Gia Viễn: Vững vàng về đích nông thôn mới
21/08/2020 - 11:24

TĐKT - Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng và đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã (Gia Vân) được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 thôn (Tập Ninh và Thanh Uy, xã Gia Vân) được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 7/2020.

Với nỗ lực và tinh thần đoàn kết, nhân dân và cán bộ huyện Gia Viễn vinh dự đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM tháng 7/2020

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Gia Viễn bắt tay vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn, thách thức. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường... chưa đồng bộ. Hàng năm thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Tỷ lệ các tiêu chí đạt chuẩn thấp, như tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương mới đạt 21,46%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn 46,8%; tỷ lệ xã có nhà văn hóa, sân thể thao là 20%; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao 8,78%; giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 67,2 triệu đồng/ha; số tiêu chí trung bình của mỗi xã đạt 5,5 tiêu chí/xã…

Trên cơ sở phân tích thấu tình, đạt lý và quán triệt sâu sắc quan điểm: Xây dựng NTM, cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, vì mục tiêu sản xuất phát triển, đời sống sung túc, diện mạo sạch sẽ, thôn xóm văn minh, quản lý dân chủ, Gia Viễn xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Triển khai xây dựng NTM, vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện rõ trong từng quyết sách, từng bước đi đúng đắn. Huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác phân công trách nhiệm cho các thành viên, thành lập các tổ công tác phụ trách từng tiêu chí huyện NTM để tổ chức thực hiện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung bằng nhiều giải pháp cụ thể, phong trào thi đua phong trào xây dựng NTM ở huyện nhà đã có sức lan tỏa, lắng sâu vào tiềm thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân từ đó huy động tối đa các nguồn lực trong dân cùng với nguồn đầu tư của nhà nước các cấp thực hiện các tiêu chí NTM.

Sau 10 năm, tổng nguồn vốn huyện đã huy động để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới là 6.206 tỷ đồng, trong đó vốn từ cộng đồng dân cư gần 2.396 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,5%.

Với nguồn kinh phí này, huyện đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại nhằm phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống dân sinh. Huyện đã làm mới 2.358 tuyến đường với tổng chiều dài gần 197 km; kiên cố hóa 105 tuyến kênh mương (dài 94 km), xây mới và nâng cấp 16 trạm bơm; lắp đặt thêm 161 trạm biến áp, làm mới, nâng cấp 161 km đường dây điện trung - hạ thế, đảm bảo 100% số xã có hệ thống điện đạt chuẩn, 100% số hộ được sử dụng điện; đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống trường học các cấp; xây mới, cải tạo, nâng cấp 158 nhà văn hóa thôn, xóm, 20 sân thể thao và nhà văn hóa xã…

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện cũng quan tâm triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Để tập trung phát triển kinh tế, huyện Gia Viễn đã chủ động đưa ra những giải pháp nhằm thu hút đầu tư.

Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ vậy đã góp phần giải quyết việc làm cho 3.450 lao động trên địa bàn, với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, huyện Gia Viễn cũng chú trọng tới chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Từ lợi thế về nguồn nước, huyện đã đẩy mạnh các mô hình nuôi cá trên ruộng trũng, nuôi trong ao đất và bán công nghiệp. Ước tính tổng sản lượng ngành thủy sản của huyện đạt trên 5.000 tấn với giá trị gần 149 tỷ đồng.

Công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng gắn với xây dựng NTM và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa tiếp tục được huyện tập trung chỉ đạo.

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở Gia Viễn là huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM, như: Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học, THCS đạt chuẩn với mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm là 20 triệu đồng/nhà; thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM mỗi xã 1 tỷ đồng; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 300 triệu đồng/xã, thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu 50 triệu đồng/thôn; hỗ trợ kinh phí cho 3 mô hình chuyển đổi phát triển kinh tế (mô hình thủy sản, mô hình trồng rau nhà lưới ở xã Gia Phương, mô hình trồng hoa ở xã Gia Hòa) và một số chính sách xã hội hóa hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ người có công…

Với những bước đi phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đến nay, huyện Gia Viễn có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định, giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,51%/năm; năm 2019 tăng 23,4% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đến năm 2019, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 3,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 78%; dịch vụ chiếm 18,5%. Trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, đóng góp 80% giá trị sản xuất công nghiệp cho huyện và trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,7 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 45,9 triệu đồng/năm; 20/20 xã đều có mức thu nhập bình quân đạt từ 45,5 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%...

“Xác định quan điểm chương trình xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, không có điểm dừng, đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Thời gian tới, Gia Viễn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Đặc biệt, không chạy theo thành tích, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, xây dựng huyện NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hoá.” - Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn chia sẻ.

10 năm qua, kể từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, nông thôn Gia Viễn đang mang diện mạo với sức sống mới. Sự đổi thay ở mỗi miền quê là minh chứng cho những nỗ lực, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân Gia Viễn trong hành trình xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh.

Tuệ Minh