Kiểm tra, giám sát phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" tại An Giang
29/12/2020 - 13:06

TĐKT - Từ ngày 27 - 29/12, Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trung ương dẫn đầu, đã tới kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh An Giang. Cùng đi có Tổng Biên tập Tạp chí TĐKT Phạm Hồng Long, các đồng chí là lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương và cơ quan liên quan.

Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh An Giang

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 27/KH - UBND ngày 19/1/2017 phát động phong trào thi đua "An Giang chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020". Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các huyện với tỉnh, gắn trách nhiệm, nội dung xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiệm vụ, công việc thường xuyên; đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào chỉ tiêu thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ hằng năm.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức về chương trình xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Phong trào thực sự đi vào tâm thức của người dân, tạo sự đồng thuận cao, từ đó thu hút nguồn lực vận động từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp tài lực và vật lực trong xây dựng NTM. Cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 61/119 xã đạt chuẩn NTM, 3/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 11.757.495 triệu đồng. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, người dân trên địa bàn tỉnh đã hiến trên 178.087 m2 đất ở, đất sản xuất nhằm phục vụ cho các công trình NTM.

Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Long phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều mô hình, cách làm hay đã được các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh sáng tạo, vận dụng, mang lại hiệu quả cao như: Mô hình "Ấp tự quản bảo vệ môi trường", "Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp", mô hình "Hội Mái ấm tình thương", mô hình "Đội thiện nguyện xây dựng cầu", mô hình "Nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất xây dựng NTM" gắn với tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, "Camera giám sát an ninh trật tự"...

Đặc biệt, An Giang đi đầu cả nước về vận động mua xe cứu thương miễn phí. Người người, nhà nhà tham gia đóng góp mua xe chuyển viện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, mỗi huyện, thị xã, thành phố đã thành lập ít nhất 2 đội xây dựng nhà cho người nghèo và xây cầu nông thôn thiện nguyện. Nhờ đó, chỉ trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 294 cây cầu, tổng chiều dài 9.570 m, tổng kinh phí 339,85 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ các nguồn lực xã hội chiếm 78,1%.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, đại diện tỉnh An Giang đề nghị Ban TĐKT Trung ương tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025", trong đó, chú trọng cơ chế khen thưởng cho các địa phương có thành tích nổi bật, thành tích cao trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Cần có cơ chế khen thưởng rõ ràng, tách bạch nguồn vốn đầu tư phát triển bằng giá trị công trình đối với những địa phương, đơn vị được khen thưởng cấp Nhà nước, nhằm khích lệ tinh thần, tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương phấn đấu.

Tỉnh An Giang cũng đề nghị Ban TĐKT Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn đầu tư khen thưởng bằng công trình đối với 3 tập thể được khen thưởng cấp Nhà nước để tỉnh phân bổ về cho các địa phương triển khai thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Cụ thể, đối với tỉnh An Giang, định mức khen thưởng tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua đề nghị khen thưởng bằng công trình trị giá 30 tỷ đồng; đối với huyện NTM Thoại Sơn, đề nghị khen thưởng bằng công trình trị giá 10 tỷ đồng; đối với xã Thoại Giang - huyện Thoại Sơn, đề nghị khen thưởng bằng công trình trị giá 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao và chúc mừng những kết quả nổi bật tỉnh An Giang đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” thời gian qua. Đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Long cũng đề nghị tỉnh An Giang quan tâm giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình hình tiên tiến trên báo chí. Là cơ quan ngôn luận của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tạp chí Thi đua Khen thưởng sẽ hỗ trợ địa phương đẩy mạnh công tác này trên các ấn phẩm của Tạp chí nói riêng và trên các cơ quan báo chí ở trung ương nói chung.

Tham quan thực tế mô hình nông trại Phan Nam (TP Long Xuyên)

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tham quan thực tế một số mô hình, điển hình tiêu biểu của tỉnh An Giang trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM": Nông trại Phan Nam (TP Long Xuyên); Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời...

Nguyệt Hà