Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) biểu dương những điển hình nông thôn mới
22/06/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 22/6, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); Chương trình 02 - Ctr/ TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân".

Bắt tay vào xây dựng NTM từ một huyện có xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của TP (các xã trên địa bàn huyện hầu hết chỉ đạt 3-4 tiêu chí, huyện nông thôn manh mún trong nông nghiệp, dân trí thấp, trình độ quản lý còn yếu kém), nhân dân và cán bộ huyện Phúc Thọ không ngừng vươn lên, vượt mọi khó khăn để hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, toàn huyện đã có 17/22 xã đạt chuẩn (từ 15-17 tiêu chí), được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2017, 5 xã còn lại tiếp tục được công nhận, đưa chương trình xây dựng NTM của huyện sớm về đích. Kết quả phong trào thi đua đã cải thiện rất nhiều đời sống của nhân dân, thu nhập tăng hơn 2 lần so với năm 2010( từ 12 triệu đồng/ người năm 2010 lên 29,2 triệu đồng/ người năm 2015). Nhiều mô hình mới, cách làm hay xuất hiện minh chứng cho hướng đi đúng hiệu quả của phong trào. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, nhiều sản phẩm rau củ quả, cây, con thành thương hiệu nổi tiếng cho giá trị thu nhập cao gấp 4-10 lần cây trồng vật nuôi truyền thống, điển hình: rau Thanh Đa, bưởi Phúc Thọ…

 Active Image

Bí thư huyện ủy huyện Phúc Thọ Ngọ Duy Hiểu trao thưởng cho các điển hình NTM

Tại Hội nghị, 6 xã được nhận Bằng công nhận xã chuẩn NTM, 7 doanh nghiệp có nhiều đóng góp, 6 đơn vị chỉ đạo tốt phong trào xây dựng NTM được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Xã Hát Môn được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của UBND huyện Phúc Thọ.

Mai Thảo