Trường Yên quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
14/09/2021 - 12:42

TĐKT- Với phương châm “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, ngay sau khi đón nhận xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết với mục tiêu đề ra là xây dựng NTM xã Trường Yên phát triển, bảo đảm tính hiện đại và bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; an ninh trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Bộ mặt nông thôn Trường Yên ngàng càng khởi sắc

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của phong trào, xã chú trọng đẩy mạnh công tác với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua trang thông tin sinh hoạt nội bộ hàng tháng, tọa đàm chi hội, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, hệ thống băng rôn, biển hiệu… đều được khai thác nhằm đạt mục đích lan tỏa nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo chung. Xã cũng tổ chức các buổi tham quan thực tế về mô hình, điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong 5 năm (2016 - 2020), xã đã huy động được 646.462,23 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 600.624 triệu đồng (chiếm 92,91%). Với nguồn vốn huy động được, xã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh của nhân dân.

Hiện, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đều được bê tông hóa, nhựa hóa, lắp đèn chiếu sáng, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Xã có 3/3 trường của 3 cấp học đều công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Xã cũng đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa - khu thể thao của xã và 16 thôn; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử trên địa bàn xã thường xuyên được trùng tu, tôn tạo...

Song song với việc phát triển cơ sở hạ tầng, xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được xã quan tâm, đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch.

UBND xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã, như: Sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở Hợp tác xã (HTX) Thắng Thành, HTX Xuân Sơn; mô hình nuôi cá rô Tổng Trường, trồng sen nhật với 7ha ở HTXChi Phong; trồng măng tây; trồng lúa thương phẩm; mô hình cấy lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn thực phẩm…

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện mục tiêu tăng hộ khá, giảm hộ nghèo, Trường Yên cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Xã đã chủ động tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để nhân dân vay phát triển kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ giống, vốn ban đầu để các hộ khó khăn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, như: Hỗ trợ lợn giống, hỗ trợ bò, hỗ trợ gà, cho vay vốn …

Đồng thời, xã cũng tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hàng năm nhân dịp lễ, tết. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của trên địa bàn xã giảm từng năm. Nếu như năm 2016 xã có 235 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,01%),đến nay, Trung Yên đã không còn hộ nghèo (trừ 44 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội).

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã cũng quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được xã chú trọng. Xã có 16/16 thôn có câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, đã thu hút  trên 70% số người dân tham gia.

Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường luôn được quan tâm; nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như: Mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch; tuyến đường tự quản; mô hình nhà sạch, vườn đẹp, xây dựng đường hoa, đường cây bóng mát... 

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, 5 năm liền Đảng bộ xã Trường Yên đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các đoàn thể đều đạt loại tốt trở lên, trong đó có 3 đoàn thể đạt loại xuất sắc; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Trường Yên đã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó đạt 12 tiêu chí, còn 2 tiêu chí cơ bản đạt, gồm quy hoạch và giao thông.

Tin rằng với hướng đi đúng đắn, cùng tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của nhân dân và cán bộ nơi đây, Trường Yên sẽ về đích trong năm 2021 như mục tiêu đề ra.

Bảo Linh