Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020
23/07/2020 - 19:49

TĐKT - Ngày 23/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020.

Phát biểu tại Lễ công bố, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh phối hợp các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành nhiều đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể, tính đến ngày 20/7, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm về các lĩnh vực: Chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa - xã hội. Trong đó, nổi bật là các ấn phẩm thuộc bốn chủ đề chính, gồm: Sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh sách thuộc các chủ đề chính, Nhà xuất bản cũng đã ra mắt nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; bộ sách Các dân tộc Việt Nam; bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam; Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam, Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ: Hồi ký của một người còn sống...

“Đây là các ấn phẩm có giá trị về lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa; tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ công tác thông tin đối ngoại; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam” - ông Phạm Chí Thành nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ công bố sách

Ngoài ra, trong sáu tháng đầu năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã triển khai xuất bản, phát hành 38 sách điện tử trên hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang https://stbook.vn/. Theo đó, bạn đọc có thể dễ dàng mua và đọc thông qua truy cập từ máy tính và các thiết bị cầm tay.

Một số cuốn sách được giới thiệu tại Lễ công bố lần này

Theo ông Phạm Chí Thành, bạn đọc cũng có thể đọc online hoặc tải về miễn phí nội dung hơn 400 đầu sách tại Trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (http://www.thuviencoso.vn/). Hơn 400 đầu sách này dành phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác miễn phí, được chia thành các chủ đề: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; sách về kiến thức phổ thông; sách về phổ biến chính sách, pháp luật; sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới...

Tại Lễ công bố, Ban Tổ chức và các tác giả, nhà khoa học đã giới thiệu một số cuốn sách tiêu biểu thuộc bốn chủ đề chính được xuất bản trong thời gian qua, như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Trung ương); Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 (Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII); Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới; 70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn, Văn hóa biển đảo Việt Nam (gồm 9 tập); Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam...

Mai Thảo