Cần lan tỏa phong trào "Ngày thứ 7 vì nông thôn mới"
30/03/2016 - 00:00

TĐKT- Thời gian qua, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút nguồn lực đầu tư quan trọng, tạo sự đồng thuận và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mình, mỗi địa phương đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào một cách phù hợp, hiệu quả. Được khởi xướng từ năm 2011 tại Hà Tĩnh, phong trào“Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là điểm sáng để nhân rộng ra nhiều địa phương.

Năm 2011, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức phát động phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”. Tận dụng triệt để quỹ thời gian, trong những ngày thứ 7, chủ nhật, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương, cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; kiểm tra, hướng dẫn, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; thực hiện cụ thể từng nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đã có sự tham gia tích cực và đầy trách nhiệm của những người lãnh đạo cao nhất tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể. “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đã trở thành phong trào sâu rộng từ tỉnh đến thôn xóm, vì sự đổi thay cuộc sống của người dân.

Phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” tại tỉnh Hà Tĩnh đạt kết quả quan trọng. Sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh, tổng huy động đạt hơn 42 nghìn tỷ đồng, trong đó tín dụng 33.408 tỷ đồng; vốn vay được hỗ trợ lãi suất hơn 2.200 tỷ đồng... Đến hết 2015, tỉnh đã phấn đấu có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 23% trên tổng số xã, vượt 3% kế hoạch đề ra). Đời sống người dân Hà Tĩnh đã có sự thay đổi, tỷ lệ hộ nghèo từ chỗ 37-38%, nay chỉ còn 5,6%...

Xuất phát từ tính thực tiễn của phong trào, mới đây, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cũng đã chính thức tổ chức lễ phát động phong trào "Ngày thứ 7 vì nông thôn mới". Sau buổi lễ phát động, toàn thể lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức và bà con nhân dân xã Bằng Lang, huyện Quang Bình tham gia tu sửa, nâng cấp đường đi; đào rãnh thoát nước hai bên đường với tổng chiều dài hơn 1.000 m, mặt đường rộng là 3,5m. Đây cũng là công trình nhiều ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang.

Thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào này quy mô  rộng lớn nhằm huy động nguồn lực để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần giải quyết các vấn đề của đời sống dân sinh như: Mở rộng, nâng cấp đường sá; kiên cố hóa kênh mương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vệ sinh môi trường...

Phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” là mô hình thiết thực, là gắn kết chặt chẽ hơn giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với người dân; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thiết thực tại các địa phương cơ sở; góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, vì vậy cần được nghiên cứu và nhân rộng.

Phạm Ngọc Bách