Khai mạc Triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam – Lào - Campuchia”
30/08/2017 - 16:05

TĐKT – Chiều 30/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc Triển lãm chuyên đề “Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017).

 

Lễ khai mạc Triển lãm

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: “Đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)”  trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết, liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung là thực dân Pháp. Trong đó, nổi bật là phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêu biểu: Chiến dịch Thượng Lào (từ 13/4/1953 – 13/2/1954), Chiến dịch Trung Lào (từ 21/12/1953 – tháng 4/1954), Chiến dịch Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia (từ 30/1/1954 – tháng 4/1954)… nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến. Đặc biệt, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 của dân tộc Việt Nam đã làm thất bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (7/1954), thừa nhận độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Phần thứ hai: “Đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)”, trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình  đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nổi bật là việc mở các chiến dịch lớn:  Chiến dịch cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng (Lào) từ 25/10/1969 – 25/4/1970, Chiến dịch đường 9 Nam Lào từ 30/1 – 23/3/1971, Chiến dịch phản công Đông Bắc Campuchia từ 4/2 – 31/5/1971, làm thất bại âm mưu mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương của đế quốc Mỹ. Đặc biệt là hình ảnh, hiện vật về tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, một trong những biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia.

Phần thứ ba: “Phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – nay)”. Phần này trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh việc Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng và củng cố đất nước; giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh.

Minh Phương