Phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh, ông Bàng Minh Thái, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (Bộ Y tế)
Tệp tin Tải về
Kích thước 147.55KB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf