Chính trị - Xã hội

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Toàn cảnh Hội nghị Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang (đơn vị Trưởng Cụm năm 2022); Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Phó Trưởng Cụm). Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ; đại diện Ban TĐKT Trung ương. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc hội nghị Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, năm 2022 với nhiều khó khăn trong nước và tình hình thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong Cụm thi đua. Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc 7 tỉnh Cụm thi đua đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác. Qua đó đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống của nhân dân được cải thiện; hình ảnh, vị thế của các tỉnh ngày càng được khẳng định, nâng lên. Hội nghị là dịp để các tỉnh trong Cụm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2022. Nhận định rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện tốt công tác TĐKT năm 2023; phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, phụ trách Cụm thi đua, ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua đạt được năm 2022. Đồng thời đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH của địa phương, tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao, các vấn đề khó cần tập trung giải quyết. Gắn tổ chức phong trào thi đua với thực hiện tốt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ.  Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TĐKT năm 2022; xây dựng, ban hành quy chế về công tác TĐKT của tỉnh, cụ thể hóa với tình hình đơn vị, địa phương, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ.  Triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, chính sách, quy định về TĐKT; kịp thời phát hiện, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời. Quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa; chú trọng khen đột xuất, chuyên đề. Các tỉnh trong Cụm thi đua cần tích cực giao lưu, hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.  Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, phụ trách Cụm thi đua, tặng hoa đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2022 và Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2023 Hội nghị đã thống nhất tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng Cụm thi đua năm 2023, tỉnh Tuyên Quang là Phó Trưởng Cụm. Phát động thi đua năm 2023, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua phấn đấu thực hiện tốt việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn và chương trình phục hồi, phát triển KT-XH, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng địa phương. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.          Ký kết giao ước thi đua của Lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc P.V

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam, lần thứ VII

BTĐKT - Ngày 9/3, tại Hà Nội, thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Thường trực, Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Đông y Việt Nam mở rộng, kỳ họp lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên bất thường, bằng hình thức trực tuyến nhằm xin ý kiến về Dự thảo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lương y và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023. TTND. PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ; Thường trực Trung ương Hội Đông Y Việt Nam; lãnh đạo đơn vị trực thuộc; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Hội Đông y Việt Nam; lãnh đạo Hội Đông y các tỉnh, thành phố... Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam, lần thứ VII, khóa XIV Phát biểu khai mạc Hội nghị, TTND. PGS. TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết: Nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của các lương y, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đào tạo lương y, Luật Dạy nghề chưa được đưa vào điều chỉnh, cũng như Luật Giáo dục Đại học cũng chưa đưa đối tượng này vào điều chỉnh, theo đó, chưa có một cơ quan cũng như văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về đào tạo lương y. Chính vì vậy, xây dựng chương trình đào tạo nghề nghiệp lương y Việt Nam thống nhất trong toàn ngành Đông y là việc làm hết sức cần thiết để bảo đảm kiến thức, kỹ năng của lương y khi thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân. Đó là trách nhiệm của Hội nghề nghiệp - Hội Đông y Việt Nam bảo đảm quyền lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y, bởi các thầy thuốc là lương y. Vai trò này đã được Chỉ thị số 24 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho Hội Đông y Việt Nam trong công tác đào tạo lương y. Việc xây dựng và thống nhất, ban hành chương trình đào tạo lương y trên hệ thống đông y toàn quốc là trách nhiệm của tất cả những người làm công tác đông y, đặc biệt những người quản lý Hội Đông y Việt Nam. Tham gia đóng góp ý kiến, các lãnh đạo Hội Đông y các tỉnh, thành phố, các lương y đều thống nhất, đồng tình với khung chương trình đào tạo mà Hội Đông Y Việt Nam đã đưa ra. Đồng thời, bổ sung vào chương trình thêm nội dung học về Hán Nôm, tin học và cân nhắc thời gian đào tạo cho phù hợp, theo một số ý kiến chương trình cần ngắn hơn. Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Hội Đông y, lương y các tỉnh, thành phố, TTND. PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết Hội sẽ sớm hoàn thiện chương trình đào tạo. Mong muốn lớn nhất của Hội Đông y Việt Nam đó là Đảng, Nhà nước sẽ ban hành Luật Đông y để chung tay xây dựng Hội Đông y lớn mạnh. Chủ tịch Hội Đông y nhấn mạnh thêm, thời gian tới, Hội Đông y Việt Nam sẽ tổ chức Hội đồng khoa học và báo cáo nội dung chương trình đào tạo lương y này, Hội đồng sẽ phản biện, cân nhắc, ban hành Nghị quyết, theo đó lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam sẽ ban hành Chương trình đào tạo lương y. Hồng Thiết

Vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản

BTĐKT - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban dân tộc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị nhằm vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản. GS. TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Y Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và bà Lesley Miller, Phó Trưởng đại diện tổ chức UNICEF, đồng chủ trì Hội nghị. GS. TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị  Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS. TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, mặc dù những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, của cấp ủy và chính quyền các cấp cũng như của các tổ chức quốc tế, sự nỗ lực của ngành Y tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tỉ số tử vong mẹ tại Việt Nam đã giảm mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn đang gặp những thách thức trong việc giảm sự chênh lệch đáng kể về tình trạng sức khỏe, tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc. Việc chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, cô đỡ thôn, bản người dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn là một giải pháp tạm thời nhưng rất hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp gỡ bỏ những rào cản về địa lý, văn hóa và kinh tế khiến cho phụ nữ người dân tộc thiểu số không thể tiếp cận được tới các dịch vụ khám thai, đỡ đẻ an toàn và chăm sóc sau sinh”. Được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, đội ngũ cô đỡ thôn, bản (CĐTB) đóng góp không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong việc giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh. CĐTB là những người sinh sống tại cộng đồng dân tộc thiểu số, sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình để truyền đạt cho người dân thôn bản những thông tin quan trọng về chăm sóc sức khỏe, đồng thời cung cấp dịch vụ làm mẹ an toàn ngay tại thôn bản. Để trở thành CĐTB, mỗi học viên phải trải qua quá trình học tập ít nhất là 6 tháng theo chương trình và nội dung đào tạo của Bộ Y tế. Với kiến thức, kỹ năng được đào tạo và thực hành tại các bệnh viện, cô đỡ thôn, bản có thể chăm sóc bà mẹ khi có thai và sinh con, đỡ đẻ an toàn, phát hiện các tai biến ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, thực hiện các kỹ năng cứu sống cơ bản và chuyển tuyến kịp thời. Với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, đến nay toàn quốc đã có 3.077 CĐTB được đào tạo. Các cô đỡ thôn, bản chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị Mặc dù Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ CĐTB, việc thực thi các chính sách còn có sự khác nhau giữa các địa phương, dẫn tới việc duy trì hoạt động của đội ngũ cô đỡ gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ cho CĐTB hoạt động. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 31/01/2023 đã có 1.528 CĐTB được đào tạo nhưng đã ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số CĐTB được hưởng phụ cấp đã giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản. Bà Lesley Miller, Phó Trưởng Đại diện tổ chức UNICEF, khẳng định: “Sức khỏe và sự sống còn của bà mẹ luôn cần là ưu tiên hàng đầu, cấp bách trong Chương trình Chăm sóc sức khỏe và phát triển của Việt Nam. Để duy trì những tiến bộ vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong những thập kỷ qua, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để đảm bảo rằng tất cả các bà mẹ, bất kể dân tộc hay địa bàn sinh sống, đều được chăm sóc tốt trong thời kỳ mang thai và sinh đẻ. Các cô đỡ thôn, bản ở miền núi và vùng sâu, vùng xa là nguồn lực quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc duy trì và mở rộng đội ngũ cô đỡ thôn, bản có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả đạt được về sức khỏe bà mẹ, cứu sống các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Để duy trì đội ngũ cô đỡ thôn, bản, chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính sách, chương trình liên quan, đặc biệt là ở tuyến tỉnh; xây dựng và cập nhật các Nghị quyết, kế hoạch hành động và văn bản hướng dẫn cấp quốc gia và cấp tỉnh để hỗ trợ đầy đủ cho việc đào tạo, triển khai, vận hành và duy trì đội ngũ cô đỡ thôn, bản. Điều này cần bao gồm phân bổ ngân sách đầy đủ và tăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam, tiếp tục huy động thêm hỗ trợ từ các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức xã hội có liên quan, đặc biệt là trong việc xây dựng năng lực cho các cô đỡ thôn, bản ở các tỉnh có nhu cầu”. Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn bản do Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc và tổ chức UNICEF đồng tổ chức diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện từ Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, đại diện ngành Y tế, dân tộc một số tỉnh, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng, MC Minh Trang và đặc biệt có sự tham gia của 30 cô đỡ thôn, bản đại diện cho hơn 3.000 cô đỡ trên toàn quốc cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Các đại biểu đã thảo luận các chính sách về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương trong việc hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản nhằm đưa ra các giải pháp và kiến nghị để hỗ trợ và duy trì sự phát triển của đội ngũ cô đỡ thôn, bản. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ký Banner với thông điệp "Cùng chung tay thực hiện chính sách hỗ trợ cô đỡ thôn bản vì sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" nhằm bày tỏ mong muốn chính sách dành cho các cô đỡ thôn, bản được quan tâm thực thi đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Hồng Thiết

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện – thành thói quen”

BTĐKT – Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3), Bộ Công thương phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất được diễn ra vào trung tuần tháng 3. Giờ Trái đất là sự kiện quốc tếdiễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút (từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm). Năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với sự tham gia của 6 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế và Nha Trang. Đến nay, sau 14 năm tổ chức, chiến dịch đã tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với vai trò chủ trì tổ chức chiến dịch nhiều năm qua, năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3), Bộ Công thương tiếp tục phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) cho biết: “Thông điệp của Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay là “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Đây cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện Chỉ thị 20 về về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng thông điệp này, chúng tôi mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu”. Bộ nhận diện truyền thông Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Từ cuối tháng 2, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Theo đó, Bộ Công thương đã xây dựng một bộ nhận diện truyền thông với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Bộ nhận diện được đăng tải công khai, đồng thời được phát hành trên toàn quốc thông qua các Sở Công Thương, các công ty điện lực tại 63 tỉnh, thành phố nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng, doanh nghiệp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Dự kiến, Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với sự tham dự của hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 3. Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen” đến với cộng đồng, đồng thời vận động người dân cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch cũng như sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Trong khuôn khổ chiến dịch, một cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Giờ Trái đất cũng sẽ lần đầu tiên được Bộ Công thương tổ chức. Cuộc thi sẽ được triển khai trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (https://tietkiemnangluong.com.vn/). Với cách chơi đơn giản, những thông tin hữu ích cùng hàng chục phần quà có giá trị, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi. Đặc biệt, hành động Tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 25 tháng 03 trên khắp mọi miền tổ quốc. Phương Thanh

Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo

BTĐKT - Chiều 8/3, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự và triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hòa thượng Thích Gia Quang (bên trái), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, có 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban. Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các Phân ban Chuyển đổi số, Phật giáo Khất sỹ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Thông tin cơ sở và một số phân ban khác. Ban hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế của Ban và pháp luật Nhà nước. Báo cáo về phương hướng, kế hoạch hoạt động thông tin truyền thông năm 2023 và nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Ban sẽ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 12 nội dung chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự khóa IX của Trung ương Giáo hội. Đặc biệt, Ban sẽ triển khai hiệu quả đi vào hiện thực nội dung điểm thứ 10 của Nghị quyết Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Trung ương Giáo hội “xây dựng nền tảng chuyển đổi số của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp và tương thích với công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo là một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của tăng, ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội. Cùng với đó, Ban sẽ kiện toàn hệ thống nhân sự truyền thông Phật giáo từ Trung ương đến địa phương và các phân ban chuyên trách. Mở các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông Phật giáo và công tác chuyển đổi số, hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên môn mang tính chuyên nghiệp, đủ năng lực quản lý các trang tin, cổng thông tin điện tử Phật giáo. Ban thường xuyên tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền hiệu quả 2 chương trình ký kết phối hợp của Trung ương Giáo hội với Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh, quốc phòng và treo quốc kỳ thường xuyên tại cơ sở thờ tự, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện. Trao quyết định nhân sự thành viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban quản lý tốt và thúc đẩy hoạt động báo chí Phật giáo, xây dựng kế hoạch quản lý các trang thông tin và cổng thông tin Phật giáo của các cấp Giáo hội, các tự viện trong cả nước theo định hướng chuyển tải thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng và sáng tạo, đảm bảo đúng chủ trương và phù hợp với quy định của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước. Đăng tải các tin tức, thành tựu Phật sự và các điển hình tiêu biểu trong công tác Phật sự đến với đông đảo đồng bào Phật tử và xã hội, chủ động phối hợp, kịp thời kiến nghị các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số. Phương Thanh

Thi đua phát huy truyền thống nghĩa tình quê hương “Bến Ngọc đường Vàng”

TĐKT - Ngày 5/3, Hội đồng hương Nam Trực (Nam Định) tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đồng hương Nam Trực tại Hà Nội tại Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt, có PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm CLB Nhà báo Thành Nam); GS,TSKH Đặng Vũ Minh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nam Định; đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Bí thư Huyện ủy huyện Nam Trực; đồng chí Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam cùng một số đồng chí trưởng phòng, ban huyện Nam Trực. Ông Nguyễn Như Khoa – Chủ tịch Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội phát biểu chào mừng và cảm ơn các đại biểu. Về phía Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội có: Cụ Lê Thanh Vân – nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội; ông Nguyễn Như Khoa – Chủ tịch Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội… Tới dự buổi họp mặt có khách mời là lãnh đạo hội doanh nhân Nam Định, lãnh đạo Hội đồng hương Nam Trực tại các tỉnh, lãnh đạo hội đồng hương các huyện trực thuộc tỉnh Nam Định tại Hà Nội; cùng hơn 300 hội viên là những người con của quê hương Nam Trực đang công tác, sinh sống, học tập tại Hà Nội. PGS. TS Đặng Văn Hoan - Phó Chủ tịch Thường trực Hội tóm tắt báo cáo tổng kết và định hướng hoạt động của Hội. Ngoài ra, do yêu cầu công các đột xuất, không tham dự được, người con ưu tú của quê hương Nam Trực là Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, đã gửi lẵng hoa và lời chúc mừng tới buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Bí thư Huyện ủy huyện Nam Trực phát biểu, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm qua. Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội được thành lập năm 2001 với một số ít thành viên ban đầu. Đến nay, trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, các hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, hội tụ trên 300 hội viên là người con quê hương Nam Trực đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội với tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống nhân văn, năng động của vùng đất địa linh nhân kiệt bến Ngọc, đường Vàng, nơi sinh nhiều vị trạng nguyên; các nhà cách mạng Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện, nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân cùng nhiều doanh nhân thành đạt… Hội là một trong những tổ chức có nhiều hoạt động bài bản, hiệu quả, có ban liên lạc qua các thời kỳ là những người nhiều tâm huyết, nghĩa tình, năng động đã gắn kết và thu hút được nhiều hội viên là những người con quê hương Nam Trực tại Hà Nội thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của mình trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước; đồng thời đóng góp tài lực, hướng về xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Bí thư Huyện ủy huyện Nam Trực trao bằng khen và chữ Tâm tri ân những đóng góp to lớn với sự phát triển của Hội. Hàng năm, Hội tổ chức gặp mặt đầu năm, mục đích chủ yếu là tạo cơ hội để các hội viên gặp mặt nhau, chúc mừng năm mới, ôn lại truyền thống, đồng thời cập nhật thông tin mới về quê hương, cập nhật các hoạt động của Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội và thông tin về các thành viên. PGS,TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường Đại học Quản trị Kinh Doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội – một người con nhiều tâm huyết, nghĩa tình, tích cực đóng góp cho hoạt động của hội, phát biểu tại buổi lễ. Trong năm, Hội thường xuyên tổ chức các sự kiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, mừng thọ, thăm viếng… tới các thành viên và ở địa phương, cùng nhiều sự kiện kết nối ý nghĩa. Hội luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với quê hương, luôn có ý thức mong muốn và góp phần giúp đỡ Nam Trực ngày càng tốt đẹp hơn; tuyên truyền, ủng hộ những nội dung đổi mới của Nam Trực; kết nối, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau… Trong 22 năm qua, những người con của quê hương Nam Trực tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động hướng về xây dựng quê hương cũng như các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện. Từ những hoàn cảnh khó khăn, đến các vùng thiên tai, bão lũ, rồi các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, Hội đều quan tâm hỗ trợ, động viên một cách thiết thực và kịp thời. Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội đã hoạt động tích cực đúng mục đích, tôn chỉ, đã đạt những kết quả tích cực đáng ghi nhận. Hội luôn kiện toàn, phát triển, đã thực sự là một tổ chức có uy tín đối với Hội đồng hương Nam Định, với nhân dân Thủ đô và nhân dân Nam Trực. Hội đã được nhân dân, Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội của huyện Nam Trực đánh giá cao. Trong thời gian tới, những người con quê hương Nam Trực đang sinh sống tại Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong công việc, cuộc sống. Qua đó, Hội đồng hương Nam Trực góp công sức, trí tuệ, phát huy truyền thống xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh. Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội sẽ cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự để phát triển bền vững hơn nữa. PV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Sáng 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Võ Văn Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN Theo trình tự thủ tục quy định, tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 -2026. Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết: Đã có 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN Thực hiện nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời Tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng”. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chụp ảnh lưu niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTTXVN Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng, trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước. Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử đảm nhận cương vị này; đồng thời cho biết đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; mãi mãi ghi ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. "Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch nước  Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Chủ tịch nước chia sẻ, trong hành trình từ một sinh viên và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Khoa Triết học - Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, cho đến hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước, đã từng chứng kiến nhiều người dao động rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. "Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp", Chủ tịch nước bộc bạch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch nước nguyện không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước; quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách; việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc; trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước. Kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn câu thơ của Nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu; Tôi sống với cuộc đời chiến đấu Của triệu người yêu dấu gian lao”. Nguồn:TTXVN https://vpctn.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-chu-tich-nuoc/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tuyen-the-nham-chuc.html

Thành phố Cần Thơ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 01/3, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; đại điện lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố cùng công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng về dự Hội nghị.  Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu chỉ đạo Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do trung ương và thành phố phát động. Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới… Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao nhất, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024), góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Các đơn vị, địa phương nhận Cờ thi đua của UBND thành phố dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 Tại hội nghị, các đơn vị, sở, ngành đã có nhiều phát biểu tham luận, chia sẻ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhìn chung, trong năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực. Nổi bật là phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động cụm, khối thi đua tiếp tục được đổi mới, đi vào nền nếp. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời; tỷ lệ khen cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở các cấp đạt 79,93% (tăng 0,43% so với năm 2021).  Các đơn vị, địa phương nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023 Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 33 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Xuân Phúc

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

BTĐKT - Chiều 28/2, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, kết nối trực tuyến với 521 điểm cầu. Điểm cầu Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu về nội dung cuốn sách và một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Cuốn sách dày 623 trang, gồm 3 phần (phần thứ nhất: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", phần thứ hai: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", phần thứ ba: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"). Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt các hoạt động như: Hội thảo, tọa đàm, trao đổi..., liên hệ với công tác xây dựng chỉnh đốn, đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là đoàn viên, thanh niên, tiếp tục triển khai quán triệt, đưa toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được thực thi trong cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phương Thanh

Chi bộ Văn phòng Ban kết nạp 2 đảng viên

BTĐKT - Ngày 22/2, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú. Dự buổi lễ, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ; đảng viên của Chi bộ Văn phòng. Lãnh đạo Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên Tại buổi lễ, 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Quang Nam đã được kết nạp là đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng. Hai đồng chí sẽ phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng để trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới Giao nhiệm vụ cho 2 đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng đề nghị 2 đồng chí phải ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phát huy các quyền hạn của đảng viên được quy định tại Điều 3, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để khẳng định mình, tự hoàn thiện phẩm chất và năng lực theo tiêu chuẩn đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thuật cho biết: Trong thời gian tới, Chi ủy, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ kịp thời về mọi mặt, gắn với giáo dục, động viên, hướng dẫn 2 đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ thống nhất phân công 2 đồng chí Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Minh Hương và Đoàn Trung Dũng trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ đảng viên dự bị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với khả năng, nhiệm vụ của từng đảng viên dự bị; tạo điều kiện cho đảng viên dự bị tự tin, nỗ lực phấn đấu để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chúc mừng 2 quần chúng ưu tú của Văn phòng qua quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đã có bước tiến bộ vượt bậc và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bí thư Đảng ủy Phạm Huy Giang mong rằng trong thời gian tới, 2 đồng chí sẽ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của đảng viên dự bị, tiếp tục nỗ lực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn để sớm trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí đề nghị Chi bộ Văn phòng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phương Thanh

Trang