng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh: Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với địa bàn dân cư và công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy hiệu quả của các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng... Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; đặc biệt là chương trình hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo từ chương trình “Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội” và các chương trình xã hội hóa khác. Tổ chức bộ máy, cán bộ của Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên; nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Một số kết quả nổi bật là: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 861 hoạt động tuyên truyền tại cơ sở với hơn 33.880 người tham gia. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân được MTTQVN các cấp duy trì nền nếp và đạt kết quả tích cực. Trong năm, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp 86 báo cáo tình hình nhân dân, 114 hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với 1.345 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình về các lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đời sống văn hóa với 487 lượt mô hình tự quản ở khu dân cư. Các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các hoạt động thiết thực. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết tại bản Lạn, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng; các huyện đã tổ chức lồng ghép kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều nội dung phong phú. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tính đến ngày 15/11/2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 97.035 triệu đồng; trong năm 2022, đã phân bổ 70.498 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.353 nhà Đại đoàn kết, 51 công trình vệ sinh, hỗ trợ sinh kế cho 66 hộ gia đình, hỗ trợ 1.162 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ khám, chữa bệnh cho 16 người, tặng 4.939 suất quà nhân dịp lễ, tết trong năm và nhiều hỗ trợ giúp đỡ người nghèo thiết thực khác. Tổ chức kiểm tra các chương trình hỗ trợ trâu, bò giống sinh sản (theo hình thức luân chuyển) đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Công tác cứu trợ được thực hiện kịp thời. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp nhận 180 triệu đồng; đã hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn, đuối nước, dông lốc, sạt lở đất với tổng số tiền 383,7 triệu đồng; phối hợp tổ chức rà soát hỗ trợ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 5.568 hộ, bằng 23.188 khẩu, số gạo hỗ trợ khoảng 347,82 tấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Tự hào hàng Việt Nam”; sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng; tăng cường sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa theo chương trình OCOP, giới thiệu quảng bá đặc sản của quê hương tới các địa phương khác trong dịp Tết nguyên đán, Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2022. Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" được triển khai gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, phối hợp triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;tiếp tục phát huy nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch, thư kêu gọi và tổ chức phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế được tăng cường thông qua các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và ngoại giao nhân dân của MTTQ tới các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị và hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhất là đồng hành, chia sẻ với người dân trong khó khăn...

Trang