Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
09/11/2022 - 10:58

TĐKT - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, xã Khánh Thượng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM, tiến đến đạt chuẩn NTM nâng cao cuối năm 2022.

Sau khi đạt chuẩn NTM, hàng năm, xã Khánh Thượng nỗ lực duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, để ra mắt NTM nâng cao đúng tiến độ. Theo đó, hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã chủ động vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Nhà nước, lấy nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng dân cư.

Bộ mặt nông thôn Khánh Thượng thay đổi rõ rệt

Riêng năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng công tác tuyên truyền vẫn được duy trì thường xuyên. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Khánh Thượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, huy động doanh nghiệp tham gia phát huy sức mạnh tổng hợp, xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao.

Ông Ngô Tôn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết: Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng kinh phí xây dựng NTM nâng cao xã Khánh Thượng đã đạt trên 86 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân ở các khu dân cư tham gia đóng góp hơn 2.500 công lao động xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng, nhiều gia đình tình nguyện hiến hàng nghìn m2 đất vườn, ao mở rộng đường giao thông.

Nhiều tiêu chí được thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu như tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Khánh Thượng có 2 HTX nông nghiệp, hoạt động có hiệu quả và đang liên kết với các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm lúa giống chất lượng cao, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo cho sản xuất.

Xã cũng có 2 mô hình sản xuất liên kết theo mô hình tích hợp đa giá trị, gồm cơ sở sản xuất rau mầm Phượng Minh và cấy lúa nếp hương do Công ty Hồng Quang cung cấp giống và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm cho Công ty Nam Oanh thu mua. UBND xã đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT liên hệ đơn vị tư vấn hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm “Rau mầm Phượng Minh” tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Khánh Thượng cũng đã có xóm 4 Đồng Phú đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Đến năm 2022 xã đăng ký thêm 4 xóm gồm: Xóm 1 Lam Sơn, xóm 3 Đồng Phú, xóm 5 Tịch Trân và xóm 7 Đồng Nhân. Đến nay, các xóm đã cơ bản đạt chuẩn, chờ UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí mới, xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, xét công nhận.

Bên cạnh đó, các công trình công cộng phục vụ đời sống người dân được quan tâm đầu tư. Cùng với việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, Khánh Thượng còn chú trọng đến tiêu chí về môi trường.

Chia sẻ về khó khăn khi thực hiện tiêu chí này, ông Xuân cho biết: Ở Khánh Thượng, rác thải sinh hoạt được người dân tập kết để công ty môi trường huyện chở đi xử lý. Việc tiếp cận mô hình mới đối với người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó để khắc phục tình trạng này, các đoàn thể ở huyện và xã đã tổ chức xây dựng mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình cho xã Khánh Thượng. Theo đó, các hội viên đăng ký thực hiện mô hình phân loại rác thải bằng nguồn kinh phí đầu tư theo hình thức: UBND xã hỗ trợ 140 nghìn đồng, còn hộ gia đình đóng góp 70 nghìn đồng.

Cùng với công tác tập huấn kiến thức cơ bản về phân loại rác cho các hộ dân, với rác thải hữu cơ xử lý làm phân xanh sử dụng tại chỗ, rác vô cơ được thu gom định kỳ với mức phí mỗi hộ đóng góp là 6 nghìn đồng/tháng.

Mô hình góp phần làm giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường và xử lý rác thải trở thành nguồn phân bón sạch, hữu ích cho cây trồng. Qua đó đã và đang góp phần thay đổi thói quen, hành động tích cực ở mỗi gia đình, trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan khu dân cư nông thôn.

Đến nay, mô hình đã nhân rộng được 1.354 hộ tham gia phân loại rác (đạt 54% số hộ toàn xã), với gần 70 xe gom rác ở tất cả 16 xóm địa bàn…

Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, xã đạt 16/19 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí mới. Hiện nay, xã đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Tin rằng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Khánh Thượng sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Bảo Linh