Chính trị - Xã hội

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở, phát triển BHYT toàn dân bền vững

TĐKT-  Ngày BHYT (Bảo hiểm y tế) Việt Nam  (1/7/2018) có chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở”, với mục đích truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất, giảm chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm, tập trung nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao. Trải qua 9 năm tổ chức, ngày BHYT Việt Nam hằng năm là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc,  nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam Cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2015 và 2020, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT được cơ quan BHXH đẩy mạnh. Qua truyền thông cùng với vai trò thiết thực của BHYT trong đời sống đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT, từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình. Tốc độ bao phủ BHYT có đà tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng 5 năm gần đây. Cuối năm 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT mới chỉ đạt 66,8% dân số thì đến hết năm 2017 đạt 85,6% và hiện đạt gần 87%. Số tham gia BHYT theo hộ gia đình - nhóm thuộc diện khó vận động tham gia nhất cũng đã có bước tăng trưởng đáng kể liên tục trong khoảng 10 năm trở lại đây, năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2008, số tham gia BHYT hộ gia đình (hay còn được gọi là BHYT tự nguyện - theo quy định của Luật BHYT 2008) mới chỉ đạt 3,67% dân số, tương ứng khoảng 3,1 triệu người tham gia. Đến năm 2017, tỷ lệ tham gia đạt gần 16% dân số, tương ứng khoảng 14,9 triệu người. Tính đến tháng 3/2018, số tham gia ở nhóm này là gần 15,4 triệu người. Quyền lợi BHYT của người dân ngày càng được bảo đảm, giúp người dân thấy được vai trò thiết thực của BHYT với an sinh của bản thân, gia đình và xã hội. Điều này được thể hiện qua số lượt khám, chữa bệnh (KCB) BHYT liên tục tăng qua các năm, tương ứng với đó là số chi phí khám, chữa bệnh được chi từ Quỹ BHYT. Năm 2017 có 168 triệu lượt KCB BHYT, tăng 14% so với năm 2016. Trong đó số lượt KCB ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15% và số lượt KCB nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Số chi KCB BHYT tăng thêm 30 % so với năm 2016. Năm 2016 tần suất KCB là 1,9 lượt khám/thẻ/năm, năm 2017 là 2,1, trong đó tần suất KCB nội trú năm 2017 tăng 0,01 lượt. Để phục vụ tốt nhất người tham gia BHYT, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được ngành BHXH triển khai quyết liệt và đạt kết quả quan trọng. Số thủ tục hành chính giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - Word Bank, chỉ số đo lường về thủ tục nộp thuế và BHXH tại Việt Nam tăng điểm và tăng hạng nhiều nhất so với năm trước, tương ứng tăng 14,78 điểm và tăng 81 bậc, đạt vị trí thứ 86/190 (năm trước xếp ở vị trí 167). Hệ thống công nghệ thông tin quản lý của ngành từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Kho dữ liệu lớn về người tham gia, quá trình đóng, hưởng BHXH, khám, chữa bệnh BHYTđược xây dựng và quản lý tập trung với thông tin từ hơn 92 triệu dân, 24 triệu hộ gia đình thuộc diện tham gia BHYT, 13 triệu người tham gia BHXH. Ngoài ra còn có dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ, tài chính, hồ sơ, thủ tục hành chính giao dịch giữa cơ quan BHXH và các đơn vị, kết nối với khoảng 13.000 cơ sở y tế và các đơn sử dụng lao động. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử là trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp; hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH. Với những cố gắng không ngừng, cuối năm 2017, BHXH Việt Nam được ghi nhận, xếp thứ 2/20 trong số các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 18 bậc so với năm trước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tổ chức đấu thầu thuốc tập trung trong toàn quốc, qua đấu thầu tập trung đã lựa chọn được các nhà cung cấp thuốc uy tín, chất lượng, góp phần giảm giá thuốc hàng ngàn tỷ đồng, phát huy hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Với chủ đề truyền thông ngày BHYT Việt Nam năm nay là “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở”, trước, trong và sau dịp lễ quan trọng này, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT, hướng người tham gia BHYT khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm các chi phí hành chính. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở, vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân bền vững. La Giang

Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu lên 5 nhiệm vụ cơ bản: Một là, bàn những vấn đề chưa rõ, cần tập thể quyết định để giải quyết những khó khăn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, qua đó, Bộ trưởng và các Thứ trưởng thẳng thắn trao đổi, chỉ đạo ngay tại Hội nghị để có giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt cho việc xây dựng chương trình công tác năm 2019. Hai là, bên cạnh việc tiếp tục phát huy, đổi mới, sáng tạo trong 4 vấn đề Bộ được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi vì đã làm tốt, các đơn vị cần dành sự quan tâm đặc biệt, có chương trình, kế hoạch cụ thể để giải quyết 5 vấn đề cần lưu ý mà Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nêu tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 27/6 vừa qua, kiên quyết không để tồn đọng. Ba là, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị cần có giải pháp thiết thực để hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm trong tháng 11, thực hiện việc tổng kết đơn vị trong tháng 12, không để nợ đọng sang năm 2019. Bốn là, thảo luận về công tác giữ gìn an ninh chính trị, đoàn kết nội bộ, có biện pháp nắm bắt thông tin, phương án xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị, Bộ và ngành Nội vụ. Năm là, tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phương pháp làm việc để xây dựng thành công mô hình "Một cửa" tại Bộ đúng tinh thần Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phù hợp với tình hình của Bộ Nội vụ. Chủ động đề xuất điều chỉnh cơ cấu vị trí việc làm sau khi Quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị có thay đổi. Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh thông báo, theo dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Bộ và ngành Nội vụ tiếp tục bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được chỉ đạo sát sao; một số văn bản, đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng, được đánh giá cao, đặc biệt là các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII do Bộ Nội vụ chủ trì tham mưu hoặc phối hợp tham mưu. Phối hợp tốt trong việc xây dựng thể chế, thực hiện vấn đề phân cấp giữa Trung ương và địa phương, thể hiện tư duy cải cách của cơ quan quản lý nhà nước. Song song với đó, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy vai trò của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ hoạt động hiệu quả góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Công tác quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành, địa phương được kịp thời chấn chỉnh, đi vào nền nếp hơn. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội nghị Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương các đơn vị trong Bộ và lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, tiếp tục phát huy trong 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị Văn phòng Bộ tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chú ý 3 nội dung: Người đứng đầu đơn vị quán triệt tốt tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban phải được Lãnh đạo đơn vị truyền đạt, lan tỏa đến mọi công chức, viên chức thuộc đơn vị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ ngày 26/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ. Quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Nội vụ và ở từng đơn vị trong Bộ, bổ sung trang thiết bị thiết yếu nhằm phục vụ xử lý công việc hành chính của công chức. Đổi mới phương pháp làm việc, chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý, xử lý công việc thường ngày với tinh thần "Công nghệ nào, con người đó", đồng thời cán bộ trong diện quy hoạch phải được giao những việc khó nhất để rèn luyện, thử thách. La Giang

Bộ Quốc phòng họp báo quý II/2018

TĐKT - Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý II/2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì họp báo. Tại họp báo, đại diện Bộ Quốc phòng đã giới thiệu về Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018; giới thiệu thành tựu tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua 20 năm xây dựng, phát triển; mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; kết quả tiêu biểu của Cảnh sát biển trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian gần đây. Toàn cảnh họp báo Ngày 8/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) (sau đây viết tắt là Luật Quốc phòng năm 2018). Trên cơ sở kế thừa nội dung, kết quả thực thi Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, Luật Quốc phòng năm 2018 đã quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quy định mới về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 2013; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều. Luật có 15 điểm mới. Trong đó, bổ sung chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy định mới về mối quan hệ quốc phòng, an ninh, phù hợp chủ trương, quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, Luật bổ sung các quy định về phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy định mới về phòng thủ quân khu; quy định khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô Hà Nội, phù hợp với Luật Thủ đô. Bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; quy định xây dựng tiềm lực đối ngoại vào trong xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ; quy định đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng; các quy định về Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) bộ, ngành Trung ương; quy định về quyền con người, quyền công dân trong thực hiện Lệnh thiết quân luật giới nghiêm. Bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân; quy định về bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính, tài sản phục vụ quốc phòng, bảo đảm phục vụ quốc phòng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan. Luật cũng bổ sung quy định nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng biển, thềm lục địa; quy định về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về quốc phòng, phòng thủ dân sự. Luật hóa một số quy định của một số văn bản dưới luật về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự. Giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của Cảnh sát biển Việt Nam qua 20 năm xây dựng, phát triển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước trưởng thành toàn diện, quan trọng, khẳng định được vị trí là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo các tình huống có thể xảy ra, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển; tổ chức hàng nghìn lượt tàu, thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế của ta trên biển; tuyên truyền pháp luật, yêu cầu hơn 7.400 tàu nước ngoài vi phạm; 24 lượt/chiếc giàn khoan, tàu khảo sát, nghiên cứu, thăm dò... vi phạm, ra khỏi vùng biển Việt Nam, bảo đảm giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, giữ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Cùng với đó, Cảnh sát biển đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng khác giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển; điều tra bắt và xử lý 284 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã triển khai chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ trên các tuyến biển trọng điểm về ma túy, phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan... điều tra khám phá hơn 1.500 chuyên án, vụ án, trong đó tiến hành khởi tố 365 vụ/399 đối tượng, bắt giữ hơn 2.800 đối tượng cùng nhiều tang vật... Cảnh sát biển đã tổ chức hàng nghìn lượt/chuyến tuần tra, kiểm soát, cung cấp thông tin, ứng cứu, hỗ trợ ngư dân trong các hoạt động khai thác hải sản; thực hiện hơn 150 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cứu kéo hàng trăm phương tiện với 554 ngư dân gặp nạn; lai dắt 196 tàu cá của ngư dân vào khu vực neo đậu an toàn; tổ chức ứng cứu, khắc phục lũ lụt; cung cấp hàng nghìn lít dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm cho ngư dân bị nạn tại những vùng biển xa... Phương Thanh

Những định hướng chính sách bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở

TĐKT - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí quý II thông tin về           chính sách bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến y tế cơ sở. Gặp mặt báo chí quý II-2018 BHYT là cơ chế tài chính y tế cho chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỷ lệ tham gia BHYT tính đến 31/5/2018 đã đạt 86,6% dân số. Thực hiện BHYT toàn dân, y tế cơ sở phát triển, người có thẻ BHYT được tiếp cận với dịch vụ KCB ngay tại địa bàn sinh sống thay vì phải đi lên tuyến trên. Tiếp cận dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở không chỉ giảm tải cho tuyến trên, giảm chi phí cho người dân và chi phí xã hội, mà còn là cơ hội để được KCB kịp thời, tăng hiệu quả điều trị, hạn chế các biến chứng nặng của bệnh. Y tế cơ sở phát triển, nhất là y tế tuyến xã là cơ hội chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, nhất là người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thậm chí cả bệnh lao, HIV. Thực hiện Luật BHYT, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y). Theo đó, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm 78 dịch vụ kỹ thuật KCB và 241 thuốc mà Trạm y tế tuyến xã phải cung cấp được (không phải là mức tối đa được cung cấp mà là mức tối thiểu phải cung cấp). Để các Trạm y tế cung ứng được gói dịch vụ y tế cơ bản, Thông tư cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức cung cấp gói dịch vụ y tế cơ bản cho người có thẻ BHYT trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán chi phí của các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản cho các cơ sở y tế theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT và của Luật BHYT. Dự kiến, đến năm 2025: 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe. Bộ Y tế đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP theo hướng ưu tiên sử dụng quỹ BHYT cho tuyến y tế cơ sở, cụ thể: Bỏ quy định giao quỹ KCB cho trạm y tế không quá 20% quỹ KCB ngoại trú như hiện nay. Thay vào đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán dựa trên chi phí bình quân của năm trước và thanh toán chi phí thực tế đối với chi phí phát sinh: Áp dụng dịch vụ kỹ thuật mới; bổ sung thuốc mới, vật tư y tế mới; thay đổi mô hình bệnh tật; số lượt khám bệnh, chữa bệnh… Theo đó, các trường hợp bệnh mạn tính được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của tuyến trên của những người có thẻ BHYT KCB tại trạm y tế xã đều được thanh toán. Hồng Thiết  

Phát động cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ V

TĐKT - Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ V. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Cuộc thi được tổ chức lần này như một sứ mệnh để nối tiếp những mạch nguồn cảm xúc, nhân lên nữa những tấm gương cao đẹp và bình dị của người thầy thuốc và để những hy sinh lặng thầm không thể bị lãng quên. Cuộc thi, viết về sự hy sinh thầm lặng của thầy thuốc góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào thực tế ngành y không phải chỉ có một vài thầy thuốc làm dư luận bức xúc mà có cả một đội ngũ đông đảo y, bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, nhân viên đang thầm lặng làm tốt công việc cứu người trị bệnh của mình, đúng như lương tâm mà họ ấp ủ là tất cả vì con người và bệnh nhân thân yêu. Những câu chuyện có thực thông qua ngòi bút của các nhà văn, nhà báo sẽ khiến độc giả cảm thông, chia sẻ với các y, bác sĩ. Sự đồng cảm đó sẽ là liều thuốc vô giá tiếp sức cho các thầy thuốc trên trận chiến bệnh tật và cả sự cô đơn trong hành trình cứu người cũng như bảo vệ chính mình. Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” được Báo Sức khỏe và Đời sống định kỳ tổ chức 2 năm/ lần. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 28/6/2018 - 31/10/2019. Bài viết gửi về địa chỉ: Báo Sức khỏe và Đời sống, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. E-mail: hysinhthamlang@gmail.com. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm theo Giấy chứng nhận giải thưởng và 1 năm các ấn phẩm của Báo Sức khoẻ và Đời sống; 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức. Dự kiến chương trình Lễ trao giải Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2020. Hồng Thiết  

Nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cùng dự Hội nghị có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, trọng tâm là 8 nhiệm vụ mà Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định ngay từ đầu năm; đề xuất các giải pháp đồng bộ, kết hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm và cả năm 2018; khẳng định năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2018, toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có những thuận lợi, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội nghị Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá khách quan kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Với tinh thần nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá đúng sự thật, không né tránh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu đại diện các đơn vị nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ cũng như từng cơ quan, đơn vị; đề xuất kiến nghị, đề nghị với Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Chính phủ; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Kịp thời quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược, đề án. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Kiên quyết xử lý các sai phạm và giải quyết các vụ việc tồn đọng. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. QĐND là lực lượng chủ lực, luôn xung kích, đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Từ đầu năm đến nay, tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân luôn ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững, nâng cao; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định: Tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch; các học viện, nhà trường đẩy mạnh đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội; triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chương trình hành động của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả toàn diện, tinh thần kiên trì, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời khẳng định, những thành quả kinh tế, xã hội quan trọng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 có sự đóng góp to lớn, trực tiếp của QĐND Việt Nam. Nêu lên một số định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyệt Hà

5 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế

TĐKT - Ngày 28/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Chủ tọa Hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Theo đó, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW vừa để khẳng định thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW trong thời gian tới. Đồng thời, kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH. Tại Hội nghị, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu báo cáo khái quát một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT sau 5 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong hơn 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền được chú trọng và được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan đã bám sát Nghị quyết. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong những năm tiếp theo. Hồng Thiết          

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác tuyên truyền

TĐKT - Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển hệ thống chính sách BHXH nhằm thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam xác định công tác tuyên truyền luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; ưu tiên tập trung mọi nguồn lực hợp lý để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền ngày càng thiết thực, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp tuyên truyền được quan tâm đúng mức, trong đó công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại buổi tập huấn cho các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018 Kết quả, ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp truyên truyền thường xuyên với 70 đầu mối của 60 cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp dài hạn giai đoạn 2015 - 2020 giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia. Cụ thể, năm 2017, có trên 7.000 chuyên  mục, chuyên trang, tin, bài, phóng sự… được các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện; tăng cao so với năm 2016. Các tin, bài, chương trình phóng sự… đều được đăng tải kịp thời, chất lượng đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21 – NQ/TW của Bộ Chính trị. Song song với đó, BHXH Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của ngành. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành về BHXH, BHYT, BHTN. Công tác tuyên truyền của ngành BHXH đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí. Trong năm, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan truyền thông, báo chí đã được tiến hành mạnh mẽ, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng; các phóng viên, nhà báo được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT và được tạo điều kiện tối đa tiếp cận thông tin ở cả Trung ương và các địa phương. Hình thức tuyên truyền đa dạng, thông tin tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với kết quả đó, “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam năm 2017” (Vietnam ICT Index 2017) của Bộ Thông tin – Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và xếp hạng 2 trong “Bảng xếp hạng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công”. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết: Năm 2018 việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra vào năm 2020. Cùng với đó, việc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vừa thông qua Đề án cải cách tiền lương và chính sách BHXH, BHYT, ngành BHXH càng cần có những đổi mới, nỗ lực và bứt phá. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vì vậy càng cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án cải cách tiền lương và chính sách BHXH vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII…   Đặc biệt, chú trọng vào sáu nội dung: Thứ nhất, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT đặc biệt là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thứ hai, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nêu bật kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cùa BHXH các cấp, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của BHXH các địa phương cũng như của toàn ngành trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu; nhiệm vụ được giao. Thứ ba, tuyên truyền những nội dung quy định tại Điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 liên quan đến việc trục lợi, trốn đóng BHXH; tuyên truyền cho người lao động, người dân hiểu về ý nghĩa và mục đích của việc trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH... Thứ tư, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là sự kiện Hội nghị của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 do BHXH Việt Nam đăng cai tổ chức; tuyên truyền sự hình thành và phát triển, những đóng góp tích cực, chủ động của BHXH Việt Nam đối với ASSA; phản ánh những tác động tích cực của ASSA đến hoạt động của BHXH Việt Nam. Thứ năm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT, góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng tồn đọng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cuối cùng là tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TV/, 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành BHXH gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức, tinh thần, thái độ, tác phong phục vụ, hướng tới xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, được sự hài lòng của nhân dân. Hồng Thiết

Nhân rộng mô hình Thành phố an toàn cho trẻ em gái

TĐKT – Triển khai từ năm 2014, đến nay, mô hình Thành phố an toàn cho trẻ em gái do Tổ chức Plan International Việt Nam và các đối tác phối hợp thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần giải quyết vấn đề an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố. Với tổng ngân sách 17,32 tỷ đồng, Tổ chức Plan International Việt Nam và các đối tác đã hợp tác hiệu quả triển khai mô hình Thành phố An toàn cho em gái. Sau 4 năm, dự án đã giảm được tỷ lệ các em gái từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt từ 31% năm 2014 xuống còn 19% năm 2018 và giảm được số người cho rằng việc một em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt không phải là việc của họ từ 20% năm 2014 xuống còn 9% năm 2018 ở cả nam và nữ.  Liên hợp quốc ước tính rằng vào năm 2030, cứ 3 người thì có một người sinh sống ở các thành phố/đô thị với ít nhất nửa triệu dân. Theo ước tính, vào năm 2030, sẽ có 700 triệu trẻ em gái sẽ sinh sống tại các khu vực đô thị trên thế giới. Báo cáo năm 2010 của Plan International toàn cầu cho thấy, khi sinh sống tại khu vực đô thị, các em gái sẽ có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, nghề nghiệp, công nghệ tốt hơn, đồng thời, các em cũng phải đối mặt với các rủi ro cao hơn liên quan đến sự an toàn của các em khi sinh sống tại thành phố/đô thị. Một trong những vở kịch truyền thông về mô hình Thành phố an toàn cho trẻ em gái được thực hiện tại Hội nghị Sơ kết dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái” sáng 27/6 tại Hà Nội Mô hình Thành phố an toàn cho trẻ em gái được thiết kế để đáp ứng với các thách thức ngày càng gia tăng của vấn đề đô thị hóa thông qua việc trao quyền cho các em gái, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để xây dựng các cộng đồng trở nên an toàn và thân thiện hơn. Chương trình cũng nhằm giải quyết các vấn đề gốc rễ của xã hội dẫn đến nguy cơ không an toàn của các em gái cũng như hướng tới việc chuyển đổi các quan niệm, định kiến xã hội đã củng cố các phân biệt về giới và tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. Trên toàn cầu, Tổ chức Plan International hợp tác với tổ chức UN HABITAT và Women in Cities thực hiện sáng kiến xây dựng Thành phố an toàn với trẻ em gái từ năm 2012. Đến nay, từ 5 thành phố ban đầu bao gồm Hà Nội, New Delhi, Kampala, Cairo, Lima, tổ chức Plan International đã nhân rộng mô hình đến 8 thành phố khác và dự kiến sẽ phát triển mô hình tại 20 thành phố của các nước chưa phát triển và đang phát triển trên toàn cầu. Dự án thúc đẩy sự an toàn của em gái tại các nơi công cộng, khi tham gia giao thông công cộng và sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của các em gái vào trong quá trình hoạch định sự phát triển của thành phố nơi các em sinh sống. Để đạt được mục tiêu này, Tổ chức Plan International Việt Nam đã hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước triển khai chương trình Thành phố an toàn cho trẻ em gái.   Từ năm 2014, Plan International Việt Nam hợp tác với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội (TRAMOC) để triển khai can thiệp thúc đẩy sự an toàn của em gái khi đi lại trên phương tiện xe buýt thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ ngành giao thông, lái xe, phụ xe về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực giới với em gái. Bên cạnh đó là các sáng kiến truyền thông do chính các em gái khởi xướng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng an toàn cho em gái và thúc đẩy các hành động đẹp của nam giới nơi công cộng. Từ năm 2016, can thiệp của chương trình tiếp tục được mở rộng với sự hợp tác của UBND huyện Đông Anh (TP Hà Nội), Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) nhằm tạo ra một mô hình cộng đồng an toàn với em gái tại huyện Đông Anh. Từ tháng 8/2017, Plan International Việt Nam phối hợp với Vụ Bình đẳng Giới (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để triển khai dự án ở cấp quốc gia. Theo kết quả khảo sát của Plan International Việt Nam thực hiện vào tháng 6/2013 cho thấy 31% trong số 1.128 các em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng các em gái luôn luôn cảm thấy an toàn nơi công cộng. Ngoài ra, 62% cán bộ nhà nước, 45% hành khách nam và 49% hành khách nữ được hỏi cho rằng quấy rối tình dục là một nguy cơ. Trong khi đó, 45% người trả lời trong khảo sát không làm gì cả khi nhìn thấy sự việc ở nơi công cộng và 20% không can thiệp khi nhìn thấy em gái bị quấy rối trên xe buýt. Sau 4 năm triển khai, kết quả khảo sát nhanh do Tổ chức Plan International tiến hành vào tháng 6/2018 cho thấy: Nhận thức về vấn đề mất an toàn ở các khu vực công cộng và khi sử dụng xe buýt của các em gái đã tăng lên so với năm 2014. Giảm đáng kể số người cho rằng không có nguy cơ nào đe dọa sự an toàn của các em gái tại các khu vực công cộng (50%) và khi đi xe buýt (10%). So với năm 2014, có ít trường hợp quấy rối tình dục ở nơi công cộng hơn được báo cáo trong khảo sát lần này (giảm 12%). Đồng thời số người chưa bao giờ chứng kiến hành vi quấy rối tình dục tại nơi công cộng tăng lên hơn 11%. Tình nguyện viên đang phát tờ rơi và trò chuyện, nâng cao nhận thức cho người dân về cộng đồng an toàn và thân thiện với trẻ em gái tại Hà Nội Số người cho rằng việc một em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt không phải là việc của họ đã giảm đi đáng kể tại thời điểm năm 2018 so với năm 2014 (từ 20% năm 2014 xuống còn 9% năm 2018 ở cả nam và nữ). So với năm 2014, số hành khách báo cáo hành động để chống lại các ca quấy rối tình dục trên xe buýt (tìm cách để bảo vệ em gái và ngăn chặn kẻ quấy rối) đã tăng lên đáng kể vào năm 2018 (tăng 12 - 16%). Đặc biệt, đến nay đã có một sự gia tăng đáng kể trong nhận thức của lái xe, phụ xe buýt về tầm quan trọng của vấn đề an toàn cho trẻ em gái và cam kết thúc đẩy an toàn của trẻ em gái ở cộng đồng đô thị khi 58% lái xe, phụ xe tham gia khảo sát năm 2018 đồng ý rằng họ đã cảnh báo/chia sẻ về nguy cơ về an toàn của trẻ em gái ở nơi công cộng cho hành khách (năm 2011 con số này là 42,5%). Thiết nghĩ, Thành phố an toàn cho trẻ em gái là một mô hình cần được triển khai nhân rộng trên quy mô quốc gia tại Việt Nam. Theo đó, thời gian tới Tổ chức Plan sẽ hợp tác với Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trong:  Chuẩn hóa và chia sẻ rộng rãi bộ tài liệu đào tạo cán bộ nhà nước, cán bộ ngành giao thông vận tải về Thành phố an toàn cho em gái và bộ tài liệu Em gái, em trai, thủ lĩnh của sự thay đổi. Tập huấn, hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình Thành phố an toàn với em gái đến 7 tỉnh và thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Cần Thơ, Khánh Hòa. Tổ chức Hội thảo quốc gia chia sẻ các can thiệp của thành phố An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái phối hợp cùng các tổ chức trong mạng lưới. Xây dựng bộ công cụ khảo sát cho thực hiện Chỉ số Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Xây dựng và xuất bản 6 cuốn sách cung cấp kỹ năng về bình đẳng giới, phòng, chống, ứng phó với bạo lực giới cho cho em gái và em trai vị thành niên. Hưng Vũ  

Hỗ trợ 2,4 triệu đô la Mỹ cho chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam

TĐKT - Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu tổ chức triển khai Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam. Tại Hội thảo, Tiến sĩ Kelly Henning, Giám đốc Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của Quỹ từ thiện Bloomberg đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 2,4 triệu đô la Mỹ cho 2 năm đầu tiên của chương trình 5 năm. Tiến sĩ Kelly Henning, Giám đốc Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của Quỹ từ thiện Bloomberg phát biểu tại Hội thảo Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương và cộng đồng tại 8 tỉnh của Việt Nam: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hoá, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ mang lại lợi ích trong công tác phòng, chống đuối nước ở Việt Nam nói chung, thông qua việc cải thiện năng lực của các đối tác quốc gia. Chương trình hợp tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam sẽ bao gồm hai chương trình can thiệp đã được chứng minh hiệu quả: Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình, cộng đồng; dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi. Bên cạnh đó chương trình cũng quan tâm tới việc nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. Tiến sĩ Kelly Henning, Giám đốc Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của Quỹ từ thiện Bloomberg trao quà cho Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà Đuối nước đã âm thầm cướp đi sinh mạng của 360.000 người mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó, 90% số trường hợp xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Một nửa số trường hợp xảy ra ở khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Mỗi năm tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế. Trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em. Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Viêt Nam được thực hiện dựa trên những can thiệp đã được chứng minh hiệu quả tại một số quốc gia như Bangladesh. Quỹ từ thiện Bloomberg đã hỗ các can thiệp giám sát an toàn cho trẻ thông qua nhóm trông trẻ và dạy bơi cho trẻ phòng, chống đuối nước từ năm 2012 và qua đó, đã giảm đáng kể số tử vong do đuối nước ở nhóm trẻ này.  Để lan tỏa những nỗ lực này, với khoản hỗ trợ mới vào tháng 5/2017, Quỹ từ thiện Bloomberg lựa chọn Việt Nam vì sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ và sự trầm trọng của vấn đề này tại Việt Nam. Ngài Michael R. Bloomberg là Đại sứ toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới về các bệnh không lây nhiễm. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống đuối nước trẻ em. Hệ thống khung pháp lý liên quan đến công tác phòng,chống đuối nước trẻ em ngày càng hoàn thiện. Luật trẻ em năm 2016 đã quy định trách nhiệm của Nhà nước đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tin rằng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức trong nước và quốc tế và sự nỗ lực của các địa phương sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tử vong do đuối nước cho trẻ em Việt Nam, đảm bảo trẻ em có một môi trường an toàn, đảm bảo quyền sống còn của trẻ. Tiến sĩ Kelly Henning, Giám đốc toàn cầu Chương trình Y tế công cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg cho biết: Tại Việt Nam, hơn 2.000 trẻ em tử vong mỗi năm do đuối nước. Tỷ lệ này cao nhất Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển. Tuy vậy, vấn đề này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Với kinh nghiệm trong việc giải quyết những thách thức về y tế công cộng trong nhiều thập kỷ qua, Giám đốc điều hành của Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu, Bà Marina Carter cho rằng: Sự hợp tác nhiệt tình của những bên liên quan là yếu tố quan trọng để kiến tạo chương trình bền vững bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Mai Thảo  

Trang