Chính trị - Xã hội

Hội nghị trực truyến triển khai thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT

TĐKT - Ngày 12/9,  Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu trang thiết bị y tế (TTBYT). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Bộ Y tế và 63 điểm cầu tại Sở Y tế các tỉnh/thành phố. Mục đích Hội nghị nhằm đôn đốc triển khai thực hiện một số quy định mới về đấu thầu TTBYT và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các đơn vị. Hiện nay, các quy định về đấu thầu, mua sắm TTBYT được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC về mua sắm nhằm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đấu thầu TTBYT tại các cơ sở y tế còn một số khó khăn, bất cập. TTBYT là mặt hàng đặc thù, nhưng đang quy định đầu thầu như hàng hóa thông thường. Bộ Y tế đã bổ sung quy định và điều chỉnh tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT, như: Thực hiện việc phân nhóm đối với TTBYT và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu để các cơ sở y tế có thể thêm cơ sở lua chọn và khả năng tài chính của đơn vị. Điều kiện của TTBYT tham dự thầu, đặc biệt là trách nhiệm của các nhà cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế để đảm bảo hiệu quả sử dụng, đầu tư các TTBYT, tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá như một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị Quy định minh bạch mẫu xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu về tính pháp lý đối với TTBYT khi tham dự thầu đã được quy định lại Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý TTBYT, cũng như thực hiện chủ trương ủng hộ phát triển trong nước, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Thực hiện việc công khai, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị có thể tham khảo về giá trúng thầu được công bố để lập dự toán giá gói thầu và đồng bộ với việc tham khảo giá trên Cổng thông tin công khai giá TBYT được Bộ Y tế công khai ngày 9/9/2020 vừa qua để các đơn vị có thêm kênh tra cứu, tham khảo khi lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn TTBYT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và có giá thành phù hợp. Ngoài ra, TTBYT là loại hàng hóa đặc thù, việc mua sắm tại các cơ sở y tế cần tăng cường vai trò tham mưu của Phòng vật tư TBYT hoặc bộ phận quản lý TTBYT và Hội đồng khoa học tại cơ sở cũng như trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở y tế vai trò là chủ đầu tư cần xác định nhu cầu, kế hoạch sử dụng TTBYT và chỉ đạo công tác đấu thầu, mua sắm theo đúng quy định. La Giang  

Giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

TĐKT - Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Dự và chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Cùng dự, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Hoa; Chánh Văn Phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; đại diện Vụ Chính quyền địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau 8 năm, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, việc triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Về việc triển khai Dự án 513, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp thẩm quyền  giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực chống lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Các địa phương đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chống lấn địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực cấp tỉnh, 475/493 khu vực cấp huyện và 3.686/3.787 khu vực cấp xã. Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện được 28.145 mốc địa giới hành chính, thành lập được 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp ở các tỷ lệ khác nhau và lập được hồ sơ, bản đồ địa giới của 9.083/10.641 mốc địa giới hành chính, 601/707 đơn vị hành chính cấp huyện và 56/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã giảm được 8 đơn vị hành chính, cấp huyện và 545 đơn vị hành chính cấp xã. Trên cơ sở đó, đã giảm được khoảng 428 cán bộ, công chức cấp huyện, 9.534 cán bộ, công chức cấp xã, 6.913 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và dự kiến giảm chỉ cho ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chỉ hoạt động trong 5 năm tới khoảng 1.431 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu của Dự án 513 trong những tháng cuối năm của năm 2020 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, Bộ Nội vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất đối với việc triển khai dự án các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương tổ chức giải quyết dứt điểm khu vực chống lấn địa giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời giải quyết dứt điểm các khu vực chống lấn giới hành chính mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính thời gian qua. Chuẩn bị tốt công tác triển khai thực hiện Dự án. Thứ hai, đối với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các địa phương tập trung hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội nhằm ổn định các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp. Chú trọng việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức gắn với nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó, chuẩn bị tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ở địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030. Hồng Thiết  

Khởi động Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam năm 2020

TĐKT - Để khởi động “Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam", Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam quyết định tổ chức sự kiện mang tên “Information Day 2020 - Ngày hội Thông tin”. Sự kiện diễn ra vào ngày 6/9 thông qua với hình thức Zoom meeting. Ngày hội Thông tin Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam là mạng lưới bao gồm các trường đại học, cao đẳng và tổ chức có đào tạo chuyên môn logistics, được sáng lập với mục tiêu đẩy mạnh công tác đào tạo về logistics, phát triển đội ngũ giảng viên, trao đổi cơ hội hợp tác và thực hành, thực tập tại các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện tại, đã có hơn 40 trường đại học, cao đẳng và tổ chức đào tạo tham gia và trở thành thành viên của mạng lưới. Với mong muốn tạo nên sân chơi thiết thực cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; góp phần nâng cao chất lượng nhân lực ngành logistics; tuyển chọn và ươm mầm cho các sinh viên tiềm năng; gắn kết giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo logistics; nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển lĩnh vực, ngành nghề logistics, Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam dưới sự bảo trợ của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã tổ chức thành công cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam - Viet Nam Young Logistics Talents”. Chia sẻ tại sự kiện, PGS. TS Trịnh Thị Thu Hương - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương, Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết, sau 2 mùa tổ chức thành công, Cuộc thi ngày càng thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên cũng như doanh nghiệp. Nếu như ở mùa 1 có 349 đội dự thi, thì sang mua 2, số đội dự thi đã tăng lên hơn 400 đội, đến từ 40 trường đại học khác nhau trên toàn quốc. Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi khẳng định, tính thực tiễn trong Cuộc thi là yếu tố tiên quyết thu hút sự quan tâm, tham gia của các bạn trẻ. Bởi khi tham gia Cuộc thi, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, trực tiếp đưa ra những giải pháp để giải quyết những tồn tại, những vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. Tham gia Cuộc thi, các doanh nghiệp cũng có thể tìm được nguồn nhân lực logistics chất lượng cao phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp mình. Năm nay, cuộc thi đã chính thức quay trở lại với quy mô tổ chức toàn quốc và tổng trị giá giải thưởng lên đến trên 500 triệu đồng. Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Information Day 2020 được tổ chức theo hình thức online trên nền tảng Youtube, Facebook và Zoom meetings với số lượng tham gia lên đến 500 người. Không chỉ là sự kiện nhằm giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, Ngày hội thông tin còn là cơ hội giúp các bạn sinh viên được truyền cảm hứng và tích lũy thêm nhiều kiến thức hữu ích về logistics từ các diễn giả, các giảng viên trong Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam. Đây sẽ là bước đệm vững chắc để các thí sinh có thể chuẩn bị sẵn sàng cho các vòng thi chính thức sắp tới. Phương Thanh

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

TĐKT - Chiều ngày 3/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng, tổ chức chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi lễ. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu khai mạc Phát biểu khai mạc buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHYT ở nước ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, gần 90% dân số Việt Nam đã tham gia BHYT, theo lộ trình này sẽ đạt 95%. Quỹ BHYT đang là công cụ tài chính quan trọng đảm bảo hoạt động của ngành Y tế, giúp các cơ sở y tế được vận hành, cung ứng dịch vụ ngày càng tốt và hoàn thiện hơn. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam hiện như hai người trên một con thuyền. Mỗi người một mạn thuyền nên cần phải bơi cùng nhau để con thuyền tiến lên”. Vì vậy, việc ban hành, ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giữa hai ngành là điều cần thiết để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT; khắc phục những tồn tại, hạn chế; phù hợp với thực tiễn về sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ; mở rộng, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế do quỹ BHYT chi trả… Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, trong những năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, sự phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã có những bước tiến mới, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự phối hợp đó được thể hiện rõ nét trong công tác xây dựng chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất để giảm thiểu tối đa các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại địa phương. Một trong những hoạt động phối hợp nổi bật giữa hai ngành là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Hiện nay, toàn quốc có hơn 12 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh từ trạm y tế xã trở lên đã được kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng Thông tin giám định BHYT. Nếu trong năm 2017, tỷ lệ liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh trong ngày chỉ đạt 38% thì đến nay đã đạt 89%. Công tác thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, đảm bảo chính xác và minh bạch hơn. Ngoài ra, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử... Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng cho rằng, giai đoạn tới đây, ngoài những thuận lợi như nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của người dân thì chính sách BHYT tại Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như làm sao để vừa duy trì được sự phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ BHYT (hiện đạt gần 90% dân số), vừa phát triển tiếp hơn 10% số dân còn lại chưa có thẻ BHYT mà chủ yếu lại rơi vào nhóm đối tượng khó phát triển là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Lễ ký kết Quy chế phối hợp Với những định hướng, mục tiêu cụ thể hai ngành đã đề ra, tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT thời gian tới. Quy chế bao gồm 3 chương, 11 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Về nội dung phối hợp, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT; xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHYT; đánh giá tình hình thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật về BHYT. Bên cạnh đó, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; phối hợp triển khai thực hiện Đề án Chính phủ đã phê duyệt về Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các ngành liên quan... Hồng Thiết

Rộn ràng không khí xét tuyển đại học chính quy, cao đẳng tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

TĐKT - Từ ngày 27/8/2020, ngay sau khi các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm thi THPT năm 2020, các thí sinh cả nước đã biết điểm thi, kết quả thi và bắt đầu đăng ký tìm đến các trường đại học, cao đẳng để đăng ký xét tuyển. Tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), không khí xét tuyển vào hệ đại học chính quy, cao đẳng ngày càng nóng lên. Đã có hàng trăm thí sinh đến từ Hà Nội và các khu vực lân cận tìm đến trường với những bộ hồ sơ xét tuyển trong tay. Nhiều em đủ điều kiện xét tuyển đã nhận được Giấy báo nhập học ngay tại thời điểm nộp hồ sơ. Ban tuyển sinh của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội làm việc vô cùng tận tâm, nhiệt tình Cũng như những năm trước, ngoài phương thức xét tuyển trực tiếp, nộp hồ sơ qua đường bưu điện, các thí sinh còn có thể đăng ký qua kênh tuyển sinh trực tuyến của nhà trường. Đây được coi là một trong những phương thức tuyển sinh hữu hiệu trong thời điểm dịch bệnh Covid-10 đang diễn biến phức tạp. Là đơn vị phụ trách kênh tuyển sinh trực tuyến, Website, Fanpage của trường, các cán bộ và nhân viên Trung tâm Truyền thông cũng rất cố gắng hoàn thành công việc, giúp hướng dẫn, cung cấp những thông tin cần thiết cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường. Đến khu vực sảnh nhà A của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào những ngày này sẽ thấy một không khí đăng ký xét tuyển vô cùng rộn ràng. Các cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh làm việc hết sức khẩn trương, chính xác cùng với thái độ tư vấn nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Điều đó đã khiến các thí sinh và người thân của các em cảm thấy yên tâm khi lựa chọn trường là nơi học tập, rèn luyện trong thời gian sắp tới. Trước đó, công tác vệ sinh tẩy trùng các trong khuôn viên nhà trường được thực hiện thường xuyên, sẵn sàng phương án cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm bệnh, đưa ra thông báo thực hiện đảm bảo y tế (bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng/dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế…) đối với các thí sinh đến làm thủ tục xét tuyển tại trường thuộc các tỉnh, thành phố đang nằm trong diện phải theo dõi. Hiện nay, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết (khẩu trang, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn...) nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, tư vấn tuyển sinh cho các thí sinh. PGS.TS. Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 cho biết, thông tin tuyển sinh của nhà trường năm nay được đăng tải nhiều nơi thông qua các kênh thông tin đại chúng đã giúp các thí sinh dễ dàng tra cứu, lựa chọn ngành học phù hợp. Cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao từ Ban Chỉ đạo, Ban Tuyển sinh và hướng dẫn nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện cũng giúp các vị phụ huynh và thí sinh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết và thực hiện thủ tục xét tuyển theo đúng quy trình. Khi được hỏi thì hầu hết phụ huynh và các thí sinh đến dự tuyển đều cảm thấy hài lòng với thái độ lịch sự, tận tình, chu đáo từ khâu đón tiếp, hướng dẫn đến khâu xét tuyển và in giấy báo nhập học. Thí sinh Nguyễn Thành Luân đến từ tỉnh Hưng Yên đã xét tuyển thành công vào học ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô chia sẻ: “Trước khi đăng ký vào Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội em cũng đã tham khảo một số trường đại học tại Hà Nội. Chị gái em đã từng theo học tại đây và cũng khuyên em đăng ký vào học tại trường. Theo như em được biết, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong số những trường đại học ngoài công lập có cơ sở đào tạo riêng, có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Khi đến trường làm thủ tục xét tuyển đại học chính quy, bản thân em đã cảm thấy choáng ngợp trước hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ giảng viên giỏi với trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, tận tụy, truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên, giúp nâng đỡ, chắp cánh cho nhiều thế hệ sinh viên thành đạt trên con đường tạo dựng sự nghiệp. Vì vậy, đăng ký xét tuyển vào Trường chính, được trở thành sinh viên HUBT là quyết định vô cùng sáng suốt của em”. Không khí tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, tư vấn tuyển sinh tại Khu vực sảnh nhà A của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được biết đến là một trong những trường đại học ngoài công lập được đầu tư mạnh mẽ về giáo trình giảng dạy và cơ sở vật chất. Qua 24 năm hoạt động, Trường đã tiếp nhận 138.200 học viên và sinh viên. Số đã tốt nghiệp là 105.636 người (Cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư: 88.117 người; thạc sĩ: 3.517 người; tiến sĩ: 13 người). Hầu hết đều có việc làm ngay khi ra trường với mức lương khá cao. Với những thành tích đạt được, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Nhiều người đã trở thành những tổng giám đốc, giám đốc thành đạt trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Năm nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đăng ký chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy là 4.045 bao gồm 2 phương thức tuyển sinh (Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển là 2.000 chỉ tiêu và xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12) là 2.045 chỉ tiêu. Hiện tại, Trường có các ngành học xét tuyển được phân chia rõ ràng như sau: Khối ngành Kinh tế - Quản lý gồm có: Quản trị kinh doanh; Quản lý Nhà nước; Quản lý kinh tế; Kinh doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Luật kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật có: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đô thị và công trình; Quản lý tài nguyên và môi trường; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội thất; Khối ngành Ngôn ngữ gồm có: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga - Hàn; Ngôn ngữ Trung Quốc. Khối ngành Sức khỏe có: Y khoa; Dược học; Điều dưỡng; Răng Hàm Mặt. Năm nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng đã đưa ra thông báo chính thức về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau: Đối với hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020, các ngành khối: Kinh tế - Quản trị, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ là 15 điểm, riêng ngành Quản trị Kinh doanh là 16 điểm. Các ngành thuộc khối sức khỏe là Y khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt chờ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau ngày 15/9/2020. Đối với hình thức xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ), các ngành khối Kinh tế - Quản trị, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ là 18 điểm và đạt hạnh kiểm khá trở lên. Các ngành khối sức khỏe bao gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, thí sinh phải đạt học lực lớp 12 xếp loại Giỏi với tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm. Ngành Điều dưỡng thì thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại khá và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 19,5 điểm. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 5/9/2020 tại Cơ sở 1 (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thu Hương - Huy Thuyết

Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

TĐKT - Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) đem lại kết quả tích cực, số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều tăng. Kết quả năm học 2019 - 2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018 - 2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020 - 2021 đạt hiệu quả, đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 19/8/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) tập trung thực hiện vào năm nội dung cụ thể về công tác tổ chức, thực hiện BHYT HSSV năm học 2020 - 2021. Thứ nhất, tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn trong đó: Giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020 - 2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020 - 2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức. Thứ ba, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật. Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020 - 2021. Theo đó, để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV mà các địa phương cần tập trung triển khai tuyên truyền ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Trong đó, chú trọng lợi ích của HSSV khi tham gia BHYT. Đặc biệt, tuyên truyền việc thực hiện BHYT là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi HSSV. Đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV; hỗ trợ y tế trường học thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Cùng với đó, cần nêu cao việc quỹ BHYT thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đối với người có thẻ BHYT, trong đó có đối tượng là HSSV. BHXH Việt Nam lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình thực tiễn về dịch COVID-19 tại địa phương, BHXH các tỉnh lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trong ngành tăng cường truyền thông chính sách BHYT HSSV trên các kênh truyền thông, Cổng thông tin điện tử của ngành; đăng tải tin, bài, phóng sự, video, inforgraphic về BHYT HSSV trên mạng xã hội; xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông và phối hợp với các đơn vị ngoài ngành tích cực tuyên truyền về BHYT HSSV… Năm học mới 2020 - 2021 chuẩn bị bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo. Hồng Thiết

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang tái đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

TĐKT - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức vào ngày 30 - 31/8 tại Hà Nội, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tái đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 9, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giúp Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; có 65 đảng viên chính thức sinh hoạt tại 8 chi bộ (gồm 7 chi bộ tại Hà Nội và 1 chi bộ tại thành phố Hồ Chí Minh). Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ban luôn chú trọng công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật. Đảng bộ trực thuộc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến… Hồng Thiết

Cách phân biệt khẩu trang y tế thật - giả

TĐKT - Đeo khẩu trang y tế đúng cách là một biện pháp phòng dịch bệnh rất đơn giản và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh đã nhập các loại khẩu trang giả, khẩu trang kém chất lượng về bán, gây ra tác hại khôn lường đối với người tiêu dùng. Tác hại khôn lường từ khẩu trang kém chất lượng Khẩu trang là vật dụng tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với cơ thể. Bởi vậy khi sử dụng khẩu trang chất lượng kém, xuất xứ không rõ ràng sẽ là một mối nguy hiểm lớn cho sức khỏe của con người. Một trong những bệnh do đeo khẩu trang không đúng loại và mất an toàn đó chính là những bệnh về đường hô hấp. Bụi, bụi mịn, khói, mùi độc hại, giọt bắn chưa vi khuẩn, vius… đều có thể xâm nhập vào đường thở, dễ gây ra các bệnh về phổi. Đeo khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa và phòng tránh những tác hại này. Khẩu trang giả thường sử dụng những vật liệu vải kém chất lượng thì những hạt bụi từ vải kém chất lượng, bông rởm xâm nhập vào đường thở sẽ gây nên nhiều bệnh hô hấp nguy hại. Khi gặp thời tiết lạnh, độ ẩm thấp lại càng tác hại. Gây ra các bệnh về hô hấp, viêm phổi. Đặc biệt, khẩu trang giả không có tác dụng ngăn ngừa hoặc phòng tránh virus SARS-CoV-2. Khẩu trang kém chất lượng có thể gây dị ứng mẫn đỏ da vùng mũi, miệng. Có nhiều loại khẩu trang bày bán ở các vỉa hè được may từ những loại vải mốc meo, mút phế liệu và chưa được xử lý giặt tẩy, hoặc làm từ giấy vệ sinh kém chất lượng chứa vô số vi khuẩn vừa không ngăn ngừa được vi khuẩn mà còn gây dị ứng da, mẫn đỏ, ngứa khi sử dụng. Cách phân biệt Dưới đây là một số cách phân biệt khẩu trang y tế thật, giả mà người tiêu dùng cần biết Hình thức: Chọn thương hiệu sản xuất có tên tuổi, uy tín. Kiểm tra bên ngoài vỏ hộp: Khi khẩu trang còn nguyên hộp, người sử dụng nên xem các thông tin được in trên vỏ hộp. Nếu các thông số được in đầy đủ (tên nhà sản xuất, nhà phân phối, mã số mã vạch, số lô, ngày sản xuất, đặc biệt là số công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế), đây mới là khẩu trang y tế. Ngoài ra khẩu trang đạt chất lượng quốc tế sẽ có thêm thông tin về các tiêu chuẩn quốc tế dành cho khẩu trang y tế như EN14683, ASTM F 2100. Chất liệu: Vải may khẩu trang giả thường được trộn thêm bột đá nên khi sờ, bề mặt khẩu trang sẽ thô ráp, không mềm mịn. Khẩu trang y tế thật có độ dày nhất định. Cắt khẩu trang y tế chất lượng ra, bên trong có màng lọc. Màng lọc này mềm, mịn, dày. Bên trong sẽ có lớp vải lọc kháng khuẩn , lớp vải này có màu sắc và cấu tạo khác so với các lớp lọc còn lại. Đối với hàng giả, bên trong không có lớp vải lọc kháng khuẩn, các lớp bên trong giống hệt lớp bên ngoài hoặc lớp bên trong làm bằng giấy thông thường sẽ không có tác dụng lọc bụi mịn và các giọt bắn chứa vi khuẩn vi rút. Phân biệt lớp lọc bên trong là vải lọc kháng khuẩn hay giấy thông thường: Khi nhúng nước thì vải lọc kháng khuẩn không thấm nước do đó không bị mủn và tan ra. Còn với khẩu trang không đạt chuẩn, bên trong không có màng lọc, chỉ có các lớp vải không dệt, hoặc màng lọc là một lớp giấy thông thường, khi thả vào nước sẽ bị mủn ra. Do đó, hiệu suất lọc bụi, chống vi khuẩn của loại khẩu trang này sẽ không đảm bảo. Giá: Khẩu trang y tế giao động từ 50.000-200.000Đ/ hộp. Các sản phẩm có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/hộp chắc chắn sẽ không đảm bảo về chất lượng. PT  

Ngành Y tế cần nỗ lực chống dịch gấp 2 - 3 lần

TĐKT - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua ngành y tế đã chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Với sự nỗ lực rất lớn của cả trung ương và các địa phương, đến nay cơ bản kiểm soát được tình hình dịch tại một số ổ dịch Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, thời gian tới, ngành Y tế cần nỗ lực hơn nữa để chống dịch gấp 2 - 3 lần. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long “lực lượng y tế phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 trong công cuộc phòng, chống dịch” Các chuyên gia nhận định thời gian tới đây, không tránh khỏi sẽ tiếp tục có thêm ca bệnh trong cộng đồng, do đó có thể bùng phát thành đợt mới nếu lơ là, mất cảnh giác. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh ở nước ta vừa từ bên ngoài vào, vừa từ bên trong, đòi hỏi ngành Y tế phải quyết liệt, trường kỳ hơn nữa. Nếu không quyết liệt, nhanh chóng, tốc độ lây lan của dịch sẽ nhanh hơn sự ứng phó hiện tại. Do đó, cần phải khoanh vùng nhanh gọn, truy vết thật nhanh và cách ly triệt để nhằm đưa mầm bệnh ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất. Cần kiên định việc cách ly F1 tập trung để tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, đối với ngành Y tế lần này, việc phòng, chống dịch sẽ khó khăn vì nước ta đang thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đòi hỏi lực lượng y tế phải nỗ lực gấp 2 gấp 3 trong công cuộc phòng, chống dịch. Theo đó, từ những bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội... mỗi địa phương phải rà lại, kiểm tra lại tất cả các hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh theo 8 vấn đề cụ thể: Thứ nhất, rà soát thực hiện các quy định chống dịch. Bộ Y tế đã có nhiều hướng dẫn chuyên môn, khoảng trên 50 hướng dẫn đến thời điểm này, đề nghị Sở Y tế các địa phương phải rà soát lại hệ thống hướng dẫn này và báo cáo lãnh đạo cấp ủy, Ban Chỉ đạo của địa phương để triển khai thực hiện, phổ biến và giám sát. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng lo ngại vụ dịch vào mùa đông xuân sẽ khó khăn hơn, điều kiện thời tiết và môi trường ẩm nên virus sẽ lan nhanh. Nếu xảy ra tình huống có hàng trăm ca mắc trong một thời điểm tại một địa điểm thì xử lý ra sao. Do đó, cần phải luôn đặt ra tình huống nếu dịch xảy ra tại công sở, khu công nghiệp, bệnh viện thì xử lý như thế nào. Ngoài ra, các địa phương cần ngay lập tức rà soát lại các kịch bản, tình huống chống dịch của địa phương và luôn nghĩ đến tình huống có ca bệnh trên địa bàn để chủ động với mọi tình huống, nhanh chóng khoanh vùng, cách ly, dập dịch, tránh lây lan rộng. Mặt khác, đặc biệt lưu ý đến vấn đề tuân thủ nghiêm những quy định về cách ly, tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2 được phép ra khỏi khu cách ly tập trung. Người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Đồng thời, các địa phương cũng phải đảm bảo tuân thủ việc quản lý, giám sát các chuyên gia nhập cảnh trong công tác cách ly. Tuân thủ cách ly triệt để, đúng theo quy định hiện hành về thời gian cách ly 14 ngày. Thứ hai, tăng cường năng lực xét nghiệm. Song song với đó, các địa phương cần tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm PCR. Thứ ba, thực hiện khai báo tại các cơ sở y tế. Quán triệt việc thực hiện khai báo y tế tại các cơ sở y tế, trong đó nếu có điện thoại thông minh thì phải thực hiện ngay cài đặt Bluzone, NcoV, trong trường hợp nếu không có điện thoại thông minh thì khai báo bằng giấy. Các bệnh viện dựa trên điều kiện địa phương và năng lực của mình để áp dụng hình thức khai báo phù hợp tạo thuận lợi cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. Thứ tư, bảo đảm bệnh viện an toàn. Các địa phương phải tăng cường tập huấn cho cán bộ, song song tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế thực hiện các yêu cầu về an toàn trong phòng, chống dịch. Cụ thể, những cơ sở y tế nào không đảm bảo an toàn thì dừng hoạt động ngay, nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu, bất kể đó là bệnh viện công hay tư. Không để tình trạng vì một sơ suất mà phải đóng băng cả bệnh viện. Thứ năm, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế. Các bệnh viện cũng phải tăng cường lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các khoa trọng điểm như cấp cứu, hồi sức, khám bệnh, thận nhân tạo... vì đây là nguồn lây bắc cầu. Phải bảo vệ nhân viên y tế ở mức cao nhất thì mới có thể ứng phó với dịch bệnh. Thứ sáu, tập huấn phòng, chống dịch cho nhân viên y tế. Các bệnh viện phải đẩy mạnh việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để thiếu hụt trang thiết bị phòng hộ chống dịch cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng phải quán triệt đảm bảo chất lượng điều trị cho người bệnh, tuân thủ sàng lọc, cấp phát thuốc 3 tháng theo quy định. Thứ bảy, xử lý các trường hợp người Việt Nam xuất cảnh nước ngoài có kết quả dương tính. Liên quan đến việc người Việt Nam xuất cảnh sang các nước có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng xét nghiệm F1 ở trong nước lại âm tính, hiện Bộ Y tế đã giao Cục Y tế dự phòng liên hệ với các cơ quan đầu mối y tế quốc tế nước bạn để tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhiên ở mức độ cảnh giác cao, chúng ta tiến hành ngay việc khoanh vùng, cách ly các trường hợp F1, F2 để tránh những tình huống lây lan dịch bệnh... Thứ tám, chủ động mua sắm vật tư chống dịch, tuân thủ đúng quy định. Các địa phương chủ động, ngay bây giờ phải mua sắm để đảm bảo trang thiết bị chống dịch từ nay đến cuối năm, đầu năm sau. Việc mua sắm vật tư thiết bị chống dịch phải tuân thủ theo quy định. La Giang

Tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên báo chí

TĐKT - Sáng 1/9, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giao ban báo chí dịp Tết Độc lập 2/9 đã trở thành truyền thống nhằm khơi dậy sức mạnh của báo chí hướng đến xây dựng đất nước và đại đoàn kết toàn dân tộc. Quang cảnh Hội nghị Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh. Cùng dự giao ban có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chủ quản; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí. Tại giao ban, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu đã tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; 50 năm Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam; 75 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông. Các đại biểu đã được thông báo về những thông tin nổi bật của báo chí trong tuần qua; nội dung công tác bảo đảm an toàn giao thông và các nội dung cần tập trung tuyên tuyền thời gian tới... Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tuyến tin bài về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu, tuyên truyền bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; phản ánh những ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng, những đề xuất sáng kiến để có các giải pháp, quyết sách phù hợp nhất. Ban Tuyên giáo đã có hướng dẫn cụ thể các cơ quan báo chí về nội dung này. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền việc phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều thách thức; tiếp tục thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại của năm 2020, tập trung vào việc Việt Nam thực hiện cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về việc Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41; Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN và các hội nghị liên quan... nhằm khẳng định vị thế, uy tín cũng như cơ đồ của Việt Nam sau gần 35 năm đổi mới. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm khẳng định tinh thần của cách mạng tháng Tám đối với công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được tổ chức tháng 12/2020; tích cực tham gia Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” (6/1/1946 - 6/1/2021). Minh Phương

Trang