Chuyên đề

Yên Thành - Huyện thứ hai của tỉnh Nghệ An về đích Nông thôn mới

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019, trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Nghệ An đạt được điều này (sau huyện Nam Đàn). Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm về phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 50 km. Huyện có 39 đơn vị hành chính, gồm 38 xã, 1 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên 54.766,84 ha (đất nông nghiệp 44.116,96 ha, đất phi nông nghiệp 10.216,6 ha, đất chưa sử dụng 433,28 ha). Tổng dân số tính đến 30/6/2019 là 299.934 người. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã có nhiều hy sinh, đóng góp to lớn vào 2 cuộc kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước. Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Thành vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1993), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018) cùng nhiều Bằng khen của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và của tỉnh. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết các cấp đến các chi bộ cơ sở; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình; ban hành các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chỉ đạo; HĐND huyện ban hành Nghị quyết cơ chế hỗ trợ, UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động. Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban ngành, các địa phương đã tập trung tuyên truyền tới tất cả cán bộ và nhân dân về chương trình, nội dung phương pháp, cách làm, vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia chương trình. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực sự hành động với những nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới như: Hội phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”, xây dựng “Đoạn đường hoa”, “Khu vườn kiểu mẫu”, “Đoạn đường xanh sạch đẹp”; Hội cựu chiến binh với mô hình “Tổ an ninh tự quản”; Huyện đoàn với chương trình hỗ trợ xây dựng các khu vui chơi góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở; Hội Nông dân thực hiện chương trình “Mỗi làng, xã một sản phẩm”, MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”.  Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên ở các xã, thôn (xóm) trong toàn huyện. Được biết, trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là gần 5.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng. Huyện đã đầu tư làm mới được trên 710 km đường nhựa, bê tông; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã thuận lợi; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hàng năm đạt trên 380 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 43 triệu đồng/năm. Y tế, giáo dục có bước phát triển toàn diện. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh - quốc phòng được cũng cố, giữ vững. Một số mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành là: Xã Sơn Thành đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 có kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ, môi trường đảm bảo xanh, sạch; đẹp, đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Xã Tân Thành có hệ thống giao thông thông thoáng, rộng rãi; có hệ thống mương thoát nước; hai bên lề đường được nhân dân triển khai trồng hoa và cây xanh; các trục đường giao thông được lắp điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, xã có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp có thu nhập cao như dứa thu nhập gần 100 triệu đồng/ha/năm, sản xuất rau trong nhà lưới cho thu nhập gần 1,0 tỷ đồng/ha/năm. Xã đang phấn đấu đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020. Xã Phúc Thành, Xuân Thành, Lăng Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Trung Thành có phong trào văn hóa, văn nghệ hoạt động phong phú và đa dạng, đã bảo tồn và phát huy giá trị di sản được UNESCO công nhận. Xã Đồng Thành, Minh Thành, Tây Thành, Mỹ Thành đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như cam, bưởi, mật ong, gà đồi. Xã Thọ Thành, Công Thành, Minh Thành, Liên Thành, Quang Thành, Tây Thành... có các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 hiệu quả. Trong đó, HTX Thọ Thành, Minh Thành, Quyết Tiến là các HTX được tỉnh Nghệ An đánh giá là các mô hình điển hình của cả tỉnh. Xã Hoa Thành có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, được mệnh danh là đất học, hàng năm có trên 90% học sinh thi đậu vào các trường đại học. Có thể khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Huyện xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo huyện tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng các xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2020, phấn đấu có 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 - 3 xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025 có 50 - 60% số xã đạt bộ tiêu chí nâng cao, 30 - 40% (trong số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) số xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75-80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ xã giữ vững xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8 - 1,0%. Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm cho hơn 3.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia là 95%; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 85%. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 93%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%, trong đó sử dụng nước sạch 80 - 82%.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh nhà và khu vực

Năm 2006, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh. Sau gần 15 năm hoạt động và phát triển, bằng tinh thần sáng tạo, cống hiến, nhà trường đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho y tế cơ sở, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, khu vực miền Trung nói chung. Hiện nay, Trường đã được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo 8 mã ngành, trong đó bậc cao đẳng có 5 mã ngành bao gồm Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học; bậc trung cấp có 5 mã ngành bao gồm Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Chăm sóc sắc đẹp. Từ năm 2019, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt triển khai Đề án của nhà trường về việc dạy học Giáo dục thường xuyên cấp THPT gắn với đào tạo nghề. Tính đến năm học 2018 - 2019, Trường có 104 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó đội ngũ nhà giáo cơ hữu gồm 78 người (với 2 tiến sĩ;42 thạc sĩ, chuyên khoa I; 34 đại học) và 122 giảng viên thỉnh giảng tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có trình độ chuyên môn, khả năng thực hành tay nghề cao để phối hợp với nhà trường trong công tác đào tạo học sinh, sinh viên. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Trường hiện có 2 cơ sở với đầy đủ khu giảng đường, khu thực hành, thư viện, phòng tin học, hội trường nhà điều hành, khu ký túc xá sinh viên... được trang bị những mô hình học cụ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Với chất lượng, uy tín đã được khẳng định cùng những giải pháp đồng bộ trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn là địa chỉ tin cậy nơi học sinh gửi gắm tương lai. Mỗi năm, Trường đều tuyển đủ và vượt chỉ tiêu được giao. Tiêu biểu trong những năm từ 2016 - 2019, Trường đã tuyển được gần 5.000 chỉ tiêu các hệ cao đẳng, trung cấp, đào tạo văn bằng 2, chuyển đổi chuyên môn, các lớp liên thông vừa làm vừa học, y tế thôn bản, học tiếng Việt của lưu học sinh Lào. Trong đó, đáng kể đến là 1.128 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, 527 chỉ tiêu hệ Trung cấp, 1.197 chỉ tiêu liên thông vừa làm vừa học, 688 chỉ tiêu học sinh Lào học tiếng Việt.... Trong 5 năm qua, Trường đã đào tạo được trên 2.000 sinh viên cao đẳng tốt nghiệp, gần 2.000 học sinh trung cấp Y dược tốt nghiệp, 534 học viên được cấp chứng chỉ điều dưỡng, 633 học viên tốt nghiệp khóa sơ cấp nhân viên y tế thôn bản, 232 học viên tốt nghiệp khóa sơ cấp nhân viên y tế trường học, gần 700 lưu học sinh Lào gồm các đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Dược và Y sĩ, Trung cấp Dược, Trung cấp Điều dưỡng. Năm học 2018 - 2019, số lượng HSSV đang được đào tạo tại Trường hơn 3.000 sinh viên, trong đó lưu học sinh Lào gần 1.300 sinh viên. Hàng năm bên cạnh việc đánh giá nghiêm túc kết quả học tập và rèn luyện Trường còn tổ chức các Hội thi để HSSV có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện. Trong 5 năm, nhà trường tổ chức được 3 lần Hội giảng, lựa chọn các giảng viên tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trên. Tiêu biểu: Tại Hội thi giáo viên giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc đạt 2 giải Ba; tại Hội giảng giáo dục nghề nghiệp của tỉnh: Tập thể Trường đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba; giải cá nhân: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích và 6 giải Ba. Tại Hội thi giáo viên giỏi cấp Trường đạt 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích và biểu dương 1 tập thể có nhiều giảng viên tham gia Hội thi và đạt kết quả cao, 1 tập thể đạt giải Nhất và 1 tập thể đạt giải Nhì. Ngoài ra, Nhà trường đã triển khai hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm” phục vụ cho công tác giảng dạy, chọn được 3 mô hình thiết bị có tính ứng dụng cao như: Mô hình cấu trúc da; Mô hình hệ thống mạch, thần kinh ngoại biên; Mô hình gan, trong đó Mô hình hệ thống mạch, thần kinh ngoại biên đã đạt giải Ba Hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm” toàn quốc. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được chú trọng. Trong 5 năm, Trường có gần 100 đề tài được triển khai và báo cáo tại Hội đồng cơ sở; có 3 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tiễn, 3 đề tài được xếp 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba trong Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường đại học, cao đẳng Y dược toàn quốc lần thứ XVI và tập thể nhà trường được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn tặng 3 Bằng khen. Đặc biệt, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhà trường đã chủ trì Khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trên địa bàn Hà Tĩnh” với sự có mặt của 12 Đoàn đại biểu đại diện 12 tỉnh nước bạn Lào tham dự với 12 bài tham luận tại Hội thảo. Hội thảo đã thành công khi các báo cáo tham luận được các đại biểu thảo luận sôi nổi, chú trọng một số vấn đề về đào tạo tiếng Việt và các môn chuyên ngành phù hợp nhu cầu nhân lực của các tỉnh nước bạn Lào; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào. Cũng trong giai đoạn này, Trường đã đón tiếp khoảng 30 lượt đoàn cán bộ nước ngoài đến từ Lào, Đức, Áo, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nỗ lực vươn lên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp y tế tỉnh nhà và khu vực, nhiều năm liền Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được xếp loại xuất sắc và được Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen; tỉnh Bôlykhamxay và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND) Lào tặng Bằng khen. Đặc biệt, nhà trường đã được Khối các Trường Đại học - Cao đẳng suy tôn là đơn vị dẫn đầu và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích nổi bật và toàn diện trong 5 năm học gần đây.  

Trường Tiểu học A Kiến Thành (huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang): Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực với phương châm “Tất cả vì học sinh”

Khu hiệu bộ Trường Tiểu học A Kiến Thành Kiến Thành là một xã vùng nông thôn của huyện Chợ Mới, đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân địa phương luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để bồi dưỡng nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và của ngành giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nên phong trào giáo dục của nhà trường luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trường hiện có 25 lớp với 621 học sinh; tổng số cán bộ, viên chức là 43 người, trình độ tay nghề của giáo viên khá đồng đều, số lượng trên chuẩn chiếm 100%. Đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, đã đưa nhà trường ngày càng phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa và trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và được Đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017. Năm 2019, trường thực hiện lại công tác kiểm định theo Thông tư 17/2018/BGD và được Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT An Giang công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Quang cảnh nhà trường Thầy Dương Phước Long - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, hiệu quả, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước tự chủ trong việc thực hiện chương trình theo gợi ý của ngành, thực hiện dạy phân hóa đối tượng học sinh, lấy học sinh chưa hoàn thành làm đối tượng chính, không để học sinh đứng bên lề lớp học, dành nhiều thời gian cho thực hành, giảm việc giáo viên nói thay, làm thay cho học sinh; trong giảng dạy tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra dự giờ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các chuyên đề do ngành tổ chức. Giáo viên thường xuyên quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành thông qua việc giảng dạy hàng ngày, phụ đạo học sinh trước giờ dạy 15 phút và phân công học sinh hoàn thành kèm cặp những bạn chưa hoàn thành. Ngoài ra, nhà trường và giáo viên luôn quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, giúp các em có đủ điều kiện đến lớp. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo Thông tư 22; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, công bằng, trung thực, chính xác nhưng đảm bảo tính nhẹ nhàng… Nhờ đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt chương trình giáo dục hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Giáo viên dạy thao giảng (áp dụng Vườn hoa học tốt) Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động. Có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Cán bộ, giáo viên, học sinh đều chấp hành tốt các cuộc vận động và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua trong nhà trường. Thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện  - Học sinh tích cực”, ngay từ đầu năm học Ban Giám hiệu kết hợp với công đoàn cơ sở phát động thi đua trong toàn trường. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh trang trí, chỉnh trang lớp học, vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ đánh bóng bàn ghế tạo vẽ mỹ quan, nhà trường tổ chức kiểm tra chuyên đề về nền nếp, vệ sinh, trang trí lớp, chữ viết, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/ BGD, vườn hoa học tốt... Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho học sinh các hoạt động vui chơi, tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn, trong giao tiếp ứng xử phải hòa nhã, cởi mở, thân thiện, lịch sự; sinh hoạt về cách ứng xử văn hóa trong học đường… Đến thời điểm này, cũng như nhiều năm qua, trường không có hiện tượng kỳ thị, bạo lực học đường. Giáo viên thực hiện khá tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm xây dựng nề nếp học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trò chơi dân gian.  Kết quả, trường được công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa. Trường giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền. Học sinh thi đua hoạt động nhóm Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị gắn với khẩu hiệu hành động của Huyện ủy “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm”, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép vào các môn học thích hợp, nhất là việc thực hiện tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh tiểu học”. Kết quả, cán bộ, giáo viên thực hiện bảng cam kết và tham gia học tập tốt thể hiện rõ nét qua chuyển biến đáng kể về chuyên môn; phong cách làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm nhiều đến học sinh. Đối với học sinh, hàng tuần nhà trường đều tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội dung 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục các em “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể như: Tiết kiệm giấy bút, giữ gìn tài sản chung, quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Cuộc vận động “Hai không” đi vào chiều sâu, giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tự lĩnh hội kiến thức mới. Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh đúng thực chất, trung thực khách quan, không để học sinh ngồi nhầm lớp, từng bước tạo được niềm tin về chất lượng giảng dạy trong cha mẹ học sinh. Trong năm học này trường tiếp tục thực hiện mô hình “Lớp học 3 không” nhằm nâng cao ý thức học tập và rèn luyện của học sinh./.

Bệnh viện ung bướu Hà Nội: Nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của người bệnh ung thư

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, được coi như tuyến cuối trong điều trị ung thư của người dân miền Bắc và miền Trung. Không chỉ quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị ung thư, trang thiết bị bệnh viện cũng được đầu tư bài bản và khép kín, bao gồm các thiết bị công nghệ cao đặc biệt như: Máy chụp mạch DSA, máy chụp cắt lớp vi tính CT 64, CT 128, máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy gia tốc tuyến tính Linac 6MV/IMRT, 6/15MV, máy xạ hình SPECT và máy chụp PET/CT… giúp quá trình tầm soát và điều trị ung thư được chính xác và đạt kết quả tối ưu nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai chương trình khám tầm soát ung thư sớm với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ở các điều kiện kinh tế khác nhau.   Quang cảnh Bệnh viện (Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) Với đội ngũ y bác sĩ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết với nghề cùng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của những người bệnh ung thư trên cả nước. Để được tư vấn, hỗ trợ và đặt lịch hẹn khám vui lòng liên hệ theo số điện thoại CSKH: 091.554.6116 (8h00 đến 21h00 hàng ngày).  

Phòng Quản lý Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre: Nỗ lực cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức Phòng Quản lý Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức vào sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2019, Phòng Quản lý Đầu tư đã tập trung thực hiện công tác quản lý điều hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và đã được những thành tích khá ấn tượng. Phòng đã trực tiếp đề xuất cho Ban Giám đốc Sở tham mưu Tỉnh ủy - UBND tỉnh thực hiện tốt việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN hàng năm. Trong quá trình lập và quản lý kế hoạch vốn đầu tư công, Phòng đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, theo dõi, nắm bắt thông tin để đề xuất cấp có thẩm quyền đáp ứng kịp thời các hồ sơ thủ tục theo yêu cầu từng nguồn vốn, kiến nghị Trung ương hỗ trợ và bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch đầu năm cho địa phương hàng trăm tỷ đồng, góp phần tăng tốc trong đầu tư và tạo điều kiện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội bằng nguồn vốn đầu tư công. Cụ thể, đơn vị đã quản lý giải quyết hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 5 năm qua trên 15.000 tỷ đồng, giải quyết và xử lý trên 6.000 văn bản; chủ trì thẩm định và phê duyệt trên 700 chủ trương đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án đáp ứng, được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu cho lãnh đạo trình các kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu với kết quả đấu thầu đạt trên 1.000 gói thầu, góp phần tiết kiệm ngân sách khoảng 500 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn NSNN, đã tham mưu huy động được nhiều nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển tăng dần qua các năm nhất là đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản, nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu... Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Sở, Tỉnh ủy và UBND tỉnh xây dựng các chương trình đăng ký làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để được bổ sung và tạm ứng nguồn vốn NSNN cho đầu tư các dự án công trình, tiêu biểu là các công trình trọng điểm như: Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long, Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9; hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri; công trình ngăn mặn lưu vực cống Thủ Cửu, dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri; đường Bắc - Nam; các khu trung tâm hành chính huyện,... đáp ứng được nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáng chú ý, trong hai năm 2018 - 2019, Phòng Quản lý Đầu tư đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai các Chương trình, dự án. Trong đó, tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 9.652,112 tỷ đồng, tăng 1.957,407 tỷ đồng so với đầu kỳ. Hoạt động đấu thầu, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công của các Chương trình/dự án được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ năm 2015 - 2019, Phòng đã chủ trì triển khai Kế hoạch giám sát đánh giá các dự án đầu tư trên toàn tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó thực hiện giám sát tổng thể đối với 1 đơn vị UBND huyện Châu Thành; 3 Chương trình Tăng cường cơ sở vật chất ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư và khoảng 40 công trình sử dụng vốn NSNN thuộc tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, giáo dục... Tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu tại 14 đơn vị, qua kiểm tra đã giúp cho các đơn vị rà soát, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục các thiếu sót, rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu của địa phương ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. Cũng trong giai đoạn này, tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Quản lý Đầu tư đã được phát huy cao độ thông qua những sáng kiến, cải tiến, giải pháp được cấp trên công nhận đánh giá cao. Tiêu biểu trong đó là sáng kiến kinh nghiệm “Giải pháp xây dựng khung biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư các công trình sử dụng vốn nhà nước khoa học và hiệu quả” năm 2015; chủ trì xây dựng sáng kiến cấp tỉnh “Giải pháp xây dựng các tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre” năm 2016; sáng kiến “Giải pháp trong công tác tổng hợp và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020” và sáng kiến “Giải pháp xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre” trong hai năm 2017  - 2018. Riêng năm 2019 vừa qua, Phòng đã xây dựng được 3 sáng kiến kinh nghiệm là: “Giải pháp trong công tác xây dựng nội dung thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh”; “Giải pháp trong công tác xây dựng nội dung thông qua chủ trương về cho ý kiến đề xuất đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh” và “Giải pháp trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025”. Khép lại giai đoạn 5 năm hoạt động với những thành tích nổi bật, Phòng Quản lý Đầu tư nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bến Tre và Giấy khen của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Đặc biệt, Phòng Quản lý Đầu tư hiện đang được đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.  

Trường THCS Lương Định Của: Ngôi trường trẻ ghi dấu ấn với những bước tiến dài trong dạy và học

Trường THCS Lương Định Của là một ngôi trường có tuổi đời khá trẻ nhưng đã nhanh chóng khẳng định được chất lượng giáo dục, đóng góp tích cực vào thành tích giáo dục của Quận 2. Kể từ năm học đầu tiên 2007-2008 đến nay trường đã có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012-2017, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 năm 2015 và đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 năm 2019 - 2023. Quang cảnh trường THCS Lương Định Của Điểm sáng về chất lượng giáo dục Được sự quan tâm của Quận ủy - UBND - Phòng GD&ĐT Quận 2, năm học 2011-2012 trường được đầu tư xây dựng tại địa điểm mới thuộc Khu dân cư 174 ha Thạnh Mỹ Lợi (số 2 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2). Cơ sở mới của trường có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, cây hoa tô điểm cho vẻ đẹp của ngôi trường. Để phục vụ tốt việc dạy và học, trường đã xây dựng đồng bộ các phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng chức năng, các lớp học thoáng mát, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, trường THCS Lương Định Của vinh dự được Công ty FN Singapore tặng thư viện thông minh vào ngày 05/9/2018. Thư viện thông minh có nhiều ưu điểm so với thư viện truyền thống. Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học sinh vào đọc sách tại thư viện thông minh. Các em học sinh có thể mượn máy tính bảng và sử dụng tại thư viện trong giờ ra chơi, trước và sau giờ học hoặc mỗi khi các em có nhu cầu tự tìm hiểu một chủ đề mới được thầy cô trên lớp giao cho nhóm, các em xuống thư viện làm việc theo nhóm tìm kiếm thông tin rất nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài thời gian trên, nhà trường còn bố trí cho học sinh mỗi tuần có 1 tiết đọc sách tại thư viện thông minh và xem phim 3D. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Nhận thức được con người là yếu tố quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung phát triển nhân lực, nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên. Hằng năm, nhà trường đều lên kế hoạch cho GV-CNV tham dự các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vì thế số giáo viên đạt chuẩn là 100%, tỷ lệ trên chuẩn ngày một nâng cao. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được nhà trường chú trọng, cuối mỗi đợt bồi dưỡng đều tổ chức thi, xét chọn và khen thưởng kịp thời đối với những học sinh có thành tích cao. Do đó, số học sinh giỏi luôn đứng đầu Quận, học sinh giỏi cấp Thành phố tăng qua từng năm. Song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường còn đẩy mạnh các hoạt động Đoàn - Đội nhằm giúp các em học sinh phát triển nhân cách, nhận thức được lý tưởng sống, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội... Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá - giỏi của trường trên 78%, trong đó có 14 học sinh giỏi cấp quận và 07 học sinh giỏi cấp thành phố; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh trúng tuyển lớp 10 đạt gần 90%. Tham gia các hội thi chuyên môn cấp Thành phố học sinh của trường cũng đạt nhiều thành tích: Thi giải toán trên máy tính cầm tay đạt 01 giải nhì, 02 giải ba; thi Văn hay chữ tốt đạt 01 giải khuyến khích; thi Đại sứ văn hóa dọc đạt 01 giải nhì; tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi chủ đề “Cuộc sống quanh em” đạt giải nhất thể loại thơ khối THCS. Tham gia kỳ thi Olympic các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Khoa học tự nhiên (Lý - Hóa- Sinh), Rô bốt cho học sinh 6,7,8 vào ngày 30/3/2019; có 8 học sinh đạt giải trong tổng số 15 em tham gia: 03 Huy chương Vàng gồm môn Toán 8, Tiếng Anh 8, KHTN7; 02Huy chương Đồng gồm KHTN8, Toán 6; 03Huy chương Ba gồm Tiếng Anh 7, robot (đội em Linh và Ngọc lớp 8A3). Ngoài ra, trường còn có 01 học sinh giành Huy chương đồng Toán SASMO toàn quốc. Tham gia hội thi Tin học trẻ cấp Quận, em Trần Khải lớp 8A2 được chọn vào đội tuyển thi Thi tin học trẻ cấp Thành phố. Thi Robotacon cấp thành phố: có 2 học sinh lớp 7 đạt giải nhì. Thi trang trí và viết chữ đẹp tác phẩm “Nhật ký trong tù”: 01 học sinh lớp 9 đạt giải B. Ngoài ra có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp toàn quốc. Ban giám hiệu nhà trường Trong các phong trào thể dục, thể thao, học sinh của trường cũng giành được nhiều thành tích đáng biểu dương: Tham gia giải TTHS cấp quận đạt thành tích 28 HCV, 29 HCB, 41 HCĐ. Giải TTHS Thành phố, Năng khiếu Thành phố, Trẻ Thành phố đạt 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Cấp thành phố môn Pencak Silat đạt 01 Huy chương đồng; Cờ tướng đạt 2 Huy chương Vàng; Điền kinh đạt 01Huy chương Đồng, Võ cổ truyền đạt 22 Huy chương Vàng. Võ môn Vovinam đạt 01Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng, 01 giải vô địch trẻ môn Kickboxing cấp toàn quốc, 01 giải cờ vây trẻ cấp toàn quốc. Đổi mới phương pháp giáo dục Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Để đổi mới phương pháp dạy học mang lại hiệu quả, trường đặc biệt lưu ý tới vấn đề đổi mới hình thức học tập thông qua việc mở rộng không gian lớp học và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, coi trọng hướng dẫn học sinh tự học tập tại nhà và bên ngoài trường học. Bên cạnh đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, Trường THCS Lương Định Của tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh đánh giá theo kết quả và đánh giá theo quá trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá cần chú ý hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh trong quá trình dạy học. Ngoài các bài kiểm tra trên lớp, nhà trường khuyến khích giáo viên tăng hình thức đánh giá thông qua các sản phẩm dự án, các bài thuyết trình, bài thực hành. Đối với những học sinh có kết quả kiểm tra không tương xứng với quá trình học tập, giáo viên tìm hiểu nguyên nhân, cho phép học sinh được kiểm tra lại nếu thấy cần thiết và hợp lý. Trong quá trình chấm bài, giáo viên có ý kiến nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh; chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình… Nêu cao tinh thần thi đua, tạo động lực phát triển toàn diện Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tập thể sư phạm trường THCS Lương Định Của từ những năm đầu thành lập cho đến nay luôn nỗ lực cố gắng thi đua lập thành tích. Từ các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các hoạt động chuyên môn, hội thi đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của đơn vị. Nhiều năm liền Chi bộ nhà trường đều đạt trong sạch vững mạnh. Chi bộ nhà trường được Quận uỷ Quận 2 trao tặng giấy khen Chi bộ tiêu biểu năm 2018. Công đoàn nhà trường năm học 2018 - 2019 đã được Liên đoàn Lao động Thành phố trao Bằng khen và Cờ thi đua thành phố. Nhà trường nhiều năm đạt Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 trường được tặng Cờ thi đua của Thành phố về thi đua khen thưởng. Năm 2017 - 2018 trường được Uỷ ban nhân dân Thành phố trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền 2016 - 2017, 2017 - 2018. Năm 2018 - 2019 trường tiếp tục phát huy vai trò trong công tác thi đua khen thưởng. Được UBND Quận 2 trao tặng giấy khen về các công tác như “Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố”, “Công tác tuyển sinh 10 đạt kết quả cao”, “Công tác giáo dục học sinh hoà nhập”, “Thực hiện tốt chuyên đề cấp Quận”... Ngoài ra, trường còn được UBND Thành phố trao tặng Cờ thi đua, có 02 cá nhân xuất sắc đạt được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để thầy và trò trường THCS Lương Định Của tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, để khẳng định thương hiệu nhà trường trong ngành giáo dục Quận 2 và Thành phố./.

Tỉnh Nghệ An: Những khởi sắc rõ nét trong hoạt động đối ngoại

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng. Việt Nam vừa được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và là Chủ tịch ASEAN năm 2020, vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo tiền đề quan trọng  đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhanh nhạy bắt nhịp với thời cuộc, quốc tế, khu vực và đất nước, năm 2019, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại; triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong năm, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 92-Ctr/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 28/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; lãnh đạo quyết liệt trong xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng với các tỉnh có quan hệ truyền thống của nước Lào, Nga, Trung Quốc và các nước khác. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 có hiệu quả và chất lượng. Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai mạnh mẽ vừa duy trì các mối quan hệ truyền thống, vừa mở rộng hợp tác với các địa phương mới như: Tổ chức Hội đàm cấp cao với chính quyền tỉnh Ulianốp; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ, Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển... Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với nhiều đối tác nước ngoài quan trọng như Đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo địa phương các nước bàn về các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục... Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch đến các đối tác nước ngoài được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Ký kết với các đối tác nước ngoài như Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam, JICA (Nhật Bản), JETRO Hà Nội các thỏa thuận hợp tác quan trọng về nông nghiệp, công nghiệp, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực ... Công tác tổ chức và quản lý xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trung ương và tỉnh. Các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại được triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa được diễn ra trên địa bàn tỉnh có sự tham dự của các Đại sứ quán, tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; xuất bản Bản tin Đối ngoại Nghệ An các số 13, 14. Tiếp nối thành công của Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương do Bộ Ngoại giao phối hợp, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tại các nước được triển khai hiệu quả. Công tác lãnh sự và bảo vệ công dân tiếp tục được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai hiệu quả, quản lý chặt chẽ; các chương trình, dự án có ý nghĩa nhân đạo cao, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình thông qua hỗ trợ sinh kế nông thôn góp phần đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân. Công tác quản lý biên giới đất liền và biển, đảo tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội: tổ chức trục vớt, tháo gỡ thân mốc quốc giới 409; tổ chức 03 hội nghị tập huấn tuyên truyền Hiệp định Quy chế quản lý biên giới đất liền và công tác bảo vệ mốc quốc giới Việt Nam - Lào và 3 hội nghị tập huấn tuyên truyền biển đảo năm 2019. Công tác giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hoàn thành các đợt song phương điều tra, phân loại, lập danh sách và trình cấp trên về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và các tỉnh của Lào.  Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai rộng rãi, hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức, phương thức khác nhau, từng bước đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực. Đã tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và những đóng góp của công tác đối ngoại nhân dân, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân. Tính đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có quan hệ ở cấp Trung ương với 30 quốc gia (tăng 6 quốc gia); 43 tỉnh, thành (tăng 23 tỉnh, thành phố so với nhiệm kỳ trước)… góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước; nâng cao vị thế và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nhìn lại một năm với những dấu ấn nổi bật trong hoạt động đối ngoại, bước sang năm 2020 tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu; tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác với các nước đặc biệt là Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Australia, các nước ASEAN…; thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020.    

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa ngày càng có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, VKSND tỉnh đã có những bứt phá mạnh mẽ, toàn diện, đạt được nhiều thành tích xuất sắc nổi trội dẫn đầu cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Trong 10 năm qua, VKSND tỉnh phải thụ lý giải quyết một khối lượng công việc rất lớn với 30.356 tố giác, tin báo về tội phạm; 21.595 vụ án hình sự, 40.789 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; 219.046 việc thi hành án dân sự, hành chính (Thanh Hóa là một trong những địa phương có khối lượng công việc nhiều). Tuy nhiên, ngành Kiểm sát Thanh Hóa luôn đạt và vượt các chỉ tiêu của ngành và Quốc hội đề ra. Trong đó, nổi bật là: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 95,92% (vượt 5,92% chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tăng 7,52% so với những năm trước); tỷ lệ tin báo quá hạn năm 2010 chiếm 17,5%, thì từ năm 2017 đến nay không còn tin vào quá hạn giải quyết (vượt chỉ tiêu 10% giảm 20% so với thời kỳ trước); tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển xử lý hành chính ngày càng giảm, từ 2% (năm 2010) đến nay chỉ còn 0,2%; đặc biệt, các trường hợp bắt khẩn cấp đều chuyển khởi tố hình sự, không có trường hợp nào phải trả tự do vì hành vi không có thành tội phạm; tỷ lệ giải quyết của cơ quan điều tra đạt 97,1% (vượt 17,1% chỉ tiêu, tăng 20,5% so với những năm trước); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99,91% (vượt 4,91% so với chỉ tiêu của ngành đề ra), trong đó truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Trong lĩnh vực hình sự: Số kháng nghị ngang cấp vượt chỉ tiêu 200%, tăng 500% so với những năm trước; số kháng nghị trên cấp vượt chỉ tiêu 123%; tăng 90% so với những năm trước; số kháng nghị được chấp nhận đạt 99% - vượt 29% so với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính: Số kháng nghị ngang cấp vượt chỉ tiêu 92,5%, tăng 90% so với thời kỳ trước; số kháng nghị trên cấp vượt chỉ tiêu 52%, tăng 48% so với những năm trước; số kháng nghị được chấp nhận đạt 96,3% - vượt 16,3% so với chỉ tiêu của ngành, tăng 10% so với những năm trước). Qua kiểm sát, đã ban hành 3.584 kháng nghị, kiến nghị trong tất cả các khâu công tác kiểm sát… VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng là đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội trong công tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm; tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; tội phạm ma túy; tội phạm tín dụng đen, tội phạm có tổ chức mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng; trong công tác đấu tranh chống tội phạm giết người và tội phạm “Cố ý gây thương tích”. Do đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương như: Viện kiểm sát Thanh Hóa được VKSND tối cao chọn báo cáo tham luận “Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” tại Hội nghị tổng kết tháng 1 năm 2014. Được Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích suất sắc trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm. Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 1 cá nhân được tặng Bằng khen có thành tích suất sắc trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm (2011-2015). Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn tặng hoa cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hoá năm 2018 Kết quả đấu tranh, triệt phá tội phạm hoạt động tín dụng trái pháp luật, cho vay nặng lãi (vụ Nguyễn Cao Thắng) đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng phát động phong trào đấu tranh với loại tội phạm “tín dụng đen” này trên toàn quốc. VKSND cùng với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được VKSND tối cao, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020”. Công tác xây dựng ngành đạt những kết quả tích cực; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường; bộ máy làm việc được kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên được nâng cao về mọi mặt, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng như đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đáng chú ý, VKSND Thanh Hóa còn được biết đến là một trong số những đơn vị đầu tiên trong toàn ngành KSND thực hiện việc tổ chức thi đua theo Cụm, Khối thi đua đã mang lại kết quả cao. Từ năm 2010 đến nay, nhiều tập thể trong ngành KSND tỉnh đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó có số lượng chỉ tiêu vượt yêu cầu vượt trội, năm sau đều tăng hơn năm trước. Điển hình, năm 2016 VKSND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất; 5 năm (trong đó, có 4 năm liên tục từ 2016 đến 2019) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 9 tập thể và 17 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại; 3 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 10 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể liên tục được tặng “Cờ Thi đua Ngành”, “Cờ thi đua dẫn đầu khối”. Viện KSND cũng luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Đặc biệt, năm 2015 đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ là Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 - UBND tỉnh và được các đơn vị trong Cụm thống nhất bình xét, suy tôn là đơn vị đứng đầu Cụm, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua. Năm 2019, cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, đơn vị tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu ý nghĩa của phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 -2019) và đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Với những thành tựu đáng tự hào trên hành trình gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là những thành tích nổi bật trong 10 năm gần đây, Viện KSND Thanh Hóa hiện đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trang