Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp tăng dần
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 17 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 16 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị bắt Tù, đày cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Bình Thuận
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Nghệ An
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc cho ông Vũ Mạnh Dương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 21 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu
11/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc cho ông Nguyễn Hoa Nam, Trưởng phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng - Công nghệ thông tin thuộc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
10/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Long An
10/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
10/10/2017 Tải xuống Chi tiết

Trang