Ninh Bình: Phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
18/12/2017 - 09:17

TĐKT - Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng có tới 7 huyện, thành phố và 119 xã tham gia xây dựng nông thôn mới (TP Ninh Bình và các xã thuộc thành phố phấn đấu lên phường không tham gia). Trong năm 2018, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh, Ninh Bình)

Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tính đến tháng 12/2017, tỉnh Ninh Bình đã có huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới và TP Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (2 đơn vị cấp huyện) và 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,3% số xã trong tỉnh. Bình quân 16,5 tiêu chí/xã, tăng 11,5 tiêu chí so năm 2011; không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Nổi bật, phong trào làm đường giao thông nông thôn được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, phá dỡ cổng, tường rào… để mở rộng mặt đường đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 177 nghìn tấn xi măng cho 119 xã; xây dựng được gần 13 nghìn tuyến đường giao thông với tổng chiều dài trên 1.400km.

Cùng với đó, công tác dồn điền, đổi thửa được quan tâm thực hiện để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, thuận lợi cho nông dân canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất từ đó nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, với diện tích thực hiện trên 33.500ha, bình quân 1,9 thửa/hộ, giảm 3 thửa/hộ.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.490/1.674 thôn, phố có nhà văn hóa (chiếm 89%); 920/1.674 thôn, bản, xóm có khu thể thao. Tỉnh đã và đang tập trung rà soát và tiếp tục bố trí quỹ đất cho một số địa phương để xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Phát huy những thành quả đã đạt được, mục tiêu năm 2018, Ninh Bình phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí; tiếp tục tập trung nguồn lực và chỉ đạo 7 xã đăng ký kiểu mẫu (mỗi huyện 1 xã) đạt kết quả để tổng kết nhân diện rộng.

Hà Thanh