Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới thành công từ xã Quảng Phong
25/08/2016 - 00:00

TĐKT- Quảng Phong là một xã đồng bằng, giáp 7 xã  thuộc trung tâm của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù là xã thuần nông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chung sức đồng lòng, xã Quảng Phong đã ngày một “thay da, đổi thịt” là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, song  sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban chỉ đạo xây dựng NTM của Đảng bộ, sự quyết tâm của toàn Đảng, sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Quảng Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM.

Năm 2011, xã Quảng Phong được chọn xây dựng NTM. Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung triển khai đồng bộ trong Đảng bộ và nhân dân. Các thành viên ban chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với Ban phát triển NTM các thôn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, xã Quảng Phong đã huy động hơn 173,7 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM. Từ nguồn vốn huy động, xã đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 11 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa lên 44 km; tu sửa, làm mới được 5,3 km kênh mương, nâng tổng số kênh mương được kiên cố lên 38,42 km; sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học; cải tạo, nâng cấp khuôn viên, chỉnh trang 12 nhà văn hóa thôn; trạm y tế; trường mầm non; trường tiểu học; trường THCS; khu công sở; nhà hội trường; khu văn hóa, thể thao... Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất để xây dựng và mở rộng đường giao thông, các công trình công cộng. Trong phát triển sản xuất, xã đã quy hoạch  xây dựng vùng lúa thâm canh, năng suất, hiệu quả cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất  từ khâu gieo mạ cho tới khâu thu hoạch. Toàn xã có 13 trang trại chăn nuôi tập trung; 356 hộ tham gia dịch vụ sản xuất, kinh doanh... Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,4 triệu đồng/năm. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xã đã vận động nhân dân xây dựng quỹ để hỗ trợ xóa nhà tranh tre nứa lá, xã đã xây dựng mới và nâng cấp 657 căn nhà với kinh phí đầu tư 54,442 tỷ đồng. Kết quả, trên địa bàn không còn nhà tạm bợ, dột nát. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tạo điều kiện, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2014 giảm còn 4,27%. Từ một xã thuần nông, đến nay Quảng Phong đã từng bước chuyển dịch lao động sang nhiều ngành nghề khác, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm dần, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại ngày một tăng cao.

Active Image

Hội trường xã Quảng Phong 

Hiện nay, các trục đường liên xã, liên thôn, đường giao thông nội đồng trong xã cơ bản được kiên cố hóa. Cơ sở vật chất, hạ tầng được xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí NTM, trong đó 100% nhà văn hóa thôn khang trang hiện đại đã và đang góp phần tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Cùng với tập trung nhiều vào phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng, xã luôn quan tâm, chú trọng đến phát triển giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cả 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia, không có tình trạng học sinh bỏ học.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung tiêu chí NTM, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm thực hiện xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm thực hiện xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; 100% cán bộ xã có trình độ trung cấp chuyên môn, trong đó 41% có trình độ đại học, 73% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đủ khả năng thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dù không thuộc nhóm các xã điểm của huyện Quảng Xương, nhưng chương trình xây dựng NTM của xã Quảng Phong đã thực sự đi vào chiều sâu. Đặc biệt, từ điểm xuất phát là xã thuần nông, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã đã lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 với nhiệm vụ xây dựng NTM, nhất là lựa chọn việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là khâu đột phá. Các chi bộ thôn, cấp ủy và tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tranh thủ ngoại lực và huy động sức mạnh nội lực, lựa chọn tiêu chí trọng tâm để triển khai thực hiện một cách công khai, dân chủ.

Với những nỗ lực không ngừng, xã Quảng Phong được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hồng Thiết