Khởi sắc phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh
21/01/2016 - 00:00

TĐKT- Năm 2015, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu, bền vững. Số tiêu chí NTM đạt chuẩn theo bộ tiêu chí của tỉnh bình quân đạt 11,7 tiêu chí/xã, bình quân theo bộ tiêu chí quốc gia đạt 13,7 tiêu chí/xã. Đến nay, tỉnh có có thêm 26 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 52 xã, chiếm 22,6% tổng số xã; không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, ở thôn, xã được đầu tư xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, vừa tạo ra sự khang trang, từng bước hiện đại hoá nông thôn. Trong năm 2015, các địa phương đã nhựa hóa và bê tông hóa hơn 1.116 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hơn 328 km kênh mương nội đồng; làm mới 382,95 km đường điện, di dời 4.500 cột điện vi phạm hành lang an toàn giao thông và quy hoạch NTM, nâng tổng số cột điện di dời lên 9.208 cột; xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 51 nhà văn hóa xã, 37 khu thể thao xã, 199 nhà học đạt chuẩn quốc gia, 285 nhà văn hóa thôn, 164 khu thể thao thôn.

Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả quan trọng, đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản lên 7,96%, tạo động lực phát triển sản xuất. Trong năm, tỉnh đã thành lập mới được 3.335 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên nâng tổng số mô hình toàn tỉnh đến nay là 10.129 mô hình. Một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực thu hút được doanh nghiệp lớn vào đầu tư, tăng nhanh về quy mô, chất lượng, từng bước phát triển chuỗi liên kết như: Chăn nuôi bò chất lượng cao của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại, chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao của Công ty Bình Hà, phát triển các cơ sở chăn nuôi lợn nái, cung ứng giống cho liên kết quy mô vừa và nhỏ; nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao,... Nhiều mô hình có hiệu quả xuất hiện và được nhân rộng như: Mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 300 con liên kết với Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Hương (xóm 4, Sơn Diệm, Hương Sơn); hợp tác xã chăn nuôi lợn nái quy mô 1.200 con liên kết với doanh nghiệp tại xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc); mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Trần Tất Đạt (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc); mô hình trồng cam, chanh leo của ông Nguyễn Văn Hiệu (xã Hương Quang, huyện Vũ Quang)…

 
Vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh trong xây dựng NTM

Ngoài ra, các phong trào về văn hoá, giáo dục, y tế được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng NTM được triển khai tích cực, có hiệu quả. Các hoạt động văn nghệ và thể thao quần chúng được các cấp, các ngành và đông đảo người dân tham gia. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá ở tất cả các cấp; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh. Trong năm đã đào tạo cho hơn 137 lớp dạy nghề, với 5.500 lao động tham gia. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ được cải thiện; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đặc biệt, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được sự đồng thuận cao trong cộng đồng và người dân đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương. Đến nay, tỉnh có hơn 1.000 thôn đã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 460 khu dân cư NTM kiểu mẫu cơ bản đạt chuẩn theo 10 tiêu chí. Phong trào phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu đã lan tỏa mạnh mẽ. Hiện tỉnh có trên 2.000 vườn mẫu được xây dựng, trong đó 860 vườn cơ bản đạt chuẩn theo 5 tiêu chí. Bên cạnh đó, các mô hình mẫu theo các tiêu chí tiếp tục được các sở, ngành triển khai ở một số nội dung cần có mẫu hình để nhân rộng. Trong năm tỉnh đã xây dựng thêm 48 mô hình; các mô hình cơ bản đạt yêu cầu đề ra, vừa tạo được điểm nhấn trong xây dựng NTM và có khả năng nhân rộng. Một số mô hình mới phát huy hiệu quả cao như: Mô hình chăn nuôi lợn liên kết; mô hình tưới tiết kiệm; mô hình thư viện thân thiện;... và đặc biệt là mô hình Tổ tư vấn chính sách tại xã do Văn phòng điều phối NTM tỉnh chỉ đạo thực hiện tại các xã Thạch Đỉnh, Xuân Thành, Ích Hậu, Tiến Lộc đã đưa các chính sách vào người dân nhanh và hiệu quả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay ngân hàng phát triển sản xuất.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, Hà Tĩnh phấn đấu bình quân mỗi xã tăng tối thiểu 2 tiêu chí; mức độ tăng lên trong các tiêu chí bình quân tối thiểu 1,2 lần; có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí; 100% số xã có các mô hình sản xuất đủ 3 loại quy mô lớn, vừa, nhỏ; bình quân mỗi xã có thêm 3 - 5 doanh nghiệp, 3 - 4 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác; 30% số hộ gia đình sản xuất kinh doanh có liên kết; 100% số xã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bảo Linh