Giám sát phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai
03/11/2022 - 14:49

TĐKT – Ngày 2 - 3/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Đồng Nai.

Đoàn Giám sát đã làm việc với UBND tỉnh và khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi tại buổi làm việc với huyện Vĩnh Cửu

Tuy là tỉnh công nghiệp, cơ cấu ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng chưa tới 6%, nhưng Đồng Nai luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển bền vững trên địa bàn. Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả nổi bật. Phong trào đã được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phong trào đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, theo đúng lộ trình đề ra, thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới đã có nhiều đổi mới, thiết thực, ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao đổi tại làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hăng say lao động đã tạo ra nhiều của cải, tạo việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Đoàn Giám sát khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

Khu vực nông thôn toàn tỉnh đã có sự đổi mới rõ nét: Sản xuất phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối liên thông giữa các trung tâm, hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trạm y tế đạt chuẩn, điện đáp ứng thường xuyên cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của dân cư; môi trường sinh thái được củng cố và nâng cao về chất lượng hoạt động; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần người dân khu vực nông thôn nâng cao rõ nét.

Đến nay, toàn tỉnh có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 10/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Thủy – Phương Thanh