Nông thôn mới Phú Thọ đang trên đường đổi mới
24/02/2016 - 00:00

TĐKT- Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh có 1 huyện Lâm Thao đạt chuẩn NTM, 19 xã đạt chuẩn và 51 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 11,6 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả cao trong sản xuất, dân sinh. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, lòng tin của người dân vào Đảng, chính quyền được nâng lên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản. Kết quả đến nay, diện tích gieo cấy lúa áp dụng biện pháp thâm canh cải tiến (SRI), gieo sạ, mạ ném... chiếm 60%. Sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn ngày càng phát triển, diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, RFA chiếm 25,3% diện tích chè cho sản phẩm; diện tích rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 10,3 nghìn ha; diện tích bưởi Đoan Hùng được áp dụng tiến bộ kỹ thuật chiếm 74%. Các biện pháp nuôi thủy sản thâm canh, sử dụng thức ăn hỗn hợp, nuôi cá lồng trên sông đã được áp dụng ở một số vùng trọng điểm như Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng,... Các giống vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao cũng dần phổ biến ở các địa phương như gà nhiều cựa, thỏ ngoại, lợn rừng... Tỷ lệ giống thủy sản đặc sản, thủy sản có giá trị kinh tế cao (Lăng, Nheo, Chiên, Trắm đen .....) chiếm 35%.

Cùng với đó, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Phát triển đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào rộng khắp ở các địa phương, trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhiều địa phương đã có những chính sách hỗ trợ phù hợp nên đã huy động được nhiều sự tham gia của người dân và cộng đồng. Kết quả sau 5 năm, tỉnh đã làm mới 57 km đường; đường nâng cấp cải tạo 1.906 km (trong đó đường bêtông nhựa, đá dăm láng nhựa 614 km; đường bê tông xi măng 1.292 km); làm mới 42 cầu, sửa chữa 7 cầu; tràn làm mới 32 cái và sửa chữa 9 cái. Song song với đó, các địa phương đã tập trung chỉ đạo cải tạo và nâng cấp, kiên cố hóa, nạo vét kênh mương, xây dựng tu bổ sửa chữa, nâng cấp bờ bao, cống, trạm bơm đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất; ngành nông nghiệp đã triển khai trên 80 công trình, dự án phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Toàn tỉnh có 597 km/2.880 km kênh mương đã được cứng hóa. Điện nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 96%. Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, từng bước được xã hội hóa; trong giai đoạn đã công nhận thêm 55 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia đến thời điểm hiện tại lên 465 trường. Cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp. Giai đoạn 2011-2015 có thêm 41 nhà văn hóa kiêm trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn, 36 trung tâm thể thao xã đạt chuẩn, 536 nhà văn hóa khu dân cư đạt chuẩn.

Ngoài ra công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và vệ sinh môi trường được tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục được triển khai tích cực. Đến nay toàn tỉnh có 87,6% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 86,6% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, 30% số xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa NTM". Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Các địa phương đã xây dựng, nâng cấp các công trình nước sạch tập trung, bãi thu gom rác thải, cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Trong 5 năm, tỉnh đã đầu tư 11 dự án cấp nước sạch tập trung; 19 dự án cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải cho 2 xã điểm (Sơn Dương, Đồng Luận) và một số mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hà Anh