Chính trị - Xã hội

Yên Bái làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

TĐKT - Công tác tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số từ lâu đã là nhiệm vụ không dễ. Từ những khó khăn, vướng mắc đó, nhiều tỉnh miền núi có số đông đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động đi vào trọng tâm. Bên cạnh đó, các đơn vị làm tốt công tác chi trả chế độ chính sách BHXH cho các đối tượng, đúng quy định, giảm thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người thụ hưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương... BHXH tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị đã làm tốt vấn đề này. BHXH thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Là một trong những đơn vị có số đông đồng bào dân tộc thiểu số, BHXH tỉnh Yên Bái đã có cách làm hay, hiệu quả bằng việc giám sát chặt chẽ công tác chi trả chế độ BHXH. Với cách làm đó, người dân càng thêm tin tưởng, yên tâm khi tham gia BHXH, BHYT. Về vị trí địa lý, Yên Bái là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có tới 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Yên Bái có 9 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với tổng số 180 xã, phường, thị trấn (159 xã và 21 phường, thị trấn); trong đó có 70 xã vùng cao và 62 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước. Công tác tiếp cận để tuyên truyền về BHXH, BHYT gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã kết hợp song song vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời làm tốt chế độ chi trả cho đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân chưa tham gia BHXH, BHYT. Theo báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh Yên Bái, hiện nay toàn tỉnh có 37.348 lượt đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, với số tiền chi trả mỗi tháng trên 119 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã chi trên 597 tỷ đồng cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Riêng bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho 564 người, với số tiền trên 1 tỷ đồng. Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp BH thất nghiệp cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhìn chung được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, đúng chế độ, đúng đối tượng. Các bước xét duyệt, lập danh sách hàng tháng được thực hiện chặt chẽ, từng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, đúng quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của ngành. Đặc biệt việc thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được cơ quan BHXH phối hợp với ngành Bưu điện tiến hành đối chiếu thường xuyên, tổ chức kịp thời in danh sách và chi trả ngay từ ngày đầu của tháng (chậm nhất ngày mùng 5 hàng tháng) đã hoàn thành việc chi trả cho đối tượng, do vậy đã nhận được sự hài lòng của người dân. Ngoài việc chi trả các chế độ thường xuyên, BHXH tỉnh Yên Bái đã tập trung giải quyết tốt các chế độ ngắn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức); chế độ BHXH một lần và các hồ sơ khác về điều chỉnh, di chuyển; trả lời dứt điểm các đơn thư của người dân hỏi về chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời trực tiếp trả lời những câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách của người dân hỏi trên Cổng thông tin điện tử, Đài truyền hình tỉnh để nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đều nắm bắt kịp thời các chế độ liên quan. Mặt khác tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, giấy tờ không cần thiết nhằm giải quyết công việc một cách nhanh nhất, thuận tiện và đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ trong công tác quản lý và chi trả, bảo đảm sự thuận lợi và những tiện ích tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của người hưởng chế độ, đảm bảo an toàn tiền mặt và chặt chẽ trong quản lý đối tượng. Như vậy, cùng là những đơn vị có điều kiện kinh tế khó khăn, có số đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng với cách làm hay, sáng tạo và đúng cách, BHXH tỉnh Yên Bái đã từng bước khắc phục những khó khăn, chú trọng  tuyên truyền đúng người, đúng bản. Giảm những thủ tục hành chính rườm rà, giúp người dân dễ dàng hơn khi tiếp cận BHXH, BHYT, tăng cường công tác an sinh xã hội. Thu Trang

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm tốt thu chi ngân sách BHXH, BHYT, BHTN 10 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 10/2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đến dự và chủ trì hội nghị. Theo báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị Song song với đó, số thu toàn ngành là 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 toàn ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm. Trong đó: Thu BHXH là 175.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng. Toàn ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766  hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người KCB BHYT. BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 24.972 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 37.642 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 7.497 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 80.921 tỷ đồng. Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng: Quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư và thời gian thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình ngành BHXH giai đoạn 1”; công văn về việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS); công văn chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; công văn về việc thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với người hưởng chế độ BHXH trước ngày 01/01/2016; công văn hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; công văn về việc nâng cao chất lượng hoạt động Khối, Cụm thi đua... Phát huy kết quả đã đạt được, 2 tháng cuối năm 2018, BHXH Việt -Nam tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra liên ngành, kiểm tra đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Hồng Thiết  

Năm 2019, bắt đầu thanh toán thuốc điều trị HIV/AIDS qua quỹ bảo hiểm

TĐKT - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai toàn diện, rộng khắp và có hiệu quả cao. Nhờ đó, số người nhiễm HIV mới phát hiện, số bệnh nhân AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS hàng năm liên tục giảm. Tư vấn kiến thức về HIV/AIDS Tuy nhiên, tình hình dịch HIV/AIDS vẫn chưa ổn định, có nhiều nguy cơ trở lại, trong khi đó nhiều địa phương chưa quan tâm cao đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS. Theo đó, các Sở Y tế cần đẩy mạnh các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt là phân phát bơm kim tiêm và bao cao su cho các nhóm nguy cơ cao; tiếp tục duy trì và tích cực mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; đẩy mạnh truyền thông, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường phối hợp liên ngành và huy động xã hội tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các cơ sở y tế cũng cần khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng HIV (ARV) cho tất cả những người nhiễm HIV ngay khi được phát hiện; mở rộng cấp phát thuốc tại tuyến xã và cấp phát thuốc nhiều tháng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; kiện toàn các cơ sở điều trị và các điều kiện cần thiết khác để bắt đầu thanh toán thuốc ARV cho điều trị HIV/AIDS qua Quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2019. Đồng thời, tăng cường đầu tư từ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống HIV/AIDS theo Đề án đảm bảo tài chính đã được phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí đủ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, đảm bảo 100% bệnh nhân HIV có thẻ Bảo hiểm y tế, thực hiện hỗ trợ đồng chi trả khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và các hỗ trợ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí viện trợ quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các Sở Y tế duy trì và tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS trong quá trình thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, đặc biệt là cán bộ chuyên môn về tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. La Giang  

Hết tháng 9/2018, TP Hồ Chí Minh có 2,265 triệu người tham gia BHXH

TĐKT - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, tính đến cuối tháng 9/2018, thành phố có 2,265 triệu người tham gia BHXH (trong đó BHXH tự nguyện chỉ có là 5.233 người tham gia), chiếm 52,25% so với lực lượng lao động trên địa bàn; hơn 6,933 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 83,13% dân số. Dự kiến, đến cuối năm, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố đạt 85,2% dân số. Hết tháng 9, TP Hồ Chí Minh có 2,265 triệu người tham gia BHXH Số thu của BHXH TP Hồ Chí Minh tăng qua từng năm, trong khi tỷ lệ nợ có xu hướng giảm dần. Cụ thể: Năm 2016, BHXH thành phố thu được 45.208 tỷ đồng, trong khi số nợ là 1.451 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ 3,33% so với số phải thu. Năm 2017, thu được 51.467 tỷ đồng (số nợ 1.829 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ 3,6%). Trong 9 tháng đầu năm 2018, thu được 40.750 tỷ đồng (số nợ 1.867 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ 2,57%). Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 7.122 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) nợ từ 3 - 6 tháng; 1.179 đơn vị SDLĐ nợ từ 6 tháng trở lên và 6.645 đơn vị SDLĐ đã giải thể, phá sản với số nợ 327 tỷ đồng. Từ thông tin của Cục Thống kê cho thấy, TP Hồ Chí Minh có tổng số 171 ngàn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tương ứng với khoảng 2,955 triệu người lao động (NLĐ) đang làm việc. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng 84 ngàn DN tham gia BHXH cho 2,265 triệu người. Như vậy, hiện còn khoảng 690 ngàn NLĐ chưa tham gia BHXH tại khoảng 87 ngàn DN. Ngoài ra, còn tới 735 ngàn người chưa tham gia BHYT, trong đó có 150 ngàn học sinh, sinh viên.  Đại tá Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng phòng BHXH Công an nhân dân (BHXH CAND) cho rằng, số người tham gia BHXH trên địa bàn còn thấp so với tiềm năng. Đáng báo động là tình trạng nhận trợ cấp BHXH một lần rất nhiều và có xu hướng tăng lên (88.147 lượt người năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 là 79.839 lượt người). Điều này làm ảnh hưởng đến an sinh, nhất là NLĐ khi hết tuổi lao động sẽ rất khó khăn khi không có chế độ hưu trí. Ngoài ra, còn hàng ngàn DN nợ BHXH nhưng đã giải thể, phá sản, nhưng chưa rõ hướng giải quyết để bảo vệ quyền lợi NLĐ... Với đơn vị nợ BHXH, cơ quan BHXH đã thực hiện gửi thư nhắc nợ; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra cũng đã giúp thu hồi về quỹ được hơn 50% số nợ.      Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 3.600 đơn vị, thu hồi hơn 125 tỷ đồng, lập biên bản vi phạm hành chính 61 đơn vị với tổng số tiền phạt 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với các đơn vị giải thể, phá sản vẫn chưa có hướng ra. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý nợ và các giải pháp xử lý nợ BHXH, BHYT đối với đơn vị nợ thời gian dài, số tiền nợ lớn; các đơn vị đã khởi kiện, thi hành án nhưng không có khả năng thanh toán; đơn vị nợ đã giải thể, phá sản… nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.           Ngoài ra, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng (nhất là các trường ngoài công lập) thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, bởi hiện nay nhiều trường ngoài công lập có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên rất thấp: Đại học Hoa Sen (tỷ lệ chỉ đạt 45%), Đại học Văn Lang chỉ đạt 60%... La Giang

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

TĐKT - Chiều 31/10, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin về Nghị định số 146/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2018 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế Phan Văn Toàn cho biết, Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018, thay thế Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Trong đó có một số điểm mới cần lưu ý như bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT; quy định tham gia theo hộ gia đình; bỏ quy định giao quỹ khám, chữa bệnh (KCB) cho cơ sở KCB (kể cả trạm y tế xã), thay vào đó là giao tổng mức thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí KCB; quy định cụ thể hơn về Hợp đồng KCB BHYT... Các chuyên gia giải đáp thắc mắc của báo chí Tại họp báo, ông Phan Văn Toàn cho biết, Nghị định 146 bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT được Nhà nước đóng gồm dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Nhóm được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là người thuộc hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản Nhóm tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình gồm chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (một số đối tượng); nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT là thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu. Về giảm trừ mức đóng đối với người tham gia theo hộ gia đình, Nghị định 146 quy định không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia BHYT cùng một thời điểm; thực hiện nghiêm giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ 2 tham gia năm tài chính. Theo ông Phan Văn Toàn, quy định này tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Về vấn đề quyền lợi của người dân tham gia BHYT trong một số trường hợp theo ông Phan Văn Toàn, trường hợp người bệnh được cơ sở KCB tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở KCB tuyến xã được hưởng quyền lợi theo quy định. Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ cho người bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở KCB. Bên cạnh đó, với trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo như đi trái tuyến, trừ các trường hợp cấp cứu, đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở KCB. Điều chỉnh mức quyền lợi khi đi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc KCB không đúng thủ tục thì thanh toán theo tỷ lệ mức lương cơ sở áp dụng cho từng tuyến bệnh viện nơi người bệnh đến KCB, thay vì quy định số tiền cụ thể như hiện nay. Hồng Thiết

VnOPI - Triển lãm lớn nhất tại Việt Nam về đầu tư - định cư - du học - việc làm toàn cầu

TĐKT - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Công ty TNHH Phát triển Sài Gòn Trung Tâm chính thức công bố sự kiện VnOPI Hà Nội 2018 – một triển lãm lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam về đầu tư – định cư – du học – việc làm toàn cầu. Họp báo giới thiệu VnOPI Hà Nội 2018 Trong những năm gần đây, công dân toàn cầu không còn là một khái niệm xa lạ mà đã trở thành mục tiêu hướng đến của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Được hưởng quyền tự do đi lại tới nhiều quốc gia, được trải nghiệm văn hoá và thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến, được tiếp cận cơ hội việc làm và kinh doanh vươn xa ngoài biên giới Việt Nam là điều mà nhiều gia đình đang hướng tới. Theo số liệu Ban tổ chức cung cấp, trong hai năm 2017 - 2018, Việt Nam đã đầu tư 3 tỷ USD vào bất động sản tại Mỹ và 2 tỷ USD vào các dịch vụ y tế nước ngoài tại các nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Úc, Canada. Số lượng sinh viên du học đạt 130.000 người năm 2017 và 140.000 người năm 2018. Theo thống kê của Tổ chức di trú quốc tế, giai đoạn 1990 - 2017, Việt Nam có 2,6 triệu người đi di cư. Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, năm 2017 đã có 6,5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Xuất phát từ nhu cầu trên, Triển lãm VnOPI được tổ chức với mục tiêu tập hợp những đối tác có uy tín và kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tư vấn, đầu tư, định cư, giáo dục, luật, tài chính. Triển lãm sẽ là nơi duy nhất tại Việt Nam mà người tham dự có thể thu thập được thông tin cụ thể, giá trị và nhận được tư vấn nhiệt thành và trách nhiệm cho những quyết định về chặng đường trở thành công dân toàn cầu cho bản thân và gia đình. Diễn ra vào ngày 8 - 9/11/2018, tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72, VnOPI Hà Nội 2018 thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp quốc tế với 20 tập đoàn và tổ chức đăng ký gian hàng triển lãm và hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, gia đình trong nước. Khách hàng sẽ được miễn phí tham dự triển lãm nếu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://www.vnopi.com. Với định hướng chiến lược, VnOPI sẽ trở thành triển lãm thường niên vào tháng 6 và tháng 11 tại Việt Nam và sau đó là vươn xa hơn ra thị trường quốc tế như Mỹ, Úc, Canada…. Đặc biệt, VnOPI có sự đồng hành, hợp tác với các đơn vị lớn trong và ngoài nước: Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam, Hội Môi Giới Việt Nam, CLB Bất Động Sản Hà Nội, Amcham, EuroCham, Tham tán Lãnh sự Mỹ, Úc, Canada các nước thuộc EU..., các tổ chức tư vấn du học, đầu tư, định cư, việc làm từ Mỹ, Úc, Canada, EU… Phương Linh

Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TĐKT - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh, BHXH, BHYT luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết, chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội thảo Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Chủ đề của Hội thảo vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí, cả trong tác nghiệp, cũng như trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông về chính sách BHXH, BHYT nước ta hiện nay. Nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác BHXH, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, BHXH Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ này và giảm số thời gian phải thực hiện các thủ tục, giao dịch của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội. BHXH Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa giới báo chí và BHXH Việt Nam, qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội. Hồng Thiết    

Chung kết Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2018”

TĐKT - Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chung kết “Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018”. Đến dự và chỉ đạo cuộc thi có: Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến. Trải qua 3 vòng thi Chung khảo khu vực: Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cuộc thi đã lựa chọn được các đội thi y tế cơ sở giỏi xuất sắc thuộc 6 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Bạc Liêu tham dự vòng chung kết. Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc Phát biểu tại cuộc thi, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, cuộc thi năm nay là một trong các hoạt động, nhiệm vụ của ngành Y tế nhằm triển khai tốt Nghị quyết số 20 và 21 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kêu gọi các cấp, các ngành và mọi người dân tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án của ngành Y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng. Có thể nói, cuộc thi đã tôn vinh vẻ đẹp tri thức, trí tuệ, tài năng, y đức, phong cách phục vụ của cán bộ y tế. Từ đó, giúp tăng cường nhận thức, hiểu biết của cán bộ y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo sân chơi giao lưu học hỏi, bổ ích cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở, đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình, độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng thực hành, khả năng giao tiếp, chăm sóc người bệnh của cán bộ y tế cơ sở. Các đội thi tham gia Chung kết “Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018” đã trải qua ba phần thi: Màn chào hỏi, Kiến thức và Tài năng. Với hình thức thể hiện sinh động, độc đáo như slogan, tranh, ảnh..., các phần thi đã truyền tải các thông điệp chăm sóc sức khỏe nhân dân rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Bên cạnh đó, các đội đã lựa chọn trang phục truyền thống tiêu biểu cho vùng miền, dân tộc và trang phục ngành y. Đặc biệt, những nét văn hóa của từng vùng miền thông qua những câu dân ca quan họ, hát xoan, ví dặm, đờn ca tài tử, cải lương... đầy da diết, sâu lắng được các đội thi thể hiện xuất sắc, lồng ghép tài tình trong các màn chào hỏi và phần thi tài năng. Các đội thi đã thể hiện xuất sắc phần thi kiến thức gồm những câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận về các quy định chức năng, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở… Ban Giám khảo đánh giá cao các đội thi đã mang đến cuộc thi những màn chào hỏi, những tiểu phẩm đặc sắc, nội dung có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được sân khấu hóa tài tình, sáng tạo để chuyển tải các thông điệp về vai trò của đội ngũ y tế cơ sở trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Hồng Thiết

Tổ chức tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật

TĐKT – Chiều 29/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý III và tháng 10/2018. Người phát ngôn – Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển chủ trì họp báo. Bộ Tư pháp họp báo quý III/2018 Theo thông tin tại họp báo, năm 2018 là năm đánh dấu 5 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật trên toàn quốc (2013 - 2018). Để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai Ngày Pháp luật; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp dự kiến phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Buổi lễ dự kiến được truyền hình, tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Tư pháp mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên các phương tiện, nhất là trong thời gian cao điểm từ ngày 5/11 đến ngày 11/11/2018. Trong đó, tập trung tổ chức thông tin, truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật; các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt; các mô hình tiêu biểu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018 của các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương thông qua tin bài, chuyên trang, chuyên mục được đăng tải, phát sóng hàng ngày; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới, các vấn đề dư luận quan tâm. Thời gian qua, Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ. Kết quả, trong quý III/2018, Bộ đã thẩm định 65 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 9 đề nghị xây dựng VBQPPL. Trong quá trình thẩm định các VBQPPL, đặc biệt là các dự án luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Bộ cũng đã kiểm tra 1.074 văn bản của các bộ, ngành, địa phương, bước đầu phát hiện 23 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Tính đến nay, đã ban hành được 114 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Riêng Bộ Tư pháp, đến nay, không nợ văn bản quy định chi tiết. Về công tác lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã cấp 1.593 phiếu với 100% các trường hợp cấp phiếu đúng hoặc sớm hơn thời hạn theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tra cứu, xác minh thông tin án tích cho 23.038 hồ sơ, qua đó, góp phần rút ngắn hơn thời gian giải quyết TTHC tại các Sở Tư pháp. Bộ Tư pháp cũng tiếp nhận mới và xử lý đối với 6 trường hợp của cơ quan, tổ chức có yêu cầu hướng dẫn giải quyết bồi thường và đã ban hành 8 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với các trường hợp này. Thực hiện việc cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường cho 10 trường hợp. Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định để cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các văn bản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Trong đó có vấn đề luật sư nhận ủy quyền của đương sự, thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư trong việc xác nhận giấy tờ, tập sự hành nghề luật sư, hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp trước đây, vướng mắc trong thu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản... Phương Thanh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TĐKT - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về: Những thay đổi của hoạt động biên tập, xuất bản kể từ khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động biên tập, xuất bản ở nước ta hiện nay và những vấn đề đang đặt ra. Đồng thời, nêu lên thực trạng của đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản ở nước ta hiện nay cũng như nêu ra những yêu cầu về trình độ, kỹ năng đối với người làm công tác biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ những kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác biên tập, xuất bản của một số quốc gia trên thế giới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập, xuất bản ở Việt Nam hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác biên tập, xuất bản trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0… Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Hiện nay, thế giới đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội của mọi quốc gia trên thế giới. Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng hạ tầng kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ đã làm thay đổi nhận thức, tư duy truyền thống của con người trong mọi lĩnh vực xã hội. Xuất bản, một "binh chủng" trên mặt trận tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cũng bị tác động không nhỏ bởi sự phát triển của công nghệ số, internet kết nối vạn vật và tự động hoá... Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và ông Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì Hội thảo Hoạt động xuất bản truyền thống phải trải qua các khâu cơ bản: Tổ chức bản thảo, biên tập bản thảo, trình bày, mình hoạ sách, in ấn và phát hành, từ đó tạo nên quy trình sản xuất - kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm. Đây là một quy trình khép kín từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng xuất bản phẩm. Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ và thông tin số hoá, internet kết nối vạn vật trí thì mình nhân tạo, công nghệ robot in 3D... đã và đang tạo ra sự thay đổi đột biến trong toàn bộ công tác xuất bản, trong đó có bước nhảy vọt về tốc độ sản xuất, chia sẻ và lan tỏa xuất bản phẩm. Xuất bản không “lụi tàn” mà trái lại sẽ ngày càng phát triển trong nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, công nghệ in trên giấy truyền thống đang chia sẻ và trong vòng nửa thế kỷ tới, dần bị chiếm lĩnh bởi công nghệ xuất bản điện tử với sự xuất hiện sách điện tử và các thiết bị đọc sách điện tử. Ngành xuất bản từ môi trường thực tế bị giới hạn về không gian và thời gian dần chuyển sang môi trường internet, di động, môi trường công nghệ số được phát huy “toàn lực”, không bị phụ thuộc vào các yếu tố, điều kiện sản xuất và phát hành truyền thống, để ấn phẩm đến được tay độc giả nhanh nhất, nhiều nhất, tiện ích nhất. Các giao dịch mua bán chuyển nhượng sách và bản quyền trên toàn cầu ít bị giới hạn bởi các yếu tố khách quan, chủ quan... Những thay đổi này đem lại nhiều cơ hội và tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của ngành công nghiệp văn hoá - xuất bản. Song, nó cũng tạo áp lực lớn buộc các chủ thể của ngành phải thay đổi về tư duy, cách thức làm việc trong các hoạt động xuất bản, in và phát hành của mình. Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức và yêu cầu mới đối với công tác xuất bản. Những nhà xuất bản truyền thống nếu không thích nghi, bắt kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, không kịp thời ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ cùng những lợi thế của xu hướng xuất bản số, xuất bản điện tử vào quy trình xuất bản, không có điều kiện về nguồn vốn để thay thế máy móc, trang thiết bị hiện đại, sẽ trở nên yếu thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt của thị trường. Các nhà xuất bản sẽ phải thay đổi hệ thống tổ chức, quản lý và cơ chế, cách thức hoạt động của mình để phát triển, tương thích với các hoạt động xuất bản dựa trên các nền tảng tích hợp, giao thoa công nghệ hiện đại và môi trường số. Yêu cầu cơ bản đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, đặc biệt là các biên tập viên phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có khả năng chọn lọc, tổng hợp, phân tích và xử lý trước những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng trong điều kiện bùng nổ thông tin nhanh, đa chiều cả ở trong nước và quốc tế từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  Ngoài kiến thức chuyên môn sâu, đòi hỏi đội ngũ cán bộ xuất bản phải có tính năng động, sáng tạo, có năng lực ngoại ngữ và tin học và thậm chí cả những kiến thức khoa học - công nghệ cần thiết để có thể tiếp cận và ứng dụng những công nghệ mới trong hoạt động quản lý và chuyên môn, tương ứng với phương thức xuất bản mới, sử dụng kênh truyền thông đa phương tiện, công nghệ quản lý, quản trị nhà xuất bản, quản trị mạng lưới bán hàng... Đòi hỏi đặt ra đối với mỗi cơ sở đào tạo là nghiên cứu, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo gắn lý luận với thực tiễn; phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị làm công tác xuất bản nhằm đảm bảo về chất lượng, số lượng để đáp ứng yêu cầu của ngành xuất bản nói chung, xuất bản điện tử nói riêng. Yêu cầu đặt ra cấp bách với công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản của các cơ quan chức năng và của bản thân các nhà xuất bản cũng phải nhanh chóng đổi mới theo kịp những đòi hỏi mới trong thực tiễn hoạt động xuất bản; cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tính đặc thù của hoạt động xuất bản theo hướng gắn kết chặt chẽ hai yếu tố tư tưởng - văn hoá và kinh tế - công nghệ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Mai Thảo

Trang