Quỹ Đào Quang Minh hỗ trợ phát triển tài năng âm nhạc Việt Nam
31/08/2017 - 14:40

TĐKT – Ngày 31/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận khung về hợp tác và hỗ trợ tài chính giữa Quỹ Đào Minh Quang (CHLB Đức) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động: tài trợ Giải thưởng Thủ khoa, tài trợ Học bổng Đào Minh Quang, thành lập và hỗ trợ Nhóm biểu diễn dân ca Đức – Việt, hỗ trợ tiếp thị và tìm kiếm các chương trình biểu diễn…

Chương trình biểu diễn chào mừng Lễ ký kết

Theo đó, hàng năm Quỹ sẽ trao giải thưởng mang tên Giải thưởng Quỹ Đào Minh Quang cho: 1 sinh viên Thủ khoa trường trong kỳ thi đầu ra, giải thưởng trị giá 10 triệu đồng; 8 sinh viên Thủ khoa trong kỳ thi đầu ra của các Khoa (Khoa Nhạc cụ truyền thống, Khoa Thanh nhạc, Khoa Piano, Khoa Dây, Khoa Kèn Gõ, Khoa AGO, Khoa Lý – Sáng – Chỉ, Khoa nhạc Jazz), mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Hàng năm, Quỹ sẽ cấp 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất cho Khoa Nhạc cụ truyền thống và các Khoa: Khoa Thanh nhạc, Khoa Piano, Khoa Dây, Khoa Kèn Gõ, Khoa AGO, Khoa Lý – Sáng – Chỉ, Khoa nhạc Jazz. Việc lựa chọn các sinh viên được nhận học bổng do các Khoa và Học viện tiến hành trên cơ sở các tiêu chí được thống nhất giữa Quỹ, Khoa và Viện. Tiêu chí lựa chọn sinh viên được nhận học bổng sẽ được quy định trong các thỏa thuận chi tiết khác và với tinh thần ưu tiên cho sinh viên có tài năng âm nhạc thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Học viện cùng Quỹ sẽ lựa chọn và thành lập một Nhóm biểu diễn dân ca Đức và dân ca Việt Nam với thành viên là các sinh viên và giảng viên của Khoa nhạc cụ truyền thống và sinh viên của các khoa khác của Học viện, luyện tập và biểu diễn các chương trình dân ca Đức – Việt.

Quỹ dự kiến phối hợp Học viện tổ chức Đêm dân ca Đức – Việt và các cuộc thi Hát dân ca cũng như các cuộc thi nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa và dân ca Đức.

Trong phạm vi khả năng của mình, Quỹ sẽ hỗ trợ và hợp tác cùng Học viện tiến hành các hoạt động về tiếp thị và tìm kiếm các chương trình biểu diễn tại Việt Nam, ở Đức hoặc ở các nước khác, chủ yếu cho sinh viên của Học viện và giảng viên của Khoa Nhạc cụ truyền thống, nhằm khuyến khích trao đổi văn hóa và âm nhạc giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Thời gian hợp tác kéo dài 3 năm, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018 đến hết năm học 2019 – 2020. Tổng số tiền hỗ trợ trong thời gian này là 1 tỷ 50 triệu đồng.

Quỹ Đào Quang Minh là một Quỹ được thành lập theo Bộ Luật dân sự Đức, có năng lực pháp lý độc lập, chỉ theo đuổi các mục tiêu công ích và từ thiện. Mục tiêu hoạt động của Quỹ là khuyến khích hợp tác phát triển giữa hai quê hương của nhà sáng lập Quỹ, tức là giữa nước Việt Nam và Đức, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục, phát triển nông nghiệp bền vững, âm nhạc và văn hóa.

Bình Nguyên