Chính trị - Xã hội

Đại hội Chi bộ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022 – 2025

TĐKT – Chiều 18/11, tại Hà Nội, Chi bộ Pháp chế - Thanh tra, thuộc Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thanh tra và toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra. Đồng chí  Đỗ Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 phát biểu khai mạc Đại hội Với  tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết; Đại hội đã thảo luận, biểu quyết những nội dung quan trọng của Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tập trung; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai nghị quyết kịp thời; công tác xây dựng đảng và lãnh đạo công tác đoàn thể được quan tâm sát sao. Chi bộ không có đảng viên vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và không có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng bè phái, cục bộ, chia rẽ; trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên trong Chi bộ. Phương thức lãnh đạo của Chi bộ sâu sát hơn, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp tích cực của cấp ủy và lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy và lãnh đạo Vụ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Quang cảnh Đại hội Chi bộ đã đạt các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022: 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản của Đảng cấp trên; hàng năm, Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được xếp loại, đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên được xếp loại, đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đã xây dựng Chương trình và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; lãnh đạo Tổ Công đoàn được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra tập trung vào các giải pháp cơ bản là: Bám sát chương trình, kế hoạch triển khai hàng năm và cả nhiệm kỳ của Đảng bộ Ban, cụ thể hóa các nhiệm vụ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ. Phân công cụ thể nhiệm vụ trong cấp ủy, đảng viên. Xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với các nội dung chuyên đề về công tác chuyên môn; đảm bảo duy trì sinh hoạt Chi bộ đúng quy định. Nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phương pháp sinh hoạt, tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ nhằm nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần thực hốt nhiệm vụ chính trị của Vụ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng theo nhiệm vụ được phân công; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao, biểu dương các nỗ lực, kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm: Chi bộ cần tiếp tục chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị - tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, trong Vụ để xây dựng tập thể càng vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra ngày càng tinh thông nghiệp vụ, đủ về cả số lượng và chất lượng, am hiểu kiến thức thực tiễn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng để tham mưu xây dựng các nghị định liên quan. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Ban để có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn báo cáo các cấp lãnh đạo trong quá trình hoàn thiện đề án tổ chức bộ máy trong thời gian tới… Phó Bí thư Đảng ủy Ban đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín vào cấp ủy để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đại hội tiến hành bầu cử Lãnh đạo Đảng ủy và các đảng viên chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Quang Đức là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, giữ vững đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra. Phương Thanh

3 năm liên tiếp Nestlé Việt Nam nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

TĐKT - Mới đây, Nestlé Việt Nam vinh dự được trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2022. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI, giao Báo Lao Động trực tiếp thực hiện. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có buổi trao đổi nhanh với bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam về vinh dự này. Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam (thứ tư từ phải sang) – đại diện Công ty Nestlé Việt Nam nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” và Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  Phóng viên: Được biết đây là lần thứ 3 Nestlé Việt Nam được vinh dự trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Bà có thể cho biết đâu là điểm nổi bật của Nestlé Việt Nam trong chính sách đãi ngộ người lao động để có thể được trao tặng giải thưởng này? Bà Trương Bích Đào:  Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả, giúp phát huy năng lực của người lao động. Điều chúng tôi tự hào nhất là cho dù trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 hay trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay với nhiều khó khăn, thách thức, chúng tôi vẫn luôn duy trì chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện cho người lao động, cụ thể là: Đảm bảo về mặt tài chính (lương bổng và phúc lợi); đảm bảo sự an toàn, sức khỏe về thể chất và tinh thần cho người lao động; tăng cường hoạt động ghi nhận và khen thưởng cũng như tăng cường hoạt động kết nối với nhân viên. Phóng viên: Đâu là chìa khóa giúp Nestlé thu hút nhân sự, đặc biệt là nhân sự trẻ và phát triển chất lượng nguồn nhân lực, thưa bà? Bà Trương Bích Đào: Tại Nestlé Việt Nam, công ty luôn thực hiện cam kết phát triển thế hệ trẻ thông qua chương trình "Thực tập sinh quản trị". Hàng năm, chương trình này đã giúp chúng tôi thu hút được các bạn trẻ có năng lực, có khát vọng phát triển bản thân tham gia vào lực lượng lao động chính thức của Nestlé Việt Nam, góp phần xây dựng một lực lượng quản lý cao cấp có tiềm năng cho công ty trong tương lai. Bên cạnh đó, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên cũng được Nestlé xây dựng và cải tiến hàng năm với chi phí khoảng 18 tỷ đồng dành cho nhân viên mỗi năm, bao gồm cả đào tạo trong và ngoài nước. Vì vậy, việc nhân viên Nestlé Việt Nam có cơ hội làm việc với những cương vị quản lý cấp cao tại trụ sở tập đoàn hay các văn phòng/nhà máy Nestlé tại nhiều quốc gia không còn là câu chuyện mới lạ ở Nestlé. Chính những lao động này sau thời gian làm việc tại nước ngoài sẽ quay trở về Việt Nam và nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty, góp phần nâng cao tỷ lệ lãnh đạo chủ chốt của công ty là người Việt Nam. Phóng viên: Xin bà chia sẻ đôi điều về văn hóa doanh nghiệp của Nestlé Việt Nam? Điều này đã giúp gì cho doanh nghiệp trong việc củng cố vị trí nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam? Bà Trương Bích Đào: Nói đến văn hóa doanh nghiệp của Nestlé thì tôi có thể chia sẻ 2 nét riêng khá đặc trưng, gồm: - Bình đẳng giới: Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp có cam kết và thực thi mạnh mẽ trong lĩnh vực bình đẳng giới dựa trên giá trị về tôn trọng sự khác biệt và nguyên tắc trao quyền cho phái yếu. Cụ thể, tỷ lệ nữ giới giữ các vị trí quản lý cấp cao, lãnh đạo ngang bằng, thậm chí ở nhiều giai đoạn đã vượt số lượng nam đồng nghiệp và nữ giới cũng nắm khoảng 50% vị trí quản lý các cấp khác. Nguyên tắc bình đẳng giới tại Nestlé còn được thể hiện qua việc xây dựng các chính sách và chiến lược phát triển nhân sự - từ tuyển dụng đến hoạch định vị trí, thăng chức…Đây có thể coi là DNA của chúng tôi, một nét văn hóa rõ nét của Nestlé. - Trao quyền cho người trẻ và chính sách nuôi dưỡng, thúc đẩy tiềm năng cho nhân viên: Trong hành trình gần 3 thập kỷ của Nestlé tại Việt Nam, đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của chúng tôi. Điểm nổi bật trong chính sách này là cơ hội thăng tiến không ràng buộc thâm niên hay cấp bậc; văn hóa thử nghiệm và sáng tạo giúp nhân viên bứt phá khỏi giới hạn của bản thân; mở ra các chương trình huấn luyện, cố vấn và đào tạo chuyên sâu kết hợp kế hoạch luân chuyển phòng ban hoặc môi trường làm việc quốc tế. Nhờ những yếu tố nếu trên, môi trường làm việc của Nestlé đã giúp cho nhân viên của chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, giúp họ tự hào khi được sát cánh đội ngũ xuất sắc, với lãnh đạo tận tâm và những thành viên khát khao vươn lên. Chính sự gắn kết của nhân viên với công ty, coi công ty như một tổ ấm thứ hai cộng với chế độ đãi ngộ đãi ngộ - an sinh tối ưu của công ty đã giúp tạo nên sức hút một cách tự nhiên cho chúng tôi, giúp chúng tôi ngày càng củng cố vị trí nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt nam. Phóng viên: Doanh nghiệp đã có chính sách gì giúp đào tạo, nuôi dưỡng và giúp nhân viên trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai, thưa bà? Bà Trương Bích Đào: Chính sách nuôi dưỡng và thúc đẩy tiềm năng, giúp nhân viên có cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai được Nestlé Việt Nam duy trì qua nhiều năm. Điểm nổi bật trong chính sách này là cơ hội thăng tiến không ràng buộc thâm niên hay cấp bậc. Nestlé đặc biệt chú trọng việc mang đến cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho tài năng trẻ, đặc biệt nguồn nhân lực địa phương. Bởi lẽ, nhờ sự cống hiến tâm huyết và tận tụy của họ, người dân Việt Nam có thêm cơ hội thụ hưởng, tiếp cận những giải pháp chăm sóc sức khỏe cải tiến trên nền tảng khoa học. Tại Việt Nam, thông qua chương trình “Quản trị viên tập sự”, “Thắp sáng tài năng Việt”, công ty tạo cơ hội việc làm và đào tạo cho sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Sinh viên được trải nghiệm thực tiễn, đào tạo kỹ năng qua công việc thực tế, từ đó giúp nâng cao tay nghề và kiến thức chuyên môn, sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu người trẻ được trao cơ hội để phát triển, cống hiến và dần nắm giữ vị trí lãnh đạo trong tương lai thì chúng tôi cũng dành những cơ hội thăng tiến cho những nhân viên gắn bó lâu năm với công ty. Nhân viên của chúng tôi thường xuyên được tham gia các chương trình huấn luyện, cố vấn và đào tạo chuyên sâu kết hợp kế hoạch luân chuyển phòng ban hoặc môi trường làm việc quốc tế. Vì vậy, ở Nestlé câu chuyện nhân viên người Việt Nam có cơ hội làm việc tại trụ sở Tập đoàn Nestlé hay tại các văn phòng/nhà máy của Nestlé không còn xa lạ. Chính những nhân viên này sau thời gian làm việc tại nước ngoài đã quay trở lại Việt Nam và nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, giúp nâng cao tỷ lệ người Việt Nam trong cơ cấu lãnh đạo của công ty. Phóng viên: Công ty làm cách nào để giữ chân nhân viên/nhân tài khi môi trường lao động ngày càng cạnh tranh, đặc biệt đối với những lao động có kinh nghiệm/ tay nghề cao? Bà Trương Bích Đào: Trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhân tài luôn là nguồn lực tạo thế mạnh cạnh tranh. Vấn đề thu hút và giữ chân nhân tài là định hướng hàng đầu của các doanh nghiệp toàn cầu. Nestlé Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng tôi tin rằng cách tối ưu để giữ nhân nhân viên là tạo môi trường an toàn và thuận lợi nhất, cũng như chế độ phúc lợi - an sinh tối ưu cho họ. Chúng tôi đề cao việc tự chủ cũng như phát huy năng lực từng cá nhân nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối, hợp tác tập thể, vì vậy chúng tôi xây dựng văn hóa làm việc trên nền tảng chiến lược 4T: Tài chính – Tinh thần – Tình cảm – Thể chất. Theo đó, chúng tôi xây dựng mức lương, thưởng cạnh tranh, dựa trên hiệu suất, giúp nhân viên và người thân có cuộc sống tốt; xây dựng văn hóa minh bạch và tin cậy, với tinh thần “một tập thể - một mục tiêu” và thái độ “phản biện tích cực - thống nhất nhanh chóng - đồng lòng thực hiện”; môi trường đa dạng và hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt; hỗ trợ nhân viên được trang bị kiến thức để xây dựng lối sống lành mạnh./. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà! Giang Thảo (thực hiện)

Tri ân những người thầy phấn đấu trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”

TĐKT – Sáng 18/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường nhiệt liệt chúc mừng các thầy cô, các cán bộ, viên chức đã gắn cuộc đời mình với sự nghiệp cao cả và nhân văn – sự nghiệp “trồng người”. GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm GS. TS Nguyễn Công Nghiệp cho biết: Trong mấy chục năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã không ngừng nỗ lực và hy sinh, có gắng cùng nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giảng dạy - học tập, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều thầy cô luôn trăn trở với sự nghiệp của mình, tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn nhiệt tình, hào hứng hướng dẫn, giúp đỡ học viên, sinh viên tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các kỳ thi tài năng, các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, các thầy cô và các đơn vị cũng luôn quan tâm chăm lo đến sinh hoạt và đời sống của sinh viên, giữ mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – sinh viên và gia đình. Những người thầy cô của trường là những tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và lòng nhiệt tình. Không chỉ say sưa, miệt mài dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho các em, mà còn tận tình nhắc nhở, kiên trì động viên các em, vui mừng với những thành công của các em, ân cần chia sẻ trước những khó khăn của các em. GS. TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định công nhận chức danh phó giáo sư cho 2 cán bộ giảng viên Không chỉ tận tâm trong sự nghiệp, nhiều thầy cô còn là tấm gương trong việc tự phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực và trình độ. Cho tới nay, hầu hết giáo viên của trường đã có học vị thạc sĩ, nhà trường đã có thêm hàng chục thầy cô hoàn thành và đang chuẩn bị hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ ở tất cả các khối ngành: Kinh tế, sức khỏe, ngôn ngữ, kỹ thuật và công nghệ. Trong 2 năm qua, đã có 3 thầy cô là giáo viên của trường được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm phó giáo sư; một số thầy cô khác đủ điều kiện, đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký. Đã có hàng chục bài báo của các nhà khoa học trong trường được đăng trên các tạp chí quốc tế. Nhấn mạnh rằng phía trước còn nhiều thách thức, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ từng bước khắc phục khó khăn, tạo ra những đột phá, đưa con thuyền HUBT ngày càng vươn nhanh, vươn xa hơn nữa trong việc thực hiện sứ mệnh “trồng người” cao cả. Tại Lễ kỷ niệm, nhà trường đã tuyên dương 62 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021 - 2022; trao quyết định của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho 2 cán bộ giảng viên đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Một số tiết mục văn nghệ do các thầy cô giáo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội biểu diễn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương làm Hiệu trưởng, là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (trên 27 ngành); đa cấp (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), đa hình thức (chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, từ xa). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật - công nghệ thực hành; bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức, tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chất lượng được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu để khẳng định thương hiệu và uy tín của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ trong suốt hơn 26 năm qua. Để đạt được mục tiêu đó, song song với đổi mới chương trình đào tạo, chuẩn hóa khâu thi và kiểm tra, nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng văn hóa học đường “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm – Văn minh”. Mỗi cán bộ, giảng viên là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, năng lực sáng tạo trong giảng dạy. Phương Thanh

Tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "trồng người"

TĐKT - Trong không khí cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), sáng 16/11, Đoàn đại biểu các giáo viên tiêu biểu toàn quốc tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng Bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, qua 7 năm triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 390 giáo viên có những cống hiến không ngừng nghỉ, dành nhiều thời gian, tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Tổ chức chương trình tuyên dương 68 giáo viên thuộc 4 nhóm đối tượng. Cụ thể là: giáo viên có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế...; các giáo viên có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế và đạt kết quả cao; giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và các giáo viên đã từng tham gia giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian công tác được xã hội ghi nhận. “Các thầy cô giáo đến từ mọi miền của Tổ quốc, điều kiện sinh hoạt, dạy và học khác nhau, hoàn cảnh sống cũng rất khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là sự tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, với các em học sinh, với sự nghiệp trồng người... Không chỉ dạy con chữ cho các em, mà các thầy cô còn dạy các em làm người và hơn nữa là những tấm gương tiêu biểu để các em học sinh noi theo”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nói. Chia sẻ về những khó khăn trong công tác dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, hiện nhiều thầy, cô giáo, học sinh vẫn khó tiếp cận giảng dạy online vì điều kiện kinh tế, mạng internet ở vùng cao hạn chế. Các thầy cô giáo tích cực chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt Ngoài ra, theo cô Đinh Thị Loan, giáo viên Trường mầm non Khun Há (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), giáo viên giảng dạy ở vùng cao không những gặp khó khăn vì đường sá, địa hình phức tạp mà còn phải nỗ lực học tiếng địa phương vì học sinh vùng cao cũng hạn chế khi giao tiếp bằng tiếng Kinh. Mặt khác, các em cũng hạn chế về nhận thức giới và sức khoẻ sinh sản… khiến giáo viên phải quan tâm nhiều hơn, sát sao với các em hơn... Nhiều năm gắn bó với con em dân tộc Khmer, thầy Kim Thành Phong, giáo viên Trường THPT Trà Cú, (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cũng gặp không ít khó khăn. Thầy Phong mong muốn, các ngôi trường ở những vùng khó khăn sẽ có thêm điều kiện để cải thiện phòng học, bàn ghế trường học; có thêm nhiều chính sách để hỗ trợ chi phí học tập cho con em dân tộc để các em tập trung học hành; có thêm chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho các giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa. "Với mức lương của những giáo viên trẻ như tôi chỉ phần nào đáp ứng cuộc sống của bản thân, còn nuôi sống gia đình, con cái đi học thì thực sự chưa đảm bảo. Tôi không mong mỏi được tăng lương, chỉ mong có chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng giáo viên để an tâm giảng dạy, hạn chế thầy cô xin nghỉ việc vì không đảm bảo điều kiện kinh tế", thầy Phong bày tỏ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại chương trình Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ, dân tộc Việt Nam có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục trước hết là để phát triển con người, là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những năm qua, giáo dục nước nhà đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có được những thành tựu đó, là nhờ công sức, sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của các thầy, cô giáo trên mọi miền tổ quốc. Các thầy, cô là những tấm gương về tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh, tận tụy với học sinh. Lắng nghe chia sẻ của các thầy, cô giáo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc dạy và học; yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục ngày càng cao, càng đòi hỏi nhiều hơn sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo. Mỗi thầy cô giáo không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, về tinh thần tận tụy với nghề mà còn phải là tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các thầy cô tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "trồng người"  vinh quang của mình. Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 68 thầy cô giáo tiêu biểu tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022. Thục Anh    

Đối thoại lao động Việt Nam – Hoa Kỳ

TĐKT - Ngày 16/11, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã diễn ra “Đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ”. Tham dự đối thoại về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ. Đoàn Hoa Kỳ tham dự có bà Thea Lee, Phó Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ cùng đại diện các cán bộ của Bộ Lao động Hoa Kỳ, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đây là cuộc đối thoại lần thứ 16 giữa hai nước sau một số năm gián đoạn. Quang cảnh buổi Đối thoại Phát biểu tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh nhấn mạnh việc nối lại Đối thoại lao động định kỳ mang ý nghĩa hết sức quan trọng giúp hai bên chia sẻ thông tin về tình hình lao động, các hoạt động hợp tác và cùng nhau đề xuất các định hướng giải pháp thúc đẩy lao động - việc làm, an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều biến động. Thứ trưởng cũng đánh giá cao những hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính với Bộ Lao động Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Những hoạt động đó đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách lao động và xã hội nói chung; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những đối tác song phương quan trọng của Bộ LĐTBXH. Bà Thea Lee, Phó Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng việc nối lại Đối thoại lao động sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Nội dung trao đổi tại Đối thoại được chia làm 5 phiên chủ đề bao gồm: Cải cách quan hệ lao động và hợp tác kỹ thuật; nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết vấn đề lao động trẻ em và lao động cưỡng bức; phát triển lực lượng lao động trong nền kinh tế kỹ thuật số; đa dạng và hòa nhập: Những thách thức và cơ hội chính; an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Tại Đối thoại, Việt Nam đã chia sẻ cởi mở và thẳng thắn về những chính sách lao động mới của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Luật Lao động sửa đổi (2019), tiến trình thực hiện gia nhập các Công ước của ILO bao gồm Công ước về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức (Công ước số 87) và Công ước về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể (Công ước số 98). Việt Nam cũng chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về lao động trẻ em, bao gồm các nỗ lực giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ em trong đại dịch, công tác chăm sóc người khuyết tật. Phía Hoa Kỳ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực chung của Việt Nam trong những năm vừa qua, đặc biệt trong các nội dung phía Hoa Kỳ quan tâm bao gồm việc gia nhập các Công ước, vấn đề lao động trẻ em. Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, vấn đề lao động trong nền kinh tế số, góp phần giúp Việt Nam có thêm thông tin căn cứ để định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng cho người lao động. Đối thoại cũng dành thời gian đánh giá nhanh tình hình triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ trong những năm vừa qua cũng như dự kiến kế hoạch hoạt động giữa hai Bộ trong thời gian tới. Sau một ngày đối thoại tích cực và trên tinh thần hợp tác, trao đổi cởi mở và thẳng thắn, Đối thoại lao động đã kết thúc với những kết quả hết sức tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực lao động và xã hội ngày càng bền chặt và đi vào chiều sâu. Trong khuôn khổ buổi Đối thoại, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã dành thời gian tiếp xã giao bà Thea Lee, Phó Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã nhắc lại chuyến thăm Bộ Lao động Hoa Kỳ của ông vào tháng 5/2022 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ. Đánh giá cao chuyến công tác của bà Thea Lee tới Việt Nam tham dự phiên Đối thoại, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin sơ lược về một số bước tiến của Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện chính sách và hội nhập quốc tế về lao động kể từ phiên Đối thoại lao động lần thứ 15 được tổ chức vào năm 2017. Bà Thea Lee bày tỏ sự vui mừng có cơ hội chào xã giao Bộ trưởng và tham dự Đối thoại với vai trò Trưởng đoàn Hoa Kỳ. Bà hy vọng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai Bộ cũng như Đối thoại lao động giữa hai bên sẽ được duy trì để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Hồng Thiết

Ký thỏa thuận hợp tác tặng 150 nhà vệ sinh cho học sinh vùng sâu, vùng xa và khó khăn

TĐKT - Ngày 15/11/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em”. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, các đơn vị thành viên của Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam; các cơ quan báo chí, truyền hình của trung ương và các địa phương. Lễ ký kết thoả thuận hợp tác xây dựng "Nhà vệ sinh cho em" giữa Hội đồng Đội Trung ương và Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước có 188.000 nhà vệ sinh học sinh ở các cấp học, trong đó có 67% nhà vệ sinh kiên cố, 33% còn lại cần có sự đầu tư, hỗ trợ để nâng cấp, xây mới. Công trình nhà vệ sinh trong các trường học có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện để học sinh yên tâm học tập, cùng với đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, thái độ của học sinh về bảo vệ môi trường, nước sạch và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều địa phương, nhất là khu vực miền vúi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; các trường học còn đang rất thiếu những nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Chương trình “Nhà vệ sinh cho em” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam triển khai nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng xã hội, chung tay, góp sức để trang bị các điều kiện, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn. Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam chia sẻ về ý tưởng đồng hành với nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường sạch sẽ cho thiếu nhi Việt Nam Chương trình sẽ trao tặng, xây dựng 150 công trình nhà vệ sinh cho em từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2023 tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trị giá 7,5 tỷ đồng. Công trình “Nhà vệ sinh cho em” đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm sức khỏe học sinh, góp phần tạo nên môi trường an toàn, lành mạnh để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Chương trình phối hợp là nội dung quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình “Điều ước cho em” giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đề án “Phát triển tri thức Việt số hóa”; góp phần cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chỉ tiêu “100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó 50% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 80% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh” theo Quyết định số 1660 ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, đây là hoạt động của Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam nhằm hưởng ứng ngày Nhà Vệ sinh thế giới 19/11. Song song với chương trình phối hợp xây dựng nhà vệ sinh thông minh cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, dự kiến trong năm 2023, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương triển khai chương trình phối hợp xây dựng 100 nhà vệ sinh (5 sao, đạt quy chuẩn ASEAN), trang bị tại các công viên, tuyến phố, bãi biển. Chương trình được triển khai với sự tham gia của các cơ sở Đoàn thông qua việc Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam tài trợ các sáng kiến khởi nghiệp, quản lý khai thác, vận hành các điểm nhà vệ sinh theo hình thức xã hội hóa nhằm gây quỹ, tạo nguồn kinh phí duy trì các hoạt động bảo dưỡng, sử dụng liên tục, lâu dài các nhà vệ sinh đã trang bị; qua đó, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu niên trong tham gia tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường cho người dân. Tổng giá trị tài trợ 50 tỷ đồng. Mai Thảo

Bế mạc Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 năm 2022

TĐKT - Sau 2 ngày làm việc tích cực, sôi nổi và hiệu quả, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V năm 2022 với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” đã hoàn tất các nội dung đề ra. Sáng nay 12/11, Diễn đàn đã chính thức bế mạc. Tại Diễn đàn, các đại biểu trí thức trẻ đã phát huy tiềm năng, chất xám, trí tuệ của mình để tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp và đề xuất, khuyến nghị vào 4 nhóm lĩnh vực gồm: Kinh tế, công nghệ, văn hóa và y tế. Các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn. Đã có hơn 15 hội thảo khoa học, diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề, lĩnh vực chuyên môn được các trí thức trẻ thảo luận, trao đổi trước thềm Diễn đàn. Tại Diễn đàn đã có 27 tham luận, 155 ý kiến phát biểu, 51 đề xuất, khuyến nghị và 3 dự án được đăng ký triển khai. Các nhóm chủ đề được thảo luận được đánh giá là đều mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu bế mạc Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá: Qua báo cáo kết quả thảo luận 4 nhóm chủ đề, đã thể hiện rằng các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, thể hiện sự tâm huyết thông qua các ý kiến góp ý, các đề xuất, khuyến nghị cụ thể. Các đại biểu tham dự Diễn đàn đã được trao đổi, chia sẻ về những kỹ năng, kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cập nhật của Việt Nam và thế giới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã kết nối các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam theo từng lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp biến các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Trí thức trẻ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn “Thông qua các hoạt động Diễn đàn, có thể cảm nhận được sự khát khao của trí thức trẻ Việt Nam mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển quê hương, đất nước với những đề tài, nghiên cứu, hoạt động thiết thực, có tính khả thi cao. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến của đại biểu, xây dựng thành bản báo cáo gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan.”- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định. Nhân dịp này, Ban Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu giai đoạn 2022 - 2025 đã được kiện toàn. Mong rằng, Ban Chủ nhiệm Mạng lưới nhiệm kỳ này sẽ nhanh chóng đưa ra được các phương hướng, chương trình, nội dung hoạt động cụ thể nhằm củng cố, mở rộng hơn nữa Mạng lưới cả về nội dung và địa bàn; nâng cao hiệu quả và giúp Mạng lưới phát triển bền vững trong thời gian tới. Mai Thảo

Nâng cao năng lực chẩn đoán, quản lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

TĐKT - Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần thứ 3 do Hội Lão khoa Việt Nam và bệnh viện Lão khoa Trung ương diễn ra vào ngày 12 - 13/11/2022 tại Hà Nội với tổng 23 phiên hội thảo, thu hút sự tham gia của trên 50 báo cáo viên, gần 500 đại biểu, tham dự trực tiếp và trực tuyến, thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, các đối tác phát triển và đặc biệt là sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành tại Mỹ, Pháp, Úc. Lễ khai mạc Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần thứ 3 Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS. TS. Bs Phạm Thắng, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Tỷ lệ nhóm NCT trong cơ cấu dân số nước ta đã tăng từ 7,1% năm 1989 lên 8,68% năm 2009 và 11,86% năm 2019; chỉ số già hoá dân số năm 2019 là 48,8%, sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn sắp tới. Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, nhanh hơn so với các dự báo trước đó là vào năm 2017. Già hóa dân số tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của cá nhân, cộng đồng, quốc gia. Trung bình mỗi NCT có thể mắc trên 3 bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, parkinson, sa sút trí tuệ, đột quỵ… Điều này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cần có sự điều chỉnh, thích nghi để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Tuy nhiên, khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho NCT còn nhiều hạn chế. Việc tăng cường chuyên môn trong điều trị và chăm sóc NCT là một nhu cầu bức thiết và cần được quan tâm. Hội nghị Lão khoa Quốc gia được tổ chức thường niên với mục đích không ngừng nâng cao năng lực chẩn đoán, quản lý và chăm sóc sức khỏe NCT, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay để tất cả NCT Việt Nam được sống vui, sống khỏe. Phiên chính sách diễn ra ngày 12/11 mang đến những bài báo cáo từ các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, giúp cập nhật những thay đổi mới nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các nước tiên tiến, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe NCT tại Việt Nam. Phiên khoa học ngày 13/11với 20 tiểu phiên, sẽ cung cấp các thông tin y khoa chuyên sâu trong lĩnh vực lão khoa về dự phòng, điều trị và chăm sóc các bệnh lý mạn tính và cấp tính của người cao tuổi như lão hóa và sa sút trí tuệ, tim mạch can thiệp, đái tháo đường và nội tiết chuyển hóa, lão khoa tổng quát, bệnh lý thần kinh–Alzheimer, cơ xương khớp, tăng huyết áp. Tố Quyên

6000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022

TĐKT – Ngày hội việc làm với sự tham gia của 120 doanh nghiệp và trên 6.000 sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp sẽ diễn ra ngày 26/11 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT). Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp Trải qua gần 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn theo mô hình hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu, lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu. Ngoài việc giảng dạy lý thuyết, nhà trường còn rất quan tâm đến hoạt động phục vụ người học và phục vụ cộng đồng, đặc biệt chú trọng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Theo báo cáo của Trung tâm Khảo sát Thông tin việc làm và đào tạo khởi nghiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phần lớn sinh viên của trường tốt nghiệp đều có việc làm và làm đúng với chuyên môn được đào tạo. Hiện nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để tuyển dụng sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho sinh viên đi thực tập, nâng cao trình độ kiến thức qua trải nhiệm thực tế tại các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh có liên quan đến từng chuyên ngành đào tạo. Đồng thời, trường tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng cho sinh viên như: Kỹ năng viết hồ sơ ứng tuyển và trả lời phỏng vấn, kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình… do trực tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp giảng dạy để giúp sinh viên của trường đáp ứng được yêu cầu về vị trí việc làm của nhà tuyển dụng. Phương Thanh

Khai mạc Diễn đàn "Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu" lần thứ 5 năm 2022

TĐKT - Sáng 11/11, tại tỉnh Bến Tre, Diễn đàn "Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu" lần thứ 5, năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khai mạc với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch”. Dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và 180 đại biểu trí thức trẻ đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Diễn đàn Phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng biểu dương tinh thần tiên phong, nỗ lực sáng tạo, cống hiến to lớn và đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá: Diễn đàn "Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu" lần thứ 5 được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa khi chúng ta đang tiến hành tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 6-8-2008, của Hội nghị Trung ương 7 khóa X, về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó xây dựng đội ngũ trí thức trẻ là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Đặc biệt, chủ đề của Diễn đàn: “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” đã thể hiện ý chí, quyết tâm, sứ mệnh vẻ vang, tinh thần trách nhiệm to lớn của các bạn trước cơ đồ, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trên tinh thần “tư duy toàn cầu, tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương, trách nhiệm của từng cá nhân và cộng đồng”.” Nghi thức khai mạc Diễn đàn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Một quốc gia muốn phát triển bứt phá, vươn lên phải là quốc gia có tri thức, dứt khoát phải dựa vào những đóng góp và cống hiến sáng tạo to lớn của đội ngũ trí thức. Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe, trân trọng những ý tưởng sáng tạo, tinh thần đột phá, kiến nghị tâm huyết của các bạn trong quá trình tham gia xây dựng và thực thi những chủ trương, chính sách phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc; luôn tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức nói chung, trí thức trẻ nói riêng liên tục phát triển; đồng thời, mong muốn đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ thật sự khẳng định và phát huy vai trò là sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển đặc biệt quan trọng của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Gửi đến đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam 3 thông điệp về tinh thần học tập, sáng tạo; ý chí dấn thân lập nghiệp và khát vọng cống hiến cho đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các bạn trí thức trẻ Việt Nam sẽ thể hiện tốt vai trò, xứng đáng với trọng trách, sứ mệnh cao cả và niềm tin của Đảng, Nhà nước và xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, tiến bộ xã hội và nâng tầm trí tuệ, vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp về chính sách thu hút, trọng dụng người tài, sử dụng trí thức trẻ, trước mắt là cụ thể hóa và triển khai thật hiệu quả Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc trong và ngoài nước đóng góp có hiệu quả cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V được tổ chức nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; đồng thời, định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia thực hiện các mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch. Tại đây, các đại biểu sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp tập trung vào 4 nội dung chính gồm đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia; phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới hệ thống y tế. Sau bốn lần tổ chức, Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của 817 đại biểu trong và ngoài nước, tổng hợp được gần 1.000 đề xuất, khuyến nghị gắn với chủ đề của các Diễn đàn và các nội dung thảo luận; hình thành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu gồm hơn 1.000 thành viên và hình thành được một số nhóm nghiên cứu tiêu biểu (nghiên cứu về cơ khí, tự động hóa, nông nghiệp 4.0, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, công nghệ giáo dục, kiểm soát dịch bệnh, công nghệ y tế 4.0, nghiên cứu hành vi của thanh thiếu niên...) đã thu được một số kết quả nổi bật, nhận được đầu tư của các quỹ hỗ trợ nghiên cứu trong và ngoài nước. Mai Thảo      

Trang