Cả nước có 1.965 xã đạt chuẩn nông thôn mới
25/06/2016 - 00:00

TĐKT - Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến hết tháng 5/2016, cả nước có 1.965 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 22%), tăng 4,9% so với cuối năm 2015; cả nước còn 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 3,65%). Bình quân cả nước đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 8,3 tiêu chí so với năm 2010 và 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.

Ở cấp huyện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận 23 huyện đạt chuẩn NTM (tăng thêm 8 huyện so với cuối năm 2015). Hiện nay, còn 10 đơn vị cấp huyện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn.

Về kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình năm 2016, dự kiến cả nước huy động được khoảng 263.127 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương đã bố trí 7.374 tỉ đồng.

Theo báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM hiện nay đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn: chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường chưa thực sự bền vững; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại nhiều địa phương đang là vấn đề lớn, vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Theo báo cáo của 52/62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số nợ đọng, tính đến hết 31/1/2016 khoảng 15.212 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đưa ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2016, cả nước có khoảng 25% số xã đạt chuẩn NTM, 30 - 35 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân tại các xã trong cả nước tăng thêm 1- 1,2 tiêu chí so với năm 2015; số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%.

Thu Phương