Phát huy công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Liêm
06/12/2018 - 15:25

TĐKT - Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện Thanh Liêm (tỉnh Quảng Nam) đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân.

Với sự góp sức công tác dân vận diện mạo NTM mới Thanh Liêm đã có nhiều đổi thay rõ nét

Tính hết năm 2017, toàn huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện và đồng bộ; nhân dân đã đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất, hoa màu, đầu tư nâng cấp, làm mới 503 km đường các loại, 170 km đường trục chính nội đồng; nâng cấp, xây mới 15 chợ nông thôn. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính. Công trình xử lý nước thải dân cư, rãnh thoát nước thải được xây mới, nâng cấp…

Để có được những kết quả đáng ghi nhận đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác dân vận. Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: Khối dân vận huyện Thanh Liêm đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực vận động hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Nhiều cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia: Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư” của hội cựu chiến binh, phong trào “Xây dựng đường hoa nông thôn mới” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện…

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Thanh Liêm đã công khai tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, từ các khâu xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn… để người dân được biết và tham gia đóng góp, giám sát tiến độ thi công... Nhờ đó, nhận thức của người dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt.

Một điểm đáng ghi nhận ở Thanh Liêm đó là vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên ở cộng đồng dân cư được thể hiện rõ nét. Từ những cán bộ, đảng viên noi gương đã góp phần giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM.

Song song với đó, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, đoàn kết, vận dụng linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cách làm nên đã khéo léo vận động nhân dân đồng thuận, chung sức đóng góp vật chất, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng.

Điểm nổi bật trong công tác dân vận xây dựng NTM ở Thanh Liêm là khối dân vận xã, thị trấn và nhất là các tổ dân vận ở thôn, xóm đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng NTM của xã, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM được huyện gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

“Giai đoạn 2015 - 2018, toàn huyện đã có 735 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng NTM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và có 447 mô hình đem lại hiệu quả thiết thực”- bà Trâm cho biết.

Có thể thấy, từ sự chủ động và xác định tầm quan trọng của dân vận khéo gắn với xây dựng NTM, thông qua từng phong trào cụ thể, các cấp Hội, đoàn thể đã tác động trực tiếp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, của địa phương. Qua đó góp phần tạo sự đột phá rõ nét trong thay đổi diện mạo NTM của huyện Thanh Liêm.

Bảo Linh