Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp giảm dần
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Bá Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Thể và ông Bùi Xuân Kích (tỉnh Phú Thọ)
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Mộng Lân và Huân chương Lao động hang Ba cho nhân dân và cán bộ thành phố Hải Phòng, nhân dân và cán bộ phường Máy Tơ
12/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Vụ Pháp chế, Bộ Công thương
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Nguyễn Văn Kía và Bà Phan Thị Láng (Vĩnh Long)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết
Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Nhựt; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Thanh Chính (Bình Thuận)
13/10/2017 Tải xuống Chi tiết

Trang