Soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
31/08/2022 - 20:20

TĐKT - Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại biểu Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo Thông tư và các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo Thông tư đã báo cáo một số nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (viết tắt là Luật) đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022. Luật gồm 8 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Liên quan trực tiếp đến quân đội, trong quá trình xây dựng Luật, Bộ Quốc phòng đã tích cực, trách nhiệm tham gia xây dựng, tiến hành tổng kết, đánh giá tác động và hiệu quả của Luật Thi đua, khen thưởng trong quân đội; đồng thời phát hiện, đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn bất cập vướng mắc của Luật hiện hành.

Tại hội nghị, Ban Soạn thảo đã nêu nội dung chủ yếu của Kế hoạch soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phê duyệt ngày 09/8/2022.

Theo đó, Ban Soạn thảo tập trung nghiên cứu xây dựng mới Thông tư “Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam” thay thế Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bố cục dự thảo Thông tư gồm 9 chương, 123 điều, trong đó có 75 điều dẫn chiếu thực hiện Luật, nghị định, 10 điều quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện, 38 điều biện pháp thực hiện quản lý Nhà nước.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo trong việc triển khai kế hoạch soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là bước đầu tiên công bố Ban Soạn thảo Thông tư, xác định nhiệm vụ, chức năng, kế hoạch, thống nhất một số nội dung, phương pháp tiến hành soạn thảo. Việc soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng là văn bản đặc biệt quan trọng, bởi liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài quân đội.

Thực tiễn thời gian qua, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, vì vậy, việc soạn thảo Thông tư lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm khen đúng người, đúng việc, đúng nhân tố điển hình trong thi đua, khen thưởng.

Việc xây dựng Thông tư phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật và kế thừa những nội dung còn phù hợp. Bên cạnh đó cần bảo đảm quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội; khắc phục những hạn chế, bất cập, thiếu tính thống nhất.

Nguyên Hải