Giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Cần Thơ
24/11/2022 - 20:03

TĐKT - Ngày 23/11, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp và làm việc với Ðoàn Giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát

Từ năm 2021 đến nay, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và sự hướng dẫn kịp thời của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đơn vị, địa phương, các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã xuất hiện nhiều mô hình mới thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo xu thế nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiến trình đô thị hóa, mang lại hiệu quả tích cực và được nhân rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng nhanh và bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố đã khơi dậy sức dân, mang lại kết quả rất lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nhanh hơn, hiệu quả hơn. Số hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, an ninh chính trị và trật tự xã hội khu vực nông thôn luôn được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, yêu cầu thành phố Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và có giải pháp khắc phục. Song song đó, tiếp tục khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm khích lệ tinh thần, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cho các địa phương cùng phấn đấu.

Đồng chí  Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại buổi giám sát

Đoàn Giám sát ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của thành phố Cần Thơ và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong nội dung hướng dẫn thực hiện phong trào giai đoạn tới.

 Ðoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thăm mô hình Hợp tác xã mãng cầu Kim Nhiên tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

Xuân Phúc