Tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Ủy ban nhân dân phường 14 (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh
Tệp tin Tải về
Kích thước 219.77KB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf