Triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 khu vực miền Bắc và miền Trung
27/10/2022 - 21:57

TĐKT - Từ ngày 26/10 - 28/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên Ban, Phòng Thi đua – Khen thưởng của 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung; đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng 24 cụm, khối thi đua tỉnh Khánh Hòa…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thi đua, khen thưởng, các cán bộ làm công tác này cần tự bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường các kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, về việc thiết kế, tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức hội nghị hôm nay là một trong những minh chứng hết sức quan trọng và cần thiết.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một phong trào trọng tâm, nòng cốt được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát động. Trong 10 năm qua, phong trào đã phát huy được hiệu quả,  góp phần chuyển đổi toàn diện bộ mặt nông thôn mới. “Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn, bám sát vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta phải có những biện pháp, phương pháp, cách làm khác nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.” – đồng chí Phạm Huy Giang nhấn mạnh.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương mong muốn những cán bộ, công chức dự hội nghị, đều là những người trực tiếp tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng ở các địa phương, chủ động nghiên cứu tài liệu, lắng nghe báo cáo viên trao đổi, đồng thời chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó nắm thật chắc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò của mình, chủ động, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị ở địa phương để tham mưu đúng và trúng.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp có thẩm quyền ở địa phương thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hiện nay, Khánh Hòa đang tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu nâng cao số xã, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; duy trì thành quả và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn mới đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững. Mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Lê Hữu Hoàng khẳng định: Hội nghị lần này là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức của Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung nói chung được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua. Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến… Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đổi mới, giúp công tác thi đua, khen thưởng thực sự là công cụ quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo viên Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tại Hội nghị

Báo cáo viên, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày tại Hội nghị

Báo cáo viên, ThS. Ngô Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày tại Hội nghị

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trao đổi, giải đáp thắc mắc xoay quanh các nội dung: Khung cơ chế, chính sách, định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết Hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm và tham quan mô hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh; xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hoà và xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

PV