TP Cam Ranh đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới
07/12/2021 - 21:17

TĐKT - Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với ngành nông nghiệp, thời gian qua, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) tích cực triển khai phong trào. Những kết quả đạt được từ phong trào đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ngã ba nối từ Quốc lộ 1A xuống Phân trạm Y tế Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông vừa được nâng cấp

Tính đến tháng 6 năm 2021, Cam Ranh có 3/6 xã đạt chuẩn NTM gồm: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Các xã còn lại có: Cam Bình đạt 18/19 tiêu chí; Cam Phước Đông đạt 15/19 tiêu chí; Cam Thịnh Tây đạt 13/19 tiêu chí. Đối với Bộ tiêu chí NTM nâng cao, xã Cam Thịnh Đông đạt 9/12 tiêu chí; xã Cam Thành Nam đạt 6/12 tiêu chí; xã Cam Bình đạt 10/12 tiêu chí và xã Cam Lập đạt 8/12 tiêu chí. Thành phố đặt ra mục tiêu đưa xã Cam Bình đạt chuẩn NTM cuối năm 2021 và xã Cam Thịnh Đông đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, Ban Chỉ đạo thành phố đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để thực hiện song song với chính sách chung của trung ương, của tỉnh, như: Hỗ trợ xây dựng đường bê tông ngõ xóm; đề án hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại khu dân cư; xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, phát triển sản xuất hàng hóa, giáo dục… theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Thành phố cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, người dân trong xây dựng NTM. Tính từ đầu năm đến tháng 7/2021, thành phố đã nỗ lực triển khai xây dựng NTM với tổng vốn đầu tư 34,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh trên 24,3 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 7 tỷ đồng, ngân sách cấp xã trên 3,3 tỷ đồng.

Cũng trong năm, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến 4.865 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các xã chung tay xây dựng NTM ở địa phương.

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ, thành phố cũng đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Năm 2021, TP Cam Ranh đã tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn thành phố năm 2021. Theo đó, xã Cam Phước Đông thực hiện chuyển đổi 10 ha cây trồng không hiệu quả sang 5 ha trồng rau đậu và 5 ha trồng xoài; xã Cam Thành Nam thực hiện chuyển đổi 15 ha sang 5 ha trồng rau đậu, 10 ha trồng xoài và táo; phường Cam Nghĩa thực hiện chuyển đổi 3 ha sang trồng rau đậu; phường Cam Phúc Bắc thực hiện chuyển đổi 5 ha sang trồng xoài.

Đồng thời, thành phố triển khai 3 mô hình trình diễn về: Thâm canh giống lúa mới Hương Châu 6 tại 2 xã Cam Phước Đông và Cam Thịnh Đông với quy mô 4 ha; mô hình trình diễn giống bắp lai chịu hạn tại xã Cam Thịnh Tây với quy mô 1 ha; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạt sử dụng chế phẩm sinh học tại 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Lập với quy mô 2.000 m2.

Song song với đó, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn các mô hình nông, ngư nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai phong trào xây dựng NTM có ít nhiều ảnh hưởng, do đó, để đạt mục tiêu đề ra, thành phố đề nghị các xã khẩn trương rà soát, xác định cụ thể các công trình đầu tư theo nguồn vốn phân cấp để xây dựng nhu cầu vốn cho phù hợp; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát lại quy hoạch chung NTM để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Riêng đối với xã Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông đang gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí nhà ở, thành phố sẽ có biện pháp hỗ trợ, trước mắt sẽ thực hiện theo hướng kêu gọi xã hội hóa. Thành phố cũng sẽ triển khai công trình hệ thống cấp nước cho xã đảo Cam Bình, giải quyết giao đất của Xí nghiệp muối Cam Ranh cho UBND xã Cam Thịnh Đông để triển khai xây dựng Nhà văn hóa thôn Hòa Diêm…

Bảo Linh