Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Nguyễn Thị Quy, nguyên quán: Xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Tệp tin Tải về
Kích thước 242.12KB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf