Chuyên đề

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Sản lượng điện quý I tăng 8,07% so với cùng kỳ

Quý I năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị - xã hội, vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc trong các dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Sản lượng điện thương phẩm quý I năm 2019 ước đạt 14.985,87 Tr.kWh, tăng 8,07% so với cùng kỳ 2018, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 64,94% và tăng 7,82%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 28,77% và tăng 7,13% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng năm 2019 tổn thất điện năng của Tổng công ty ước thực hiện đạt 5,20%, giảm 0,20% so với cùng kỳ 2018. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện giảm sâu so với chỉ tiêu EVN giao: MAIFI  0.05 lần/0.09 lần (KH EVN giao), chỉ số SAIDI 75.22 phút/175.23 phút (KH EVN giao), chỉ số SAIFI giảm 0.62 lần/1.35 lần (KH EVN giao). Quý I năm 2019 EVNNPC đóng điện 04 TBA mới, nâng công suất 04 MBA và lắp 03 MBA thứ 2 tại các TBA 110kV với tổng dung lượng tăng 372 MVA góp phần nâng cao năng lực lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện. Qúy I năm 2019 tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định, chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 5,91 ngày/7 ngày. Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết, công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Toàn Tổng Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 65.435 khách hàng. Tính đến 31/3/2019. Trong quý I, toàn Tổng công ty thực hiện kiểm tra giá bán điện đối với 113.933 khách hàng. Toàn Tổng công ty có 82 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 1.642 kWp, sản lượng phát lên lưới là 40.400 kWh. Tổng công ty và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Trong quý II năm 2019, các đơn vị trong Tổng công ty khẩn trương thực hiện các công việc củng cố lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng, cấp điện an toàn cho lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng thời quyết liệt các biện pháp giảm tổn thất điện năng và thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng): Vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2019

Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan tham mưu chiến lược của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kỹ thuật trong quân đội và dân quân tự vệ; trực tiếp chỉ đạo ngành kỹ thuật toàn quân thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật theo Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam và quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Ghi nhận công lao và thành tích to lớn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quân đội, đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, nhiều tập thể, cá nhân trong Tổng cục được Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn tặng các phần thưởng cao quý: Tổng cục Kỹ thuật được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Quân công. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục như Cục Quân khí được tặng Huân chương Sao vàng; Cục Xe - Máy được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 166 tập thể và 221 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương; 6 tập thể và 14 cá nhân được Nhà nước Lào và Campuchia tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Trong giai đoạn 2013 - 2018, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội. Nổi bật là tham mưu triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đây là nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển của ngành kỹ thuật Quân đội. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quy hoạch sử dụng mua sắm, sản xuất đồng bộ, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Tham gia xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng VKTBKT đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tham mưu và phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức kỹ thuật Quân đội và chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức quân đội trong tình hình mới. Xây dựng và triển khai thực hiện 2 đề án cấp Bộ về Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên kỹ thuật quân sự trong tình hình mới và Đề án đổi mới phương thức tổ chức bảo đảm kỹ thuật, cơ chế quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật và Đổi mới phương thức quản lý, điều hành hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức, điều hành công tác kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của VKTBKT, nhất là vũ khí công nghệ cao và yêu cầu tác chiến hiện đại. Song song với công tác tham mưu, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo các chuyên ngành kỹ thuật, các đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật nhằm bảo đảm số lượng, chủng loại, chất lượng và đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, bảo vệ vùng biển, vùng trời, cứu hộ - cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác... Hoàn thành tốt chức năng là cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Việc thực hiện cuộc vận động đã góp phần nâng cao nền nếp, chất lượng công tác kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp, đảm bảo hệ số kỹ thuật của VKTBKT hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ tại các đơn vị trong toàn quân. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong điều kiện các đơn vị trực thuộc còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên luôn xác định tốt nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn VKTBKT và phục vụ các hoạt động, tiêu biểu: Bảo đảm xe, lái xe cho Hội nghị cấp cao APEC 29 tổ chức trên 8 tỉnh, thành phố trong cả nước với 1.415 lượt cán bộ lái xe phục vụ, trên 14.000 chuyến xe và trên 1,2 triệu km an toàn và Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ VI, Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ X, đã được Đảng, Chính phủ đánh giá cao. Các kho đã hoàn thành tốt kế hoạch tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển hàng ngàn tấn súng, pháo, khí tài, đạn dược; hàng ngàn ô tô, tăng thiết giáp các loại; tổ chức giám định chất lượng hàng ngàn trang thiết bị kỹ thuật các loại; triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, bão lụt, ẩm mốc, bảo đảm an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 - 105% kế hoạch năm. Các nhà máy, xí nghiệp đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian, vật tư sản xuất, sửa chữa, giảm giá thành sản phẩm, có nhiều cố gắng trong sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị sản xuất mỗi năm từ 15-20%, góp phần ổn định thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động. Các nhà trường duy trì và thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, rèn luyện nghiêm”, tăng cường đầu tư vật chất phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, chất lượng học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học đều được nâng lên; kết quả đào tạo hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2013 đến nay đã có 3 đồng chí được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, 5 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bắt nguồn từ sự quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Từ Tổng cục đến các đơn vị cơ sở đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của trên, tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các đợt thi đua đặc biệt, đột kích và cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc, của đảng, đất nước, quân đội và đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng, đặc biệt là các đơn vị có biến động về tổ chức, biên chế; triển khai thực hiện đồng bộ việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và hậu phương quân đội... Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014 - 2019, Tổng cục Kỹ thuật luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao: Được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; Chính phủ Hoàng gia Campuchia tặng thưởng Huy chương Hữu nghị; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 3 Bằng khen. Các đơn vị thuộc Tổng cục cũng được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước và Quân đội. Vinh dự và tự hào hơn nữa là Tổng cục Kỹ thuật đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Tổng cục (10/9/1974 - 10/9/2019).  

Công ty Điện lực Hưng Yên: Xứng danh là một trong những lá cờ đầu của ngành

Công ty Điện lực Hưng Yên được thành lập năm 1997 và chính thức mang tên gọi như ngày nay từ năm 2010. Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh điện năng; xây dựng và cải tạo lưới điện phân phối; sửa chữa, đại tu thiết bị điện; thiết kế lưới điện phân phối; tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp; tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển lưới điện theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trải qua 22 năm dựng xây và phát triển, Công ty đã đạt được những bước tiến vượt bậc, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của ngành điện lực. Trụ sở của Công ty Điện lực Hưng Yên tại số 308, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Thời gian qua, Công ty đã đáp ứng nhu cầu điện năng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tại địa phương. Công ty đã huy động tối đa mọi nguồn vốn nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp lưới điện, tăng cường phát triển phụ tải, rút ngắn thời gian mất điện, giảm sự cố. Những thành tựu thời gian qua có được là nhờ sự quản lý hiệu quả của Ban lãnh đạo, sự nhất trí cao của đội ngũ 733 cán bộ, công nhân viên năng động, yêu nghề, vững vàng về chuyên môn và bản lĩnh của Công ty. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực được triển khai tốt, chú trọng vào đào tạo theo chương trình khung của EVN. Nhờ sự động viên, khuyến khích của Công ty, phong trào viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên. Với việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn, Công ty Điện lực Hưng Yên đã được Đảng, nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận và đánh giá cao với nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2014, Công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2018, lần thứ hai Công ty được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong 27 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tự hào với truyền thống hơn 60 năm của ngành Điện cách mạng Việt Nam, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, đẩy lùi mọi khó khăn; không ngừng thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương không ngừng thi đua hoàn thành tốt trọng trách được giao

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, trực thuộc Tỉnh ủy, là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, bao gồm các Chi, Đảng bộ cơ sở của các cơ quan sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh. Bằng tinh thần trách nhiệm cao cùng sự tận tụy với công việc, Đảng ủy Khối đã giúp các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự phát triển không ngừng của các cơ quan trên địa bàn.  Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng những phương thức đa dạng, phù hợp với tình hình tại địa phương. Các cấp ủy, Chi bộ trong Đảng bộ đã chú trọng việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thành các đề án, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng ủy Khối luôn nắm bắt tình hình tư tưởng, nâng cao khả năng nhận thức, đấu tranh đối với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Quan tâm tới công tác phát triển Đảng, đảng viên mới được kếp nạp có nhận thức đúng đắn về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành trọng trách được giao. Từ sau Đại hội VIII đến nay, Đảng ủy Khối đã mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng. Nhiều phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Khối, qua đó đã xuất hiện các mô hình, nhân tố mới đem lại hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối có 12 mô hình tập thể, 61 mô hình cá nhân “Dân vận khéo” của 67/67 tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ đã lựa chọn, triển khai 94 nội dung công việc mang tính đột phá của 40 đơn vị, cụ thể là: Công trình đoạn tuyến nối từ đường 62 m kéo dài đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 1); hoàn thành tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; xây dựng vùng sản xuất tập trung, an toàn gắn với bao tiêu sản phẩm… Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, Chi bộ cơ sở, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự lớn mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cũng nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành chặt chẽ. Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối thường xuyên tham dự các kỳ sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ được phân công phụ trách, theo dõi hàng tháng để nắm tình hình triển khai thực hiện. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.  Kết quả đánh giá, xếp loại, khen thưởng các tổ chức đảng năm 2018 có 60 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 50%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 46,67%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,67%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm là 93,37%. Đặc biệt, trong 4 năm qua, có 5 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Cờ, 41 lượt tổ chức cơ sở Đảng được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.  Những cống hiến của Đảng ủy Khối trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành được ghi nhận bằng: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương… Có thể nói, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã đem đến nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; huy động được sức mạnh đoàn kết, nội lực của toàn Đảng bộ cũng như tập thể các cơ quan vào hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết nhân dân

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014 và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBTWMTTQ Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Công an... Đồng chí Lò Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị sập nhà do mưa lớn kéo dài tại huyện Điện Biên Theo báo cáo năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động gắn với việc triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Tăng cường phối hợp với báo, đài địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đặc biệt, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác truyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… Qua đó, cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận đã nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết nhiều vụ, việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương. Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tạo xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên Công tác phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục nhận được sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Hầu hết các khu dân cư đã tổ chức lồng ghép kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” bằng nhiều nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình từng vùng, từng địa phương, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, chất lượng nâng lên rõ rệt. Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Bản Hạ - xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về 5 nội dung của Cuộc vận động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền Cuộc vận động tại 35 điểm thuộc 10 huyện với 3.200 lượt người; tổ chức giám sát bình chọn sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu 06 cuộc tại 6 huyện. Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền 119 cuộc với 8.189 lượt người. Đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình; nâng cao chất lượng sản phẩm; tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm... Đến nay, đa số các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh khi trang bị, mua sắm đã ưu tiên lựa chọn hàng hóa thương hiệu Việt. UBMTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và tham gia tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, Ban Thường trực MTTQ tỉnh chủ trì, hiệp thương các tổ chức thành viên Mặt trận hưởng ứng gắn kết các phong trào thi đua yêu nước của  đơn vị mình với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, tổ chức tọa đàm ở các lĩnh vực nhằm tuyên truyền và nhân rộng. Hằng năm tập hợp những sáng kiến, ý tưởng mới tổ chức biểu dương theo phân cấp và xét chọn sáng kiến tiêu biểu gửi Hội đồng thẩm định sáng tạo cấp tỉnh xem xét, tôn vinh. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được MTTQ các cấp tích cực triển khai. Trong đó: Tập trung động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nguồn quỹ “Vì người nghèo” đã được sử dụng để xây dựng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng xe đạp cho trẻ em Làng trẻ SOS, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41,01% năm 2017 xuống còn 37,45% vào cuối năm 2018, đạt mục tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh coi trọng. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước, dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong cách làm việc của cán bộ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Công tác tiếp công dân và hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức được 24 cuộc đối thoại giữa nhân dân và người đứng đầu, qua đó tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại các khu dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại. Điển hình về thực hiện nội dung này có huyện Tuần Giáo, Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay. Có thể khẳng định, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Lò Văn Mừng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp. Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền vững mạnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng: Miệt mài nối dài cánh sóng

Năm 1992, cùng với sự tái lập tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Sóc Trăng chính thức phát sóng chương trình đầu tiên. Trải qua 27 năm hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức, Đài đã từng bước cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, vươn dài, vươn xa cánh sóng, xứng đáng là kênh tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, là người bạn đồng hành gần gũi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Năm 2018 đánh dấu năm đầu tiên tự chủ về tài chính, đứng trên đôi chân của chính mình, đặt ra rất nhiều thử thách cho Đài PT&TH Sóc Trăng. Song càng trong gian khó, sức lao động sáng tạo, bền bỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Đài PT&TH Sóc Trăng càng được phát huy mạnh mẽ, tạo những dấu ấn đẹp trong toàn cảnh phát triển PT&TH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm, Đài đã tiếp tục đầu tư, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình cả nội dung lẫn hình thức, sản xuất mới nhiều chương trình, mở mới nhiều tiểu  mục, chuyên mục, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyên truyền của lãnh đạo tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân. Cụ thể, Đài đã thực hiện gần 21.000 lượt tin, phát biểu; trên 5.200 lượt phóng sự, ghi nhanh, bài phản ánh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...; thực hiện 428 kỳ chuyên mục, chuyên đề cùng các trang địa phương; tiếp nhận trên 5.220 tin, 1.601 bài, phóng sự cộng tác của các Đài Truyền thanh cơ sở và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Đài đã thực hiện các phóng sự phục vụ cho các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2018: Ngày giải phóng Vương quốc Campuchia khỏi họa diệt chủng PônPốt - Iêng sary 7/1; Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Tết quân dân 2018; Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Đài PT&TH Sóc Trăng (11/4/1992-11/4/2018); kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; sơ kết Nghị quyết 39 của Bộ chính trị… Với những chương trình mới “khai sinh” năm 2018, Đài PT&TH Sóc Trăng đã kịp thời mang đến cho nhân dân những vấn đề thời sự nóng hổi, những thông tin hữu ích. Điển hình: Mở mới chương trình: “Sóc Trăng ngày mới”, tiểu mục “Sóc Trăng điểm đến” trong Chương trình Thời sự hàng ngày; đầu tư mới các chương trình “1001 chuyện nhôn nhân”, “Cuộc sống tươi đẹp”, “Dinh dưỡng cho người bệnh”, “Tự tình quê hương”, “Gia đình Bác Tám”, “Tích xưa đất Việt”... Các chương trình văn nghệ, giải trí đặc sắc được tăng cường sản xuất, mang đến những điều khác khác biệt, những giây phút thư giãn cho người xem, đồng thời tạo dựng nên những sân chơi bổ ích thu hút sự tham gia, hưởng ứng của người dân ở nhiều tầng lớp, độ tuổi. Tiêu biểu: Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi thơ” với gần 1.000 cháu trong độ tuổi mầm non, mẫu giáo của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia; tổ chức “Giải bóng đá nhi đồng tranh Cúp STV truyền hình Sóc Trăng” lần thứ II đã quy tụ những cầu thủ nhí là các em trong độ tuổi nhi đồng đang học tại các trường tiểu học ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; tổ chức Hội thi “Nhà nông Tài tử” lần thứ II, thu hút nhiều nông dân tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký dự thi; tổ chức Liên hoan nghệ thuật các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất; phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức Hội thi “Giải Micro vàng 2018”... Đặc biệt, Đài đã phối  hợp cùng VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “Liên hoan dân ca Khmer” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất. Đáng chú ý, Đài PT&TH Sóc Trăng đã phối hợp các sở, ngành hữu quan, xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn từ 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025; đồng thời ký hợp đồng với Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV đưa tín hiệu chương trình STV2 Truyền hình Sóc Trăng trên hạ tầng số mặt đất, kênh phát sóng 33, mạng đơn tần, chuẩn DVB-T2 tại khu vực Nam bộ, phạm vi phủ sóng từ tỉnh Ninh Thuận trở vào khu vực miền Nam.  Như thế, Sóc Trăng đã đi tiên phong, trở thành địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh của khu vực Tây Nam Bộ được phát sóng số mặt đất trước hơn 1 năm. Kênh 33 là kênh mang lại nhiều nội dung phong phú và hữu ích cho người dân Sóc Trăng. Ngoài ra, kênh truyền hình STV2 được giới thiệu trên toàn bộ mạng Truyền hình Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá đất và người Sóc Trăng trên mọi miền đất nước. Trang thông tin Điện tử tổng hợp tiếp tục đổi mới giao diện theo hướng hiện đại, cập nhật toàn bộ chương trình đã phát trên sóng phát thanh, truyền hình, thường xuyên cập nhật những thông tin mới; chuyển tải các thể loại báo hình, báo nói thành báo điện tử đáp ứng được nhu cầu đông đảo của bạn đọc. Số lượt truy cập tính thời điểm ngày 1/12/2018 là 69.112.015 lượt. Ngoài phát sóng Analog, Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài còn phát sóng trên nhiều hạ tầng kỹ thuật khác: Phát Online trên Vinasat 2, MyTV, SCTV cáp, VTV cáp, Viettel: 8.096 giờ phát hình; ứng dụng STV trên màn hình hình Android, kênh Youtube, Facbook. Với những dấu ấn nổi trội năm 2018, Đài PT&TH Sóc Trăng hiện đang được đề nghị tặng Bằng khen của Ban Truyên giáo Trung ương. Trong thời gian tới, tập thể Đài sẽ tiếp tục phấn đấu, nối dài cánh sóng trong dòng chảy hội nhập góp phần nâng cao vị thế Đài PT&TH Sóc Trăng trên bản đồ phát triển PT&TH đất nước, cũng như gia tăng vai trò của Đài trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Savico Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

TĐKT - Ngày 29/3, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018; thông qua kế hoạch và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Savico. Kết thúc năm tài chính 2018, doanh thu hợp nhất thực hiện 14.882 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện 362 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch, tăng 108% so với cùng kỳ. Thu nhập cổ đông công ty mẹ Savico thực hiện 173 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 112% so với cùng kỳ. Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Về lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:                              Ngành hàng ôtô: Các đơn vị trong toàn hệ thống Savico đã tiêu thụ 31.548 xe, vượt 8% kế hoạch, tăng  17% so với cùng kỳ. Thị phần ô tô của Savico trong toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng, năm 2018 đạt 10,9% tăng 1,0 điểm % so với cùng kỳ theo báo cáo VAMA – Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, đạt 8,96% tăng 0,04 điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA + Hyundai Thành Công), tiếp tục duy trì là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 Việt Nam. Hệ thống tăng trưởng và mở rộng trên toàn quốc với 7 đại lý ô tô 2S - 3S trong năm 2018: Tây Ninh Ford, Hyundai Sơn Trà, Hyundai Kiên Giang, Toyota Nam Định, Hải Dương Ford, Mitsubishi Quảng Nam, Hyundai Vĩnh Thịnh. Từ đầu năm 2019 đến nay tiếp tục khai trương thêm 3 đại lý gồm Gia Định Ford, Hyundai Hưng Thịnh, Isuzu Tây Bắc Sài Gòn. Tính đến thời điểm hiện tại Savico đã có 48 đại lý kinh doanh ô tô 2S – 3S trên toàn quốc. Về ngành hàng xe gắn máy: Trong năm 2018, ngành hàng xe gắn máy kinh doanh ổn định và hiệu quả với sản lượng đạt 8.884 xe, đạt 98% kế hoạch và tăng 2% so với cùng kỳ; do duy trì triển khai các chương trình marketing đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ, đảm bảo lợi nhuận gộp trên từng đầu xe bình quân ở mức ổn định và có sự tăng trưởng về hoạt động dịch vụ và phụ tùng phụ kiện. Năm vừa qua Savico cũng đã phát triển thêm cửa hàng 3S Yamaha Phụng Hiệp (Yamaha Sài Gòn 4), nâng tổng số cửa hàng kinh doanh xe gắn máy lên 6 cửa hàng. Về ngành hàng dịch vụ khác: Gồm Trung tâm thương mại Savico Megamall, SavicoĐà Nẵng và Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center có doanh thu tăng trưởng ổn định do tỷ lệ khai thác luôn đạt ở mức cao (từ 95% - 100% hiệu suất khai thác), góp phần đóng góp cơ cấu lợi nhuận ổn định cho hệ thống. Về lĩnh vực dịch vụ bất động sản: Trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản đã triển khai hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ thương mại trong công tác xây dựng cơ bản, các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa các đại lý ô tô đi vào hoạt động kịp thời, đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực dịch vụ bất động sản trong các năm tiếp theo. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của lĩnh vực dịch vụ bất động sản chiếm 11.44 % cơ cấu lợi nhuận, góp phần mang đến lợi nhuận ổn định hàng năm cho Savico và hỗ trợ cho chiến lược phát triển, mở rộng mạng lưới của lĩnh vực dịch vụ thương mại. Các dự án đã được triển khai như: Dự án 66 – 68 Nam Kỳ Khởi, dự án KDC Hiệp Bình Phước Tam Bình, dự án KDC Long Hòa - Cần Giờ, dự án 104 Phổ Quang, dự án Mercure Sơn Trà. Về công tác tài chính: Công tác quản trị tài chính, dòng tiền ổn định và hiệu quả thông qua việc duy trì liên kết với các ngân hàng chiến lược, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ thương mại, dịch vụ bất động sản. Ngoài công tác tập trung cho kinh doanh, hệ thống Savico vẫn luôn chú trọng tới công tác, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với quy mô phát triển của hệ thống; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ có cơ hội trưởng thành và phát triển cùng hệ thống Savico. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động toàn hệ thống cũng được ban lãnh đạo công ty hết sức chú trọng; nhằm lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp của Savico, mang đến sự phấn khởi, động lực để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến. Savico chung tay với những hoạt động trong mái nhà chung và cả những hoạt động xã hội ý nghĩa. Sẻ chia không chỉ là trách nhiệm, mà còn là động lực để hệ thống Savico quyết tâm gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong kinh doanh, góp phần tạo ra nhiều hơn công ăn việc làm ổn định cho người lao động và có cơ hội để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng xã hội tại địa phương. Năm 2018 là một năm ghi nhiều dấu ấn trong chuỗi hành trình tiến về phía trước của Savico khi vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng lớn từ các cơ quan, hiệp hội có uy tín : Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2018, xếp hạng 85 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và hạng 31 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và danh hiệu Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018. Mục tiêu phát triển trong năm 2019: Trong năm 2019, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 18.193 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 273 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ kế hoạch này không bao gồm hạch toán lợi nhuận các dự án bất động sản; khai trương và đưa vào hoạt động 6 đại lý ô tô 2S -3S, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau bán hàng để đảm bảo nguồn thu bền vững; khai thác hiệu quả nguồn thu ổn định của lĩnh vực dịch vụ bất động sản; tăng cường vai trò quản trị hệ thống của công ty mẹ; quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát rủi ro; phát triển tốt nguồn nhân lực. Trong năm 2018 hoạt động của Savico khởi sắc trên cả ba lĩnh vực, trong đó, nổi bật nhất và cũng là thế mạnh của Savico về lĩnh vực dịch vụ thương mại, giữ vững vị thế là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 tại thị trường Việt Nam. Tiếp nối những thành quả đạt được, tập thể Ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên toàn hệ thống sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy nội lực để cùng Savico hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2019. Đào Xuân Phúc  

Kho bạc Nhà nước Hà Giang: Xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh

TĐKT - Đồng hành cùng sự phát triển, đổi mới đi lên của tỉnh Hà Giang, Kho bạc Nhà nước (KBNN)  tỉnh đã từng bước trưởng thành vững mạnh, làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa” cho nền tài chính địa phương, góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh nhà. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, KBNN Hà Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương, chương trình hành động của ngành để chỉ đạo KBNN các huyện, các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt hoạt động nghiệp vụ chuyên môn phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đồng thời, KBNN tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong khối tài chính, ngân hàng, các ban ngành liên quan để triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác về quản lý các nguồn lực tài chính trung ương, địa phương hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; đi đầu trong công tác cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ kho bạc trong thời kỳ mới; xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang. Phối hợp tốt thực hiện nhiệm vụ tập trung thu ngân sách Nhà nước Có thể nói, thời gian qua, KBNN Hà Giang đã tập chủ động phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, ủy nhiệm, ủy quyền thu qua hệ thống ngân hàng thương mại, mở tài khoản chuyên thu, với tất cả các ngân hàng thương mại trên địa bàn; đa dạng hóa các hình thức thu nộp, phát triển và khuyến khích thu nộp thuế bằng hình thức điện tử qua hệ thống Internet banking, thu qua ATM, điểm chấp nhận thẻ POS; mở rộng phạm vi nộp thuế tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách.  Với những giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, KBNN tỉnh nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Chỉ tính riêng năm 2018, tổng thu NSNN đạt 11.857 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 2.116 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán giao. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi Trên nền tảng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) vận hành từ năm 2012 đến nay, KBNN Hà Giang tiếp tục triển khai thành công hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung với Ngân hàng thương mại. Tại KBNN tỉnh triển khai thành công hệ thống thanh toán liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước (bù trừ thanh toán tại Hội sở chính và ngân quỹ Quốc gia), không phải điều chuyển nguồn vốn thủ công như trước đây. Công tác thanh toán được nhanh chóng tiện lợi, hiệu quả và an toàn, rút ngắn rất nhiều thời gian thanh toán chỉ tính bằng giây. Năm 2018, chi ngân sách Trung ương thực hiện là 1.091 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 880 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) là 211 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương thực hiện 10.933 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 7.062 tỷ đồng, chi ĐTXDCB 3.331 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi ĐT XDCB, KBNN Hà Giang đã từ chối 120 hồ sơ với tổng số tiền là 10.848 triệu đồng do chủ đầu tư, ban quản lý chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số192/NĐ-CP, phạt cảnh cáo 14 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp với số tiền 1.500.000 đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Hà Giang đã từ chối 161 khoản chi với tổng số tiền là 8.141 triệu đồng do đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Nêu cao tinh thần liêm khiết, hoàn thành công tác quản lý ngân quỹ, bảo đảm an toàn kho quỹ 5 năm qua, KBNN Hà Giang luôn đảm bảo cân đối nguồn thanh toán bù trừ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Văn phòng KBNN tỉnh; thông báo định mức tồn tiền mặt cho các KBNN huyện, thường xuyên theo dõi, báo cáo về tình hình tồn ngân với KBNN để tiếp nhận vốn kịp thời. Trong giai đoạn này, KBNN các huyện đã thực hiện thanh toán song phương điện tử tập trung với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng Công thương về nguồn vốn luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu và khả năng thanh toán cho các đơn vị nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Song song đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kho quỹ được bố trí đúng quy định, luôn nêu cao tính trung thực, liêm khiết. Trong giao dịch toàn hệ thống KBNN đã thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền trước khi thu nhận vào quỹ, kiên quyết không để tiền giả lọt vào quỹ KBNN. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, KBNN tỉnh đều tổ chức thanh tra, kiểm tra 100% toàn diện các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của KBNN tỉnh, tại KBNN các huyện, nhằm phát hiện những yếu kém và sai sót trong hoạt động toàn hệ thống, để chấn chỉnh xử lý kịp thời, tránh sai phạm xảy ra. Đơn vị cũng đồng thời tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng NSNN, nhằm hạn chế những sai phạm, tham ô, lãng phí, tham nhũng; quản lý chặt chẽ mọi nguồn lực tài chính NSNN, nguồn vốn ngân sách đầu tư có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực đi đầu trong cải cách hành chính  5 năm qua ghi dấu những bước tiến mới của KBNN Hà Giang trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đa dạng hóa các hình thức thu nộp NSNN, tăng cường thu chuyển khoản, thu thuế điện tử qua hệ thống ATM, thu qua Internet Banking;... KBNN Hà Giang tiếp tục khai thác và vận hành tốt Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), tin học hóa các hoạt động của KBNN. Quy trình nghiệp vụ về kiểm soát chi ngân sách được niêm yết công khai tại nơi giao dịch, cổng thông tin điện tử của tỉnh; giảm thủ tục kiểm soát chi, gắn với việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Chứng từ hồ sơ chi ĐTXDCB kiểm soát theo phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” thời gian kiểm soát giảm từ 7 ngày xuống chỉ còn 1 - 3 ngày làm việc. Chứng từ chi thường xuyên chỉ kiểm soát trong ngày, tiền được thanh toán đến tài khoản của cá nhân và tổ chức được hưởng nhanh nhất. Từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 đã triển khai quyết liệt Dịch vụ công trực tuyến (DVC) của KBNN và đến nay đã hoàn thành việc khảo sát, tập huấn cho 131 khối tỉnh và 1.350 khối huyện, xã; cử cán bộ trực tiếp đi từng đơn vị để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng; tiếp tục truyên truyền hướng dẫn cho đơn vị sử dụng ngân sách về lợi ích sử dụng dịch vụ công KBNN mang lại. Đến tháng 3/2019 đã có trên 54 đơn vị tham gia thanh toán điện tử. Mục tiêu phấn đấu của KBNN Hà Giang đến năm 2020 giao dịch điện tử đạt mức độ 3 và 4. Khép lại 5 năm với những dấu ấn nổi bật, KBNN Hà Giang liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2017; Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua năm 2014, 2016; UBND tỉnh Hà Giang tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, đơn vị hiện đang đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý này là động lực quan trọng để trong thời gian tới, tập thể cán bộ công chức KBNN tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, vững bước tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp quản lý tài chính ngân sách quốc gia trong thời kỳ mới.  

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh Pía – Lạp xưởng Tân Huê Viên: Thương hiệu chinh phục người tiêu dùng trong cả nước và quốc tế

Công ty Tân Huê Viên thành lập năm 1985. Khởi đầu đầy gian khó, trải qua biết bao thăng trầm trong tiến trình phát triển.  Đến nay, thương hiệu Tân Huê Viên đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, chiếm trọn niềm tin nơi người tiêu dùng cũng như góp phần mang hương vị bánh pía ra khắp thế giới.    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Giám đốc Thái Tuấn nhân dịp đến tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 Dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển Con đường đến với thành công như ngày hôm nay của Công ty không phải là một con đường “trải hoa hồng” mà thực sự đầy chông gai, thử thách, đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên cường của người lãnh đạo cùng ý chí quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ nhân sự. Năm 1985 đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Thái Tuấn khi Cơ sở sản xuất bánh pía Tân Huê Viên được thành lập. “Vạn sự khởi đầu nan”, thời kỳ đầu sản phẩm tiêu thụ khó khăn, Thái Tuấn cùng gia đình tự làm khuôn bánh, tự giao bán bánh. Chất lượng sản phẩm cao, bắt kịp với thị hiếu của thị trường đã giúp quy mô của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Để gia tăng sức cạnh tranh, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, Công ty đã không ngừng đổi mới trang thiết bị, cải tiến công nghệ sản xuất theo mô hình khép kín. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Công ty đã khánh thành nhà máy sản xuất bánh pía tự động giai đoạn 3 với thiết kế nhà xưởng khép kín, linh động, đạt tiêu chuẩn HACCP, GMP, HALAL, ISO 22000: 2005,  có lối đi riêng dành cho khách tham quan. Năm 2016, Tân Huê Viên đã được UBND tỉnh trao chứng nhận Điểm du lịch tỉnh Sóc Trăng. Hình ảnh dây chuyền sản xuất bánh pía tại Tân Huê Viên Với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu, Công ty luôn cung cấp ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, kiểu dáng trang nhã, mẫu mã đẹp, mang đến sự an tâm về vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm của Công ty được khẳng định bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Cúp Vàng sản phẩm bánh pía nhân đậu xanh sầu riêng 1 trứng 140g - 150g, Cúp Vàng chất lượng cho lạp xưởng khô Tân Huê Viên. Hiện nay, sản phẩm của Tân Huê Viên không chỉ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam, mà còn xuất khẩu sang thị trường thế giới như: Mỹ, Canada, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Thụy Điển, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Myanmar,…. Tổ chức Công đoàn vững mạnh Đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Tân Huê Viên, tổ chức Công đoàn Công ty luôn bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Hiện toàn Công ty có 997 công nhân lao động, dân tộc Khơme chiếm khoảng 80% tổng số công nhân trực tiếp sản xuất. Với bản lĩnh vững vàng, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác, cán bộ Công đoàn đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tập thể vào sự vững mạnh của doanh nghiệp. Hình ảnh dây chuyền sản xuất bánh pía tại Tân Huê Viên Công đoàn là cầu nối vững chắc giữa ban lãnh đạo Công ty và người lao động. Cán bộ Công đoàn luôn giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ, nắm bắt kịp thời mọi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của cán bộ, công nhân viên. Trong những năm qua, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đảm bảo mọi chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Bếp ăn, nhà ăn tập thể của Công ty luôn thông thoáng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Công ty đã triển khai chế độ ăn 03 buổi/ngày với bình quân đạt 18.000 đồng/suất.  Công ty cũng thường xuyên hỗ trợ xây nhà, trong năm 2017, 2018 đã cấp tổng cộng 16 căn nhà cho 16 trường hợp đặc biệt khó khăn, cho vay không lãi để phát triển kinh tế hộ gia đình, tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.   Hình ảnh dây chuyền sản xuất bánh pía tại Tân Huê Viên Đến với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên, ta sẽ bắt gặp không khí đoàn kết, thân thiện, sôi nổi được duy trì nhờ các cuộc vận động, phong trào do Công đoàn phát động. Các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan được tổ chức thường xuyên đã tạo nên bầu không khí thoải mái, giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, gia tăng sự gắn bó trong tập thể. Những thành tựu của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên được ghi nhận thông qua: Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh, Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,... Đặc biệt, Giám đốc Thái Tuấn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  Sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của lãnh đạo, tập thể Công ty cùng chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao sẽ là yếu tố  đưa thương hiệu Tân Huê Viên vươn xa hơn nữa trong hiện tại và tương lai.    

Trang