Bà Rịa - Vũng Tàu: Những bước tiến vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới
21/08/2020 - 11:26

TĐKT - 10 năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước tiến dài, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến những hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng NTM. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã đổi thay mạnh mẽ. Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được nâng cấp, thu nhập và đời sống người dân được cải thiện, nhiều nét đẹp về văn hóa - xã hội được phát huy.

Diện mạo NTM Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng khởi sắc

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Bà Rịa – Vũng Tàu rất coi trọng công tác tuyên truyền vận động người dân. Hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế đời sống, sản xuất của người dân, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”.

Qua quá trình vận động, nhận thức của người dân về xây dựng NTM đã thay đổi nhiều. Người dân đã hiểu rõ mình là chủ thể của Chương trình xây dựng NTM, từ đó tham gia vào xây dựng kế hoạch, giám sát, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM.

Cụ thể, hiện số tiền ủng hộ, hỗ trợ xây dựng NTM là hơn 553 tỷ đồng; số ngày công đóng góp hơn 78.700 ngày quy đổi thành tiền là gần 12 tỷ đồng; số diện tích đất hiến tặng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn là 1.115.600m2.

Sau 10 năm thực hiện, với sự chung sức của người dân và cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn của Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng.

Qua triển khai xây dựng nông thôn mới, đã có hàng trăm công trình trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và nhà thi đấu đa năng, công trình về cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn xã và nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu được đầu tư đạt chuẩn, từ đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách đáng kể. Hệ thống y tế từng bước được quan tâm đầu tư, chất lượng ngày được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo.

Kinh tế nông thôn ngày càng phát triển với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Sản xuất hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, kinh tế nông thôn cũng ngày càng phát triển.  Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã hình thành sự liên kết giữa các hộ dân, từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cũng nhờ mô hình NTM, đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những mô hình gia trại, trang trại, HTX, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp và các mô hình này ngày càng phát triển.

Niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được nâng cao.

Đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có 28 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 62,2%) và 1 xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng NTM là 757 tiêu chí, trung bình 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM trên toàn tỉnh đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 36,5 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM. Số hộ nghèo cũng giảm nhanh, đến nay, tỉnh chỉ còn 1.652 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, chiếm 0,6%...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM, 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 100% số huyện đạt chuẩn NTM, 100% các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2030, toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn NTM đạt 86,6%, và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 28,9%, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đạt chuẩn NTM và thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bức tranh NTM ở Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày càng khởi sắc. Đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề để sức sống nông thôn mới ngày càng hiện hữu trên từng vùng quê Bà Rịa - Vũng Tàu.

Minh Phương