Chuyên đề

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển. Tiếp tục khí thế thi đua sôi nổi của những năm trước, năm 2016, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều cải tiến, nội dung thi đua phong phú đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp Hội. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên nông dân; tạo ra động lực để các tầng lớp nông dân trong tỉnh hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.       Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau  làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Với tổng số 135 cơ sở hội, 150.314 hội viên, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội phát động đăng ký thi đua SXKD giỏi cho các hộ hội viên nông dân, trong năm đã có 83.584 hộ hội viên đăng ký và  62.078  hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế lao động ở nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân SXKD giỏi có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu: hộ bà Bùi Thị Huyền, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh tường; hộ ông nguyễn Văn Thu, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương; hộ ông Nguyễn Mạnh Tuấn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; hộ ông Vũ Trung Học, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; hộ ông Trần Chí Đông, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo... Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức  xây dựng nông thôn mới (NTM)” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa, mục đích và vai trò chủ thể của nông dân trong việc xây dựng NTM, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Hàng năm, Tỉnh Hội triển khai đến các cấp hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến các chi tổ hội. Trong triển khai các hoạt động công tác hội, một số nội dung có lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” các cấp, tổ chức hội thi “Nông dân với pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”... Thông qua các hội thi đã tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng NTM đến cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong tỉnh, khen thưởng, biểu dương các gương nông dân điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM. Trong năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia đóng góp làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, nông dân tham gia đóng góp được 48,5 tỷ đồng, 42.209 ngày công lao động, làm mới 74,43km đường giao thông; đào đắp 35.149 m3 kênh mương; xây mới, sửa chữa 113 công trình công cộng; thăm hỏi giúp đỡ trên 700 hộ có hoàn cảnh khó khăn...    Đáng chú ý trong năm 2016, để thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua tới các cấp hội trong tỉnh; chỉ đạo các cấp hội phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan chức năng trong tỉnh; Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức chính quyền địa phương... Kết quả có 100% cơ sở Hội đã tổ chức tuyên truyền; 100% cán bộ, hội viên nông dân tham gia bầu cử; Toàn tỉnh có 476 cán bộ tham gia HĐND các cấp, trong đó tham gia HĐND cấp tỉnh 1 người, HĐND cấp huyện 8 người, HĐND cấp xã 467 người. Ngoài ra, Hội Nông dân Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...     Có thể khẳng định, năm 2016, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua của Hội Nông dân Vĩnh Phúc đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp hội viên nông dân đã được các cấp ủy, đoàn thể quan tâm thường xuyên. Từ đó, thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng và đã xuất hiện nhiều bông hoa điển hình tiên tiến được khen thưởng xứng đáng: Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua, 2 Bằng khen cho 2 cá nhân;  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trung ương Hội xét tặng 105 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2016. Trung Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 1 nông dân tiêu biểu xuất sắc ở huyện Vĩnh Tường. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.  

Ngành Công thương Hưng Yên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Đồng hành cùng ngành Công thương Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đã từng bước trưởng thành vững mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác và đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. 6 tháng đầu năm 2017, ngành Công thương Hưng Yên tham mưu UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020”; Quy định về “Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh”; “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh”; “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2015”. Hoàn thành Hợp phần 1 Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến năm 2035; tiếp tục hoàn thiện Hợp phần 2 của Đề án để trình phê duyệt trong thời gian tới. Triển khai xây dựng “Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên đến năm 2020”; “Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistic của tỉnh Hưng Yên”; “Kế hoạch, lộ trình sử dụng xăng E5 thay thế xăng Ron A92 trên địa bàn tỉnh” trình UBND tỉnh xem xét, ban hành... Vai trò quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại của Sở Công thương tỉnh Hưng Yên ngày càng được khẳng định, tăng cường, mang lại hiệu quả cao. Trong nửa đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 51.593,073 tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước và đạt 51,34% kế hoạch năm. Trong đó: công nghiệp khai thác đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 2,91%; công nghiệp chế biến đạt 50.378,573 tỷ đồng, tăng 9,06%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước đạt 510 tỷ đồng, tăng 11,72%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải đạt 680 tỷ đồng, tăng 8,21%. Một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ, mang đến thành công cho nửa đầu năm 2017 của ngành: thép cán các loại tăng 14,39%, sản phẩm bằng plastic các loại tăng 11,86%, bao bì bằng chất dẻo tăng 10,76%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng ước đạt 12.825 tỷ đồng, tăng 11,85% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,738 triệu USD, tăng 15,58% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 2.027 triệu USD, tăng 16,71% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về thương mại, Sở triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện Nhóm các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020; xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Hưng Yên năm 2017 với quy mô khu vực. Về quản lý cụm công nghiệp: tham mưu UBND tỉnh thành lập cụm công nghiệp Văn Nhuệ, Ân Thi; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 tới các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại được tăng cường. Sở Công thương đã tiến hành khảo sát và xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2017 gồm các chương trình: Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề (385 lao động); Chương trình thông tin, tuyên truyền và phát triển của ngành Công Thương (Báo Hưng Yên); hỗ trợ xây dựng thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hóa cho 1 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; Chương trình tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tổng kinh phí khuyến công địa phương nửa đầu năm ước thực hiện gần 500 triệu đồng. Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức dưới nhiều hình thức: thông tin cho doanh nghiệp trên địa bàn về hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai các đề án xúc tiến thương mại năm 2017; tham gia và hỗ trợ 4 doanh nghiệp tham gia trưng bày xúc tiến bán hàng tại Hội chợ Du lịch Thương mại Cửa Lò 2017 ... Công tác cải cách hành chính được chú trọng, tăng cường. Trong sáu tháng đầu năm, Sở Công thương đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với 135 hồ sơ, giải quyết 109 hồ sơ đúng hạn, còn 26 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không nhận được đơn thư phản ánh về hồ sơ quá hạn, cũng như giải quyết thủ tục hành chính. 6 tháng cuối năm 2017, toàn ngành Công thương tỉnh sẽ tăng tốc, quyết tâm phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 9%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 52.907 tỷ đồng, cả năm đạt 104.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,98%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.675 tỷ đồng, cả năm đạt 26.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch 0,76%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,000 triệu USD, cả năm đạt 3,738 triệu USD, vượt kế hoạch 1,02%... Từ đó, góp phần đắc lực để sớm đưa tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trại giam Kim Sơn: 55 năm vinh dự và tự hào

Trại giam Kim Sơn có tiền thân là Trại giam K18 thuộc Ban An ninh tỉnh Bình Định, được thành lập vào tháng 6/1962 với nhiệm vụ giam giữ, giáo dục, cải tạo ác ôn, ngụy quân, ngụy quyền, đầu sỏ trong các tổ chức đảng phái phản động và các loại tội phạm khác. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Trại được chuyển về xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định như ngày nay. Từ tháng 9/1996 đến nay, Trại trực thuộc Cục V26 (nay là Tổng cục VIII) - Bộ Công an. Trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành, bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết tâm, lòng khoan dung và tình yêu nghề, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Kim Sơn đã hoàn thành tốt trọng trách được giao. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, Trại giam Kim Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, đảm bảo an toàn trại giam. Chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật, nội quy trại giam được nâng cao. Công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân được đặc biệt quan tâm để phạm nhân có cơ hội tìm kiếm việc làm hợp pháp tự nuôi sống bản thân, gia đình sau khi hết án trở về hòa nhập với cộng đồng. Việc xét duyệt đặc xá tha tù cho các phạm nhân diễn ra công khai, đúng pháp luật. Những hoạt động thiết thực của Trại đã giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, nỗ lực học tập, lao động, cải tạo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Trại giam Kim Sơn Công tác tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trại giam Kim Sơn luôn tự hào với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, giàu kinh nghiệm, tận tụy cống hiến phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị; hoạt động văn nghệ, thể thao đã tạo nên không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết tập thể. Bên cạnh đó, Trại giam cũng tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác, chiến đấu. Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn Những chiến công trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Trại giam Kim Sơn đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập (6/1962 - 6/2017), đơn vị đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đây chính là điểm tựa vững chắc để Trại giam tiếp tục vững bước, viết tiếp vào bảng vàng thành tích hào hùng của đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Lê Thành Hưng, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Bình Định trao Cờ thi đua cho tập thể Trại giam Kim Sơn

Nhà xuất bản Kim Đồng 60 năm nỗ lực vì văn hóa đọc

Năm 2017, Nhà xuất bản Kim Đồng kỉ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (17/6/1957 – 17/6/2017), cũng là 60 năm đồng hành cùng đất nước và thế hệ trẻ Việt Nam. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen - Huy chương của Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới vì những đóng góp nổi bật trong việc phát triển văn học dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thế giới. Lật giở lại lịch sử, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc, Tủ sách Kim Đồng được thành lập ngay sau sự ra đời của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1948. Sách Kim Đồng xuất bản dành riêng cho thiếu nhi, được vinh dự lấy tên “Kim Đồng” - bí danh Bác Hồ đặt cho người anh hùng thiếu niên Nông Văn Dền. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Tủ sách Kim Đồng đã xuất bản nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại cho thiếu nhi: truyện, thơ, kịch, sách công tác thiếu nhi. Năm 1954, trở về Hà Nội, đứng trước nhiệm vụ mới, thời kỳ mới, kế thừa và phát huy Tủ sách Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập với các thành viên sáng lập là những nhà văn tên tuổi như Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Hồ Thiện Ngôn, Thy Ngọc… Nhà xuất bản Kim Đồng đã quy tụ một đội ngũ tác giả viết và vẽ cho các em: nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Đình Thi, Đoàn Giỏi, Tú Mỡ, Huy Cận, Sơn Tùng…; họa sĩ Tạ Thúc Bình, Mai Văn Hiến…; nhạc sĩ Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu, Lưu Hữu Phước…; dịch giả Đỗ Đức Hiểu, Dương Tường… Tám cuốn sách đầu tiên ra đời với biết bao tâm huyết: An Dương Vương xây thành Ốc (Nguyễn Huy Tưởng); Em thích, Em yêu (Phạm Hổ); Tính ác (Tô Hoài); Con chim vàng (Nguyễn Quang Sáng); Lớp học của anh Bồ Câu Trắng (Thy Ngọc); Trò chơi khoa học (Phan Huỳnh Điểu); Ông Thần Núi (Trần Kim, Đào Thản); Trên tinh cầu khác có sinh vật không? (Phạm Sinh dịch) … Nhà xuất bản Kim Đồng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nhà xuất bản Kim Đồng nhận Bằng khen - Huy chương của Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới trao tặng 60 năm xây dựng và phát triển là 60 năm Nhà xuất bản Kim Đồng đi cùng tuổi thơ, 60 năm đem tri thức nhân loại tới cho bạn đọc Việt Nam và giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thiết thực kỷ niệm mốc son 60 năm thành lập và phát triển, tri ân độc giả cả nước, Nhà xuất bản Kim Đồng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cả nước khoảng gần 70 đề tài sách đa dạng, trải dài nhiều thể loại: văn học, kiến thức, tranh truyện, lịch sử, cổ tích, gồm các tác giả đã thành danh và tác giả trẻ. Những cuốn sách được tuyển chọn kĩ lưỡng, công phu, tập hợp các tác phẩm nổi tiếng đi cùng tuổi thơ Việt Nam suốt 60 năm qua, đồng thời giới thiệu một loạt sách mới, phù hợp xu hướng và đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của độc giả và người yêu sách. Ở loạt tranh truyện dân gian Việt Nam, bạn đọc sẽ gặp lại những câu chuyện Cổ tích quen thuộc từ Tấm Cám, Sự tích Bánh chưng Bánh dày, Chuyện ông Gióng, Thạch Sanh... Các ấn bản này được phục dựng hình ảnh, nội dung và minh họa từ các tác phẩm đã xuất bản những năm 70 của thế kỷ trước của các họa sĩ nổi tiếng: họa sĩ Mai Long, họa sĩ Tạ Thúc Bình… Bộ ba tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng dành cho thiếu nhi của tác giả Hà Ân: Trên sông Truyền hịch, Bên bờ Thiên Mạc, Trăng nước Chương Dương... Ấn bản đặc biệt Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim được biên soạn công phu, giàu tính học thuật với bảng chỉ mục. Đặc biệt, bà Trần Thị Diệu Chương - ái nữ của tác giả, đã viết lời nói đầu dành riêng cho ấn bản Việt Nam sử lược của Nhà xuất bản Kim Đồng. Bên cạnh các tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng như Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh, Hiệp sĩ Don Quixote, Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì của Buratino..., các tác phẩm văn học thiếu nhi trong Tủ sách đoạt giải thưởng đã từng tạo dấu ấn đậm nét trong những năm 2000 giờ trở lại với diện mạo mỹ thuật mới mẻ, tràn đầy tinh thần hiện đại: Đợi mặt trời, Một thiên nằm mộng, Khúc đồng dao lấm láp, Bí mật hồ cá thần, Bỏ trốn... Những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng một thời cũng trở lại với độc giả: Truyện một cái thuyền đất (Nguyễn Tuân), Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi), Hai là Tà Pình và Động Hía (Bắc Thôn) … Bên cạnh các tác phẩm ghi dấu ấn thời gian, nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng còn giới thiệu nhiều cuốn sách mới: Biên niên sử thế giới bằng hình mua bản quyền DK, Bách khoa thư bằng hình, loạt truyện Susu và Gogo của nhà văn Dương Thụy, Dế Mèn Notebook - ấn bản sổ tay độc đáo gợi cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Dế Mèn phiêu lưu ký... Điểm nhấn mà độc giả đón đợi trong loạt sách này, cũng là niềm tự hào của Nhà xuất bản Kim Đồng chính là hướng đến những cuốn sách hay, sách đẹp, đầu tư công phu chất lượng mỹ thuật bìa và in ấn công nghệ cao. Những cuốn sách kinh điển một thời và làm nên tên tuổi của các tác giả nổi tiếng, một lần nữa khởi sinh trong hình thức bìa sách mới mẻ, nâng tầm chất lượng thẩm mỹ cho tác phẩm.  Trong suốt chặng đường 60 năm song hành cùng sự phát triển của đất nước, Nhà xuất bản Kim Đồng đã ấn hành hàng triệu cuốn sách, hàng tỷ trang in. 60 năm qua, từ làm sách trong thời kỳ bao cấp đến chuyển đổi sang cơ chế thị trường rồi hòa nhập trong thời kỳ đất nước đổi mới, chiến lược và sách lược của Nhà xuất bản tuy có khác nhau nhưng mục đích, chí hướng vươn tới làm sách hay, sách đẹp phục vụ các em luôn là khát khao cháy bỏng trong lòng nhiều thế hệ cán bộ Nhà xuất bản.   60 năm chặng đường chưa hẳn đã là dài, nhưng với những gì Nhà xuất bản Kim Đồng làm được đã minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của một Nhà xuất bản luôn vì các em - cho các em.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang: luôn phấn đấu xứng đáng với danh hiệu Anh hùng

Hàng loạt những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hàng chục vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá, buộc các đối tượng gây án phải cúi đầu nhận những mức án thích đáng. Những chiến công ấy đã khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong tiến trình hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, sự tác động về nhiều mặt trong quá trình hội nhập, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội luôn diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm mới phát sinh với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo huyệt, liều lĩnh và manh động. Nhưng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, cùng với sự mưu trí, dũng cảm, đơn vị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng vì Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Là đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn tâm niệm: "Dù phải hy sinh, dù gặp bất cứ vụ án khó khăn nào, chuyên án phức tạp nào đều phải cố gắng điều tra làm rõ, bắt được thủ phạm đưa xử lý trước pháp luật". Đồng chí Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo lực lượng CSHS tại hội nghị tổng kết năm của đơn vị Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định phải làm tốt công tác phòng ngừa, đó là biện pháp hiệu quả nhất để kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Chính vì vậy, đơn vị đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thường xuyên củng cố và đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị về hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với các biện pháp phòng ngừa, đơn vị còn chủ động mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời triệt xóa các tụ điểm, khu vực phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm nay, bằng các biện pháp phòng ngừa, tấn công có hiệu quả, đơn vị đã từng bước kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự giảm 25,6% (409/550 vụ), 6 tháng đầu năm 2017 giảm 13,5% so với cùng kỳ các năm trước. Song song đó, tỷ lệ điều tra khám phá án ngày càng được nâng lên và luôn đạt ở mức cao, trung bình là trên 79,69% (riêng tỷ lệ điều tra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%). Mặc dù lực lượng còn thiếu, công việc quá tải, có thời điểm một điều tra viên cùng lúc phải độc lập thụ lý điều tra nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã khởi tố, nhưng trong hoạt động tố tụng, đơn vị vẫn luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, toàn diện và đầy đủ; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong rất nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, khám phá án nhanh chóng phải kể đến vụ án “Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản”. Ngày 24/11/2015, nhận được tin báo về việc phát hiện 1 vụ phạm tội chưa rõ thủ phạm, nghi là “Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản” xảy ra tại ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang (cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 100 m), nạn nhân là nữ chưa rõ tung tích. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tên Trần Thị Kim Ai, sinh năm 1965, cư trú Ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị hung thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt, bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là 1 sợi dây chuyền vàng 18 kara trọng lượng 10 chỉ, 1 điện thoại di động hiệu Nokia và khoảng 4.000.000 đồng tiền Việt Nam. Bằng mọi nỗ lực, chỉ sau 3 giờ tập trung lực lượng điều tra truy xét, truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng, lực lượng điều tra đã xác định, bắt giữ được thủ phạm gây án tên Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1993, cư trú Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Việc điều tra khám phá nhanh vụ án là một chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện An Phú, được các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là quần chúng nhân dân hết sức khen ngợi. Với chiến công xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự được UBND tỉnh khen thưởng “nóng” với số tiền 50 triệu đồng. Trong chuyên án truy xét, bí số 317L, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã kịp thời bắt giữ thủ phạm gây án, giả mạo danh tính, sống lưu động chuyên "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nhiều tỉnh trên toàn quốc, trong đó có vụ lừa đảo chiếm đoạt  955 triệu đồng của sư trụ trì chùa Phước Hải tọa lạc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của sư trụ trì chùa Diệu Âm tọa lạc tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đây là loại tội phạm nguy hiểm có phương thức, thủ đoạn gây án mới rất tinh vi. Hậu quả tác hại do loại tội phạm này gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì nó không chỉ xâm hại đến lợi ích vật chất của nhà chùa mà còn xúc phạm đến giá trị tinh thần, tâm linh của Phật giáo, gây tâm lý hoang mang, bất bình sâu sắc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là các tăng ni, phật tử, sư trụ trì chùa, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Việc đấu tranh chuyên án thành công đã được Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương khen ngợi. Chuyên án truy xét, bí số 317T, đã triệt xóa 3 băng, nhóm trộm chuyên trộm cắp tiêu thụ xe mô tô xuyên quốc gia, đã bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ 39 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, qua đấu tranh chuyên án đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng, trong đó có 1 đối tượng hết sức nguy hiểm, nghiện ma túy, thu giữ 1 khẩu súng ngắn số hiệu Z501264 và 7 viên đạn. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã điện biểu dương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thưởng “nóng” đơn vị 50 triệu đồng và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho đơn vị.   Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng PC45 (người thứ 2 từ trái qua) lấy lời khai đối tượng giết người Mới đây, ngày 26/5/2017 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ đối tượng Cao Quốc Phong, sinh năm 1983, cư trú ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. Vào khoảng 15 giờ, ngày 19/5/2017, để có tiền đánh bạc, Phong gọi điện rủ chị Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1990, thường trú xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đến khách sạn “tâm sự”. Sau khi quan hệ với nhau, chị Điệp thay đồ ra về thì bị Phong dùng dao Thái Lan bản lớn chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Gây án xong, Phong tiếp tục lấy xe gắn máy của chị Điệp đến siêu thị mua một vali loại lớn rồi trở lại khách sạn bỏ xác nạn nhân vào. Sau đó, y thuê taxi chở xác nạn nhân đến TP Châu Đốc, định đến phà Châu Giang bỏ xuống sông. Tuy nhiên, khi đến nơi, do có nhiều người qua lại, sợ bị phát hiện, nên Phong quyết định đi đến giữa cầu Cần Thơ, rồi vứt xác nạn nhân xuống sông. Với tài sản cướp được của chị Điệp gồm 1 xe gắn máy Air Blade, biển kiểm soát 65K1-202.76, 1 kiềng đeo cổ, trọng lượng 4 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai khoảng 5 phân vàng 18K; 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus cùng 10 triệu đồng tiền mặt, Phong đem bán và cầm cố, sau đó lấy tiền sang Campuchia đánh bài, đến khi thua hết tiền, trở lại Việt Nam, thì bị bắt giữ.   Xác định công tác xây dựng lực lượng là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức triển khai, thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về xây dựng lực lượng CAND. Trong đó tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND "Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy và Ban lãnh đạo đơn vị luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tham gia học tập các lớp tập trung, ngắn hạn… nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, đảm bảo vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật và luôn có đạo đức trong sáng, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh việc nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cũng luôn quan tâm thực hiện tốt tinh thần “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây” các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội. Dù điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, đơn vị đã cố gắng vận động quyên góp tặng 65 xe đạp trị giá 71,5 triệu đồng cho các học sinh nghèo tại một số phường, xã trên địa bàn TP Long Xuyên; hỗ trợ 50 triệu đồng xây cất nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường Tiểu học Nguyễn Du; hỗ trợ tặng quà cho gia đình chính sách và các học sinh nghèo hiếu học một số trường học trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 154.250.000 đồng… Đồng chí Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua xuất sắc cho phòng PC45 Với những chiến công và thành tích xuất sắc đã đạt trong năm 2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ Công an tặng 4 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, Tổng cục Cảnh sát tặng 1 Bằng khen và Công an tỉnh tặng 1 Giấy khen. 1 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, 2 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen, 3 đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen và 4 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Đặc biệt, có 1 đồng chí được Bộ Công an chọn là một trong mười đại biểu toàn lực lượng CAND được Thủ tướng Chính phủ biểu dương “Người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016” tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 23/7/2016. Vinh dự nhận những phần thưởng cao quý, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đều hiểu rằng: những chiến công ấy được viết nên bởi mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, bởi ý chí kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an An Giang nói chung, cảnh sát hình sự nói riêng. Phát huy truyền thống anh hùng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang hôm nay cần phải phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để xứng đáng với những thế hệ đi trước. Nhiệm vụ trước mắt thật nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, cuộc sống luôn là sự tiếp nối không ngừng, truyền thống Anh hùng sẽ nâng bước cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự hôm nay vững vàng trên những chặng đường mới, viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Nghệ An

TĐKT- Ngày 08/06, tại UBND xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đại diện Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An đã trao hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân: bà Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1956, chị Vi Thị Huệ sinh năm 1987 và cháu Võ Văn Quang Huy sinh năm 2013. Cả 3 nạn nhân đều là ruột thịt trong gia đình chị Võ Thị Quyên, người đứng đơn đề nghị hỗ trợ nhân đạo. Chị Võ Thị Quyên là người được ủy quyền từ anh Võ Văn Tĩnh nhận số tiền chi hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới do chị Võ Thị Quyên vừa là con gái, chị dâu và là cô ruột của các nạn nhân nói trên. Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao số tiền nhân đạo là 60 triệu đồng cho 3 nạn nhân (số tiền theo quy định là 20 triệu đồng/1 người) Vụ tai nạn xảy ra tại Cầu Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Xe ô tô biển kiểm soát 37S-06202 do ông Phạm Văn Lai điều khiển đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 37C-06202 do anh Võ Văn Tĩnh điều khiển, trên xe chở bà Nguyễn Thị Xuân, chị Vi Thị Xuân, cháu Võ Văn Quang Huy lưu thông ngược chiều. Vụ tai nạn xảy ra làm 3 người tử vong, riêng anh Võ Văn Tĩnh bị cắt cụt chân. Xe ô tô BKS 37S-06202 do ông Phạm Văn Lai điều khiển tham gia bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm BSH, tuy nhiên thời hạn bảo hiểm đã hết hiệu lực nên chủ xe không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường. Hoàng Yên

Hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Hải Hậu – Nam Định

TĐKT   - Vừa qua, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) đã tiến hành trao số tiền hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Trần Văn Huynh, không may bị tử vong do tai nạn giao thông và không xác định được xe gây tai nạn. Đến dự lễ trao hỗ trợ nhân đạo có Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, lãnh đạo UBND xã Hải Tây (huyện Hải Hậu) nơi gia đình nạn nhân cư trú và đại diện gia đình nạn nhân. Trước đó Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã nhận được bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo của gia đình nạn nhân Trần Văn Huynh trong vụ tai nạn xảy ra ngày 16/05/2016 tại Thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân Trần Văn Huynh điều khiển xe máy đi chiều Hà Đông – Hòa Bình va chạm với xe ô tô đi chiều ngược lại dẫn đến tử vong, xe gây tai nạn bỏ chạy. Sau 5 tháng điều tra, xác minh, không có thông tin về xe liên quan, cơ quan công an kết luận không tìm được xe gây tai nạn. Căn cứ vào thông tư 103/2009/TT-BTC và thông tư 151/2012/TT-BTC, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thông báo và trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân số tiền theo quy định là 20 triệu đồng.   Hồng Thúy

Trang