Yên Khánh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
12/06/2019 - 15:25

TĐKT - Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

MTTQ huyện Yên Khánh đóng góp một phần quan trọng vào việc đưa huyện trở thành huyện NTM

Thời gian qua, căn cứ tình hình thực tế, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên về chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

MTTQ huyện đã xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất hiệu quả: Mô hình trồng nấm; trồng cây dược liệu; sản xuất lúa hữu cơ; nuôi vịt trời; áp dụng công nghệ cao trồng nông sản sạch xuất khẩu, cấy lúa hàng hóa; cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao; mô hình “Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn”…

Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện xây dựng NTM của MTTQ các cấp huyện Yên Khánh là phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

MTTQ huyện cũng chủ trì tổ chức tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM, huyện NTM và phối hợp giám sát việc xây dựng NTM.

Năm 2018, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng huyện NTM tại 268/268 khu dân cư trên địa bàn huyện. Kết quả có 88,56% tổng số hộ tham gia ý kiến, trong đó có 80,47% tổng số hộ hài lòng cả 10 tiêu chí; 96% số hộ hài lòng tiêu chí số 10; các tiêu chí còn lại đạt trên 91,3% đến 96,7%.

Bên cạnh đó, công tác vận động, giải ngân hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo được MTTQ các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 134 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 107 hộ với số tiền trên 100 triệu đồng; hỗ trợ 350 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện nhận giúp đỡ hơn 100 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ xây dựng 11 nhà “Mái ấm tình thương”; tặng trên 309 triệu đồng cho gần 7.990 lượt học sinh nghèo vươn lên học tốt…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến nay xuống còn 2,7%.

MTTQ huyện cũng tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng.

Tính đến năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 122 ha đất, đóng góp hơn 1.235 tỷ đồng, hàng chục nghìn công lao động, làm mới, nâng cấp được 390,7 km đường bê tông nông thôn.

MTTQ huyện cũng góp phần không nhỏ vào việc vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 137 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Con em quê hương đang sinh sống và công tác, làm việc trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ trên 72 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trường học, thủy lợi nội đồng.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, triển khai các dự án, chương trình đảm bảo môi trường, từng bước đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư, xây dựng các mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường.

Mô hình “Đường hoa phụ nữ” ở huyện Yên Khánh

MTTQ các cấp trong huyện đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 27 hàng tháng và ngày chủ nhật giữa tháng; duy trì, nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường” tại thôn Bùi, xã Khánh An; xây dựng mô hình “Bảo vệ môi trường làng nghề” tại thị trấn Yên Ninh.

MTTQ huyện triển khai xây dựng 19 mô hình điểm về “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” tại 19 xã, thị trấn. Hội phụ nữ với phong trào “Đường hoa phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Dòng sông sạch”; Mô hình “thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên; Hội nông dân với mô hình “Cánh đồng không có vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” đã phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực nông thôn...

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của MTTQ huyện trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa huyện Yên Khánh trở thành huyện NTM.

Tùng Chi