Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới từ xã Đoàn Kết
04/03/2016 - 00:00

TĐKT- Xã Đoàn Kết là một xã vùng ven nằm ở phía nam thành phố Kon Tum cách trung tâm thành phố khoảng 6 km. Với sự nỗ lực không ngừng, xã Đoàn Kết đã xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công từ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Phong trào xây dựng NTM trong những năm qua đã làm cho mọi người dân xã Đoàn Kết nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong tham gia chương trình xây dựng NTM, coi xây dựng NTM là nhiệm vụ của mỗi người dân, mỗi cá nhân và gia đình. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã làm cho nếp nghĩ, cách làm của mọi người dân thay đổi. Người dân ở đây ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng. Chính nhờ đó, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn không ngừng được đổi mới, đời sống người dân từng bước được cải thiện, cụ thể:  Cơ sở vật chất, hạ tầng, kinh tế xã hội được tăng cường đầu tư phát triển mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. 

Để có được thành công như ngày hôm nay, ngay từ ban đầu, ban chỉ đạo chương trình NTM đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng NTM. Từ đó vận động nhân dân đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động, tiền để xây dựng các công trình công cộng, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi... Kết quả, xã Đoàn Kết đạt 19/19 tiêu chí. Hiện nay, về giao thông, tổng chiều dài đường trục xã, liên xã có 5 km đã được nhựa hóa, cứng hóa. Tổng chiều dài đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 8 km, số đã được cứng hóa 4,9 km đạt 61%...

Chia sẻ kinh nghiệm thành công từ xây dựng NTM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết Nguyễn Văn Vụ cho biết, trước hết, phải có quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Đặc biệt là cụ thể hóa từng tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng cá nhân phụ trách các tiêu chí trong quá trình triển khai thực hiện. Phải xem công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng để làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân. Thứ hai, xác định rõ được quan điểm dựa vào nội lực là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, từ đó xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện. Thứ ba, nên lựa chọn các địa điểm có khả năng thực hiện thuận lợi trước và có sự đồng thuận cao của nhân dân. Thứ tư, việc xây dựng giao thông nông thôn không nên ấn định tuyến đường nào làm trước, tuyến đường nào làm sau, mà sau khi họp thì ban phát triển thôn, nhân dân của từng tuyến đường có sự thống nhất, có cam kết cùng với chính quyền địa phương đóng góp theo phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân triển khai thực hiện và quản lý thì mới quyết định lựa chọn địa điểm thích hợp để thực hiện.

Để tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong chương trình xây dựng NTM, xã Đoàn Kết đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư nhằm nâng cao tỷ lệ các tiêu chí đã đạt được nhưng chưa thật sự bền vững.

La Giang