Xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về đích nông thôn mới trước 3 năm
15/12/2017 - 14:43

TĐKT - Mặc dù không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, nhưng xã Hoàng Hanh đã về đích trước thời hạn 3 năm. Hoàng Hanh là xã thứ 10 của huyện Ninh Giang về đích NTM.


Xã Hoàng Hanh đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Hoàng Hanh mới đạt 5 trong tổng số 19 tiêu chí. Với xuất phát điểm thấp như vậy, nhưng với sự đồng sức đồng lòng của chính quyền và người dân nơi đây, Hoàng Hoanh đã chính thức đạt chuẩn NTM trước 3 năm so với kế hoạch.

 Để có được thành công ấy, Hoàng Hanh đã căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để có những biện pháp thực hiện cụ thể, do đó các tiêu chí của địa phương đều bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Trong 6 năm qua, tổng nguồn vốn xây dựng NTM của Hoàng Hanh đạt gần 62 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng, hiến 144.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông; ngân sách xã đầu tư trên 20,6 tỷ đồng, còn lại là sự hỗ trợ của cấp trên.

Hiện nay, toàn xã có 18,5 km đường trục xã, đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng được bê-tông hóa và cứng hóa. Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp.

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Các trường học, trạm y tế cơ bản đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuệ Minh