Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp giảm dần
Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho gia đình ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Sung; Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Biện Văn Ba và bà Hồ Thị Nở (Vĩnh Long)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng thưởng Huân chương Lao động Nhì cho Công ty cổ phần Tiên Hưng, Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiên Hưng (Tập đoàn Dệt may, Bộ Công thương)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Vụ Pháp chế, Bộ Công thương
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Nguyễn Văn Kía và Bà Phan Thị Láng (Vĩnh Long)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Nhựt; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Thanh Chính (Bình Thuận)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn TNCS HCM tỉnh Vĩnh Phúc
18/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 21 cá nhân thuộc tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh
24/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Công ty TNHH Nệm Vạn Thành
24/10/2017 Tải xuống Chi tiết

Trang