Phong trào thi đua

Khối thi đua số II Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2016

TĐKT - Ngày 5/4, tại Hà Nội, khối thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua số II đã cùng nhau chia sẽ, thảo luận, đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của khối, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề liên quan tới tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2016; bổ sung thêm nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2016; chi phí duy trì sinh hoạt của khối… Năm 2016, khối thi đua số II Bộ TN&MT sẽ tập trung thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong đó, các đơn vị trong khối sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ TN&MT giao hàng năm; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, hoạch định các chủ trương, chính sách mục tiêu, chương trình quốc gia phát triển kinh tế ngành TN&MT; tăng cường đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo lĩnh vực được Bộ giao quản lý; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ; thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí… Bên cạnh đó, khối thi đua số II sẽ tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 và các năm tiếp theo. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua trong ngành TN&MT năm 2016 do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động, khối thi đua số II sẽ thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong khối và của ngành; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bền vững. Các đơn vị sẽ tổ chức phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và theo hướng dẫn của Bộ TN&MT… Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và toàn ngành TN&MT triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong năm 2016, Thứ trưởng đề nghị Khối thi đua số II cần phải bám sát kế hoạch Phong trào thi đua năm 2016 do Bộ trưởng Bộ TN&MT – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TN&MT phát động, để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển các tấm gương điển hình tiên tiến và sáng kiến cải tiến khoa học - công nghệ - kỹ thuật - cải cách hành chính… tại từng đơn vị trong khối;  cần phát huy sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành TN&MT và của từng đơn vị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn khối. Bên cạnh đó, cần phải đổi mới hoạt động của khối, có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Đặc biệt, cần phải tạo sự liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối để trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ… Tại hội nghị, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được bầu làm Trưởng Khối, Văn phòng thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia được bầu làm Phó Trưởng Khối khối thi đua số II năm 2016. Nguyệt Hà

Nhìn lại 20 năm phong trào khuyến học ở Đông Viên

TĐKT- Trong lịch sử tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay của thôn Đông Viên xã Đông Quang (Ba Vì), thì làng có hai vị đỗ cao trong thời phong kiến là Thượng thư Lê Hữu Tá và cụ Phó bảng Trần Kỷ. Phát huy truyền thống hiếu học cha ông để lại, suốt 20 năm qua, làng Đông Viên đã xây dựng và phát huy quỹ khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học ở thôn, từ đó xây dựng một xã hội học tập trong thôn. Đồng chí Trần Ngọc Quế, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đông Viên cho biết, toàn thôn có 425 hộ, khoảng 2.200 nhân khẩu, cuộc sống của người dân làm nông nghiệp, buôn bán dịch vụ nhỏ… Dù giàu có hay cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Đông Viên vẫn chăm lo cho công tác khuyến học. Cổng làng thôn Đông Viên Ông Nguyễn Văn Chí, Hội trưởng hội Khuyến học thôn cho biết, “ Hội Khuyến học thôn Đông Viên hình thành và phát triển được 20 năm qua, từ đó đến nay bằng lòng từ tâm của mỗi người mà phong trào khuyến học trong thôn ngày càng phát triển”. Ông cũng cho biết toàn thôn có 14 dòng họ, thì cả 14 dòng họ đều có quỹ khuyến học. Như dòng họ Phan lớn có 17 triệu đồng, dòng họ Vũ Hồng là 12,5 triệu đồng, dòng họ Lê 6 triệu đồng, dòng họ Đỗ là 6 triệu đồng. Tổng số quỹ khuyến học của 14 dòng họ hiện nay là gần 80 triệu đồng.  Riêng quỹ khuyến học của thôn là gần 89 triệu đồng. Việc gây dựng quỹ khuyến học của thôn được triển khai từ năm 1996, đó là việc huy động sự từ tâm của mỗi người, nhất là dịp hội làng được tổ chức, việc huy động này đã được nhiều người xa quê, con em làm ăn thành đạt, nhân dân cùng đóng góp. Mỗi dòng họ có nhiều cách làm khác nhau, có dòng họ thì vào dịp phát thưởng cho con em, có dòng họ thì dịp giỗ tổ. Từ việc xây dựng quỹ, suốt 20 năm qua, các dòng họ, thôn Đông Viên đều phát thưởng cho các cháu là học sinh giỏi các cấp, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Mức khen thưởng ở các dòng họ cho các cháu là học sinh giỏi các cấp thường là vở, bút; đỗ đại học, cao đẳng có mức thưởng từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Còn ở cấp thôn, phần thưởng đỗ đại học là 200 nghìn đồng, cao đẳng từ 100 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng, học sinh giỏi các cấp cũng là vở, bút, trị giá là khoảng 100 nghìn đồng. Theo ông Chí, tính bình quân hàng năm, các dòng họ trên địa bàn toàn xã đã phát thưởng cho các em trị giá từ 15 đến 18 triệu đồng, còn thôn khoảng 10 triệu đến 12 triệu đồng. Cũng từ đẩy mạnh phong trào khuyến học mà việc học ở Đông Viên đã đơm hoa kết trái, theo thống kê hàng năm cả thôn có khoảng 120 học sinh đến 150 học sinh là học sinh giỏi các cấp, 12 em đến 15 em đỗ đại học, cao đẳng chính quy, nhiều trường danh tiếng trong quân đội, công an, y, dược, ngoại thương… Đến nay, thôn Đông Viên đã có một Phó giáo sư, 8 Tiến sỹ và nhiều thạc sỹ, cử nhân. Đông Viên năm nào cũng có tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng chiếm 2/3 của xã Đông Quang. Từ việc học mà con em Đông Viên đã góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh, đến nay thôn có 60% hộ khá và giàu, nông thôn nhiều đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%. Từ thành tích trong công tác khuyến học mà đến nay, Hội Khuyến học thôn Đông Viên đã được UBND huyện Ba Vì khen thưởng, là một trong thôn đi đầu của huyện Ba Vì trong công tác này. Ông Nguyễn Văn Chí- Hội trưởng hội Khuyến học thôn Đông Viên Vùng quê Đông Viên có nhiều đổi thay, truyền thống hiếu học đã giúp vùng quê này gìn giữ nét đẹp văn hóa, không ma túy và là thôn dẫn đầu trong xây dựng đời sống văn hóa ở xã, huyện. Làng đã được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh năm 1996. Trần Phương

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TĐKT- Ngày 30/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. Vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao Năm 2015 kết thúc với sự vượt khó thành công của lòng quyết tâm, của truyền thống kỷ luật và đồng tâm của đội ngũ công nhân mỏ. Trong điều kiện giá than, giá các loại sản phẩm khoáng sản trên thị trường liên tục tụt giảm sâu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là với than, khoáng sản đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với sản xuất – kinh doanh của tập đoàn. Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ngày 26/7 đến ngày 05/8/2015  tại Quảng Ninh đã để lại hậu quả nặng nề, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn làm cho hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Trong khó khăn gian khổ, bản lĩnh của người thợ mỏ lại được khẳng định. Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, bằng các giải pháp tích cực và hiệu quả, bằng sự quyết liệt trong điều hành, bằng ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, tập đoàn và các công ty thành viên đã kiên trì mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu và đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2015. Kết quả, than nguyên khai sản xuất đạt 37,73 triệu tấn, đạt 101,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 101% so với 2014. Than tiêu thụ đạt 35,17 triệu tấn bằng 100% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2014 (chủ yếu là tiêu thụ trong nước, xuất khẩu chỉ đạt 1,26 triệu tấn). Doanh thu toàn tập đoàn đạt 106.860 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch điều chỉnh và bằng 103% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, vượt 250 tỷ đồng so với kế hoạch. Nộp ngân sách đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch. Tổng số lao động: 116.934 người, giảm 5.057 người. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn: 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với năm 2014. Văn nghệ chào mừng Để có được kết quả vượt kế hoạch, ngay từ đầu năm 2015, tập đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua. Các nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh; thi đua thực hiện các mục tiêu công trình quan trọng, mục tiêu đối với công tác an toàn - bảo hộ lao động; tiến độ và năng suất trong công tác đào lò xây dựng cơ bản; tích cực thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí; thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ/đội sản xuất… Hơn hết,  các phong trào như: Thi đua giành năng suất dẫn đầu tập đoàn đã tiếp tục được đổi mới phương thức phát động và tổ chức thực hiện, luôn được người lao động phấn khởi, tích cực hưởng ứng. Song song với đó là phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng của tập đoàn  cũng đã mang lại nhiều ý nghĩa và có hiệu quả hết sức quan trọng. Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2016 TKV phát động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm; đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2016 với mục tiêu: An toàn – Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển, chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than”. Để hưởng ứng phong trào, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TKV đã đưa ra 4 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc; tiếp tục phát huy và nhân rộng phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn đối với tập thể tổ, đội, phân xưởng trong các các nghề khai thác, chế biến than, khoáng sản. Thứ hai, thi đua thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư phát triển mỏ, cơ giới hóa trong khai thác và xây dựng mỏ hầm lò, sửa chữa thiết bị quan trọng.  Theo đó, Tập đoàn sẽ lựa chọn các công trình, hạng mục công trình quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển sản xuất, đời sống để gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than”. Thứ ba, thi đua theo các chuyên đề. Thứ tư, tiếp tục và đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công ty Cổ phần Than Hà Tu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Với  những nỗ lực không ngừng, tại hội nghị, Công ty Cổ phần Than Hà Tu đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. 5 đơn vị thuộc tập đoàn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Hồng Thiết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ đầu năm

TĐKT- Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) quý I/2016. Trong quí I, BHXH Việt Nam đã tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Quy định thông tuyến thúc đẩy chất lượng khám, chữa bệnh Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 2/2016, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm (BH) thất nghiệp là 68,6 triệu người. Tổng số thu là 25.888 tỷ đồng. Tổng số nợ là 15.252 tỷ đồng, chiếm 7% số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo kế hoạch giao. Về vấn đề thông tuyến và điều chỉnh giá dịch vụ y tế, qua hơn 2 tháng thực hiện, quy định về thông tuyến đã có những tác động nhất định đến người có thẻ BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh và quỹ BHYT. Người có thẻ BHYT đã thuận lợi hơn rất nhiều khi không cần giấy chuyển tuyến vẫn được khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện. Các trường hợp đi làm xa, cư trú ngoại tỉnh được khám, chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi BHYT đầy đủ tại các bệnh viện tuyến huyện mà không cần giấy xác nhận đăng ký tạm trú, giấy công tác. Đồng thời, người bệnh được lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cùng tuyến có chất lượng phục vụ tốt hơn, kể cả cơ sở y tế tư nhân đang được xếp tương đương tuyến huyện. Quy định thông tuyến còn thúc đẩy chất lượng khám, chữa bệnh tăng lên để thu hút người bệnh và như vậy, người có thẻ BHYT được hưởng lợi từ việc này. Qua theo dõi 2 tháng thực hiện thông tuyến, số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện chưa tăng đột biến do quy định mới và thời điểm áp dụng trùng với thời gian Tết âm lịch. Tuy nhiên, theo nhận định chung, số lượt khám, chữa bệnh tại tuyến huyện sẽ tăng mạnh. Cùng với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế tính cả lương và phụ cấp, đây sẽ là tác động kép làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT. Về thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 01/3/2016, theo đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế, Bộ Tài chính để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, theo đề nghị của Bộ Y tế, các Ban chuyên môn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã phối hợp với các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế tổ chức rà soát dự thảo danh mục các dịch vụ kỹ thuật được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện để làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT như quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Đến ngày 21/03/2016, ban thực hiện chính sách BHYT đã tiến hành rà soát 11.002 dịch vụ thuộc 28 chuyên khoa; đã thống nhất xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí của 5.650 dịch vụ. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định quy định các dịch vụ kỹ thuật được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí của 1389 dịch vụ của 06 chuyên ngành và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành danh mục tương đương của 12 chuyên ngành tiếp theo với gần 2.500 dịch vụ kỹ thuật. Toàn cảnh họp báo Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đưa vào áp dụng phần mềm giám định điện tử để giám sát chi phí khám chữa bệnh; phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Y tế, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời sẽ chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh phối hợp với thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố để thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện giá dịch vụ y tế mới, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ y tế được thực hiện đúng theo quy định đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT. Triển khai thu bảo hiểm xã hội theo quy định mới tại Luật BHXH 2014 Tại hội nghị, Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, BHXH Việt Nam chủ động, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 và các chế độ, chính sách mới về BHYT, BH thất nghiệp. BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, triển khai đến BHXH tỉnh, thành phố. Đồng thời đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH; hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHXH; triển khai lập danh sách người tham gia BHYT, xây dựng cơ sở dữ liệu công dân phục vụ quản lý thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…  Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xây dựng phần mềm đáp ứng được yêu cầu quản lý. Từ đó, bãi bỏ một số thủ tục hồ sơ, mẫu biểu đơn giản phù hợp với giao dịch điện tử trong việc kê khai đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật BHXH (năm 2014) vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH chậm ban hành. Đặc biệt với sự nỗ lực hết mình, trong thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Số đối tượng tham gia BHXH tăng, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng, số lượng giải quyết chế độ BHXH cho người lao động tăng… Tuy nhiên, báo động là số nợ tăng, chiếm 7% số phải thu. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nói riêng và người dân nói chung, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí cùng với ngành BHXH tập trung tuyên truyền một số vấn đề:  Thứ nhất, về thông tuyến khám chữa bệnh, bắt đầu áp dụng từ 01/01/2016 với nhiều quyền lợi thiết thực cho người dân. Thứ hai, về tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế hướng tới minh bạch tài chính của bệnh viện, định hướng về tính nhân văn của chính sách BHYT xã hội…Thứ ba, tuyên truyền để các cơ sở y tế tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cuối cùng là về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Hồng Thiết

Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam dẫn đầu khối thi đua các Tổng công ty nhà nước

TĐKT- Sáng 30/3, tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Tới dự có: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Phó ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh. Với thành tích xuất sắc trong tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả và làm tốt công tác khen thưởng, góp phần đưa lợi nhuận năm của ngành Xi măng trên 2000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần trăm tỷ đồng, Tổng Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam đã được bầu là đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2015. Năm qua, phong trào thi đua của các đơn vị trong khối đã gắn liền với việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; triển khai tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Dấu ấn của các tổng công ty trên các vùng miền của Tổ quốc, từ vùng sâu, vùng núi cao đến nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc đã được nhân dân các dân tộc, các địa phương khắc ghi với tình cảm mến mộ và tin tưởng. Do đó, năm 2015, khối đã có Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp tổng kết giai đoạn 1 phong trào này. Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 khối các tổng công ty Nhà nước Để khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức hăng hái thi đua lao động, sản xuất, các tổng công ty đã phối hợp với công đoàn ngành phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 gắn với chủ đề năm như: “Năng suất-Tăng trưởng-Hiệu quả” của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội” của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo-tiết kiệm” của Tổng công ty Thép Việt Nam; “Năng suất-chất lượng-an toàn-hiệu quả-uy tín” của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; “Đoàn kết đổi mới, huy động các nguồn lực, ổn định phát triển” của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam… Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại hội nghị Do đó, năm 2015, dù gặp nhiều khó khăn, các đơn vị đã tập trung thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu; đồng thời duy trì ổn định sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước, tăng so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật nhất trong khối là Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam với lợi nhuận 2000 tỷ đồng/năm; đóng góp cho ngân sách nhà nước gần trăm tỷ đồng đã góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc gia. Phó ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh phát biểu tại hội nghị  Với kết quả đó, hội nghị đã thống nhất bầu Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các tổng công ty năm 2015 và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 đơn vị là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cũng suy tôn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam là đơn vị khối trưởng và khối phó khối thi đua năm 2016. Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2016 Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao kết quả mà các tổng công ty đã nỗ lực đạt được trong năm 2015: Kết quả các đơn vị khối thi đua các tổng công ty đạt được là tương đối toàn diện. Các tổng công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thể hiện vai trò rường cột của mình trong hệ thống kinh tế quốc gia.  Thứ trưởng nhấn mạnh: Thành tích của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam hôm nay là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu từ nhiều năm qua, do nhiều thế hệ, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đại diện Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam- đơn vị khối trưởng năm 2016 được tặng hoa chúc mừng Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh đề nghị: Thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị 34; phát huy và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Mỗi tổng công ty cần cụ thể hóa phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng phát động thành các phong trào thiết thực, hiệu quả  của đơn vị; đặc biệt tích cực triển khai hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, khi triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2, các tổng công ty cần phát huy những kết quả đạt được, đăng ký và triển khai phong trào với nhiều hình thức hiệu quả hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn. Song song với đó, mỗi đơn vị cần chủ động nâng cao chất lượng của Hội đồng thi đua - khen thưởng; kiện toàn bộ máy những người làm thi đua khen thưởng của đơn vị mình. Tại hội nghị, 11 đơn vị trong khối đã cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2016 với quyết tâm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Mai Thảo

Bộ TN&MT: Phát động phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

TĐKT - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ký Quyết định số 2841/QĐ- BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”. Đây là phong trào thi đua chuyên đề quy mô toàn ngành nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Phong trào thi đua xác định các mục đích trọng tâm: phát huy sức mạnh của toàn ngành TN&MT trong việc tham gia tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Phát huy vị trí, vai trò, nguồn lực tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực và sự quan trọng của ngành TN&MT trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Khẳng định sự quan trọng chức năng quản lý nhà nước của các lĩnh vực: tài nguyên đất; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; viễn thám; công nghệ thông tin,… trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao đời sống của người dân; huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của cộng đồng vào việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng môi trường cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Huy động sự tham gia tích cực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua sáng tạo trong tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả cao. Phong trào thi đua này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành TN&MT với nhiều nội dung thiết thực. Thứ nhất, các đơn vị trực thuộc Bộ; các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt; xây dựng Chương trình hành động; đăng ký tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhằm cụ thể hóa các mục tiêu được xác định tại các Chị thị, Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tài nguyên và môi trường đối với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thứ hai, các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật TN&MT nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng cao các đề án, dự án, nhiệm vụ về TN&MT, biến đổi khí hậu để thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới và nâng cao cuộc sống cho nhân dân khu vực nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Chủ trì, phối hợp các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách TN&MT trong xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành TN&MT. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đăng ký hỗ trợ 1 xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Thứ ba, các đơn vị thuộc ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả tiêu chí liên quan về TN&MT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới, Bộ TN&MT tập trung các giải pháp cơ bản như các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc bộ, các khối, cụm thi đua, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ký kết giao ước thi đua; xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch nội dung thi đua; đăng ký các chỉ tiêu thi đua về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm quán triệt, vận động, thông tin tuyên truyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận trong đơn vị, lĩnh vực để tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Xác định thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua hằng năm và giai đoạn của các đơn vị, lĩnh vực. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào nêu các tiêu chí thi đua cụ thể: hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu Bộ trưởng Bộ TN&MT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách về TN&MT nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng cao các đề án, dự án, nhiệm vụ TN&MT lồng ghép trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã về TN&MT được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ TN&MT khen thưởng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Bộ giao, các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ; các khối, cụm thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng ban hành chương trình hành động, kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể về thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bản ký kết giao ước thi đua kèm theo Chương trình hành động, kế hoạch, nội dung thi đua gửi về Bộ trong Quý I năm 2017; đăng ký hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn trước ngày 31/3/2017; tổ chức sơ kết Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” vào Quý IV năm 2018; tổng kết giai đoạn 2016 - 2020 vào Quý IV năm 2020. Phạm Ngọc Bách

Ngành dân vận toàn quốc góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

TĐKT – Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận đã có đóng góp rất quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; ổn định tình hình các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường; các mục tiêu kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Sau Đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước và từng địa phương năm 2016.   Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Công tác dân vận được lồng ghép, đi sâu vào hầu hết các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Năm 2016, ngành dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua về công tác dân vận gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt, tuyên truyền mạnh mẽ về Bài báo Dân vận của Bác Hồ, về các điển hình “dân vận khéo”; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo và hội thi cán bộ dân vận khéo… Các quy chế, quy định, nhất là về tổ chức cán bộ, về thi đua của ngành dân vận được kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Ban Dân vận Trung ương hiệp y khen thưởng cấp Nhà nước 10 tập thể, 08 cá nhân của Ban dân vận địa phương và xét, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 1300 cá nhân.   Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2017, tình hình đất nước đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2016, ngành dân vận cả nước tiếp tục phát huy tinh thần chủ động nắm chắc tình hình đất nước; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới do Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Trong đó, ngành dân vận chú trọng thực hiện đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hưng Vũ

Công ty Thông tin M1: Tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị thông tin quân sự

TĐKT - Sáng 19/11/2015, tại Hà Nội, công ty Thông tin M1, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (21/11/1945 - 21/11/2015). Không chỉ anh hùng trong chiến tranh, thời bình, 70 năm qua, công ty Thông tin M1 đã trở thành cơ sở sản xuất trang thiết bị thông tin quân sự hàng đầu Việt Nam, nơi thực hiện một hướng đi mũi nhọn trong khát vọng trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Viettel. Được thành lập từ ngày 21/11/1945, Nhà máy Thông tin M1 (nay là công ty Thông tin M1) đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Bước vào thời kỳ đổi mới, công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất các loại máy thông tin vô tuyến điện quân sự chất lượng cao trang bị cho quân đội. Từ năm 2010, nằm trong đội hình của Viettel, công ty đã tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất khí tài thông tin quân sự và thiết bị điện tử viễn thông. Đến nay, công ty đã nghiên cứu, sản xuất thành công 11 loại máy thu phát vô tuyến điện, điển hình là máy thu phát sóng cực ngắn 5W có tên gọi VRP612, máy vô tuyến điện sóng ngắn 20W-1... và hàng ngàn trang bị đồng bộ cho máy thông tin, được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và cấp phát cho các đơn vị trong toàn quân sử dụng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thông tin liên lạc của mạng thông tin quân sự. Ngoài việc tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị thông tin quân sự và sửa chữa các thiết bị viễn thông phục vụ sản xuất, kinh doanh của Viettel, công ty còn đột phá trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dân sự, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nổi bật là công ty đã nghiên cứu, sản xuất được hàng triệu sản phẩm điện tử viễn thông phục vụ nhu cầu của xã hội như máy chăm sóc sức khoẻ, máy tạo khí ô-dôn, điện thoại di động, thiết bị giám sát hành trình và hàng chục loại thiết bị phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới của Viettel tại thị trường Việt Nam và các nước Viettel đầu tư; góp phần nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Nhờ đó, từ năm 2003 đến năm 2014, doanh thu của công ty tăng 28 lần (từ 38,9 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 73,6 lần (từ 1,28 tỷ đồng lên 94,3 tỷ đồng), nộp ngân sách tăng 52 lần (từ 2,04 tỷ đồng lên 106,7 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động tăng 12 lần, đặc biệt từ năm 2012 đến nay, doanh thu năm sau cao gấp đôi năm trước. Công ty M1 đón nhận cờ lưu niệm của Tập đoàn Viettel nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Trung tá Lưu Quang Trường, Giám đốc công ty cho biết: Không chỉ là nhà máy sản xuất thiết bị thông tin quân sự hàng đầu Việt Nam hiện nay, chúng tôi còn sở hữu dây chuyền máy móc và đội ngũ chuyên gia công nghệ cao trên nhiều lĩnh vực. Với 4 xí nghiệp cùng 3 dây chuyền sản xuất chính, M1 có đủ tiềm năng và cơ hội đóng góp to lớn vào hiện đại hóa công nghệ điện tử-viễn thông của quốc gia. Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua đã xác định mục tiêu xuyên suốt là “xây dựng Công ty M1 trở thành công ty linh hoạt - thông minh - chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử viễn thông công nghệ cao”; trong đó, tập trung vào 3 dòng sản phẩm chính: Thiết bị nguồn, thiết bị đầu cuối, thiết bị M2M. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, công ty Thông tin M1 được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba năm 2010, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2012, Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 2013... Công ty là một trong 50 tập thể được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 8/2013. Đặc biệt ngày 18/12/2014, Công ty Thông tin M1 một lần nữa vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2). Phương Thanh

Ngành Hậu cần Quân đội thi đua làm theo lời Bác

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm xây dựng quân đội. Các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”, từ năm 1995 đến nay, Tổng cục Hậu cần đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Với mục tiêu, yêu cầu đúng đắn, xuyên suốt; nội dung cụ thể, thiết thực; phong trào được đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn quân nhiệt tình hướng ứng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát triển sâu rộng, vững chắc từ đơn vị cơ sở đến cơ quan Bộ Quốc phòng. Sau 20 năm phát động, phong trào đã đạt được những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp bảo đảm nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phong trào không chỉ góp phần tạo ra những giá trị vật chất to lớn như: Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin… mà còn tạo ra một luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị. Từ doanh trại, kho trạm, sân đường, vườn, ao, chuồng, đến thao trường bãi tập, tất cả đều được quy hoạch, củng cố, từng bước xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần cải thiện đời sống vật chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Phong trào cũng đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo đúng mức đối với việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người làm công tác hậu cần ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ điển hình tiên tiến đông đảo, làm nòng cốt thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cho biết: 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thu được kết quả to lớn trên cả 3 nội dung: bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, tài chính và xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Nhiều vấn đề mới như: Công tác bảo đảm đời sống bộ đội ở biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa; công tác tăng gia sản xuất đảm bảo tự túc rau xanh, thực phẩm, cải thiện nâng cao đời sống bộ đội; ý thức tiết kiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cầu… từng bước được giải quyết. Đặc biệt, công tác tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng bộ đội và phong trào xây dựng đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân. Giai đoạn 2010 - 2015, ngành Hậu cần đã tập trung đột phá vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, phòng chống cháy nổ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy ngành Hậu cần; chấp hành nghiêm các chế độ trực, giữ an toàn cơ quan, đơn vị, kho trạm hậu cần; giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Công tác bảo đảm quân nhu đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; tích cực cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, định lượng ăn được bảo đảm, đời sống của bộ đội được giữ vững và cải thiện. Từ những cố gắng nỗ lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, toàn quân đã tự túc được 95% định lượng rau, củ, quả; 68% định lượng thịt; 33% định lượng cá. Để đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy, thống nhất trong toàn quân, ngành Quân nhu đã tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã quân trang, tích cực sản xuất để tạo nguồn hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn. Ngành Quân y tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, giá trị sử dụng thuốc và và trang thiết bị y tế; ứng dụng quản lý, cấp phát vật tư quân y trên hệ thống máy vi tính để kiểm soát, cân đối cung cầu; phát huy tốt vai trò của “Hội đồng thuốc và điều trị”; phát triển mạnh vườn thuốc nam trong các đơn vị để thực hiện “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”. Công tác cấp cứu, thu dung, điều trị được tổ chức, phân cấp hợp lý. Tổ chức đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế, nhờ đó đã tiết kiệm được nhiều kinh phí so với kế hoạch. Các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội; nâng cao y đức và hiệu quả chương trình kết hợp quân dân y, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm quân y toàn quân. Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng dầu, vật tư khí tài ngày càng chặt chẽ; chủ động cân đối tạo nguồn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát đúng kế hoạch, giữ tỷ lệ hao hụt trong mức cho phép. Trong 5 năm qua, các kho chiến lược đã tổ chức tiếp nhận được trên 1,1 triệu m3 nhiên liệu các loại, 44.700 tấn dầu mỡ cùng hàng trăm tấn vật tư khí tài xăng dầu các loại. Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, cán bộ, chiến sỹ ngành Vận tải luôn phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy để thực hiện tốt công tác vận chuyển quân, hàng đầy đủ, kịp thời, an toàn cho các nhiệm vụ. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên môn; duy trì thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo hệ số kỹ thuật các phương tiện năm sau cao hơn năm trước; tiết kiệm được một lượng lớn nhiên liệu, vật tư và hạn chế mất an toàn giao thông. Ngành Doanh trại không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định trong công tác xây dựng cơ bản; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình. Triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện, nước như công khai tiêu chuẩn đến từng đối tượng; thay thế các thiết bị cũ, quản lý đến từng đầu mối cụ thể, duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm 10% hạn mức sử dụng điện, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, đến hết năm 2014 đã có 32/32 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ triển khai thi công và hoàn thành xong trong năm 2015. Phong trào thi đua đã tạo ra nhiều điển hình tiên tiến trong mọi hoạt động của công tác hậu cần, qua đó thể hiện được nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, vận dụng vào thực tiễn nhằm thúc đẩy phong trào mạnh mẽ. Tại hội nghị Sơ kết 5 năm lần thứ tư phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010 - 2015 diễn ra sáng 19/5 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, đã có 9 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 11 tập thể được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 87 tập thể và 215 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Hữu Đức cho rằng một trong những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện phong trào thi đua, đó là phải hết sức coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đối với phong trào thi đua. “Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hạn chế của phong trào trong những năm qua chính là vấn đề nhận thức và trách nhiệm chưa đầy đủ. Do đó cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó sẽ nâng cao được tinh thần trách nhiệm của mọi người, mọi cấp. Thực tế, những năm qua cho thấy, đơn vị nào làm tốt vấn đề trên thì phong trào nhất định sẽ phát triển, giành kết quả tốt và ngược lại. Đây vừa là bài học kinh ngiêm quý, vừa là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển phong trào thi đua...” - Thượng tướng Lê Hữu Đức nhấn mạnh. Phương Thanh - Nguyên Hải

Phong trào thi đua góp phần xây dựng "một Viettel toàn cầu"

TĐKT - Tối 24/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014 và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2014. Với chủ đề “Vì một Viettel toàn cầu”, đại hội đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, cách làm sáng tạo, làm cơ sở để tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và chặng đường tiếp theo. Đồng chí Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đây là lần đầu tiên tập đoàn tổ chức đại hội với quy mô toàn cầu. Trước thềm đại hội có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa thể thao, hội thảo kinh doanh, kỹ thuật, quản lý của những điển hình tiên tiến, xuất sắc toàn cầu từ 10 nước quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục Chính trị và sự giúp đỡ của các bộ ngành, cơ quan đơn vị trong nước cùng bạn bè quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua Quyết thắng của Tập đoàn Viettel luôn đổi mới sáng tạo, “ngày hôm nay tốt hơn hôm qua và khác hơn ngày hôm qua”. Thi đua là công việc hàng ngày, là công việc của mọi người, đã lan tỏa đến toàn thể cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn cầu. Cách thức tổ chức thi đua thực chất, lan tỏa, hiệu quả. Cơ quan Chính trị các cấp đã tham mưu đề xuất đúng, trúng về chủ đề, nội dung, phương pháp thi đua. Các đợt thi đua cao điểm “45 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 120 ngày tăng tốc về đích trước thời gian”, hay “3 cùng: Cùng thâm nhập, cùng phát hiện, cùng làm” vào những tháng, quý cuối năm, đã tạo bước đột phá mới, đưa tập đoàn cán đích mục tiêu 100% kế hoạch năm trong tất cả các năm. Các đoàn thể quần chúng tích cực thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ Viettel”, “Phụ nữ tự quản và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Kết thúc năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 196.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 20,6% so với 2013, gấp 3 lần năm 2009. (Bằng mục tiêu hết năm 2015). Lợi nhuận đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2013, tăng gấp 4 lần so với 2009. Doanh thu của Viettel chiếm 20% tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chiếm 65% doanh thu gần 100 doanh nghiệp quân đội. Năm 2013, 2014 Viettel đứng thứ 1 trong gần 500.000 doanh nghiệp Việt Nam về nộp thuế cho Nhà nước. Năm 2014, tập đoàn nộp thuế 15.000 tỷ, đóng góp Bộ Quốc phòng 629 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất thành công 8 loại máy thông tin quân sự và các thiết bị giám sát nhà trạm, cảnh báo sóng thần, cảnh báo mực nước hồ chứa nước, sản xuất thành công thiết bị VQ1-M cảnh giới, làm chủ bầu trời.  Cùng với thành tựu sản xuất kinh doanh trong nước, hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục được tập đoàn mở rộng và có bước tăng trưởng tốt. Hiện nay, tập đoàn đã đầu tư tại 9 nước (Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Pêrru, Mozambique Camarun, Tanzania, Burundi); doanh thu đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với 2013. Bên cạnh bảo đảm thông tin liên lạc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, Viettel đã hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc và “Ứng dụng công nghệ thông tin”; tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, “Thực hiện Nghị quyết 30A hỗ trợ 3 huyện nghèo”, “Mổ tim nhân đạo”, “Tặng bò cho đồng bào biên giới”, “Hành trình quân đội chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Vì em hiếu học”... Toàn Tập đoàn đoàn kết thống nhất cao; phát huy tốt dân chủ cơ sở; giữ nghiêm kỷ luật. 5 năm qua có 3 Tập thể được tặng Anh hùng: Tổng Công ty Viễn thông Viettel trong 10 năm xây dựng phát triển được phong tặng Anh hùng Lao động, Tập đoàn và Công ty Thông tin M1 được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với những chiến công xuất sắc nghiên cứu, sản xuất thiết bị công nghệ cao, phục vụ quốc phòng an ninh và công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Mạng lưới, Huân chương Độc lập cho Công ty M3, Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Công ty Bưu chính và Chi nhánh Viettel thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 15 đơn vị, 50 Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 20 Cờ thi đua. Tập đoàn đã khen thưởng gần 10.000 lượt cán bộ, công nhân viên. Tại đại hội, 116 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được vinh danh, trao thưởng. Giai đoạn 2015-2020, với chủ đề "Vì một Viettel toàn cầu", phong trào thi đua Quyết thắng của Viettel hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia; thi đua phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế, nhanh hơn, tốt hơn, để trở thành tốp 10 các tập đoàn viễn thông toàn cầu lớn trước năm 2020; thi đua thực hiện chiến lược nghiên cứu, sản xuất, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng; thi đua xây dựng đạo đức và khát vọng người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, vinh danh điển hình tiên tiến, xuất sắc đa ngành, đa chóp, để tìm ra và trọng dụng người tài, là những tấm gương thúc đẩy người Viettel khát khao vươn lên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Quang Phấn nhiệt liệt chúc mừng thành tích Viettel đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua, đặc biệt biểu dương tập đoàn đã về đích trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tập đoàn vạch ra đến 2015 và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu sản xuất thiết bị, mở ra hướng sản xuất công nghệ cao của quân đội và quốc gia. Đồng chí tin tưởng Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, nắm bắt thách thức và thời cơ mới, đoàn kết thống nhất, có nhiều giải pháp đột phá, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phương Thanh

Trang