Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)
27/03/2022 - 20:24

Chiều ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Đây là dự án Luật vẫn còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau

Dự cuộc làm việc còn có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; đại diện một số Bộ, ngành hữu quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự án Luật này đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XV và hiện đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba tới. Tại Phiên họp thứ 7, tháng 01/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội đã làm việc với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số bộ, ngành có liên quan, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cũng cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các nội dung lớn của dự thảo Luật đã được thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng như các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như: Việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; hình thức văn bản để quy định việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và xem xét cụ thể các nội dung còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cuộc làm việc nhằm rà soát các nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), xác định rõ các vấn đề cần tập trung xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra tới đây.

Đối với nội dung về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc họp chiều 25/3/2022, Bộ Chính trị đã có một số kết luận liên quan đến vấn đề này, thống nhất đánh giá đã cơ bản hoàn thành việc khen thưởng thành tích kháng chiến, còn một số trường hợp tồn đọng sẽ tiếp tục xử lý.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bám sát nội dung kết luận của Bộ Chính trị để chỉnh lý, theo tinh thần tiếp tục quy định về khen thưởng thành tích kháng chiến và bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trong dự thảo Luật. Đồng thời tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước, chưa đặt vấn đề khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong” cho đối tượng Thanh niên xung phong tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, đối với nội dung về khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề khen thưởng đã rõ, quy định vấn đề này trong dự thảo Luật. Trong trường hợp thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tới đây, các đại biểu Quốc hội có ý kiến cụ thể về vấn đề này thì sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chuẩn bị phương án trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, làm rõ căn cứ, lý lẽ đối với từng vấn đề trên tinh thần những vấn đề nào đã rõ, "đã chín" mới trình Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Tuấn Anh làm rõ một số nội dung về viêc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy cho rằng cần làm rõ vấn đề Ủy ban Quốc hội sẽ quy định về trình tự, thủ tục hay cả nội dung của việc thi đua khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, huy chương thanh niên xung phong theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chỉ rõ, đối với những nội dung còn chưa chín thì cần tiếp tục nghiên cứu, đảm bảo tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh nội dung, kỹ thuật lập pháp của Dự án Luật này để trình xin ý kiến các đại biểu tại Hội nghị chuyên trách tới đây

Đại diện Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cung cấp thêm một số thông tin đối với nội dung khen thưởng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” quy định trong Dự án Luật./.

Theo quochoi.vn