Quyết định khen thưởng

sắp xếp giảm dần Ngày ban hành
Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 47 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang
26/03/2018 Tải xuống Chi tiết
Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 6 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam
06/02/2018 Tải xuống Chi tiết
Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Hà Thị Tuế, quê quán xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
26/03/2018 Tải xuống Chi tiết
Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Nguyễn Thị Quy, nguyên quán: Xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
29/12/2017 Tải xuống Chi tiết
Truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Mịnh và ông Bùi Thái Hòa (tỉnh Vĩnh Long)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất cho bà Phùng Thị Tạ, nguyên quán xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết

Trang