Ngày sách Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
19/04/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 19/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức  khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và học viên của Học viện.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: cùng với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn, hiếu học đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.

Active Image

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham quan gian sách

Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cho cả hệ thống chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất coi trọng việc tạo lập môi trường văn hoá, đã định kỳ tổ chức Ngày sách Việt Nam, nhằm cổ vũ, động viên và xây dựng văn hoá đọc trong trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời qua đó, cổ vũ, tôn vinh tác giả là nhà khoa học của Học viện nói riêng và trên cả nước nói chung.

Với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 19/4 – 20/ 4/2017, với nhiều nội dung thiết thực: giới thiệu tác phẩm, tạo đàm trao đổi về: “5 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 5 bảo vật Quốc gia”; trưng bày, giới thiệu xuất bản phẩm của lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; xuất bản phẩm của các đơn vị trực thuộc Học viện và các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút được nhiều lượt độc giả với những đánh giá tích cực.

Ban tổ chức khẳng định, Ngày sách Việt Nam sẽ trở thành sinh hoạt văn hóa thường niên, tôn vinh giá trị văn hóa đọc; tạo môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích góp phần tích cực xây dựng văn hóa đọc nói riêng, văn hóa trường Đảng nói chung cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện.

Mai Thảo