Bình Phước: 11/12 xã được xét công nhận về đích nông thôn mới năm 2017
15/12/2017 - 14:33

TĐKT- Vừa qua, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Phước đã quyết định công nhận 11 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM 2017.

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Bình Phước, 11/12 xã đăng ký có đủ điều kiện hoàn thành 19 tiêu chí. Riêng xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng) cũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và hoàn thành tốt chương trình nông thôn mới, nhưng mới đây tại địa phương này đã xảy ra 1 vụ trọng án, do đó chưa hoàn thành về tiêu chí an ninh, trật tự.

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, những năm qua, 11 xã trên đã tập trung tuyên truyền về mục tiêu, lộ trình, nội dung, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cùng với đó, đẩy mạnh việc phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong huy động nguồn lực để xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhiều hạng mục công trình, nhằm phục vụ công tác phát triển sản xuất, an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn và thay đổi diện mạo nông thôn.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng sức dân, tăng thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo, các xã đã tập trung phát triển sản xuất thông qua việc hình thành, xây dựng, nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn…

Thu Hoài