Nông dân Nho Quan (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua
20/03/2018 - 15:20

TĐKT - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nho Quan (Ninh Bình) luôn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bám sát cơ sở, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đời sống hội viên nông dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới.

Hội đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua tới toàn thể hội viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút động đảo hội viên tham gia.

Nông dân xã Yên Quang (Nho Quan) trồng rau vụ đông

Điển hình là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo cơ sở tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017. Kết quả, toàn huyện có 80% hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để giúp hội viên nông dân có kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, các cơ sở Hội cũng đã phối hợp với các ngành tổ chức 45 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4,3 nghìn lượt hội viên nông dân tham dự. Được hỗ trợ về vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Cùng với đó, để tạo điều kiện hỗ trợ cho nông dân có thêm vốn sản xuất, Hội Nông dân huyện tiếp tục ký hợp đồng với Tổng đại lý Đức Trọng cung ứng 738 tấn phân bón chậm trả cho hội viên nông dân ở 16 xã. Nhiều Hội Nông dân các xã cũng thực hiện ký hợp đồng với các công ty kinh doanh giống cây trồng, phân bón các loại để được trả chậm; phối hợp tổ chức các buổi dạy nghề trồng nấm, sử dụng men sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các mô hình trồng rau an toàn, nuôi cá nước ngọt, vịt trời… với hàng chục mô hình được xây dựng, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, khẳng định sự đúng hướng, phù hợp với thực tế sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ thành lập HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Văn Phong (xã Văn Phong); HTX Thiên Sơn Phú (xã Quỳnh Lưu); tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ hợp tác. Năm 2017, toàn huyện đã thành lập 7 tổ hợp tác, trong đó có 4 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, 1 tổ hợp tác chăn nuôi lợn và 2 tổ hợp tác gia trại.

Đặc biệt, thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2017, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động gần 2,8 nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa được 23,4 km đường giao thông, nạo vét 14,6 km kênh mương phục vụ sản xuất, đào đắp được 11.150 m3, làm mới và sửa chữa 105 cầu cống các loại...

Ngoài ra Hội nông dân các cơ sở còn tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp tiền, gạo, con giống, ngày công ủng hộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội cũng đã trực tiếp giúp đỡ cho 35 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Số hộ nông dân khá, giàu hàng năm không ngừng tăng, hiện chiếm khoảng 43%. Trong tổng số hộ nghèo và cận nghèo của huyện, số hộ hội viên nông dân nghèo chỉ chiếm 1,5 %, cận nghèo chiếm 1,8 %.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên nông dân, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh cũng được Hội Nông dân huyện đặc biệt quan tâm. Các chi hội duy trì hoạt động sinh hoạt định kỳ, thông qua đó tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác Hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tham gia giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Có thể thấy, những hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở của Hội Nông dân huyện Nho Quan đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả lớn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trong huyện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo Linh