Chính trị - Xã hội

Khai trương hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện

TĐKT - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ khai trương hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện. Tới dự, có: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.   Nghi thức nhấn nút khai trương hệ thống Dự án triển khai lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện phù hợp với định hướng của Đảng về việc “hạn chế tối đa tổ chức các hội nghị tập trung có quy mô toàn quốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc”. Từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng tòa án điện tử với tiêu chí công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án từ Trung ương đến địa phương nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và các tổ chức có liên quan. Năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao đã đầu tư xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh đem lại hiệu quả cao. Năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục xây dựng hệ thống truyền hình hội nghị đến Tòa án quân sự Trung ương và 710 Tòa án nhân dân cấp huyện nhằm mở rộng phạm vi, khai thác triệt để các tiện ích, công năng của hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ công tác của Tòa án nhân dân các cấp, góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các Tòa án nhân dân theo hướng khoa học, hiện đại… Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Hệ thống truyền hình hội nghị có rất nhiều công năng và rất tiện ích. Các cán bộ tòa án ở địa phương trên toàn quốc có thể tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo ngành; lắng nghe ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị; sử dụng hệ thống này phục vụ cho việc giao ban định kỳ, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; áp dụng hiệu quả trong đào tạo, các giảng viên, sinh viên của Học viện Tòa án có thể ngồi tại trường và tham dự các phiên tòa... Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành Tòa án trong thời gian qua đã tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết công việc tại tòa án. Đặc biệt, việc xây dựng và khai trương trang thông tin điện tử về án lệ, đăng tải công khai các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật mang tính chuẩn mực của tòa án, bảo đảm thống nhất áp dụng pháp luật trong xét xử, tạo được tính minh bạch trong phán quyết của tòa án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên toàn quốc. Việc áp dụng mạng lưới truyền hình hội nghị đến Tòa án nhân dân cấp huyện đã xóa bỏ khoảng cách địa lý, tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đến cơ sở; cập nhật kiến thức pháp luật thông qua mở rộng phạm vi tham gia các hội nghị, hội thảo trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Minh Phương

Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

TĐKT - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2017, công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự,  có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại biểu lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương.   Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016, tỷ lệ giải quyết vụ việc của các Tòa án đạt 93,4%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,27%, giảm 0,08% so với năm 2015 (vượt 0,23% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 111/2015/QH13). Trong công tác xét xử, Tòa án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa, đặc biệt là đã phối hợp với Viện kiểm sát các cấp tổ chức 3.973 “Phiên tòa rút kinh nghiệm”. Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án dư luận xã hội quan tâm đã được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương cũng như cả nước. 95% các trường hợp Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung được Viện kiểm sát chấp nhận; việc áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định (đạt trên 99%). Việc khắc phục tình trạng lạm dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các Điều 46, 47 theo yêu cầu Nghị quyết số 63 của Quốc hội được các Tòa án thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; khắc phục ngay các trường hợp xét xử sai. Đối với công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính, số lượng vụ việc các Tòa án phải giải quyết tăng 27.038 vụ so với năm 2015, nhưng hầu hết các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn quy định của pháp luật (tỷ lệ quá hạn luật định do lỗi chủ quan của Tòa án là 0,02%). Công tác xây dựng pháp luật, tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật được đặc biệt chú trọng và có nhiều nét mới. Năm 2017, ngành Tòa án đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm là đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 95%, dân sự trên 90%, hành chính trên 85%, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đạt 99%. Cùng với đó, ngành Tòa án phấn đấu đảm bảo tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%; đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra đối với công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu trong năm 2017, ngành Tòa án chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án kinh tế, tham nhũng; kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới nhằm sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát. Thông qua mỗi vụ án, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước và kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu. Đồng thời, ngành Tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, nỗ lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo các nghị quyết của Quốc hội; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác với đẩy mạnh thực hiện các nội dung cải cách tư pháp. Chú trọng giám sát, thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trên các lĩnh vực công tác, tập trung vào lĩnh vực giải quyết, xét xử các loại vụ án; tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm xét xử để nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Đề cao pháp chế xã hội chủ nghĩa và tuân thủ các nguyên tắc tư pháp đã được Hiến pháp và pháp luật quy định; tập trung thực hiện tốt chức năng xét xử và thực hiện quyền tư pháp, xem xét đầy đủ khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ để bảo đảm phán quyết của Tòa án phải chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Tòa án các cấp phải chú trọng công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII).  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tư pháp; tranh thủ các nguồn hỗ trợ quốc tế để tăng cường năng lực mọi mặt của Tòa án; chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về tư pháp mà nước ta là thành viên, trước hết là các cơ chế trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN làm chủ đạo... Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm 80 Thẩm phán cao cấp. Nguyệt Hà

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

TĐKT - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức toạ đàm báo chí thông tin kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016. Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Toạ đàm báo chí thông tin kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016 Trong năm 2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT - TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công 456 liệt sĩ; cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho gần 30.000 trường hợp; lập hồ sơ và quyết định cho 33.770 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi một lần với số tiền hơn 270 tỷ đồng. Qua kết quả tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015, Bộ đã xác định mục tiêu ưu tiên tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với các trường hợp không còn giấy tờ; xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng và tổ chức thực hiện thí điểm tại 5 địa phương (Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An). Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: lấy mẫu, giám định và lưu trữ ADN 1.568 hài cốt liệt sĩ và 1.000 mẫu sinh phẩm thân nhân (trong đó đã phân tích 681 mẫu hài cốt liệt sĩ và 322 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ); xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng cho 271 trường hợp. Xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng. Trong năm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập và an táng hơn 1.173 hài cốt liệt sĩ. Ước đến cuối năm 2016 có 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nhân dân nơi cư trú. Tại buổi toạ đàm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực: lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội... Hồng Thiết

Họp báo ra mắt Trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn 5 sao tại Hà Nội

TĐKT – Với mong muốn đem tới cho khách hàng và học sinh môi trường giáo dục tiên tiến đạt chuẩn 5 sao quốc tế, chiều 9/1, Tập đoàn Giáo dục quốc tế Atlantic (Atlantic Group) đã họp báo về khai trương trung tâm Atlantic English Academy (AGedu) tại 33 Lạc Trung, Hà Nội. Theo đó AGedu đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí: giảng viên được đào tạo bài bản, giáo trình tiên tiến, phòng học hiện đại, dịch vụ khép kín và nội dung học sẽ được số hóa. Đội ngũ giảng viên của AGedu là những thầy đến từ Anh, Mỹ, tận tâm với nghề, có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 3 năm tại nước ngoài, được đào tạo bài bản và có các chứng chỉ quốc tế: CELTA/TESOL/TESL/TEFL. Họp báo khai trương Trung tâm Atlantic English Academy. Giáo trình tiên tiến được biên tập, chắt lọc từ các bộ sách của Cengage, Cambridge, Oxford, viết riêng cho học viên của AGedu và có thể đáp ứng nhiều mục tiêu học tập khác nhau. Giáo trình này được giảng dạy bởi những phương pháp hiện đại, áp dụng triệt để công nghệ cao như Active Learning, E-learning, chương trình học kết hợp online-offline, tích hợp với ipad, laptop, smart phone… Nội dung bài học rất gần gũi với đời sống thường ngày và phù hợp với từng trình độ khác nhau, giúp học viên phát huy điểm mạnh, chế ngự điểm yếu và phát triển cá nhân toàn diện. Toàn bộ phòng học đều được trang bị màn chiếu, máy chiếu, bảng thông minh, hệ thống máy tính kết nối internet, phần mềm hỗ trợ giảng dạy. Ngoài ra, nội dung học sẽ hoàn toàn được số hóa, hệ thống các lớp học được tích hợp công nghệ hiện đại từ Hoa Kỳ (AGedu Smart class) giúp học viên và giảng viên có thể tương tác hai chiều bằng bảng thông minh và máy tính bảng, từ đó có thể truyền tải bài học sống động, giúp học viên hào hứng, tập trung và yêu thích tiếng Anh. Với hệ thống Learning Management System (LMS) – hệ thống quản lý lớp học, bài tập về nhà, đánh giá kết quả học tập của học viên đều được cập nhật trên hệ thống này, mỗi học viên và phụ huynh sẽ có tài khoản truy cập. Như vậy phụ huynh có thể theo dõi được tiến độ và kết quả học tập của con em mình bất cứ khi nào và ở đâu. Theo kế hoạch, 9 trung tâm nữa sẽ được mở từ nay đến năm 2020 và đây cũng là cam kết phát triển bền vững của AGedu đối với học viên và phụ huynh. Mai Thảo

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016

TĐKT - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Theo đó, các sự kiện bao gồm: 1. Ban hành Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chương trình xác định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 có bước chuyển cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả, bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. 2. Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường và ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Chỉ thị đưa ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá nhằm giải quyết triệt các vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước. 3. Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016. Quy hoạch được lồng ghép tối đa giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, có tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và tiên tiến khu vực châu Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường và các ngành kinh tế kỹ thuật khác của đất nước. 4. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25/11/2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp yêu cầu phát triển của Bộ, ngành và kinh tế - xã hội đất nước. Quy hoạch xác định số lượng giảm từ 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ xuống còn 68; đồng thời là căn cứ kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV. 5. Việt Nam tham gia Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF). Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF) và là quốc gia ASEAN đầu tiên tham gia vào 3GF (thành viên thứ 8). Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy, mở rộng quy mô tăng trưởng xanh thông qua việc kết nối các khu vực, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hợp tác công - tư. Kinh nghiệm của 3GF trong việc huy động nguồn lực tài chính, nhân lực cho các hoạt động tăng trưởng xanh trên thế giới giúp Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong tương lai. 6. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9/4/2016. Qua đó, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên cả nước; phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013. 7. Ký kết, phê duyệt Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu và ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận. Thoả thuận Paris mang tính lịch sử, được 195 quốc gia thông qua tại COP21, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên xác định trách nhiệm tất cả các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào ngày 4/11/2016. Việc phê duyệt Thỏa thuận Paris tại Nghị quyết số 93/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 ngay trước thềm Hội nghị COP22 thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch gồm 68 nhiệm vụ ưu tiên, bao trùm tất cả các lĩnh vực có liên quan tới biến đổi khí hậu và bám sát 5 trụ cột gồm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách cho giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2030 của Việt Nam. 8. Phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại xã Đắk Ruồng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Kết quả khoanh định được 9 thân quặng đồng gốc, 6 thân quặng urani, 3 đới khoáng hóa xạ, 4 thân khoáng vàng - đa kim. Tài nguyên dự báo cấp 334a đối với khoáng sản đồng gốc 108.925 tấn, khoáng sản urani 241,7 tấn. Đặc biệt, phát hiện mới này mở ra triển vọng lớn cho tìm kiếm, phát hiện thêm các mỏ mới có trữ lượng Urani lớn là rất cao; mở rộng diện tích tìm kiếm ra các khu vực lân cận trong tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. 9. Hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào. Đây là cơ sở vững chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. 10. Thực hiện phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử thông qua sử dụng hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số và các ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ, tích hợp chữ ký số, thay thế phương thức trao đổi văn bản truyền thống; kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện cải cách hành chính, vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ xã hội, người dân, doanh nghiệp. Ngọc Bách

Lễ phát động "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" dành cho trẻ em khó khăn vùng cao

TĐKT – Ngày 5/1, tại Hà Nội, Trung tâm tình nguyện quốc gia, Câu lạc bộ Liên kết trẻ, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tổ chức Lễ phát động chương trình quyên góp, ủng hộ cho trẻ em vùng cao tại tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng với thông điệp "sẻ chia, yêu thương".  Chương trình được thực hiện với mong muốn mang đến cho trẻ em bất hạnh, mồ côi ở vùng cao một cái Tết ấm áp tình người với những chiếc bánh chưng xanh, những món quà ý nghĩa do chính thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế đang sống tại Hà Nội làm và gửi tặng; qua đó, góp phần giáo dục cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi ở các thành phố lớn được sống cuộc sống đủ đầy biết sẻ chia, yêu thương những bạn nhỏ cùng trang lứa có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi nơi vùng cao không được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày Tết đoàn viên. Tại Lễ phát động, các bạn học sinh của trường Nguyễn Tri Phương đã được giao lưu, chia sẻ cùng nghệ sỹ hài Xuân Bắc, Giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia Vũ Minh Lý, Thường trực ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên kết trẻ, Trưởng ban tổ chức chuỗi chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương"  Đỗ Đức Duẩn… về chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" và truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt nam. Lễ phát động "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" 2017 Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" là một trong những hoạt động thiện nguyện mà Câu lạc bộ Liên kết trẻ thường xuyên tổ chức định kỳ hàng năm thể hiện tấm lòng, tình cảm của những người trẻ hướng tới cộng đồng xã hội, hướng tới những bạn nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Năm 2016, chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" đã hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho 2 em mồ côi cả cha, lẫn mẹ tại huyện Yên Minh, Hà Giang. Trao tặng 1000 chiếc bánh chưng, 4,5 tấn quà, 2,5 tấn gạo cho trẻ em vùng cao Hà Giang và vùng biên giới Hà Tĩnh. Được biết, sau Lễ phát động, vào ngày 13/1 tới, thầy và trò trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, sẽ hưởng ứng bằng Lễ hội Vũ khúc xanh – Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương. Các bạn nhỏ trong nhà trường sẽ cùng chung tay gói tặng 1000 chiếc bánh chưng và góp sức xây Ngôi nhà Khăn quàng đỏ dành cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao. Dự kiến, sẽ có lễ hội "Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương" tổ chức tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và tại 1 trường THPT ở TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/01. Để kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho trẻ em vùng cao, fanpage của chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương"  hoặc fanpage "CLB Liên Kết Trẻ " cũng chính thức ra mắt là cầu nối để tiếp nhận và chuyển tới tận tay các em nhỏ vùng cao những món quà ý nghĩa của các mạnh thường quân, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi gửi tới. Ngoài ra, Ban tổ chức còn sẵn sàng tiếp nhận những món quà gửi tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc) và tại lễ hội "Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương" từ nay cho đến 12/1/2017. Toàn bộ sự quyên góp, ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm sẽ được công bố công khai tại fanpage của chương trình, cũng như tại lễ hội "Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương" Hành trình mang Tết sẻ chia, Tết yêu thương đến với trẻ em vùng cao tại tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn từ ngày 15,16/1/2017. Cùng với đó, Ban tổ chức còn huy động các nguồn lực để xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) dành tặng các em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sớm bươn chải nuôi nhau.           Mai Thảo  

Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

TĐKT - Chiều 5/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Lễ phát động.     Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát động cuộc thi Phát động cuộc thi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng. Đồng thời, ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm nghèo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo; huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.    Các tác phẩm tham dự cuộc thi là các tác phẩm báo chí phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo. Cụ thể: phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo; các quy định pháp luật và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; nêu các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; nêu các gương điển hình trong các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.   Đối tượng dự thi là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và phù hợp với thể lệ cuộc thi. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 17/10 hàng năm. Gala tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020. Trang Lê

Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn

TĐKT – Tối 29/12,  tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh (1/1/1997- 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh Bắc Kạn và một số địa phương. Cùng dự có các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ. Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Kạn chính thức được tái thành lập, đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới của Bắc Kạn trên con đường xây dựng và phát triển.  Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.280 USD, tăng gần 15 lần so với năm 1997. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, các thôn bản vùng sâu, vùng xa thường xuyên được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện... Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Kạn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm rất thấp, khó khăn bậc nhất cả nước thì những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được là rất đáng trân trọng và tự hào. Phó Thủ tướng đề nghị: với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy được các lợi thế so sánh, tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách, chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn; khuyến khích, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đi đôi với làm tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá, minh bạch, công khai các thủ tục hành chính; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp gắn với đổi mới chế độ công chức, công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế... Với truyền thống cách mạng và những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 20 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, hoà nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn. Nhân dịp này, tỉnh cũng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử ATK Chợ Đồn. Ngọc Long

Doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn xây dựng các thiết chế phục vụ người lao động

TĐKT – Sáng 29/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức Tọa đàm “Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng các thiết chế phục vụ người lao động”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dự và phát biểu ý kiến. Thực hiện Chỉ thị số 52 - CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư và Quyết định số 1934/QĐ - TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình Chính phủ đề án xây dựng các khu thiết chế phục vụ công nhân, lao động và đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.   Tọa đàm “Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng các thiết chế phục vụ người lao động”. Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tìm ra những hướng đi mới, sự kết hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và công đoàn, cùng xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu thiết yếu của người lao động trong doanh nghiệp. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vào tháng 7/2016, cả nước có 344 khu công nghiệp, khu chế xuất, với khoảng 2,7 triệu công nhân, lao động, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 1/5 tổng số công nhân, lao động trên cả nước. Tiền lương, thu nhập, nhà ở cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất vẫn là vấn đề cần quan tâm. Thu nhập của công nhân, lao động trực tiếp sản xuất chưa tương xứng với sức lao động của họ bỏ ra. Hàng vạn công nhân, lao động vẫn phải tự thuê chỗ ở, sống và sinh hoạt trong những khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn và không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, không an toàn. Tình trạng công nhân, lao động phải làm việc với các máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, môi trường không đảm bảo điều kiện vệ sinh, bữa ăn ca đạm bạc... vẫn còn khá phổ biến.   Các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn thiếu nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con công nhân, thiếu trạm y tế, nhà văn hóa, nhà thi đấu, sân thể thao, nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần, luyện tập thể dục, thể thao... để tái tạo sức lao động cho công nhân. Đời sống tinh thần của công nhân còn nghèo nàn, trình độ học vấn còn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa tạo được tác phong công nghiệp... khiến ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động tại doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, Nghị quyết trong chăm lo cho công nhân, lao động. Cùng với đó, một số doanh nghiệp đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách quan tâm đến người lao động một cách đa dạng và phong phú: xây dựng nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa thể thao để phục vụ đời sống của người lao động; có nơi quan tâm đến bữa ăn ca; nâng cao trình độ cho công nhân; quan tâm đến chế độ về tiền lương, thưởng; xây dựng văn hóa ứng xử, an toàn vệ sinh lao động…phục vụ rất thiết thực, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của các địa phương, giảm tình trạng nhảy việc trong công nhân cũng như góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương.   Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại tọa đàm. Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao sự đồng hành của những doanh nghiệp đã nỗ lực cùng với tổ chức công đoàn cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong những năm qua. Để chăm lo thực chất, hiệu quả hơn cho công nhân, lao động, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây dựng các thiết chế cho người lao động sẽ được hưởng những ưu đãi chính sách về đất đai, thuế. Việc xây dựng các thiết chế cho người lao động phải được tiến hành theo đúng nhu cầu thực tế của công nhân, được thực hiện qua khảo sát: phát tờ giới thiệu, đăng ký tới công nhân, lao động (là mua hay thuê) để xác định chính xác nhu cầu thực để xây dựng, tránh lãng phí;  kèm với đó là xây dựng chính sách để sự hỗ trợ đó đến đúng với người lao động. Việc xây dựng các thiết chế phục vụ người lao động sẽ được tiến hành khách quan, minh bạch, công khai với sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động các thành phố, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo chất lượng, mỹ quan, tiến độ. Mai Thảo

10 sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật năm 2016

TĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2016 thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học.    Ban tổ chức trao chứng nhận cho đại diện các sự kiện KHCN nổi bật năm 2016 Theo đó, sự kiện KHCN nổi bật nhất năm 2016 là ban hành hai nghị quyết liên quan đến hoạt động KHCN: Nghị quyết số 05 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 297/NQ - UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 2/11/2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KHCN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015 - 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Cùng với đó là 9 sự kiện nổi bật khác đã được bình chọn: phê duyệt Đề án "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; lần đầu tiên trao tặng "Giải thưởng Trần Đại Nghĩa"; tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5; phát hiện di tích thời đại đá cũ ở An Khê (Gia Lai); các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015 đang góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Việt Nam sản xuất thành công vắc xin sởi - rubella; bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ áp dụng cho ngành chọn tạo giống lúa, sản xuất lúa gạo tại Việt Nam; sản xuất thành công máy plasma lạnh; 5 người Việt Nam thuộc nhóm các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới.     Mười sự kiện KHCN nổi bật năm 2016 là kết quả bình chọn của hơn 40 nhà báo viết về lĩnh vực KHCN của gần 20 cơ quan truyền thông đại chúng của trung ương và địa phương.   Đây là năm thứ 11 sự kiện bình chọn này được tổ chức, nhằm động viên và ghi nhận cống hiến của các nhà khoa học qua từng năm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.    Bình Nguyên

Trang