Bình Định: Lan tỏa nhiều mô hình Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
14/12/2021 - 15:47

TĐKT - Trong những năm qua, để góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) với nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng bê tông kênh mương xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Để triển khai hiệu quả các phong trào DVK trong xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua DVK gắn với xây dựng NTM; giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của chương trình mục tiêu xây dựng NTM và phong trào thi đua DVK trong xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua DVK được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Các mô hình DVK được xây dựng gắn với việc vận động nhân dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo; phát triển văn hóa - xã hội - giáo dục; bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh - trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại các địa phương…

Tính từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 6.025 mô hình DVK. Trong đó có 2.464 mô hình trong lĩnh vực kinh tế; 2.179 mô hình trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1.275 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 89 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với DVK, trong đó Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”; Hội Nông dân với phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”; Liên đoàn Lao động với phong trào “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng NTM”, mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản, cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp”...

Nhờ sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã tuyên truyền, vận động và huy động được sự đóng góp đáng kể từ các nguồn lực xã hội và sự hưởng ứng của nhân dân thông qua việc đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động, vật kiến trúc, cây ăn quả lâu năm… để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng và hoàn thành các tiêu chí cơ sở. Kết quả, qua hơn 10 năm xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã có 86/121xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số xã khu vực nông thôn), 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (chiếm tỷ lệ 36,36%).

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nổi bật như: Xã Phước Thuận đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 1.985m2 đất ruộng lúa, hoa màu, đất vườn để bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông liên xóm, với chiều dài 1.450m; mô hình “Thắp sáng điện đường khu dân cư”, “Điện chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn” của Đoàn Thanh niên xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn); mô hình vận động nhân dân hiến 235m2 đất làm đường giao thông, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng lại nhà rông của làng Hà Văn Dưới (xã Canh Thuận, huyện Vân Canh); mô hình vận động 98% hộ dân tham gia thu gom rác thải, đóng góp kinh phí, ngày công làm 2.200m đường điện chiếu sáng khu dân cư của Tổ Dân vận thôn An Vinh 1 (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn); mô hình vận động nhân dân trong khu phố đóng góp tiền thu gom rác thải sinh hoạt, hiến 900m2 đất, tháo dỡ 34m tường rào, cổng ngõ, trị giá trên 200 triệu đồng để xây dựng trên 500m mương thoát nước dân sinh của ông Bùi Thanh Bình, Bí thư Chi bộ Khu phố Định Tân (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh)…

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình DVK đã khơi dậy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân trong kiến thiết, xây dựng quê hương Bình Định.

Bảo Linh