Thôn 9 phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
30/11/2019 - 19:42

TĐKT -  Những năm qua, nhân dân và cán bộ thôn 9 (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã tích cực đóng góp của cải, công sức thực hiện tốt phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa xã Bom Bo hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM cuối năm 2019.

Thôn 9 góp phần tích cực vào mục tiêu đạt chuẩn NTM cuối năm 2019 của xã Bom Bo

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, Ban điều hành thôn 9 đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”.

Nhờ vậy, nhận thức của người dân thôn 9 về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM được thể hiện ngày càng rõ rệt. Bà con nhiệt tình tham gia, ủng hộ các phong trào, sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí.

Tích cực tham gia xây dựng NTM, nhân dân thôn 9 đã đóng góp và làm được 5 tuyến đường với chiều dài 4,7 km. Ban điều hành thôn đã vận động người dân tự giải tỏa, hiến đất và tài sản trên đất không phải bồi thường. Thôn phấn đấu xây dựng và duy trì các tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn.

Hiện các tuyến đường giao thông ở thôn 9 đã được bê tông hóa. Thôn 9 là đơn vị hoàn thành sớm nhất hệ thống giao thông nông thôn và điện thắp sáng trên địa bàn xã, là điển hình để các thôn khác trên địa bàn xã và huyện học tập, làm theo.

Một điểm nhấn trong xây dựng NTM ở thôn 9 chính là việc người dân đã tham gia đóng góp số tiền gần 200 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn.

Để có thể xây dựng nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp như hiện tại, Ban điều hành thôn đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện, tuyên truyền để bà con hiểu mục đích và ý nghĩa. Từ đó, người dân mới hưởng ứng, đóng góp vật chất, công sức xây dựng.

Từ khi có nhà văn hóa thôn, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao hơn. Tỷ lệ người dân tham gia phong trào thể dục, thể thao ngày một tăng. Khu dân cư của thôn có 2 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền, 1 đội văn nghệ và 1 sân bóng đá.

Bên cạnh đó, với mục tiêu hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Ban điều hành thôn đã tập trung các giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Các hội, đoàn thể của xã triển khai các hoạt động, chương trình giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Song song với đó, phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trên địa bàn. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học hàng năm do nhân dân đóng góp được 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban điều hành thôn cũng triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng NTM. Hàng năm, thôn đều có trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Thôn 9 cũng là thôn tiêu biểu, 4 năm liền đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Có thể nói, với hướng đi đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân và cán bộ thôn 9, phong trào xây dựng NTM đã thật sự tạo sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi diện mạo thôn 9 nói riêng cũng như xã Bom Bo nói chung.

Tuệ Minh