Chuyên đề

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;   Quyết định số 376 QĐ/KDCN-SĐH ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Về việc Ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường. Căn cứ kế hoạch xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, ngành Quản trị Kinh doanh – Mã số: 9.34.01.01. 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo những nhà khoa học: Có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học - công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS). 2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH : Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là: 20 NCS, được phân bổ cho ngành Quản trị Kinh doanh. 3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 3.2. Thời gian đào tạo: - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người đã có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục. - Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Hiệu trưởng Nhà trường chấp nhận thì thời gian đào tạo là 4 năm; Đồng thời NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu. 4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau : 4.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. 4.2. Là tác giả 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 4.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 4.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, và có trình độ tiếng Anh tối thiểu từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 4.5. Có một bài luận về dự định nghiên cứu: Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu và mong muốn đạt được; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. 4.6. Có 2 thư giới thiệu: Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, hay học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học (nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành) và một thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác, hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, về: a. Phẩm chất đạo đức - Nhất là đạo đức nghề nghiệp. b. Năng lực hoạt động chuyên môn. c. Phương pháp làm việc. d. Khả năng nghiên cứu. đ. Khả năng làm việc theo nhóm. e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển. g. Triển vọng phát triển về chuyên môn. h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh. 4.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường đại học, học viện nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 4.8. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo, nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 5.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN : 5.1. Nội dung xét tuyển gồm có Tổng điểm các phần: - Hồ sơ dự tuyển. Trong đó: Kết quả học tập; số lượng bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện; trình độ Tiếng Anh. - Trình bày bài luận. - Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu. - Trả lời phỏng vấn. 5.2. Phương thức xét tuyển: a) Các thí sinh đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở: - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển. - Chỉ tiêu được tuyển của ngành. - Tổng điểm các phần: (Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn) đều phải đạt từ trung bình trở lên và lấy điểm từ cao xuống thấp. b) Nếu các thí sinh có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học và số lượng bài báo; nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng Anh (Bằng đại học; chứng chỉ; điểm bình quân kết quả học tập; Hhoặc điểm thi trên chứng chỉ được cấp). 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ : 6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Người dự tuyển đăng ký xét tuyển phải nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bán tại Viện đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)   6.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/6/2020 đến 30/9/2020 7. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC: - Thời gian chấm điểm hồ sơ, chấm thí sinh trình bày bài luận; Bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường: Dự kiến 15 tháng 10 năm 2020 - Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Tháng 11 năm 2020 - Thời gian nhập học: Tháng 12 năm 2020 Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐT: 0243 6339114

Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo hướng bền vững

Như Thanh là huyện miền núi phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 37 km, tổng diện tích tự nhiên 58.829 ha, dân số 94.906 người, có 3 dân tộc chính: Kinh chiếm 56,78%, Mường 22,24%, Thái 18,23%, còn lại là các dân tộc khác. Có 13 xã và 1 thị trấn, 165 thôn, bản, khu phố. Có 9 xã thuộc khu vực III (đặc biệt khó khăn) và 1 thôn đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2014 - 2019, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, năm 2014. Quang cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ III, năm 2019 Huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các chương trình dự án, đặc biệt là Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 cho vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, huyện ban hành các Đề án phát triển nông lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tích cực và đúng hướng. Các chương trình, dự án được nhà nước hỗ trợ đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống và vươn lên làm giàu. Toàn huyện có 13/14 xã, thị trấn có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã, xã còn lại đang đầu tư nâng cấp; 100% xã, thị trấn có trụ sở làm việc được xây dựng khang trang; 100% số xã và thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 67% năm 2015 lên 93% năm 2019; tăng từ 3/16 xã nông thôn mới năm 2015 lên 8/13 xã năm 2019. Xã chuẩn Quốc gia về y tế tăng từ 10/17 xã năm 2015 lên14/14 xã năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 16,69%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,56 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,3% năm 2014 còn 6,3% năm 2019. Đến nay, toàn huyện có 116 người uy tín hoạt động ở 116 thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống; có 1.279/4.465 đảng viên là người DTTS đang sinh hoạt tại 290 chi bộ... Đặc biệt, năm 2019, có 2 xã (Cán Khê, Mậu Lâm) và thôn Tân Long (xã Hải Long) đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, niềm tin của đồng bào DTTS vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố vững chắc,… Lý giải về thành công này, đồng chí Đinh Xuân Hướng - Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết:“Đạt được kết quả trên, trước hết là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn của địa phương một cách sát, đúng; nhất là trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong 5 năm qua. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào DTTS đã có nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tình cảm và niềm tin của đồng bào DTTS đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng. Đồng bào đón nhận chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước bằng sự đồng thuận, từ đó cũng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, tích cực chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng”. Trong đồng bào DTTS cũng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như các xã đặc biệt khó khăn đã vươn lên thoát nghèo xây dựng thành công nông thôn mới: Xã Cán Khê, Mậu Lâm; hay các xã có phong trào xây dựng nông thôn mới sôi nổi như Xuân Phúc, Yên Lạc và Phúc Đường là những xã đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới trong năm 2019; những thôn còn nhiều khó khăn có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo như: Thôn Tiến Tâm, xã Mậu Lâm; thôn Tân Long, xã Yên Lạc; thôn Xuân Cường, xã Xuân Khang; thôn 2, xã Cán Khê; thôn Khả La, xã Thanh Tân; thôn 2, xã Xuân Phúc; thôn Thanh Sơn, xã Thanh Kỳ... Đại biểu Quách Văn Bộ - DT Mường - Bi thư Chi đoàn thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 Về kinh tế, đã xuất hiện nhiều hộ gia đình DTTS có hướng đi đúng đắn, tích cực lao động, sản xuất để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Điển hình như gia đình ông Quách Văn Lưu, dân tộc Mường ở thôn 6, xã Xuân Du; ông Bùi Xuân Quang, dân tộc Mường, thôn Đồng Trung, xã Yên Lạc; ông Hà Văn Thiết, dân tộc Thái, ở thôn 8, xã Cán Khê; ông Quách Văn Hồng, dân tộc Mường, ở thôn Phượng Xuân, xã Xuân Khang; thanh niên Quách Văn Bộ, dân tộc Mường, thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm; ông Lương Trung Kiên, thôn Thanh Sơn, xã Thanh kỳ; ông Vi Văn Minh, thôn Cây Nghia, Xuân Thái... và rất nhiều các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu, xuất sắc. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì việc gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm: Duy trì văn hóa lễ hội của người dân tộc Thái như lễ hội Sết booc mạy thôn Mó I, xã Xuân Thọ, lễ hội Kin chiêng booc mạy thôn Roọc Răm, xã Xuân Phúc; ông Lô Đình Ước, dân tộc Thái, ở thôn Roọc Răm, xã Xuân Phúc được phong tặng là Nghệ nhân dân gian về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Thái. Năm 2019, người Thái Như Thanh vinh dự có vận động viên Lương Văn Thao (xã Xuân Thái) đạt Huy chương vàng nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m nam tại SeaGames 30… Hoạt động lễ hội của người Thái xã Xuân Phúc Với những thành tựu quan trọng đạt được, bước sang giai đoạn 2019 - 2024, huyện Như Thanh sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS theo hướng bền vững; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng DTTS để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách sự chệnh lệch mức sống hiện nay; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các vùng kinh tế trên địa bàn huyện; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ là người DTTS; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo về an ninh trật tự, quốc phòng - an ninh.    

Trường Mầm non Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội: Những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp trồng người Thủ đô

Tháng 7/2018, Trường Mầm non Mỹ Đình 2 được thành lập với niềm tin vững chắc trở thành địa chỉ giáo dục Mầm non hàng đầu của quận Nam Từ Liêm. Ngay trong năm học đầu tiên 2018 - 2019, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là tiền đề quan trọng, là nền móng vững chắc để tập thể sư phạm nhà trường đem hết tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cho tương lai trẻ thơ. Nằm trong lòng quận Nam Từ Liêm, Trường Mầm non Mỹ Đình 2 được xây dựng trên tổng diện tích 4.850 m2, diện tích sân chơi 2.000 m2, với 20 phòng học, khu hiệu bộ và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Khu vực bếp có diện tích 370 m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn bếp một chiều, có đầy đủ nguồn nước, ánh sáng; trang thiết bị đồng bộ. Bên cạnh thế mạnh về cơ sở vật chất là đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, mến trẻ, với 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Với quan điểm dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên Trường Mầm non Mỹ Đình 2 đã tích cực xây dựng môi trường học tập cho trẻ phát triển hiệu quả, thuận lợi; tổ chức dạy học với nhiều cách học khác nhau, tăng cường “học mà chơi - chơi mà học”, tương tác trẻ với trẻ, trẻ với cô trở thành kĩ năng, thói quen. Đồng thời tạo mọi cơ hội để đáp ứng lợi ích, nhu cầu và khả năng của trẻ; tạo cơ hội cho trẻ được tích cực hoạt động theo các hình thức linh hoạt cá nhân, nhóm, cả lớp. Giáo viên nhà trường đã chủ động đưa các nội dung mới vào dạy trẻ, chú trọng nhiều hơn đến các phương pháp trải nghiệm, khám phá, thử nghiệm, thực hành sáng tạo; nhiều giờ học được áp dụng hình thức sáng tạo, giáo viên gợi mở giúp trẻ hoạt động tích cực giờ học nhẹ nhàng nhưng mang lại hiệu quả giáo dục cao. 100% giáo viên thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả Tốt; có 4 giáo viên thi cấp Quận 3 tiết dạy đạt giải nhì, 1 tiết dạy đạt giải ba. Trẻ đến Trường Mầm non Mỹ Đình 2 đã thực sự trở thành trung tâm, được chăm sóc và giáo dục tốt nhất bởi những người mẹ hiền, những cô giáo tận tâm với sự phát triển của trẻ. Năm học vừa qua, nhà trường đảm bảo an toàn về mọi mặt cho 100% trẻ đến trường; luôn trú trọng quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, thấp còi. Tổ nuôi thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng bữa ăn. Thường xuyên thay đổi thực đơn phù hợp theo mùa hợp khẩu vị đối với trẻ. Trong năm học này, kết quả chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường đạt kết quả Tốt. 100% nhân viên tham gia thi và đạt danh hiệu nhân viên giỏi cấp trường, 1 nhân viên đạt giải nhất, 1 nhân viên đạt giải nhì, 1 nhân viên đạt giải ba thi Nhân viên giỏi cấp quận; Bếp ăn đăng ký thi bếp ăn An toàn cấp Quận đạt giải nhất với số điểm gần tuyệt đối 99,4 điểm. Với sứ mệnh nâng những bước đi đầu đời cho trẻ, song song với chăm sóc, nuôi dưỡng, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở 19/19 lớp học, xây dựng mục tiêu và ngân hàng hoạt động đưa nội dung vào chương trình dạy học và đánh giá trẻ thực chất. Thực hiện lồng ghép tích hợp đưa nội dung các ngày lễ của dân tộc, địa phương vào bài dạy giúp trẻ có thêm kiến thức tự hào về dân tộc và địa phương của mình. Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề phát triển ngôn, tập trung nâng cao chất lượng khâu đột phá rèn kĩ năng sống cho trẻ, dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng trẻ, phát huy tính tích cực, chủ động, giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường cũng quan tâm đặc biệt đến các cháu lớp 5 tuổi, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu, chuẩn bị đầy đủ hành trang để trẻ tự tin bước vào lớp 1. Có thể nói, Trường Mầm non Mỹ Đình 2 dù mới đi vào hoạt động song đã tạo dựng được một môi trường học tập tốt, hỗ trợ tối đa cho việc hình thành nhân cách, nếp sống, nếp sinh hoạt khoa học cho trẻ, là “chiếc nôi” đảm bảo sự phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Những nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường đã được đền đáp xứng đáng. Trường Mầm non Mỹ Đình 2 đã được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được UBND TP Hà Nội công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là mốc son sáng chói trong sự phát triển của trường, tạo sức bật cho ngôi trường trẻ này tự tin tiếp bước, ghi những dấu ấn đẹp trong sự nghiệp trồng người quận Nam Từ Liêm nói riêng, thủ đô Hà Nội nói chung.    

Trường Tiểu học Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An: Điểm sáng trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Tiểu học Bắc Thành bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1930, là ngôi trường có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, nơi nâng bước cho bao lứa học trò trên vùng quê Bắc Thành trong hơn 90 năm qua. Hiện nay, trường có 16 lớp với 507 học sinh, gồm dãy phòng học 2 tầng và 1 dãy nhà cấp 4, có đầy đủ các phòng chức năng, thư viện thân thiện và khu bán trú đẹp. Đội ngũ giáo viên được đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn là 95,5%. Trường có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình, sáng tạo, tích cực tham gia đổi mới phương pháp giáo dục, viết sáng kiến kinh nghiệm. Trường Tiểu học Bắc Thành được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2018 Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban cấp huyện, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành cấp xã, Ban Đại diện cha mẹ học sinh. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đều phải gương mẫu, nỗ lực hết mình, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nên kết quả dạy và học của trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2005-2006 trường vinh dự được đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I và Đơn vị văn hóa cấp huyện. Năm học 2006-2007, trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Từ năm học 2004-2005 đến năm học 2019-2020 chất lượng giáo dục của trường luôn được xếp trong tốp đầu trong toàn huyện, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Năm học 2017 - 2018, Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; được LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II. Thi học sinh giỏi xếp thứ 4/42 đơn vị trong toàn huyện, trong đó học sinh khối 4 xếp thứ 2/42 đơn vị trong toàn huyện. Cô Nguyễn Thị Minh - Hiệu trưởng được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen. Năm học 2018 - 2019, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Thi học sinh giỏi xếp thứ 6/42 đơn vị trong toàn huyện, trong đó học sinh khối 5 xếp thứ 1/42 đơn vị trong toàn huyện. Cô Nguyễn Thị Minh - Hiệu trưởng được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Khuôn viên trường rộng rãi, sạch đẹp Trường tự hào có nhiều học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các kỳ thi như: em Hoàng Danh Tuấn đạt Huy chương Đồng thi Violympic Toán Tuổi thơ cấp Quốc gia năm học 2004-2005. Chất lượng học sinh năng khiếu của trường luôn đứng tốp đầu trong toàn huyện. Năm học 2014 - 2015: Có 15 em đạt giải giao lưu cấp huyện, trường xếp thứ 4/42 đơn vị trong toàn huyện. Năm học 2015 - 2016: Có 12 em đạt giải giao lưu cấp huyện, trường xếp thứ 6/42 đơn vị trong toàn huyện. Năm học 2016-2017: Có 13 em đạt giải giao lưu cấp huyện, trường xếp thứ 2/42 đơn vị trong toàn huyện. Năm học 2017 - 2018: Có 10 em đạt giải nhất, nhì, ba giao lưu cấp huyện, trường xếp thứ 4/42 đơn vị trong toàn huyện. Năm học 2018 - 2019: Có 15 em đạt giải nhất, nhì, ba giao lưu cấp huyện, trường xếp thứ 6/42 đơn vị trong toàn huyện. Nhiều thầy cô giáo của trường đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh như: Cô Nguyễn Thị Minh, thầy Dương Danh Lộc, cô Thái Thị Thoa, cô Thái Thị Tam, cô Phan Thị Nhi. Nhiều cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen như: Cô Nguyễn Thị Minh, cô Thái Thị Hoa. Đặc biệt cô Nguyễn Thị Minh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 16/1/2020) Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Tiểu học Bắc Thành, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh luôn là con chim đầu đàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Minh luôn say mê nghiên cứu, học hỏi, cho ra đời nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn dạy và học của nhà trường như: Sáng kiến “Chỉ đạo dạy học công nghệ lớp một”, “Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học”, “Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học”, “Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao kết quả dạy học ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay”, “Một số giải pháo chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học phần đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4, 5”. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các năm học cô Minh đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn của đơn vị, nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng phổ cập giáo dục. Công tác quản lý bận rộn nhưng cô vẫn luôn dành thời gian dự giờ thăm lớp, góp ý với giáo viên rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, thực hiện được nhiều tiết dạy bằng giáo án điện tử hay, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Song song với việc dạy văn hóa, nhà trường cũng quan tâm giáo dục kỹ năng sống, kiến thức xã hội, tổ chức linh hoạt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, phong trào văn hóa văn nghê... Qua đó tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Đây cũng là mục tiêu mà các cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Bắc Thành luôn nỗ lực hướng tới, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng là nơi chắp cánh ước mơ cho các học sinh thân yêu trong chặng đường học tập đầu tiên./.

Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở Sơn Tây: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Cơ sở Sơn Tây Trường Đại học Lao động - Xã hội được thành lập từ năm 1984 (tiền thân là Trường Dạy nghề Thương binh Việt Nam - Ba Lan). Đến nay cơ sở vật chất của Cơ sở từng bước được cải thiện, nâng cấp, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng trong quản lý trong đào tạo; thuận lợi cho học sinh, sinh viên (HSSV) nơi ăn, ở, học tập; cán bộ, viên chức, lao động trong cơ sở có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, Cơ sở Sơn Tây đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2004) và nhiều Bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân. Trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống, Cơ sở Sơn Tây đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị cũng đã được Bộ trưởng tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời gian cao điểm cả nước chung sức đồng lòng phòng chống đại dịch Covid-19, ký túc xá Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở Sơn Tây đã được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ, giảng viên toàn trường đã tích cực tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ phòng ở để bàn giao cho cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hải Thanh, Giám đốc Cơ sở Sơn Tây giới thiệu với đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND TP Hà Nội về cơ sở vật chất của đơn vị. Ông Nguyễn Hải Thanh, Giám đốc Cơ sở Sơn Tây cho biết: Từ sáng ngày 22/3, đoàn khảo sát của Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lên kiểm tra, đánh giá Cơ sở Sơn Tây có đủ mọi điều kiện để đáp ứng yêu cầu việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, chiều cùng ngày, cơ sở đã triệu tập 100% cán bộ, giảng viên và người lao động thực hiện tổng vệ sinh khu ký túc xá, kiểm tra lại mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu cách ly tập trung của thành phố. Cán bộ, giảng viên Cơ sở Sơn Tây dọn vệ sinh khuôn viên khu cách ly Chỉ sau 2 ngày, toàn bộ khu ký túc xá đã hoàn thành với 720 vị trí cách ly người bệnh và 200 chỗ ở cho cán bộ quân đội, công an, nhân viên y tế. Khu ký túc xá được cơ sở phun thuốc khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh, tẩy rửa các thiết bị, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, tắm nóng lạnh, hệ thống bếp nấu ăn… đã hoàn tất để bàn giao nếu thành phố Hà Nội trưng dụng. Các phòng khu ký túc xá được cán bộ, giảng viên vệ sinh sạch sẽ Nhà trường cũng đã chuẩn bị 17 máy đo thân nhiệt, 13.000 khẩu trang (trong đó có 7.000 khẩu trang do Công ty Manulife tài trợ) và hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn để sẵn sàng chia sẻ với TP Hà Nội trong việc cấp miễn phí các trang thiết bị này cho người bị cách ly và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Riêng Cơ sở Sơn Tây cũng đã phân công lực lượng khoảng 40 cán bộ, giáo viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ lực lượng an ninh và hậu cần phục vụ việc cách ly. Nhà trường thực hiện việc khử khuẩn khu nhà ăn để có thể phục vụ việc cách ly. Chiều ngày 22/3, ngay sau khi khảo sát cơ sở vật chất tại Cơ sở Sơn Tây - Trường Đại học Lao động - Xã hội, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND TP. Hà Nội đã thống nhất trưng dụng ký túc xá của cơ sở để làm nơi cách ly tập trung với 6 tòa nhà, có thể phục vụ được khoảng 800 người, bao gồm các đối tượng và bộ phận phục vụ. Cán bộ y tế cơ sở hướng dẫn thực hiện sát khuẩn theo đúng quy định NGƯT.TS Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội khẳng định: Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện việc đào tạo quốc phòng, an ninh tập trung 24/24h cho 100% sinh viên, Trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở Sơn Tây đã sẵn sàng đáp ứng được mọi điều kiện phục vụ cho việc cách ly tập trung những người trở về từ vùng dịch một cách an toàn, hiệu quả theo yêu cầu của TP Hà Nội, đóng góp một phần công sức vào công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của Thủ đô và cả nước.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Từ điểm tựa truyền thống, vươn cao trong xu thế hội nhập

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được thành lập từ năm 1978. Trên chặng đường hơn 4 thập niên xây dựng và phát triển với bao gian nan song cũng rất đỗi tự hào, nhà trường đã vươn lên trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo ngành nghề cho hàng trăm ngàn học sinh - sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực trẻ chất lượng cao cho các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên của trường đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Yên; Biểu tượng vàng Nguồn lực Việt Nam lần thứ I - năm 2011... Đồng chí Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2018 - 2019 cho tập thể Trường nhân dịp khai giảng năm học mới Những thành tích vẻ vang đó là điểm tựa quan trọng để thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung hôm nay tiếp tục phấn đấu vươn lên, chinh phục những đỉnh cao phát triển mới, gia tăng vị thế nhà trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo đất nước thời kỳ hội nhập. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, trước tình hình khó khăn của công tác tuyển sinh, tập thể nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thành lập các trung tâm khoa học, công nghệ, mở rộng chiêu sinh đào tạo ngắn hạn…, góp phần tăng doanh thu cho nhà trường, tăng thu nhập cho giảng viên viên, do đó đã ổn định việc làm và thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Một trong những thế mạnh của nhà trường là đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn tích cực đổi mới, sáng tạo, đón đầu xu thế phát triển giáo dục hiện đại với 14 tiến sĩ đang giảng dạy, làm việc; 116 thạc sĩ và 9 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học... Tỷ lệ sau đại học chiếm hơn 81% giảng viên cơ hữu, là lực lượng chủ yếu để xây dựng Trường chất lượng cao, mở rộng ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước. Đây cũng là những nhân tố quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua của nhà trường. Thầy Trần Kim Quyên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung cho biết: “Năm học vừa qua, phong trào thi đua của trường tiếp tục đi vào chiều sâu, có hiệu quả, có sơ tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời, là động lực cho cán bộ, viên chức nhà trường thi đua lao động sáng tạo, thi đua nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, thi đua cải tiến lề lối làm việc và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Thông qua thi đua, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đã hoàn thành nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài cấp tỉnh, 15 đề tài cấp cơ sở và nhiều sáng kiến, làm lợi hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt, được cán bộ, viên chức hưởng ứng và trong năm học 2018 - 2019 đã tiết kiệm được hơn 400 triệu đồng, góp phần mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo”. Khép lại năm học 2018 - 2019 với những thành tích nổi bật, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối thi đua giáo dục và đào tạo. Thành tích này sẽ tiếp thêm động lực quan trọng để Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tiếp tục phấn đấu đổi thay phù hợp với thời đại, với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trở thành một thương hiệu đào tạo năng động, có uy tín, chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế.

Yên Thành - Huyện thứ hai của tỉnh Nghệ An về đích Nông thôn mới

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019, trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Nghệ An đạt được điều này (sau huyện Nam Đàn). Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm về phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 50 km. Huyện có 39 đơn vị hành chính, gồm 38 xã, 1 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên 54.766,84 ha (đất nông nghiệp 44.116,96 ha, đất phi nông nghiệp 10.216,6 ha, đất chưa sử dụng 433,28 ha). Tổng dân số tính đến 30/6/2019 là 299.934 người. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã có nhiều hy sinh, đóng góp to lớn vào 2 cuộc kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước. Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Thành vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1993), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018) cùng nhiều Bằng khen của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và của tỉnh. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết các cấp đến các chi bộ cơ sở; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình; ban hành các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chỉ đạo; HĐND huyện ban hành Nghị quyết cơ chế hỗ trợ, UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động. Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban ngành, các địa phương đã tập trung tuyên truyền tới tất cả cán bộ và nhân dân về chương trình, nội dung phương pháp, cách làm, vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia chương trình. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực sự hành động với những nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới như: Hội phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”, xây dựng “Đoạn đường hoa”, “Khu vườn kiểu mẫu”, “Đoạn đường xanh sạch đẹp”; Hội cựu chiến binh với mô hình “Tổ an ninh tự quản”; Huyện đoàn với chương trình hỗ trợ xây dựng các khu vui chơi góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở; Hội Nông dân thực hiện chương trình “Mỗi làng, xã một sản phẩm”, MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”.  Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên ở các xã, thôn (xóm) trong toàn huyện. Được biết, trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là gần 5.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng. Huyện đã đầu tư làm mới được trên 710 km đường nhựa, bê tông; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã thuận lợi; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hàng năm đạt trên 380 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 43 triệu đồng/năm. Y tế, giáo dục có bước phát triển toàn diện. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh - quốc phòng được cũng cố, giữ vững. Một số mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành là: Xã Sơn Thành đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 có kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ, môi trường đảm bảo xanh, sạch; đẹp, đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Xã Tân Thành có hệ thống giao thông thông thoáng, rộng rãi; có hệ thống mương thoát nước; hai bên lề đường được nhân dân triển khai trồng hoa và cây xanh; các trục đường giao thông được lắp điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, xã có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp có thu nhập cao như dứa thu nhập gần 100 triệu đồng/ha/năm, sản xuất rau trong nhà lưới cho thu nhập gần 1,0 tỷ đồng/ha/năm. Xã đang phấn đấu đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020. Xã Phúc Thành, Xuân Thành, Lăng Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Trung Thành có phong trào văn hóa, văn nghệ hoạt động phong phú và đa dạng, đã bảo tồn và phát huy giá trị di sản được UNESCO công nhận. Xã Đồng Thành, Minh Thành, Tây Thành, Mỹ Thành đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như cam, bưởi, mật ong, gà đồi. Xã Thọ Thành, Công Thành, Minh Thành, Liên Thành, Quang Thành, Tây Thành... có các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 hiệu quả. Trong đó, HTX Thọ Thành, Minh Thành, Quyết Tiến là các HTX được tỉnh Nghệ An đánh giá là các mô hình điển hình của cả tỉnh. Xã Hoa Thành có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, được mệnh danh là đất học, hàng năm có trên 90% học sinh thi đậu vào các trường đại học. Có thể khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Huyện xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo huyện tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng các xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2020, phấn đấu có 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 - 3 xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025 có 50 - 60% số xã đạt bộ tiêu chí nâng cao, 30 - 40% (trong số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) số xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75-80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ xã giữ vững xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8 - 1,0%. Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm cho hơn 3.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia là 95%; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 85%. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 93%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%, trong đó sử dụng nước sạch 80 - 82%.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh nhà và khu vực

Năm 2006, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh. Sau gần 15 năm hoạt động và phát triển, bằng tinh thần sáng tạo, cống hiến, nhà trường đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho y tế cơ sở, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, khu vực miền Trung nói chung. Hiện nay, Trường đã được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo 8 mã ngành, trong đó bậc cao đẳng có 5 mã ngành bao gồm Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học; bậc trung cấp có 5 mã ngành bao gồm Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Chăm sóc sắc đẹp. Từ năm 2019, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt triển khai Đề án của nhà trường về việc dạy học Giáo dục thường xuyên cấp THPT gắn với đào tạo nghề. Tính đến năm học 2018 - 2019, Trường có 104 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó đội ngũ nhà giáo cơ hữu gồm 78 người (với 2 tiến sĩ;42 thạc sĩ, chuyên khoa I; 34 đại học) và 122 giảng viên thỉnh giảng tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có trình độ chuyên môn, khả năng thực hành tay nghề cao để phối hợp với nhà trường trong công tác đào tạo học sinh, sinh viên. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Trường hiện có 2 cơ sở với đầy đủ khu giảng đường, khu thực hành, thư viện, phòng tin học, hội trường nhà điều hành, khu ký túc xá sinh viên... được trang bị những mô hình học cụ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Với chất lượng, uy tín đã được khẳng định cùng những giải pháp đồng bộ trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn là địa chỉ tin cậy nơi học sinh gửi gắm tương lai. Mỗi năm, Trường đều tuyển đủ và vượt chỉ tiêu được giao. Tiêu biểu trong những năm từ 2016 - 2019, Trường đã tuyển được gần 5.000 chỉ tiêu các hệ cao đẳng, trung cấp, đào tạo văn bằng 2, chuyển đổi chuyên môn, các lớp liên thông vừa làm vừa học, y tế thôn bản, học tiếng Việt của lưu học sinh Lào. Trong đó, đáng kể đến là 1.128 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, 527 chỉ tiêu hệ Trung cấp, 1.197 chỉ tiêu liên thông vừa làm vừa học, 688 chỉ tiêu học sinh Lào học tiếng Việt.... Trong 5 năm qua, Trường đã đào tạo được trên 2.000 sinh viên cao đẳng tốt nghiệp, gần 2.000 học sinh trung cấp Y dược tốt nghiệp, 534 học viên được cấp chứng chỉ điều dưỡng, 633 học viên tốt nghiệp khóa sơ cấp nhân viên y tế thôn bản, 232 học viên tốt nghiệp khóa sơ cấp nhân viên y tế trường học, gần 700 lưu học sinh Lào gồm các đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Dược và Y sĩ, Trung cấp Dược, Trung cấp Điều dưỡng. Năm học 2018 - 2019, số lượng HSSV đang được đào tạo tại Trường hơn 3.000 sinh viên, trong đó lưu học sinh Lào gần 1.300 sinh viên. Hàng năm bên cạnh việc đánh giá nghiêm túc kết quả học tập và rèn luyện Trường còn tổ chức các Hội thi để HSSV có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện. Trong 5 năm, nhà trường tổ chức được 3 lần Hội giảng, lựa chọn các giảng viên tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trên. Tiêu biểu: Tại Hội thi giáo viên giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc đạt 2 giải Ba; tại Hội giảng giáo dục nghề nghiệp của tỉnh: Tập thể Trường đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba; giải cá nhân: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích và 6 giải Ba. Tại Hội thi giáo viên giỏi cấp Trường đạt 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích và biểu dương 1 tập thể có nhiều giảng viên tham gia Hội thi và đạt kết quả cao, 1 tập thể đạt giải Nhất và 1 tập thể đạt giải Nhì. Ngoài ra, Nhà trường đã triển khai hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm” phục vụ cho công tác giảng dạy, chọn được 3 mô hình thiết bị có tính ứng dụng cao như: Mô hình cấu trúc da; Mô hình hệ thống mạch, thần kinh ngoại biên; Mô hình gan, trong đó Mô hình hệ thống mạch, thần kinh ngoại biên đã đạt giải Ba Hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm” toàn quốc. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được chú trọng. Trong 5 năm, Trường có gần 100 đề tài được triển khai và báo cáo tại Hội đồng cơ sở; có 3 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tiễn, 3 đề tài được xếp 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba trong Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường đại học, cao đẳng Y dược toàn quốc lần thứ XVI và tập thể nhà trường được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn tặng 3 Bằng khen. Đặc biệt, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhà trường đã chủ trì Khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trên địa bàn Hà Tĩnh” với sự có mặt của 12 Đoàn đại biểu đại diện 12 tỉnh nước bạn Lào tham dự với 12 bài tham luận tại Hội thảo. Hội thảo đã thành công khi các báo cáo tham luận được các đại biểu thảo luận sôi nổi, chú trọng một số vấn đề về đào tạo tiếng Việt và các môn chuyên ngành phù hợp nhu cầu nhân lực của các tỉnh nước bạn Lào; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào. Cũng trong giai đoạn này, Trường đã đón tiếp khoảng 30 lượt đoàn cán bộ nước ngoài đến từ Lào, Đức, Áo, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nỗ lực vươn lên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp y tế tỉnh nhà và khu vực, nhiều năm liền Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được xếp loại xuất sắc và được Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen; tỉnh Bôlykhamxay và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND) Lào tặng Bằng khen. Đặc biệt, nhà trường đã được Khối các Trường Đại học - Cao đẳng suy tôn là đơn vị dẫn đầu và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích nổi bật và toàn diện trong 5 năm học gần đây.  

Trường Tiểu học A Kiến Thành (huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang): Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực với phương châm “Tất cả vì học sinh”

Khu hiệu bộ Trường Tiểu học A Kiến Thành Kiến Thành là một xã vùng nông thôn của huyện Chợ Mới, đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân địa phương luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để bồi dưỡng nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và của ngành giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nên phong trào giáo dục của nhà trường luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trường hiện có 25 lớp với 621 học sinh; tổng số cán bộ, viên chức là 43 người, trình độ tay nghề của giáo viên khá đồng đều, số lượng trên chuẩn chiếm 100%. Đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, đã đưa nhà trường ngày càng phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa và trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và được Đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017. Năm 2019, trường thực hiện lại công tác kiểm định theo Thông tư 17/2018/BGD và được Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT An Giang công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Quang cảnh nhà trường Thầy Dương Phước Long - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, hiệu quả, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước tự chủ trong việc thực hiện chương trình theo gợi ý của ngành, thực hiện dạy phân hóa đối tượng học sinh, lấy học sinh chưa hoàn thành làm đối tượng chính, không để học sinh đứng bên lề lớp học, dành nhiều thời gian cho thực hành, giảm việc giáo viên nói thay, làm thay cho học sinh; trong giảng dạy tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra dự giờ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các chuyên đề do ngành tổ chức. Giáo viên thường xuyên quan tâm đến học sinh chưa hoàn thành thông qua việc giảng dạy hàng ngày, phụ đạo học sinh trước giờ dạy 15 phút và phân công học sinh hoàn thành kèm cặp những bạn chưa hoàn thành. Ngoài ra, nhà trường và giáo viên luôn quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, giúp các em có đủ điều kiện đến lớp. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo Thông tư 22; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, công bằng, trung thực, chính xác nhưng đảm bảo tính nhẹ nhàng… Nhờ đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt chương trình giáo dục hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Giáo viên dạy thao giảng (áp dụng Vườn hoa học tốt) Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động. Có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Cán bộ, giáo viên, học sinh đều chấp hành tốt các cuộc vận động và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua trong nhà trường. Thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện  - Học sinh tích cực”, ngay từ đầu năm học Ban Giám hiệu kết hợp với công đoàn cơ sở phát động thi đua trong toàn trường. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh trang trí, chỉnh trang lớp học, vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ đánh bóng bàn ghế tạo vẽ mỹ quan, nhà trường tổ chức kiểm tra chuyên đề về nền nếp, vệ sinh, trang trí lớp, chữ viết, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/ BGD, vườn hoa học tốt... Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho học sinh các hoạt động vui chơi, tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn, trong giao tiếp ứng xử phải hòa nhã, cởi mở, thân thiện, lịch sự; sinh hoạt về cách ứng xử văn hóa trong học đường… Đến thời điểm này, cũng như nhiều năm qua, trường không có hiện tượng kỳ thị, bạo lực học đường. Giáo viên thực hiện khá tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm xây dựng nề nếp học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trò chơi dân gian.  Kết quả, trường được công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa. Trường giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền. Học sinh thi đua hoạt động nhóm Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị gắn với khẩu hiệu hành động của Huyện ủy “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm”, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép vào các môn học thích hợp, nhất là việc thực hiện tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh tiểu học”. Kết quả, cán bộ, giáo viên thực hiện bảng cam kết và tham gia học tập tốt thể hiện rõ nét qua chuyển biến đáng kể về chuyên môn; phong cách làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm nhiều đến học sinh. Đối với học sinh, hàng tuần nhà trường đều tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội dung 5 điều Bác Hồ dạy, giáo dục các em “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể như: Tiết kiệm giấy bút, giữ gìn tài sản chung, quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Cuộc vận động “Hai không” đi vào chiều sâu, giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tự lĩnh hội kiến thức mới. Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh đúng thực chất, trung thực khách quan, không để học sinh ngồi nhầm lớp, từng bước tạo được niềm tin về chất lượng giảng dạy trong cha mẹ học sinh. Trong năm học này trường tiếp tục thực hiện mô hình “Lớp học 3 không” nhằm nâng cao ý thức học tập và rèn luyện của học sinh./.

Bệnh viện ung bướu Hà Nội: Nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của người bệnh ung thư

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, được coi như tuyến cuối trong điều trị ung thư của người dân miền Bắc và miền Trung. Không chỉ quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị ung thư, trang thiết bị bệnh viện cũng được đầu tư bài bản và khép kín, bao gồm các thiết bị công nghệ cao đặc biệt như: Máy chụp mạch DSA, máy chụp cắt lớp vi tính CT 64, CT 128, máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy gia tốc tuyến tính Linac 6MV/IMRT, 6/15MV, máy xạ hình SPECT và máy chụp PET/CT… giúp quá trình tầm soát và điều trị ung thư được chính xác và đạt kết quả tối ưu nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai chương trình khám tầm soát ung thư sớm với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ở các điều kiện kinh tế khác nhau.   Quang cảnh Bệnh viện (Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) Với đội ngũ y bác sĩ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết với nghề cùng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của những người bệnh ung thư trên cả nước. Để được tư vấn, hỗ trợ và đặt lịch hẹn khám vui lòng liên hệ theo số điện thoại CSKH: 091.554.6116 (8h00 đến 21h00 hàng ngày).  

Trang